บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

พบบริษัท“ออแกไนเซอร์”งานวันเด็กในทำเนียบฯ คู่สัญญารัฐอื้อ 700 ล้าน

เปิดเครือข่าย“ถุงเงิน”บ.ไร้ท์แมน“ออแกไนเซอร์”จัดงานวันเด็กแห่งชาติในทำเนียบฯ คว้างานรัฐอื้อ 37 ครั้ง 700 ล้าน พบทำพีอาร์สายด่วนให้สำนักนายกฯยุคสมัคร เพิ่งซิวงาน สธ.เกือบ 60 ล้าน

 

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ออแกไนเซอร์ผู้รับเหมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ภายในทำเนียบรัฐบาลและเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ปกครองและเด็กที่เข้าร่วมงานได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้รับว่าจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 23 แห่ง อย่างน้อย 37 สัญญา วงเงินกว่า 740 ล้านบาท 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ปัจจุบันมีนายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ถือหุ้นใหญ่ ตั้งแต่ปี 2545 -2555 ได้รับว่าจ้างจากหน่วยงานรัฐอย่างน้อย 37 สัญญาเป็นเงิน 740,707,331 บาท

งานล่าสุดคือ จัดงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 55 วงเงิน 59,850,000 บาท โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 8 ส.ค. 2555
ก่อนหน้านี้วันที่ 14 มี.ค. 2551 ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เคยได้รับว่าจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการรวมพลคนสายด่วนเพื่อสังคม โดยสำนักนายกรัฐมนตรี วงเงิน 5,900,000 บาท

รูปจากเว็บไซต์แนวหน้า

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า บริษัท ไรท์แมน จำกัด จดทะเบียนวันที่ 6 กันยายน 2533 ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาทปัจจุบัน 10 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2555 นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ 78,400 หุ้น (78.4%) นายประเทือง ครองอภิรดี 19,600 หุ้น (19.6%) นายกัมพล นิสิตสุขเจริญ นายเมษา ชวนะรานนท์ นายวิวัฒน์ เอื้อวงศ์วรานนท์ และ นางอุดมลักษณ์ เฮงใหญ่ คนละ 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ผลประกอบการ ปี 2554 รายได้ 674,249,613.61 บาท กำไรสุทธิ 8,682,251.19 บาท สินทรัพย์ 311,265,618 บาท หนี้สิน 247,725,590.20 บาท

ปี 2553 รายได้ 425,315,769.16 บาท กำไรสุทธิ 9,989,658.17 บาท

ปี 2552 รายได้ 244,185,252.96 บาท กำไรสุทธิ 6,958,406 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ยังเป็นเจ้าของบริษัทอื่นอีก 4 แห่ง

1.บริษัท พิพิธพล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 5 มกราคม 2547 ทุน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ รับจ้างงานพิพิธภัณฑ์ ที่ตั้งเลขที่ 118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นางสาว จันทิมา จันทประดิษฐ์ ร่วมถือหุ้น

2.บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 28 มีนาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ให้บริการติดตั้ง จัดทำ เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นายพงษ์พันธ์ สุริยภัทร ร่วมถือหุ้น

3. บริษัท ไร้ท์แมน นอร์ท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ทุน 5 บาท เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 199 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

4.บริษัท อิกนิชั่น จำกัด จดทะเบียนเลขที่ 28 ธันวาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ซื้อ จัดหา รับ เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดยประการอื่น ที่ตั้งเลขที่ 120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ส่วนบริษัทที่เลิกกิจการ ได้แก่ บริษัท เวรี่ สเปเชียล จำกัด บริษัท อัพเพอร์คลาส จำกัด บริษัท ที วี ซี โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท โฟโต้คีน่า จำกัด

 

เร่งรัดลักไก่ นิรโทษแกนนำแดง
บทบรรณาธิการ นสพ.ไทยโพสต์ 16 January 2556 - 00:00

คงปล่อยผ่านไปเฉยๆ ไม่ได้ กับการที่แกนนำคนเสื้อแดง
เสนอให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อนุมัติ พระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาอันถึงที่สุด และผู้ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีอาญาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.พ.ศ.2554 เพราะมีเนื้อหาที่ซ่อนเงื่อน หากจับไม่ได้ไล่ไม่ทันตั้งแต่แรก แกนนำคนเสื้อแดงเกือบทั้งหมดจะพ้นความผิดไปอย่างสิ้นเชิง
ร่างพระราชกำหนดฉบับนี้สั้นๆ มีทั้งสิ้น 4 มาตรา ประกอบด้วย
มาตรา 1 พระราชกำหนดนี้เรียกว่า พระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาอันถึงที่สุดและผู้ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีอาญาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่วันที่ 1มกราคม พ.ศ.2550 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554
มาตรา 2 พระราชกำหนดนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 3 บรรดาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2550 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจากคำพิพากษาอันถึงที่สุด หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งยังไม่ถึงที่สุด ให้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด และให้พ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง
ความในวรรคก่อนไม่รวมถึง บรรดาผู้ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในห้วงเวลาดังกล่าว
มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกำหนดนี้
นอกจากความพยายามที่จะเสนอให้เป็นพระราชกำหนดซึ่งรัฐบาลสามารถอนุมัติได้ทันที ที่ส่อให้เห็นถึงความเร่งรีบอย่างผิดปกติแล้ว สาระสำคัญที่ซ่อนอยู่ในมาตรา 3 วรรคสอง ที่ไม่รวมถึง บรรดาผู้ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในห้วงเวลาดังกล่าว จะเป็นการปล่อยผีเข้าป่าช้าอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
มีแกนนำคนเสื้อแดงคนไหนบ้างที่มีอำนาจตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงดังกล่าว เท่าที่ตรวจสอบพบ การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงจะมาจากมติแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และจากการปรับโครงสร้าง นปช.ปี 2552 มีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน มีนายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ เป็นประธาน และนายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นพ.เหวง โตจิราการ นายชินวัฒน์ หาบุญพาด นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง และพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เป็นกรรมการ ทั้งหมดเป็นกรรมการในห้วงเวลาดังกล่าว โดยพล.ต.ขัตติยะ ถูกกีดกันไม่ให้เข้าประชุมในช่วงหลังๆ
การนัดชุมนุมทุกครั้งมีการอ้างว่ามาจากมติ นปช. แต่คดีความที่เกิดขึ้นมิได้เป็นความคิดจากการจัดให้มีกาารชุมนุม แต่เป็นคดีภัยความมั่นคงที่เกิดจากการเผาบ้านเผาเมือง และทำร้าย สังหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ที่ผ่านมาไม่เคยมีแกนนำเสื้อแดงคนไหนสารภาพว่าเป็นคนสั่งเผา สั่งฆ่า แม้คำพูดแกนนำบางคนจะมัดปากอยู่ก็ตาม มีแต่ยกหางตัวเองว่า แกนนำ นปช.เป็นผู้สั่งการให้มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ต่อต้านระบอบอำมาตยาธิปไตย
หากจะพิสูจน์กันจริงในชั้นศาล โดยหยิบยกเอาเนื้อหาข่าวเก่าๆ จะพบว่า คนสั่งการจริงๆ มิใช่แกนนำ นปช. แต่เป็นพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหนีคุก ซึ่งสั่งการผ่านการโฟนอิน-วิดีโอลิงค์ ทั้งบนเวทีปราศรัย และในที่ประชุมของแกนนำ นปช. แทบทุกครั้ง ดังจะเห็นได้จากการสั่งให้คนเสื้อแดงไปรวมตัวที่ศาลากลาง ก่อนที่จะมีการเผา ดังนั้น ร่างพระราชกำหนดฉบับนี้คือการลักไก่นิรโทษกรรมแกนนำเสื้อแดงหลายๆ คนนั่นเอง.
Printer-friendly version แบ่งปันข่าว
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง