บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ลางบอกความพินาศ
วสิษฐ เดชกุญชร
 
เป็น อันว่ารัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แสดง ให้เห็นแล้วโดยกรรมว่า จะกระทำกับข้าราชการประจำ โดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์หรือคุณธรรม อะไรทั้งสิ้น เริ่ม ด้วยการย้าย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และย้ายคุณถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่น คงแห่งชาติ (สมช.) ไปเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
คุณ ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียงเดือนเดียว ก็กลายเป็นขี้ปากให้เขาค่อนแคะ เสียแล้วว่า เมื่อถูกถามก็ตอบอย่างเลี่ยงบาลี หรือไม่ผูกมัดตัวเอง หรือขอไปที หนัก เข้าก็เดินหนี คนถามเอาดื้อ ๆ เพราะฉะนั้น ผมจึงไม่หวังจะได้คำตอบคำชี้แจงเรื่องการโยกย้าย ผบ.ตร. และ เลขาธิการ สมช.จากคุณยิ่งลักษณ์ และอันที่จริงก็ไม่จำเป็นด้วยที่จะไปถาม เพราะคำตอบมาจาก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
ถ้า จะดูคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประวัติการรับราชการของคุณวิเชียร การย้ายคุณวิเชียรไป เป็นเลขาธิการ สมช.ก็น่าจะพอรับได้ เพราะคุณวิเชียรเป็นตำรวจมาตลอดชีวิตราชการ และราชการ ตำรวจเกี่ยวพันอยู่อย่างใกล้ชิดกับความมั่นคงของชาติ ยิ่ง ถ้าพิจารณาตำแหน่งนายตำรวจราช สำนักประจำ ที่คุณวิเชียรครองอยู่เป็นเวลานานถึง ๒๕ ปี จนในที่สุดได้เป็นถึงหัวหน้านายตำรวจ ราชสำนักประจำด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้เชื่อได้ว่า คุณวิเชียรจะต้องรู้เรื่องความมั่นคงของชาติไม่น้อย กว่าคนอื่น
แต่ การที่มีข่าวว่า ก่อนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ตำแหน่งใหม่ที่คุณวิเชียรจะไปลงนั้น คือปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำให้สงสัยได้ว่า การย้ายคุณวิเชียรจะมิได้กระทำโดย คำนึงถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติ หรือประวัติการรับราชการ แต่ทำเพื่อ ความเหมาะสมมากกว่า
ความเหมาะสมนั้น นักการเมืองแทบทุกชุดที่ได้นั่งทำเนียบรัฐบาล ใช้เป็นเกณฑ์ เดียวในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำ
ในกรณีของคุณถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการ สมช.ยิ่งแลเห็นชัดกว่า ว่าถูกย้ายเพื่อ ความเหมาะสมจริง ๆ คือ เหมาะสมที่จะไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คุณวิเชียรซึ่ง เหมาะสมกว่า ไปดำรงตำแหน่งแทน ความ เหมาะสมของ ตำแหน่งที่จะได้รับคงทำให้ทั้ง คุณวิเชียรและคุณถวิล เหนื่อยหน่ายหรืออ่อนอกอ่อนใจเต็มที เพราะพอได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งสอง คนก็ลาพักราชการกันทันที
ผม ได้ตั้งข้อสังเกตไปในการเขียนเมื่อวันอังคารที่แล้วว่า เมื่อการแต่งตั้ง ผบ.ตร. และ เลขาธิการ สมช.เป็นไปอย่างไม่เคารพหลักเกณฑ์และหรือคุณธรรมเช่นนี้ ก็คงยากที่จะให้หวังว่า การแต่งตั้งข้าราชการชั้นรองลงไป ทั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และ สมช.จะเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และคุณธรรม
ก่อน ที่จะพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไป คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ออกคำสั่งวางหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเอาไว้ว่า จะต้องกระทำอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เช่น จะต้องมีการ ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจอย่างเปิดเผยให้ตำรวจทราบล่วงหน้า และหากมีการแต่ง ตั้งข้ามลำดับอาวุโส ผู้บังคับบัญชาจะต้องชี้แจงเหตุผลได้ นอกจากนั้นยังคาดโทษผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ แม้กระทั่ง ผบ.ตร.ด้วย ว่าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะพิจารณาโทษ
ฤดูการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนั้นเริ่มแล้ว และตามปกติจะสิ้นสุดลงภายในเดือนกันยา ยนนี้ แต่ ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)ที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคมที่แล้ว ปรากฏว่า ก.ตร.ได้มีมติให้ขยายเวลาการแต่งตั้งระดับผู้บังคับการ (พล.ต.ต.) ขึ้นไป ออกไปจนถึงสิิ้นเดือนกันยายน หมายความว่าตำแหน่งรอง ๆ ลงไปทั้งหมดก็ต้องเลื่อนตามออกไป ด้วย
อยาก รู้ว่าในการแต่งตั้งครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ ได้สั่งไว้แล้วบ้างหรือไม่ และหากไม่มีการปฏิบัติตาม นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จะทำอย่างไร
นักการ เมืองนั้น มาแล้วก็ไปตามวาระ อาจจะสั้นบ้าง ยาวบ้าง แต่ข้าราชการประจำนั้น อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลายาวติดต่อกันนานจนถึงเกษียณอายุราชการเมื่อายุตัวครบ ๖๐ ปี เพราะ ฉะนั้น ข้าราชการประจำจึงเป็นหลักประกันความต่อเนื่องของการบริหารราชการบ้านเมือง ถ้าหาก การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทำโดยปราศจากหลักเกณฑ์ แต่กระทำตามอำเภอใจ เพื่อ ความ เหมาะสมอย่าง เดียว อยากจะให้สมัครพรรคพวกของตัวเป็นอะไรตรงไหน ก็ย้่ายผู้ที่อยู่ตรงนั้น ออกไป แล้วเอาคนของตัวลงไปแทน ข้าราชการประจำก็จะเสียขวัญ ระส่ำระสาย ถึงจะยังอยู่ก็จะรับ ราชการแบบซังกะตายหรือขอไปทีหรือเช้าชามเย็นชาม ความเสียหายที่จะเกิดแก่บ้านเมืองนั้นจะ ประมาณไม่ได้
การ อ้างเป็นเชิงปรักปรำโต้แต่อย่างเดียว ว่าในสมัยรัฐบาลที่แล้วก็มีการแต่งตั้งโยกย้าย โดยไม่เคารพหลักเกณฑ์หรือคุณธรรมเหมือนกันนั้น แม้จะเป็นความจริง แต่ก็เหมือนเล่นลำตัด ไม่มีประโยชน์ เหมือนกับบอกแต่เพียงว่า เอ็งเลวข้าก็เลวได้เหมือนกัน และชาวบ้านไม่อยากได้ยิน สิ่งที่เขาอยากจะได้ยินนั้นคือ รัฐบาลปัจจุบันจะแก้ข้อบกพร่องของรัฐบาลชุดที่แล้วอย่างไรต่างหาก
คุณยิ่งลักษณ์จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเจตนาหรือเพราะเป็นโคลน (clone) คือ เป็น พิมพ์ของใครก็ตาม แต่คุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีเสียแล้ว มีทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องธำรงเสถียรภาพของการบริหารราชการไว้ ด้วยการให้ความมั่นใจแก่ข้าราชการประจำ ซึ่ง เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการบริหารราชการบ้านเมือง ว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมใน การแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับ ถ้ามิฉะนั้น รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั่นแหละ ที่จะ อับปางลงอย่างรวดเร็ว เกินกว่าที่ตัวคุณยิ่งลักษณ์และพี่ชายของคุณยิ่งลักษณ์คาด
รังแกข้าราชการประจำก็เหมือนกับตัดมือตัดตีนของตนเอง จะอยู่ต่อไปได้ อย่างไร ?

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง