บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จุดพอดีของอำนาจการเมือง ควรอยู่ตรงไหน?

โดยดร.ไก่ Tanond
ได้ยินนักวิชาการหลายท่าน นำวลีทองของท่าน Lord Acton ที่ว่า..
"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely." มาออกทีวีกันบ่อย
โดยมีผู้แปลความเป็นภาษาไทย อยู่หลายท่าน แต่ที่ติดตาผมมานานเป็นสิบปี คืออันนี้..
"ที่ใดมีอำนาจ ที่นั่นย่อมมีการฉ้อฉล ที่ใดมีอำนาจเหลือล้น ที่นั่นย่อมมีการฉ้อฉลสุดประมาณ"
ไม่ทราบท่านใดแปลเอาไว้ ได้อย่างไพเราะและตรงจุดที่สุดเลยนะขอรับ

เช่น นี้แล้ว จุดกึ่งกลางบนพื้นฐานของความพอดี ของอำนาจทางการเมืองนั้นอยู่ตรงไหน?คำถามนี้ตอบได้โดยง่ายเลยครับ หากเราใช้วลีที่เป็นสากลมากๆในทางรัฐศาสตร์นี้ก็จะอยู่ที่ "ท่อนแรกของวลี" ที่ว่านี่แหละครับ มาดูเหตุผลกันครับ -

..ที่ใดมีอำนาจ ที่นั่นย่อมมีการฉ้อฉล ท่อนแรกนี้บ่งบอกและมีนัยใน2-3อย่างด้วยกัน
1.ใน ทางรัฐศาสตร์นั้น เกี่ยวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับ1.ที่มาของอำนาจ 2.รูปแบบของอำนาจ 3.กรอบของอำนาจ และ4.การจัดสรรอำนาจทางการเมือง
2.ในทางรัฐศาสตร์นั้น โดยนิยามและความหมายของทางเยอรมัน คือ self - serving behaviour หรือ หาประโยชน์ใส่ตน
3.เช่น นี้แล้ว จากข้อ1.และ2. จึงอาจตีความให้เข้ากับ ท่อนแรกของวลีนี้ได้ว่า ..เมื่ออยู่ในอำนาจ การหาประโยชน์ใส่ตนบ้างนั้น มันเป็นเรื่องธรรมดา ธรรมชาติของการเมือง ..ผมใช้คำว่า "บ้าง" นะครับ ที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับประเด็นใหญ่ของสังคมในขณะนี้ ที่ว่า..นักการเมือง / รัฐบาลโกงได้ แต่ขอให้ทำงานเก่งทำงานเป็น.. อันนี้มันคนละเรื่องกันนะ(สำหรับบทความนี้)

จากท่อนแรกนี้ เราจึงน่าที่จะพอเปิดใจ เข้าใจกันได้เพราะ กระบวนการต่างๆในทางการเมือง ของนักการเมืองที่ว่า"ดี"นั้น ก็มีบริบทวนเวียนอยู่กับการหาเสียง ให้แก่ตนเอง และพรรคอยู่แล้ววันยังค่ำ ไม่หาเสียงเข้าตัว แล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นผู้แทน? ไม่หาเสียงเข้าพรรค แล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นรัฐบาล อันนี้ตรงไปตรงมา self - serving behaviour จึงเป็นไปตามธรรมชาติ สำหรับการมีอำนาจ ที่อาจมีอภิสิทธิ์ มีอะไรที่เหนือความธรรมดาๆกันอยู่บ้าง  สำหรับบ้านอื่นเมืองเขานะ แต่สำหรับการเมืองในบ้านเรา ความเป็นไปตามธรรมชาตินี้ จะมีจะเกิดให้เห็นอยู่บ้าง ก็แต่ในสภาแต่งตั้ง หรือ ที่เรียกกันว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเท่านั้น ส่วนสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้น เราก็ทราบดีกันอยู่ ว่าฉ้อฉลอย่างสุดประมาณจริงๆ ไม่รู้จะมาไม้ไหน? จะกินอะไร? กินกันแบบพิลึกพิศดารกันขนาดไหน? ซึ่งก็คงจะเป็นเช่นนี้ไป ถ้าคนไทยไม่เลิกซื้อสิทธิ์ - ขายเสียงกัน และประชาชนยังมองการเมืองแบบอยู่เหนือ "ความผิดชอบชั่วดี"กัน เช่นนี้แล้วการเมืองไทยก็ยังเท่ากับ ไม่มีท่อนแรกของวลีนี้ จะมีก็แต่ท่อน2 ที่ว่า..

..ที่ใดมีอำนาจเหลือล้น ที่นั่นย่อมมีการฉ้อฉลสุดประมาณ  ที่มีความหมายชัดเจน พอเห็นภาพกันได้ เพียงแต่หากจะถามว่า..แล้วทำไม? เพราะเหตุใด? อำนาจมันจึงเหลือล้น ขึ้นมาได้! อันนี้นี่ซิน่าคิดสำหรับฝรั่งมัน! แต่สำหรับคนไทยแทบไม่ต้องคิด เห็นมันอยู่คาตามาหลายสิบปีดีดักกันแล้ว ว่า
1. การเมือง ยังคงเป็นเรื่องของนักการเมืองแต่โดยลำพังมาโดยตลอด ประชาชนในฐานะผู้เลือก ก็ต่างทำหน้าที่ทางการเมืองกันด้วยการหย่อนบัตร หย่อนเสร็จก็จบกันไป อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันจากนักวิชาการ จากพันธมิตรในฐานะแกนกลางและแกนนำของภาคประชาชน ที่นำเสนอมาในช่วง4-5ปีให้หลังนี้

2. จากข้อที่1.นี้ จึงเป็นสาเหตุหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่เราต่างได้ร่วมกันทำให้การเมืองมันอัปลักษณ์ มันน้ำเน่า โดยที่เราต่างไม่รู้ตัวกอรปกับยังมีความเข้าใจอย่างผิดมหันต์ไปว่า.. การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง / เรื่องการเมืองต้องปล่อยให้นักการเมืองเขาทำไป / กระทั่งการเมืองจะเป็นเช่นไรก็ต้อง "เดินหน้าไป" ต้องตั้งต้องมี รัฐบาลมีสภากันไป ไม่งั้นประเทศชาติจะเสียหาย ความคิดแบบโบราณๆเช่นนี้ยังมีอยู่มากในสังคมไทย  การที่ผมเองพยายามจะทำให้ "การเมืองเป็นเรื่องของประชาชน" จึงยังดูห่างไกลอยู่เอาการ

3.เช่น นี้แล้วหนทางเดียว ที่จะให้ ..ที่ใดมีอำนาจเหลือล้น ที่นั่นย่อมมีการฉ้อฉลสุดประมาณ..วกกลับมาที่ความพอดีที่มีอยู่ในท่อนแรก สิ่งสำคัญสุด จึงอยู่ที่ การทำการเมืองให้เป็นเรื่องของประชาชน ที่จะมีประชาชนยืนอยู่เหนืออยู่สูงกว่าการเมือง เพื่อลิขิตการเมือง ให้มีอำนาจ ให้อยู่ในบริบทที่เหมาะสมได้ในทุกเวลา มิใช่แต่เฉพาะในตอนเลือกตั้งเท่านั้น(ที่คนไทยหมู่มากก็ยืนต่ำกว่าด้วยการ ขายสิทธิขายเสียงตน) เมื่อนั้นจะมีประชาชนเองเป็นผู้จำกัดอำนาจทางการเมือง และนักการเมืองเองจะกลับมาสู่สถานะ ของการได้รับมอบหมายสิทธิเป็นการชั่วคราว ประชาชนหาได้มอบอำนาจ ให้กระทำในทุกเรื่องตามอำเภอใจ อย่างที่เป็นๆอยู่นี้นะครับ    

มหาดไทย ขึ้นเงินเดือนขรก.การเมืองท้องถิ่นยกแผง 20 % รอรมต.คนใหม่ลงนาม

มหาดไทย -นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการการประชุมพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ว่า ที่ประชุมพิจารณาให้ปรับอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพิ่มขึ้นอีก 20% พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ได้ปรับลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดเก็บรายได้ โดยต้องเหลืองบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 พร้อมทั้งห้ามกู้เงินมาเป็นงบลงทุนในหน่วยงาน ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก อบจ., อบต., ข้าราชการการเมืองของ กทม.
“ในส่วนผู้ว่าฯ กทม. และข้าราชการการเมือง กทม. ให้เพิ่มไม่เกินร้อยละ 9 ของฐานเงินเดือนเดิม ส่วน ส.ก. ส.ข. เทศบาล อบจ. และ อบต. ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 20 โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวและว่า การปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทน ดังกล่าว ได้รวมจาก เงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ และรายได้ของท้องถิ่นที่จัดเก็บแล้ว ซึ่งข้าราชการการเมืองดังกล่าว สามารถเบิกค่าตอบแทนย้อนหลังได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ทั้งนี้ ถือเป็นคนละส่วนกับที่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนเมื่อปลายปีที่แล้ว เนื่องจากครั้งก่อนเป็นการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าตอบแทนปัจจุบันของ ประธานส.ก. จากเดิม 63,800 บาท ปรับขึ้นเป็น 73,560 บาท รองประธานส.ก. จากเดิม 52,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 61,140 บาท , ส.ก. จากเดิม 41,000 บาท ปรับขึ้นเป็น 48,450 บาท, ประธานส.ข. จากเดิม 13,630 บาท ปรับขึ้นเป็น 16,182 บาท , ส.ข. จากเดิม 10,070 บาท ปรับขึ้นเป็น 11,996 บาท
ขณะที่นายกอบจ. จากเดิม 66,280 บาท ปรับขึ้นเป็น 75,540 บาท, รองนายกอบจ. จากเดิม 40,450 ปรับขึ้นเป็น 45,540 บาท, เลขานุการนายก อบจ. จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท, ที่ปรึกษานายก อบจ. จากเดิม 11,570 ปรับขึ้น 13,880 บาท, ประธานสภา อบจ. จากเดิม 25,450 บาท ปรับขึ้นเป็น 30,540 บาท , รองประธานสภา อบจ. จากเดิม 20,830 บาท ปรับขึ้นเป็น 25,000 บาท, สมาชิกสภา อบจ.จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท
นายกเทศบาล จากเดิม 66,280 บาท ปรับขึ้นเป็น 75,540 บาท ,รองนายกเทศบาล จากเดิม 40,450 บาท ปรับขึ้นเป็น 45,540 บาท ,ประธานสภาเทศบาล 25,450 บาท ปรับขึ้นเป็น 30,540 บาท , รองประธานสภาเทศบาล จากเดิม 20,830 บาท ปรับขึ้นเป็น 25,000 บาท , สมาชิกสภา จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท, เลขานุการนายก จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท, ที่ปรึกษานายกเทศบาล จากเดิม 11,570 ปรับขึ้นเป็น 13,880 บาท
นายก อบต. จากเดิม 22,400 บาท ปรับขึ้นเป็น 26,080 บาท, รองนายก อบต. 12,120 บาท ปรับขึ้นเป็น 14,140 บาท, ประธานสภา อบต. จากเดิม 10,120 บาท ปรับขึ้นเป็น 12,140 บาท, รองประธานสภา อบต. จากเดิม 8,280 บาท ปรับขึ้นเป็น 9,940 บาท, สมาชิกสภา อบต. 6,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 7,920 บาท, เลขานุการนายก อบต. จากเดิม 6,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 7,920 บาท, เลขานุการสภา อบต. 6,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 7,920 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การประชุมเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้าย ซึ่งที่ผ่านมา แม้ครม.จะเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม แต่ยังอนุมัติตัวเลขไม่ได้ในขณะนั้น เนื่องจากตัวเลขที่บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอมา เป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่ามติครม.ที่ให้ปรับขึ้นร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามเมื่อที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแล้ว จะต้องนำบัญชีตัวเลขทั้งหมด นำเสนอต่อ รมว.มหาดไทยคนใหม่ เพื่ออนุมัติอีกครั้ง

อนาคตชวนสลดหดหู่-ตรรกะโกงแล้วบ้านเมืองเจริญ !!


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ดุสิต นนทนาคร

กลายเป็นเรื่องที่ชวนสลดหดหู่กันไม่น้อยกับผลสำรวจของ “เอแบคโพลล์” ที่เพิ่งออกมาก่อนหน้านี้ที่เน้นเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอายุ ไม่เกิน 20 ปี กับคนชั้นกลางที่มีรายได้สูงเกินกว่าเดือนละ 2 หมื่นบาทรวมไปถึงกลุ่มพ่อค้านักธุตกิจ ที่มีทัศนคติยอมรับได้กับการที่เห็นรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นถ้าทำให้พวกเขา อยู่ดีกินดี หรือทำให้บ้านเมืองเจริญ
      
       ขณะเดียวกันยังหมายรวมถึงมีความเห็นดีเห็นงามกับการทุจริตคอรัปชั่น ของรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นำโดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นนายกรัฐมนตรี “โคลนนิ่ง” ของ พี่ชาย คือ ทักษิณ ชินวัตร เพราะหัวข้อสำรวจมีการระบุว่าเป็นทัศนะที่มีต่อ “รัฐบาลใหม่”
      
       นั่นก็แสดงว่ามันก็เป็นเงื่อนไขไปถึงรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ด้วยว่าถ้า “โกงแล้วทำให้ชาวบ้านรวยด้วย” ก็โอเค ยอมรับได้อะไรประมาณนั้น
      
       ภาพอารมณ์มันแสดงออกมาแบบนั้นจริงๆ แต่กลายเป็นว่ามันเป็นภาพที่ชวนขนหัวลุก ระคนสิ้นหวังอะไรชอบกล เพราะนี่คือความคิดความเห็นของคนรุ่นใหม่ ที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ รวมไปถึงความเห็นของพวกคนชั้นกลางมีรายได้พอสมควรหรือมีกินมีใช้ กลับยังมีความคิดแบบนี้ออกมา มันก็ย่อมตั้งคำถามตามมาอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้ ทำไมระบบคิดถึงได้ออกมาแบบ “หลุดโลก” เหนือเหตุผลอย่างไม่น่าเชื่อ
      
       อีกทั้งยังเป็นทัศนะของคนทั่วประเทศที่มีความคิดแบบนี้ ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าอนาคตบ้านเมืองนี้มันไร้ความหวังเข้าไปทุกที
      
       สิ่งที่ยังข้องใจก็คือนี่เป็นความคิดของชาวบ้านที่มีความรู้ มีการศึกษา มีรายได้ และรับรู้ข่าวสารอยู่ในเมืองค่อนข้างดี เป็นใครก็ต้องช็อกเป็นธรรมดา
      
       ดังนั้นอย่าได้แปลกใจที่ล่าสุดหลังจากที่ได้เห็นผล สำรวจดังกล่าวนี้ออกมาทำให้กลุ่มสภาหอการค้าไทย ที่นำโดย ดุสิต นนทนาคร ได้ออกมาแสดงท่าทีวิตกและรีบจี้ให้สังคมช่วยกันแก้ไข เพราะก่อนหน้านี้ สภาหอการค้าถือว่าเป็นองค์กรภาคเอกชนกลุ่มใหญ่ที่ออกโรง “ต่อต้านคอรัปชั่น” ถึงขนาดรวมตัวกันลง “สัตยาบรรณ” เลิกจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับ ข้าราชการเพื่อตัดตอนการทุจริตคอรัปชั่นที่เริ่มระบาดออกไปอย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่า มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในยุครัฐบาลที่นำโดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีการระบุว่าต้องมีการจ่ายเงินของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นถึงกว่า 30-50 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็น “ยุคทอง” ของการทุจริตกันเลยทีเดียว
      
       และนี่คือที่มาของการรณรงค์ต่อการการคอรัปชั่นที่มีการลงสัตยาบรรณ กันเอาไว้กันไว้อย่างเข้มแข็งกันล่วงหน้าแล้ว แต่กลายเป็นว่าเมื่อทัศนะของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติ หรือแม้แต่นักธุรกิจคนชั้นกลางก็มีความแบบเดียวกัน แต่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง และน่าอันตราย
      
       อีกด้านมันก็สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนสิ่งที่พวกเขา (สภาหอการค้าฯ) หรือแม้แต่สมาคมต่อต้านการคอรัปชั่นที่กำลังรณรงค์กันอยู่นั้นมันล้มเหลวไม่ มีใครเอาด้วย เพราะคนส่วนใหญ่กลับเห็นดีเห็นงามไปกับการทุจริตคดโกง เพียงแต่มีเงื่อนไขแค่ว่าต้องให้ตัวเองได้ประโยชน์ด้วย หรือทำให้บ้านเมืองมีความเจริญ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความคิดดังกล่าวมัน “ตรรกะ”ที่สวนทางกับความเป็นจริงชนิดที่ออกมาในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เพราะถ้ามีการทุจริตแล้วไม่มีทางที่บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรื่องไปได้ หรือถ้ารัฐบาลทุจริตก็ไม่มีทางที่ชาวบ้านจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่ นอน นอกเหนือจากพวกคนในครอบครัวของนักการเมืองเพียงไม่กี่คนในรัฐบาลเท่านั้น
      
       ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือต้องรีบเปลี่ยนแปลง ทัศนะคติที่ไร้เหตุผลดังกล่าวนี้ในทันที โดยเฉพาะหน่วยงานที่เดินหน้าอยู่แล้วอย่าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นทั้งหลายจะต้องรีบเคลื่อนไหวให้เป็นตัวอย่าง และเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะตราบใดที่ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มันก็มองไม่เห็นอนาคตอย่างแน่นอน !!

ข่าวต้นฉบับ จัดงานวันเกิด ทักษิณ ควรไม่ควรใช้คำ มหาราษฎร์

พรึบ!ไม่ต้องเกณฑ์กูจัดเอง62ปีทักษิณมหาราษฎร์


การ์ตูนลายเส้นของGag Lasvegas การ์ตูนนิสต์ไทยในอเมริกา


กลุ่มผู้สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้นัดหมายกันจัดงานคล้ายวันครบรอบวันเกิด 62 ปีให้พ.ต.ท.ทักษิณ ทั่วไทยทั่วโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ภายใต้คอนเซ็ปต์เดิมคือ"ไม่ต้องมาเกณฑ์ พวกกูจัดเอง" ในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ หลังจากเริ่มจัดงานแซยิดในโอกาสครบ 60 ปีไปเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2552

โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 นั้น มีการจัดงานทั้งหมด 61จังหวัดทั่วประเทศ และในต่างประเทศที่จัดแซยิดกระหึ่มโลก โดยเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจัดให้ประชาชนที่พวกเขาสนับสนุน ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร
2.กาญจนบุรี
3.กำแพงเพชร
4.ขอนแก่น
5.จันทบุรี
6.ชลบุรี
7.เชียงใหม่
8.เชียงราย
9.ชัยภูมิ
10.ตาก
11.ปัตตานี
12.ปทุมธานี
13.นครปฐม
14.นครนายก
15.นครพนม
16.นครราชสีมา
17.นครศรีธรรมราช
18.นนทบุรี
19.พิษณุโลก
20.เพชรบุรี
21.พะเยา
22.แพร่
23.ร้อยเอ็ด
24.ลำปาง
25.ลำพูน
26.ลพบุรี
27.สกลนคร
28.สงขลา
29.สมุทรปราการ
30.สมุทรสาคร
31.สิงห์บุรี
32.สุรินทร์
33.ยโสธร
34.หนองคาย
35.อุดรธานี
37.พระนครศรีอยุธยา
38.อุตรดิตถ์
39.อ่างทอง
40.สระบุรี
41.ประจวบคีรีขันธ์
42.สุโขทัย
43.สุพรรณบุรี
44.ชัยนาท
45.ธนบุรี
46.ราชบุรี
47.ภูเก็ต
48.อุทัยธานี
49.สมุทรสงคราม
50.น่าน
51.แม่ฮ่องสอน
52.ศรีสะเกษ
53.อุบลราชธานี
54.อำนาจเจริญ
55.สุราษฎร์ธานี
56.สหราชอาณาจักร
57.ชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา
58.ฮิวส์ตั้น เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
59.ลอสแอนเจลีส สหรัฐอเมริกา
60.ดูไบ สหรัฐอาหรับอามิเรตส์

สำหรับวันเกิดครบ 62 ปีในปีนี้ หนังสือพิมพ์เสนอข่าวก่อนหน้านี้ว่าพ.ต.ท.ทักษิณจะจัดงานที่บาหลี อินโดนีเซีย ทำให้กระทรวงต่างประเทศออกมาขัดขวาง แต่นายนพดล ปัทมะ คนใกล้ชิดได้ออกมาปฏิเสธข่าว ว่า ในวันเกิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ คงไม่มีการจัดงานวันเกิด ที่หมู่เกาะบาหลี และคงไม่มีการจัดงานที่ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะใช้เวลาในวันดังกล่าว อยู่กับลูกๆ และไปทำบุญไว้พระ ที่ไหนสักแห่งในโลก แต่ไม่ใช่ทวีปเอเชีย หรือสถานที่ ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ก็จะไม่อยู่ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนั้น ใครที่คิดจะเดินทางไป คงจะไม่ได้พบกับ พ.ต.ท.ทักษิณ

อย่างไรก็ตามมีการนัดหมายของคนเสื้อแดงหลายจุดในเวลานี้ว่าจะพากันจัดงานวันเกิดให้พ.ต.ท.ทักษิณ โดยที่เชียงใหม่ บ้านเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีนั้น ผู้สนับสนุนเปิดเผยว่า งานคล้่ายวันเกิดของนายกฯทักษิณท​ี่แดงเชียงใหม่จะจัดในปีนี้ มีกำหนดการ แปดโมงเช้า ทำบุญร่วมกันที่วัดดอนจั่น สี่โมงเย็นเป็นต้นไป กิจกรรมบนเวทีจะฉลองวันเกิดให้ท่านยิ่งใหญ่ที่วัดดอนจั่นเช่นกัน มีโฟนอินจากท่านด้วยเน้อ ห้ามพลาดเด็ดขาด

ที่เมืองหลวงเสื้อแดงอุดรธานี ร.ต.ต.กมลศิลป์ สิงหะสุริยะ ประธานกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานี ในฐานะประธาน นปช.อุดรธานี พ.ต.อ.ไกรจิต รักษาพล ประธานที่ปรึกษากลุ่มฯ ร่วมกับ นายอานนท์ แสนน่าน เลขานุการกลุ่มฯ ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ "หมู่บ้านเสื้อแดง" พร้อมกับคณะกรรมการกลุ่มฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเตรียมจัดงาน "สวดภาณยักษ์ใหญ่ สืบชะตา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร"

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 26 กรกฎาคม ณ ศาลากลางบ้านชุมชนบ้านสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.00 น.

ส่วนที่ราชบุรี กลุ่มคนเสื้อแดงราชบุรีแจ้งว่า ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม " สะพานบุญแด่นายกฯในดวงใจ" ร่วม เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินชวยเหลือ เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 380คน ณ โรงรียนธรรมจารินี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ( โรงเรียนอยู่ประจำตามแนววิถีพุทธ)วันอาทิตย์ 24 ก.ค.นี้เวลา 11.00น.

รายละเอียดติดต่อ 084-342-3386

นอกจากนั้นมีรายงานว่าจะมีการจัดงานฉลองวันเกิดให้พ.ต.ท.ทักษิณหลายจังหวัด และหลายประเทศทั่วโลก และถือโอกาสฉลองชัยชนะที่พรรคเพื่อไทย ซึ่งคนเสื้อแดงสนับสนุนชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

สำหรับกลุ่มใด จังหวัด พื้นที่ใดมีข่างคืบหน้าในการจัดงานและประสงค์จะเผยแพร่ แจ้งข่าวมาที่ไทยอีนิวส์ได้ทาง thaienews99@googlegroups.com

*****
บรรยากาศงานเมื่อปีที่แล้ว:เสื้อแดงทั่วโลกจัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทักษิณมหาราษฎร์


กรุงเทพฯ


เบิร์ธเดย์-ชาวเสื้อแดงในโลกออนไลน์นัดหมายกันทางจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดให้"ทักษิณมหาราษฎร์"ช่วงค่ำวันจันทร์ที่ 26 ก.ค.ที่เลียบทางด่วน รามอินทรา

เมืองนนท์

งานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ ห้องอาหาร 13 เหรียญ งามวงศ์วาน

ผู้สนับสนุนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีผู้ถูกเผด็จการโค่นล้มจากตำแหน่ง และอยู่ระหว่างลี้ภัยในต่างประเทศ ได้พร้อมใจกันจัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 61 ปีขึ้นหลายจุดทั้งในและต่างประเทศในวันนี้

เสื้อแดงอเมริกาชูทักษิณเป็นมหาราษฎร์ผู้ยิ่งใหญ่

กลุ่มคนไทยเสื้อแดงในสหรัฐอเมริกา หรือ RED USA รายงานว่าได้พากันจัดฉลองวันเกิดให้พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ พร้อมกับยกย่องให้เป็นมหาราษฎร์ หรือราษฎรผู้ยิ่งใหญ่ในหัวใจของคนไทยที่รักชาติรักประชาธิปไตย พร้อมกันนี้ได้พากันถือโอกาสจัดกิจกรรมรำลึกวีรชนเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553ขึ้นพร้อมกันด้วย

แดงเยอรมันจัดเบิร์ธเดย์ทักษิณคึกคักข้ามทวีป


คุณRojana Treiling รายงานจากเยอรมนีว่า เนื่องในวันครบรอบวันเกิด 62ปี ของนายกฯทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในดวงใจของประชาชน ชาวบ้านคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แสดงกตเวที ด้วยการระลึกถึงและทำบุญอุทิศส่วนกุศลร่วมกัน ณ แคว้น ไรน์แลนด์ฟาลซ์

โดยคุณ"แดงแจ๊ด"บริการเอื้อเฟื้อสถานที่ และเป็นศูนย์อำนวยการประกอบกิจกรรม มีหลายกลุ่มจากแคว้นต่าง ๆ มาร่วมทำบุญ
บางคนทำเค้กผลไม้หน้าร้อนมาร่วมอวยพร

บางกลุ่มเดินทางไกลมาจากเมือง ฮัมบวร์ก ภาคเหนือสุด บางคนเดินทางมาจากนครเบอร์ลินตั้งแต่วันเสาร์

ล้วนจุดหมายเดียวกัน มาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานอวยพรวันเกิดแด่ท่าน นายกฯทักษิณ ชินวัตร

หลังจากนี้ทัวร์นกขมิ้นแดงแจ๊ด นปช.สัญจร ก็ได้ฤกษ์ พบกันที่ (Marienplatz) ประเทศเยอรมนี

ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนเสื้อแดงไทยในยุโรป เรามีนัดวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม เวลา 16.00น.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเข้าร่วมงานได้ที่ คุณแดงแจ๊ด 0151/51232320

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณได้ทวิตเตอร์ในเวบไซต์ ว่า

วันนี้ผมก็61แล้วครับ แก่แล้วครับ อยากจะเห็นสิ่งดีๆในบ้านเมืองและพร้อมให้ความร่วมมือทุกฝ่ายที่อยากจะนำบ้าน เมืองไปสู่ความรักกัน/ร่มเย็นเป็นสุข

ขอขอบคุณผู้ที่มีน้ำใจต่อผม กรุณาอวยพรวันเกิดผม ผมขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองท่านให้พ้นทุกข์พ้นโศกผ่านช่วง นี้ไปด้วยดีครับ

ผู้ที่รักผมและปรารถนาดีต่อผมต้องอดทนอดกลั้นต่อความไม่เป็นธรรม ความโหดเหี้ยมในช่วงนี้ โปรดอย่าหาทางออกด้วยความรุนแรงผมไม่ชอบไม่เห็นด้วยครับ

หนังสือพฤษภามหาอำมาตย์อำมหิตภาคภาษาเยอรมัน

คนเสื้อแดงพิษณุโลกแซยิดทักษิณ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลวีรชนนักประชาธิปไตย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 พี่น้องคนเสื้อแดงในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกณทักษิณ อายุครบรอบ 61 ปี และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนนักประชาธิปไตย ณ วัดธรรมจักร อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยบรรยากาศในงาน เป็นไปอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง

ในช่วงเวลา 09.30 น. นัดรวมตัวนักประชาธิปไตยในตัวเมืองพิษณุโลก ณ วัดธรรมจักร โดยพี่น้องคนเสื้อแดงที่มาร่วมงานแต่ละคนได้หิ้วข้าวปลาอาหารของแต่ละท่าน เพื่อมาร่วมทำบุญ ภายในงานคนเสื้อแดงพิษณุโลก ต่างพูดคุย สนทนา จับกลุ่มพูดคุยถึง สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ไต่ถามสาระทุกข์สุขดิบของกันและกัน และพูดคุยถึง อนาคตและการต่อสู้ของพี่น้องชาวเสื้อแดง จนถึงเวลาถวายภัตรตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นได้มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนรักประชาธิปไตย ตามกำหนดการทางศาสนพิธี

จนถึงเวลาประมาณ 12.00น. พี่น้องเสื้อแดงชาวพิษณุโลก ก็ได้ร่วมกันจุดเทียนในวาระวันคล้ายวันเกิด อดีตนายกทักษิณ และร่วมกันร้องเพลง อวยพรวันเกิด เป่าเทียน และพูดคุยถึงความห่วงหา เป็นห่วงอดีตท่านนายกทักษิณ ตามกลุ่มย่อยต่างๆ หลังจากเสร็จพิธี ทุกๆท่านที่มาร่วมงานก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหาร และพูดคุยกันตามจุดต่างๆบริเวณวัด หลังจากรับประทานอาหารและพูดคุยกัน พี่น้องคนเสื้อแดงพิษณุโลก ก็แยกย้ายกันกลับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

โคราชทำบุญ8อ. อวยพร 'แม้ว' อายุยืนดั่งขุนเขา


คนเสื้อแดงโคราชพร้อมใจ 8 อำเภอ ทำบุญวันเกิดให้ "ทักษิณ" คึกคัก นำรูปใส่กรอบตั้งหลา กลางวัด เขียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ พร้อมถวายซาลาเปา เขียนภาษาจีนคำแปลว่า " อายุยืนดั่งขุนเขา - วาสนามหาศาลดั่งทะเล" ...

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 26 ก.ค. ที่ศาลาการเปรียญวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) ชุมชนย่านหลักเมืองเศรษฐกิจการค้าขาย เขตเทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง ได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงในเขตชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา และจากอำเภอต่างๆ ของ จ.นครราชสีมา ได้มารวมตัวกันกว่า 100 คน โดยมีบางส่วนกว่า 10 คนที่ตั้งใจสวมเสื้อแดง เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความคิดถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะ ได้ร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันเกิดให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ โดยมีการถวายซาลาเปาที่ทำเป็นรูปหัวใจ จำนวน 229 ลูก จำนวน 1 กระเช้า และมีกระดาษเขียนเป็นภาษาจีน 2 แผ่น แปลว่า " อายุยืนดั่งขุนเขา กับ วาสนามหาศาลดั่งทะเล" และมีการนำรูปภาพถ่าย พ.ต.ท.ทักษิณ ขนาดโปสการ์ด ใส่กรอบอย่างสวยงาม ในรูปภาพ สวมเสื้อยืดคอปกสีชมพู นั่งหัวเราะยิ้มอย่างมีความสุข สีหน้าสดใส นั่งอยู่บนโซฟา

ทั้งนี้ ภาพด้านบนมีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษคำว่า Happy Birthday ส่วนด้านล่างเขียนว่า 26 July 2010 โดยมีนายอนุวัฒน์ ทินราช ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 พรรคเพื่อไทย แกนนำคนเสื้อแดง จ.นครราชสีมา และแกนนำ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นประธานในการประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลในโอกาสวันอาสาฬหบูชา พร้อมกับถวายเทียนพรรษา 1 คู่ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และถวายผ้าไตรจีวร พร้อมชุดสังฆทาน โดยมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดฯ เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 60 รูป พร้อมเลี้ยงอาหารกลางแก่ผู้ที่มาร่วมพิธี โดยมี พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ศิริพรวิวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองฯ นำกำลังตำรวจทั้งใน และนอกเครื่องแบบ และตำรวจสันติบาลมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และคอยสังเกตการณ์กว่า 20 นาย

นายอนุวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา กิจกรรมเราทำมีการถวายเทียนพรรษา และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ประจวบเหมาะพอดีเป็นวันเกิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 61 และเมื่อปี ที่แล้วเราก็ทำอย่างนี้ที่วัดสามัคคี เราทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว และในวันเดียวกันนี้ในเขตของ จ.นครราชสีมาก็ทำพร้อมกันในพื้นที่ 8 อำเภอ 8 วัด โดยแต่ละอำเภอจะเป็นตัวแทนในการทอดเทียน โดยมี อ.เมือง , อ.ประทาย , อ.โนนแดง , อ.ขามทะเลสอ , อ.สีคิ้ว , อ.ปักธงชัย เป็นต้น โดยเป็นวัดประจำแต่ละอำเภอไป ส่วนความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเรา ที่ยังมีประกาศ พ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ อย่าง จ.นครราชสีมาคงจะเป็นเมืองหน้าด่าน เป็นสถานที่ตั้งที่อยู่ของบุคคลสำคัญ เช่น กองทัพภาคที่ 2 , บ้านพัก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ , กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ทั้งหมดอยู่ที่นี่ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่เหมาะสมขึ้น และกลัวจะเสียเหลี่ยม เสียเชิงมากกว่า แต่จริงๆแล้วพวกเรา ถ้าบอกว่าไม่ดิ้น ก็คือ ไม่ดิ้น และมีการทำร้ายคนของพวกเราก็ทำไปแล้วอย่าง อ้วน.บัวใหญ่ นายศักดิ์นรินทร์ กองแก้ว ก็ถูกฆ่าไปแล้ว แต่ก็ยังหาอะไรไม่ได้เลย

อย่างไรก็ตามการที่ทำกิจกรรมวันนี้ก็มีการถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายสังฆทาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร และทำบุญในวันที่เป็นวันสำคัญสำหรับคนที่เรารัก เราคิดถึง คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ของพวกเรา และเราร่วมกันทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามให้อยู่แล้ว เสริมบารมี เพื่อให้อดีตนายกฯ ได้เดินทางกลับประเทศ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับที่เสียชีวิตจากการสลายการ ชุมชนของรัฐบาล รวมทั้งญาติพี่น้องผู้ล่วงลับด้วย

" ผมอยากฝากหรือเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่า ถ้าอยากจะทำให้บ้านเมืองมันสงบส่วนหนึ่งจะทำให้เกิดการปรองดองได้ แต่ถ้ายังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯก็คงไป ไม่ได้บอกให้เลิก ไม่มีปัญหา แต่ถ้าอยากจะให้มันพอจะมีอะไรคุยกันได้ พูดกันได้ เปิดช่องให้น้ำในกามีที่พุ่งออก แต่ถ้าอัดไว้แน่นไม่มีการออกเดี๋ยวมันก็จะระเบิด ผมว่ารัฐบาลยังไวก็ต้องเลิกอยู่แล้วกับประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯอยู่แต่ว่า จะเลิกทั้งทีก็จะลีลาว่าจะเลิกวันไหนเท่านั้นเอง ผมยังยืนยันมาโดยตลอดว่า รัฐบาลต้องยุบสภา ยุบได้วันพรุ่งนี้ก็ควรรีบยุบ แต่ถ้าจะอยู่จนครบวาระก็ไม่มีใครว่าอะไร ถ้าอยู่ไปได้" นายอนุวัฒน์ กล่าว.

ทักษิณโฟนอินงานวันเกิดเชียงใหม่กลับไทยปีหน้า

ช่วงเช้าวันนี้ (26 ก.ค.) ที่วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นางจันทร์สม ชินวัตร ผู้เป็นป้าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 61 ปี ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.พรรคเพื่อไทย เป็นแกนนำจัดขึ้น โดยในพิธีดังกล่าวนี้มีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมด้วย ตลอดจนมีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมด้วยคึกคัก

พิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดของ พ.ต.ท.ทักษิณในครั้งนี้ ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์เพื่อมาประกอบพิธีจำนวน 9 รูป ในจำนวนนี้มีการนิมนต์เจ้าอาวาสวัดดับภัย วัดลอยเคราะห์ และวัดดวงดี ซึ่งเป็นวัดที่ชื่อมีความหมายดีร่วมพิธีด้วยเพื่อเอาเคล็ดและความเป็นสิริ มงคล โดยในพิธีดังกล่าวนี้ได้มีการถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษาสีแดงรวมทั้งสิ้น 9 ชุด แด่พระสงฆ์ที่ร่วมพิธีด้วย

ในเวลาประมาณ 10.45 น.หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้โทรศัพท์โฟนอินเข้ามาพูดคุยกับผู้ที่ร่วมพิธีทำบุญ โดยได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ โดยเฉพาะนายสุรพงษ์ ที่เป็นแกนนำในการจัดงานให้ พร้อมทั้งขอบคุณผู้ที่ได้ต่อสู้ตลอดมา และบอกว่าจะกลับมาเมืองไทยในเร็ววันนี้ ก่อนที่จะกล่าวอำลาและวางสายไป รวมเวลาทั้งสิ้นประมาณ 5 นาที

นอกจากนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญแล้ว ทางผู้จัดงานยังได้ทำการปล่อยโคมขนาดใหญ่และลูกโป่งสีขาว สีแดง สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีของธงชาติ รวม 1,000 ลูกด้วย เพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายและความไม่ดีทุกอย่างให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ตามความเชื่อ

ขณะที่ นางจันทร์สม กล่าวก่อนพิธีทำบุญจะเริ่มขึ้นว่า พ.ต.ท.ทักษิณเพิ่งโทรศัพท์มาอวยพรวันเกิดให้กับตัวเองเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งก็ได้อวยพร พ.ต.ท.ทักษิณกลับไปเช่นกัน ทั้งนี้หากถามว่าอยากให้ พ.ต.ท.ทักษิณกลับมาเมืองไทยหรือไม่ ก็อยากให้กลับมา โดย พ.ต.ท.ทักษิณเองก็บอกว่าอยากกลับมาเหมือนกัน แต่ตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้ ต้องเป็นช่วงปีหน้า อย่างไรก็ตามตอนนี้อยู่ต่างประเทศก็สุขสบายดี พร้อมกันนี้บอกว่าเมื่อเช้า วันเดียวกันนี้ได้จุดเทียนสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้ พ.ต.ท.ทักษิณ จำนวน 2 ชุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล

โลกออนไลน์ชาวfacebookแอบนัดเบิร์ธเดย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน


ขณะที่ในมี การนัดหมายกันร่วมงานRED PARTYในช่วงค่ำวันที่ 26 กรกฎาคม โดยระบุว่าไม่ใช่งานชุมนุมทางการเมือง แต่เป็นชุมนุมทางการเมาธ์ และจัดงานวันเกิด ร้องเล่นเต้นระบำรำอวยพร จัดโดย ศูนย์อำนวยการฉะหนุกฉะหนานแห่งชาติ

เสื้อแดงราชบุรีเชิญร่วมงานวันเกิดทักษิณ28ก.ค.นี้


กลุ่มคนเสื้อแดงราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเกิดท่านนายกฯทักษิณ 2 กิจกรรม ในวันพุธที่ 28 ก.ค.นี้ คือ

เช้า 7.00น. วันพุธที่ 28 กค. ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 39 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดท่านนายกฯทักษิณ ที่วัดช่องลม

เย็น 18.00น วันพุธที่ 28 กค.นัดสังสรรค์ ร้อง เล่น เต้นและ รับประทานอาหารเย็น(โต้ะจีน) ร่วมกัน ภายใต้ชื่อผู้จัดงานคือ บริษัท มดแดง(ไม่)จำกัด ที่โรงเจริมน้ำแม่กลอง ใกล้พิพิธภัณฑ์ราชบุรี และเวลา 20.30น จะมีการร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดท่านนายกฯ (ตัวอย่างบัตร ตามรูป)
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง