บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เจาะ 39 ส.ว. รวยอื้อหลังพ้นตำแหน่ง ม.ร.ว.ปรียนันทนาพุ่ง 122 ล้าน


ที่มา ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง 5 มิถุนายน 2554

ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต


ตรวจสอบสมาชิกวุฒิสภาสรรหาที่พ้นตำแหน่ง พบ 39 คนรวยขึ้น ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต เพิ่มมากสุด 122 ล้าน เสี่ยเครือสหพัฒน์งอก 60 ล้าน ขณะที่ “โชติรัส ชวนิชย์”รวยลด 71 ล้าน

ศูนย์ ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ของสมาชิกวุฒิสภาสรรหาที่ยื่นต่อคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนพ้นตำแหน่งพบสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 39 คน มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากตอนเข้ารับตำแหน่ง ขณะเดียวกันมีสมาชิกวุฒิสภาที่มีทรัพย์สินลดลงจากคราวรับตำแหน่ง จำนวน 26 คน

ทั้งนี้ บุคคลที่มีทรัพย์สินเพิ่มมากสุดคือ ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต (ภาควิชาชีพ) เพิ่มขึ้น 122,111,499 บาท ,นายบุญชัย โชควัฒนา เจ้าของกลุ่มสหพัฒน์ (สรรหาภาคเอกชน) เพิ่มขึ้น 60,141,599.65 บาท ,นายพินิจ กุลละวณิชย์(สรรหาภาควิชาการ) 37,004,744.78 บาท ,นายสมัคร เชาวภานันท์(สรรหาภาควิชาชีพ) 31,309,480.94 บาท

นายบุญชัย โชควัฒนา

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย(สรรหาภาคอื่น) 26,361,119.00 บาท ,นายถาวร ลีนุตพงษ์(สรรหาภาคเอกชน) 24,282,757.41 บาท ,รศ.ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล(สรรหาภาควิชาการ) 18,443,603.21 บาท ,นายพรชัย สุนทรพันธุ์(สรรหาภาควิชาการ) 17,967,294.97 บาท ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บรูณสมภพ (สรรหาภาควิชาการ) 13,408,680.07 บาท ,ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์(ภาควิชาชีพ) 8,787,893.03บาท

พลโทสุจินดา สุทธิพงศ์(สรรหาภาครัฐ) 8,434,903.01 บาท ,นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์(สรรหาภาครัฐ) 6,530,862.97 บาท ,นายตวง อันทะไชย(สรรหาภาควิชาชีพ) 6,526,747.40 บาท ,นางนิลวรรณ เพชระบูณณิน(ภาคเอกชน) 5,692,537.04 บาท ,พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ(สรรหาภาครัฐ) 4,805,944.08 บาท

นางกีระณา สุมาวงศ์ 4,633,193.57 บาท ,นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ(สรรหาภาครัฐ) 4,514,963.86 บาท ,นายวรินทร์ เทียมจรัส(ภาครัฐ) 3,998,910.72 บาท ,นายธนู กุลชล(สรรหาภาควิชาการ) 3,777,184.58 บาท ,นายพิเซต สุนทรพิพิธ(สรรหาภาครัฐ) 3,650,120.85 บาท

ส่วน ส.ว.ที่มีทรัพย์สินลดลงจำนวน 26 คน ในจำนวนนี้คนที่ลดลงมาก คือ นายโชติรัส ชวนิชย์(ภาควิชาการ)ลดลง 71,977,370.61 บาท ,นางยุวดี นิ่มสมบุญ 67,044,140.56 บาท ,นางอุไร คุณานันทกุล(ภาคเอกชน) 63,157,212.02 บาท ,นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์(สรรหาภาควิชาชีพ) 57,684,664.46 บาท ,นายธวัช บวรวนิชยกูร(สรรหาภาคเอกชน) 27,441,925.84 บาท

นายวิทวัส บุญญสถิต(สรรหาภาควิชาการ) 27,103,810.69บาท ,พันโท กมล ประจวบเหมาะ 18,694,796.46 บาท ,นายอนุรักษ์ นิยมเวช (สรรหาภาควิชาชีพ) 15,151,444.04 บาท ,นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม(สรรหาภาคเอกชน) 12,525,552.20 บาท ,ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชพงษ์(สรรหาภาควิชาการ) 7,999,163บาท

นายไพบูลย์ นิติตะวัน(สรรหาภาครัฐ) 7,711,828.04 บาท,นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์(ภาคอื่น) 7,544,529.55 บาท ,พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ(สรรหาภาคอื่น) 5,330,883.28 บาท,นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล(สรรหารัฐ) 5,258,852.28 บาท ,นางรสสุคนธ์ ภูริเดช(สรรหาภาคเอกชน) 3,707,689.07 บาท

นายสงคราม ชื่นภิบาล(สรรหาภาครัฐ) 3,163,463.46 บาท ,นายมณเฑียร บุญตัน(สรรหาภาคอื่น) 3,007,443.45 บาท ,นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์(สรรหาภาคเอกชน) 2,894,405.16บาท ,พลตำรวจตรี เกริก กัลยาณมิตร(สรรหาภาควิชาชีพ) 2,220,657.52 บาท ,นายวรวุฒิ โรจนพานิช ลดลง 2,198,621.55 บาท

สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา) และคู่สมรสที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดหลังพ้นตำแหน่ง
ชื่อ
เพิ่มขึ้นจำนวน (บาท)
1.ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต (ภาควิชาชีพ)
122,111,499
2.นายบุญชัย โชควัฒนา(ภาคเอกชน)
60,141,599
3. นายพินิจ กุลละวณิชย์(ภาควิชาการ
37,004,744
4.นายสมัคร เชาวภานันท์(ภาควิชาชีพ)
31,309,480
5.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย(ภาคอื่น)
26,361,119
6.นายถาวร ลีนุตพงษ์(ภาคเอกชน)
24,282,757
7.รศ.ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล(ภาควิชาการ)
18,443,603
8.นายพรชัย สุนทรพันธุ์(ภาควิชาการ)
17,967,294
9.ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บรูณสมภพ (ภาควิชาการ)
13,408,680
10.ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์(ภาควิชาชีพ)
8,787,893
ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวน (TCIJ) รวบรวม

สมาชิกวุฒิสภาและคู่สมรสที่มีทรัพย์สินลดลงมากสุดหลังพ้นตำแหน่ง
ชื่อ
ลดลงจำนวน(บาท)
1.นายโชติรัส ชวนิชย์(ภาควิชาการ)
71,977,370
2.นางยุวดี นิ่มสมบุญ (ภาคเอกชน)
67,044,140
3.นางอุไร คุณานันทกุล(ภาคเอกชน)
63,157,212
4.นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์(ภาควิชาชีพ)
57,684,664
5.นายธวัช บวรวนิชยกูร(ภาคเอกชน)
27,441,925
6.นายวิทวัส บุญญสถิต(ภาควิชาการ)
27,103,810
7.พันโท กมล ประจวบเหมาะ (ภาคอื่นๆ)
18,694,796
8.นายอนุรักษ์ นิยมเวช (ภาควิชาชีพ)
15,151,444
9.นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม(ภาคเอกชน)
12,525,552
10.ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชพงษ์(ภาควิชาการ)
7,999,163
ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวน (TCIJ) รวบรวม

สำหรับ ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต ซึ่งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง 122 ล้านบาทนั้นมาจาก “เงินฝาก”โดย
ตอน เข้ารับตำแหน่งวุฒิสภา วันที่ 14 มีนาคม 2551 แจ้งบัญชีทรัพย์สินเงินฝาก 67,386,626.82 บาท ตอนพ้นตำแหน่ง วันที่ 8 มีนาคม 2554 แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 239,910,499.10 บาท

เปรียบเทียบรายการทรัพย์สินของ ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต

เข้ารับตำแหน่งวันที่ 14 มีนาคม 2551 (บาท)
พ้นตำแหน่งวันที่ 8 มีนาคม 2554
(บาท)
ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต
คู่สมรส
1,213,957,473.06
44,244,905.29
1,326,703,593.05
53,610,285.22
รวมทรัพย์สิน
1,258,202,378.35
1,380,313,878.27
หนี้สิน
ไม่มีหนี้สิน
ไม่มีหนี้สิน
ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวน (TCIJ) รวบรวม

ขณะที่นายบุญชัย โชควัฒนา ทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้น มาจากเงินฝากเดิม25,609,795.76 บาท เป็น 30,590,077.15 บาท ,เงินลงทุนเดิม 197,025,445.01 บาท เป็น 225,168,802.06 บาท,เงินให้กู้ยืม จากเดิม 58,973,171.83 บาท เป็น 68,600,000 บาท
เปรียบเทียบรายการทรัพย์สินของนายบุญชัย โชควัฒนา

เข้ารับตำแหน่งวันที่ 14 มีนาคม 2551
พ้นตำแหน่งวันที่ 8 มีนาคม 2554
นายบุญชัย โชควัฒนา
คู่สมรส
382,114,009.10
111,546,615.95
430,774,475.71
123,300,748.99
รวมทรัพย์สิน
493,660,625.05
554,075,224.70
หนี้สิน
ไม่มีหนี้สิน
ไม่มีหนี้สิน
ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวน (TCIJ) รวบรวม
ภาพจากศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย

ตำรวจมุมตึก ( อันนี้ขอมาทางสังคมหน่อย )
เรื่องมันมีอยู่ว่าที่ห้องรัชดามีอมยิ้มคนนึงชื่อเจ๊ “จักรยานล้อหลุด” มาตั้งกระทู้บ่นว่าเธอโคตรเบื่อตำรวจจราจรเลยว่ะ
:x เพราะไอ้พวกห่านี่มันชอบกระโดดออกมาเล่นจ๊ะเอ๋กลางถนน ทำเอาอิชั้นต๊กกะใจจนแทบเบรครถไม่ทัน!!
นี่ถ้าชั้นเกิดเบรคไม่ทันแล้วขับรถทับอีตำรวจพวกนี้จนตายห่าคาที่ขึ้นมาใครจะรับผิดชอบวะคะ!?
:o แถมอีพวกนี้มันชอบหาเรื่องสารพัดมาออกใบสั่งให้อิชั้นซะจริงเชียว

เจ๊ จขกท แกก็เล่าต่อว่าเมื่อวันก่อนแกขับรถกระบะแล้วให้ลูกน้องนั่งที่ท้ายรถกระบะ
:?: ปรากฏว่าตำรวจก็กระโดดออกมาขวางรถเธออีกแล้ว!! แถมยังขอดูใบขับขี่เธอซะด้วย แต่มีหรือที่อาเจ๊คนนี้จะยอมง่ายๆ
เธอก็เลยวีนใส่นายตำรวจคนนั้นไปว่ามึงจะมาจับอิชั้นข้อหาอะไรยะ!? ตำรวจอย่างมึงเนี่ยมันว่างงานกันนักใช่มั้ย!!!
นายตำรวจคนนั้นก็เลยตอบว่าก็คุณบรรทุกคนบนท้ายรถกระบะไง แต่อาเจ๊ จขกท ก็ไม่ยอมให้ใบขับขี่กับนายตำรวจคนนั้นอยู่ดี
เถียงกลับไปว่าแล้วไงยะ!? การที่ชั้นเอาลูกน้องมานั่งท้ายรถมันผิดกฏหมายมาตราไหน อิชั้นไม่ได้ไปขับบนทางด่วนซักกะหน่อย!!
แล้วเจ้านายมึงชื่ออะไร แน่จริงก็ต่อสายให้อิชั้นคุยกับเจ้านายมึงหน่อยสิคะ แว๊ดๆๆๆๆ ปรากฏว่านายตำรวจคนนั้นแม่งเดินหนีเลยว่ะครับ
:mrgreen: ส่วนอาเจ๊ จขกท ก็ขับรถต่อไปอย่างสบายใจเฉิบแต่ก็ไม่วายด่านายตำรวจคนนั้นทิ้งท้ายว่าแม่ง “เลว”!!


:lol: ประเด็นที่ จขกท แกเอาคนซ้อนท้ายรถกระบะมาเนี่ยมันผิดกฏหมายเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบกนะครับ
ในเว็บตำรวจจราจรก็มีคนสงสัยเรื่องนี้ ไปตั้งกระทู้ถามเอาไว้ แล้วตำรวจจราจรก็ตอบกลับมาดังนี้

credit : http://www.trafficpolice.go.th/qa_answer.php?id=11968
:twisted: สรุปว่าอี จขกท มันทำผิดกฏหมายอย่างชัดเจน แต่เจ๊แกแรงส์และวีนใส่จนตำรวจหงอไม่กล้าออกใบสั่งกันเลยทีเดียว
ชาวรัชดาเห็นอาเจ๊ จขกท กำราบนายตำรวจจราจรคนนั้นอย่างสาแก่ใจก็พากันแสดงความชื่นชมอาเจ๊เป็นการใหญ่
:mrgreen: จากนั้นชาวรัชดาก็พากันก่นด่านายตำรวจจราจรคนนั้นอย่างเมามันส์ บ้างก็ด่าเหมารวมว่าตำรวจแม่งเป็นอาชีพที่ทำนาบนหลังคน!!

:mrgreen: บ้างก็ด่าตำรวจว่า คนพวกนี้กรูไม่เรียกว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่กรูเรียกว่าเห็บหมาว่ะครับ!!

:arrow: ซักพักก็เริ่มมีคนออกมาแย้ง จขกท ว่า เอิ่ม..การที่เจ๊เอาลูกน้องนั่งหลังรถกะบะเนี่ย
ต่อให้ไม่ได้ขับบนทางด่วน แต่เจ๊ก็กำลังทำผิดกฏหมายอยู่นะครับ ที่ตำรวจคนนั้นมันไม่ออกใบสั่งเจ๊
:evil: ผมว่าไม่ใช่เพราะเจ๊ไม่ได้ทำผิดกฏหมายหรอกครับแต่มันกลัวฝีปากเจ๊มากกว่ามั้ง!!

:twisted: อาเจ๊ จขกท ก็บอกว่า ต๊ายตาย อิชั้นเพิ่งจะรู้นะคะเนี่ยว่าการให้คนนั่งท้ายรถกะบะมันผิดกฏหมาย!!
ก็อิชั้นทำแบบนี้มาไม่รู้ตั้งกี่สิบปีแต่ไม่เคยมีตำรวจจราจรคนไหนมันจับอิชั้นมาก่อนเลยนี่คะ
แต่อิชั้นจะทำถูกหรือทำผิดก็ไม่รู้อ่ะค่ะ แต่ที่รู้ๆคือด่าแม่งก่อนเป็นฝ่ายได้เปรียบ!!
:mrgreen: ดังนั้นต่อให้อิชั้นทำผิดจริงแต่ถ้าตำรวจมันแสลนมาจับอิชั้นก็จะด่าแม่งให้ไฟแลบเลยค่ะ!!

จากนั้นชาวรัชดาก็เข้ามาชูป้ายเชียร์อาเจ๊ จขกท กันอย่างสนุกสนาน บ้างก็บอกว่าใครผิดกฏหมายกรูไม่รู้กรูไม่สน!!
:grin: กรูรู้แต่อาเจ๊ จขกท แม่งด่าตำรวจได้ถูกใจกรูมวากกกกกกกกก กรูล่ะอยากด่าไอ้อาชีพระยำนี้มานมนานแล้วว้อย!!

ต่อมาอมยิ้มชื่อ [N]oom ก็ด่าอีเจ๊ จขกท กับกองเชียร์ว่าพวกมึงที่ทำผิดกฏจราจรแต่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดแม่งก็แย่พอๆกับตำรวจล่ะวะ
แต่ตำรวจพวกนี้ก็ไม่ไหว ถนนบางเส้นรถติดฉิบหายยังจะอุตส่าห์ไปซุ่มหลังป้ายหาเสียงหรือหลังต้นไม้ คอยเล่นจ๊ะเอ๋กับรถที่สัญจรผ่านไปมา
:arrow: คือกรูเข้าใจนะว่ารถที่โดนจับปรับมันก็ทำผิดกฏหมายจริงๆ แต่เห็นพฤติกรรมแบบนี้แล้วกรูอนาถใจยังไงไม่รู้ว่ะ!!

:x อมยิ้มชื่อ LAPD21 ก็บอกว่าตำรวจเขาก็เรียกอีเจ๊ จขกท มาถามดีๆ แต่เอ็งไปวีนใส่เขาก่อนนี่หว่า
ทำไมถึงไม่รู้จักคุยกันดีๆมั่งวะ คนไทยสมัยนี้มันพูดจากันด้วยไมตรีจิตไม่เป็นแล้วรึไง?
แล้วที่เอ็งไปด่าตำรวจว่าว่างงานนักเหรอถึงได้มาจับเอ็งเนี่ย รู้มั้ยว่ามันเสียมารยาทมากๆ
ตำรวจเขาทำอะไรเอ็งแล้วรึยังถึงได้ไปแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นกับเขา มันแสดงให้เห็นว่าเอ็งน่ะมีอคติกับตำรวจชัดๆเลยว่ะ!!
:o กรูเองก็ไม่ได้ชื่นชอบตำรวจหรอกนะ แต่เรื่องกฏหมายเนี่ยผิดถูกให้ว่าไปตามเนื้อผ้า ไม่ใช่เอะอะก็ไปวีนใส่เขาแบบมึง!!

:lol: อีเจ๊ จขกท ก็ตอบว่าจริงๆแล้วอิชั้นก็อยากคุยดีๆกับตำรวจนะคะ เพราะอิชั้นเป็นคนใจดีและใจเย็นยิ่งกว่าสเลอบี้ซะอีกนะคะ!!
แต่ที่อิชั้นวีนใส่นายตำรวจคนนั้นเป็นเพราะมันกระโดดมาตัดหน้ารถ จนอิชั้นต้องเบรคหัวทิ่มยังไงล่ะคะ!!
:x แถมอีตำรวจคนนั้นมันยังพูดจากับอิชั้นด้วยน้ำเสียงอวดเบ่งโคตรๆด้วยนะคะ แล้วทำไมอิชั้นจะวีนใส่มันไม่ได้!?

:???: บัตรผ่านคนนึงก็ด่า จขกท ว่าถ้าตำรวจมันไม่แอบอยู่มุมตึกหรือมุมต้นไม้มันจะไปจับพวกที่ขับขี่ผิดกฏหมายแบบเอ็งได้เหรอวะ!?
ถ้าตำรวจมันไปตั้งด่าน พวกเอ็งก็ไม่ขับขี่แบบผิดกฏหมายให้เขาดูน่ะสิ มันมีแต่ต้องซุ่มแบบนี้นี่แหละถึงจะจับพวกเอ็งได้
แล้วเอ็งคิดว่าตำรวจที่กระโดดออกมาดักหน้ารถเอ็งเขาไม่กลัวโดนรถทับตายมั่งรึไง? ต่อให้ตำรวจมันกระโดดตัดหน้ารถเอ็ง
เอ็งก็ไม่มีสิทธิชนตำรวจ เพราะหน้าที่ของผู้ขับขี่บนท้องถนนคือต้องมีสติ ขับขี่โดยความไม่ประมาทและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเสมอ
:mrgreen: สรุปว่านอกจากผิดกฏจราจรแล้วเอ็งยังมีความผิดอีกสองกระทง!! กระทงแรกคือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ!!

และอีกกระทงคือเอ็งดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี!!
ส่วนไอ้ตำรวจคนนั้นที่ไม่ยอมจับเอ็งเพราะโดนวีนใส่จนหงอก็มีความผิดฐานละเว้นหน้าที่เหมือนกัน มีโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปีเชียวนะว้อย!!
:lol: แต่การที่นายตำรวจคนนั้นกระโดดตัดหน้ารถเอ็งไม่มีความผิด เพราะถือเป็นการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าว่ะ

:x อีเจ๊ จขกท ก็เถียงกลับว่ามึงไม่ต้องเอากฏหมายมาขู่อิชั้นเลยนะคะ!! อีพวกตำรวจจราจรก็เหมือนกัน
ถ้าพวกมึงไม่มีปัญญารักษากฏจราจร ขี่มอไซด์พาเมียไปตลาดโดยไม่สวมหมวกกันน๊อค พวกมึงก็ไม่มีสิทธิมาจับกรูค่ะ!!
แถมวันนั้นไอ้ตำรวจคนนั้นมันกระโดดมาตักหน้ารถเหมือนกระโดดตะครุบเศษเงินที่ตกอยู่บนท้องถนนยังไงยังงั้นเลยนะคะ!!
อิชั้นไม่ใช่ควายแดกหญ้า ที่จะปล่อยให้ตำรวจอย่างพวกมึงมารีดไถเงินกันตามอำเภอใจ
:oops: ถ้าวันนั้นอิชั้นยอมให้มันไถเงินไป อีกหน่อยถ้ามันกระโดดมาดักหน้ารถอีก อิชั้นก็ต้องยอมให้มันไถเงินอยู่ร่ำไปหรือคะ!?

:lol: นายบัตรผ่านก็เถียงกลับไปว่ามึงอย่ามาอ้างเลยครับว่าตำรวจทำผิดกฏหมายแล้วมึงมีสิทธิทำผิดกฏหมายด้วย
กรูก็ไม่ได้กินหญ้าเหมือนมึงนะครับ แต่มันเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะต้องรู้และเคารพกฏหมาย
การที่เอ็งให้ลูกน้องนั่งท้ายรถกะบะโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตามกฏหมาย ถ้าเกิดลูกน้องมึงตกรถมาตายห่าจะว่ายังไง?
และถ้าเอ็งคิดว่าการที่ตำรวจคนนั้นกระโดดดักหน้ารถเอ็งมันผิด ทำไมถึงไม่ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เขาเข้ามาตรวจสอบการทำงานของตำรวจจราจรบนเส้นทางนั้นว่ามันเหมาะสมมั้ย?
:mrgreen: ไม่ใช่ตั้งกระทู้ด่าตำรวจด้วยความสะใจเพียงอย่างเดียวเหมือนที่มึงกำลังทำอยู่ในตอนนี้!!

:o จากนั้นความเห็นในกระทู้ก็แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มนึงก็บอกว่า จขกท แม่มเกรียน เอ๊ย ติ่งหูว่ะ!!

:lol: บ้างก็ถาม จขกท ว่าแน่ใจเหรอวะว่าเมิงเป็นคนใจเย็น ลองถามคนอื่นดูมั่งว่าเป็นคนแบบไหน อย่าคิดเองเออเองคนเดียว
และกรูคิดว่า จขกท หรือคนที่เห็นด้วยกับมันเนี่ยท่าทางจะมีปัญหาทางอารมณ์หรือการยับยั้งชั่งใจว่ะ

อีกกลุ่มก็ยังเข้าข้าง จขกท แล้วด่าตำรวจว่ากรูเห็นนะว้อยว่ามีตำรวจบางคนขับมอไซด์ไม่ใส่หมวกกันน๊อค
:o ในเมื่อพวกเอ็งทำผิดกฏหมายจราจรซะเอง แล้วยังมีหน้ามาจับประชาชนตาดำๆอย่างพวกกูได้ไงวะ!?

ดราม่านี้มันปัญหาโลกแตกว่ะ เหมือนไก่กับไข่อะไรจะเกิดก่อนกันไม่มีผิด ถ้าตำรวจตั้งด่านก็จับพวกขับขี่ผิดกฏหมายได้น้อย
ถ้าซุ่มจับก็จะโดนประชาชนเอามาก่นด่าสาปแช่งเหมือนกระทู้นี้ ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือช่วยกันรักษากฏจราจรล่ะมั้ง
:shock: แต่คิดๆดูตำรวจก็เป็นอาชีพที่น่าสงสารนะ เพราะภาพพจน์ในสายตาประชาชนแย่มากๆ ทำดีก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าพลาดหน่อยก็โดนด่าจมธรณี
คนที่จะได้รับการยกย่องจริงๆก็มีแค่หยิบมือ ส่วนมากก็เป็นตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น แถมเวลาโดนด่าแม่งก็ด่าเหมารวมทั้งวงการ
ทั้งๆที่คนทำชั่วมันมีอยู่ไม่กี่คน และในความเป็นจริงทุกสังคมวิชาชีพมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันอยู่แล้วนี่หว่า
อย่างในกระทู้นี้บางคนเห็นตำรวจขี่มอไซด์พาเมียไปจ่ายตลาดแบบผิดกฏหมาย
:evil: แม่มก็ด่าเหมารวมแถมเอามาเป็นข้ออ้างให้ตำรวจไม่มีสิทธิจับตัวเองด้วยซ้ำ
อาห์ แล้วดราม่านี้จะลงเอยเช่นไร? เมื่อใดที่ตำรวจจะกลับมาเป็นอาชีพที่สังคมไทยให้การยกย่องอีกครั้ง?
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง