บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ครม. อนุมัติ พ.ร.บ.การพนัน เปิดทางตั้งกาสิโน

กระปุกดอทคอม

ครม.สุดอัปยศ ลักไก่ไฟเขียว ตั้งไข่กาสิโน (ไทยโพสต์)            ครม.ลัก ไก่อนุมัติ พ.ร.บ.การพนัน 2 ฉบับ เปิดทางตั้งกาสิโน ให้อำนาจเจ้าพนักงานครอบจักรวาล ออก-ริบใบอนุญาต  พิลึก! กำหนดโทษหนักให้คนผิดเกรงกลัว แต่ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดเป่าให้คดีจบในชั้นเจ้าหน้าที่

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร ซึ่งประชุมที่สนามบินดอนเมือง ได้สร้างความข้องใจครั้งใหญ่ด้วยการอนุมัติร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการพนัน  2 ฉบับ คือ ร่างพระราชกฤษฎีกาการพนัน พ.ศ.... และพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.... เนื่องจากเป็นการใช้ช่วงจังหวะที่ประชาชนกำลังทุกข์ทนกับมหาอุทกภัย แต่รัฐบาลกลับเดินหน้าให้มีกฎหมายส่งเสริมการเล่นการพนัน

            ซึ่งทั้ง 2 ฉบับเสนอโดยกระทรวงมหาดไทย และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

            ร่างพระราชกฤษฎีกาการพนันมีสาระสำคัญ เช่น การกำหนดบทนิยามคำว่า "การเล่น", "การพนัน", "ผู้จัดให้มีการเล่น" เป็นต้น เพื่อความชัดเจนและสะดวกต่อการทำความเข้าใจ อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ

            ให้มีการควบคุมการเล่นการพนัน โดยกำหนดให้การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. หรือการเปลี่ยนแปลงการเล่นจากบัญชี ก. เป็นบัญชี ข. หรือจากบัญชี ข. เป็นบัญชี ก. ให้ออกเป็นกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต กำหนดห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดย เด็ดขาด เว้นแต่การเล่นในบัญชี ข. หมายเลข 1

            กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การออกใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง การเข้าไปในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การยึดหรืออายัดอุปกรณ์การเล่น เป็นต้น

ส่วนสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค มีอยู่  4 ข้อคือ

            1.กำหนดบทนิยาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนอันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

            2.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการ เสี่ยงโชค

            3.กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาต

            4.กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

            5.กำหนดบทลงโทษ เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว และไม่กล้าฝ่าฝืนกระทำความผิด

            6.กำหนดให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและใน ส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม โดยให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับอัตราโทษที่ไม่ สูงมาก ทั้งนี้ เพื่อให้คดีสิ้นสุดในชั้นเจ้าหน้าที่
   
            นายไพจิต ศรีวรขาน รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ยังไม่เห็นร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว แต่ไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐบาล เพราะในบรรยากาศการเมืองแบบนี้จะมาออกกฎหมายลักษณะนี้คงไม่เหมาะสม

            ก่อนหน้านี้มีความพยายามจะเปิดบ่อนกาสิโนมาตั้งแต่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่ถูกสังคมต่อต้าน จึงเลิกล้มความคิด แต่กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้ง หลังรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าบริหารประเทศ เมื่อนายวันชัย สุระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยว่า สำนัก งานสลากฯ มีแนวคิดที่จะให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 เพื่อตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าไปใช้ บริการได้ เพราะจะรวมบริการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งกาสิโน ช็อปปิ้งมอลล์ โรงเรียนกวดวิชา สนามกอล์ฟ และธุรกิจบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ โดยสถานที่ที่เหมาะสมคือทุ่งกุลาร้องไห้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

มาบอกอะไรป่านนี้

 ขอเขียนซักทีนะครับ คันมือกับข่าวนี้

"ยงยุทธ"แอ่นอกรับ"รัฐบาล-ศปภ."ไร้ประสบการณ์รับมือน้ำท่วม ขอโทษ ปชช.ทำให้เดือดร้อนแสนสาหัส


     คือผมอยากบอกว่า ท่านออกมาผิดเวลา ผิดมากๆครับ เป็นผลเสียหายต่อตัวท่านและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งรัฐบาล ทั้ง ศปภ. ผมไม่รู้ท่านคิดอะไรถึงออกมายอมรับแบบนี้ แต่ก็ยังถือว่าท่านยังกล้าที่จะออกมากล่าวยอมรับความผิดพลาด ทำให้ประชาชนอย่างผม หูตาสว่างขึ้นมาอีกนิด

     จะมองมุมไหนดีครับ สมมุติผมเดาใจท่านว่า ท่านออกมากล่าวเพื่อต้องการให้ประชาชนเห็นใจ ว่าท่านทำกันเต็มที่แล้ว แต่ด้วยความไร้ประสบการณ์ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ท่านคิดผิด ผมไม่รู้หรอกว่าจะมีคนเห็นใจท่านมากแค่ไหน แต่ผมรู้ว่า มีประชาชนจำนวนไม่น้อยจะคิดแบบผม


     คือ ผมไม่รู้จะเห็นใจท่านอย่างไรจริงๆครับ ถ้าจะให้ยอมรับความเสียหายใหญ่หลวงที่เกิดกับประชาชน เกิดกับ ธุรกิจ เป็นหมื่นเป็นแสนล้าน ด้วยความที่ท่านและรัฐบาลไร้ประสบการณ์ มันก็ยากจะยอมรับไปซะหน่อย ทั้งประเทศมีแค่พวกท่านเท่านั้นที่จะต้องรับหน้าที่อันใหญ่หลวงนี้เหรอ??  ก็ป่าว! ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่ได้คลุกคลีติดตามเรื่องแบบนี้ มีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ ทำไมท่านไม่มอบหมายให้คนที่มีประสบการณ์ทำ  คิดแบบขี้เหร่ในหัวเลยนะครับ ท่านอาจจะบอกว่า ท่านไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์แค่ไหนหรือไม่ ?? ( เหตุผลแบบทุเรศๆสุดๆไปเลย)  ท่านก็อาจจะอ้างได้ แต่ ท่านต้องรู้ตัวเอง และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่แรกๆก่อนที่จะทำแน่นอนครับ ว่าท่านมีประสบการณ์กันแค่ไหน แล้วที่ท่านจะอ้างไม่ได้เลย คือ ไอ้ความไร้ประสบการณ์แล้วจะให้ประชาชนเห็นใจนี่ มันจะน่าเห็นใจก็ต่อเมื่อ เราเจอสถานการณ์แบบนี้ครั้งแรกจริงๆครับ ท่านจึงสมควรอ้างเพราะไม่เคย แต่นี่ ประเทศเราเจอปัญหาแบบนี้มาตลอด องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีแนวทาง มีแนวพระราชดำริ เป็นแนวทางที่แก้ปัญหาได้จริง ทำไมท่านไม่น้อมนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือเชิญผู้ใกล้ชิดพระองค์มาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดี แต่นี่มันเหมือนกับ ท่านกล้าๆที่จะเอาปัญหาระดับชาติ มาทดลอง มาทดสอบความสามารถอย่างงั้นเหรอครับ ทำไมท่านกล้าเอาเรื่องแบบนี้มาเสี่ยงมาเดิมพัน มันคุ้มกันเหรอครับ

      ตอนนี้ไม่มีอะไรทันแล้วครับ ให้ ศปภ. กับ กทม. คุยกันตอนนี้ ไม่ทันแล้วครับ น้ำมาถึงแล้ว กทม.ท่วมแล้วครับ นวนคร เสียหายกันอย่างมหาศาลแล้วครับ ผลกระทบเกิดไปทุกๆที่แล้วครับ ชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหลายจังหวัดแล้วครับ ไม่มีอะไรที่เสียหายเพราะความไร้ประสบการณ์ของพวกท่านกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วครับ

       ผมไม่รู้นะครับเหตุผลจริงๆ เหตุผลลึกๆ ปัญหาการเมืองต่างๆคืออะไร ที่ทำให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ แต่ เหตุผลที่ท่านยกมาว่า ด้วยความไร้ประสบการณ์นี่ มันเกินกว่าจะรับได้จริงๆครับ มันไม่ได้ทำให้รู้สึกเห็นใจพวกท่านขึ้นมาเลยซักนิด ถ้าผมเป็นท่าน ผมไม่ออกมาแอ่นอกรับแบบนี้ ประชาชนยังอาจจะเห็นใจท่านมากกว่านี้อีกครับ ผมไม่รู้ท่านคิดอะไรจริงๆครับ ที่ออกมายอมรับแบบนี้ ที่รู้ๆคือ มันไม่ได้เกิดผลดี กับพวกท่านแน่ๆ ครับ รับรอง


        แต่ก็ดีครับ บางทีประชาชนบางท่านบางคนอาจจะหูตาสว่างขึ้นบ้างครับ มันอาจทำให้ชั่งใจได้บ้างว่า ท่านทำเพื่อประชาชนจริงๆหรือป่าว?

ปล. ที่ อ้อนขอถือเป็นบทเรียน ไม่ให้ผิดพลาดอีกในอนาคตผมขอว่า พวกท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาครั้งนี้ อย่ามามีหน้าที่อีก รับรองจะไม่มีครั้งไหนเลวร้ายกว่าครั้งนี้อีกครับ ครั้งนี้เป็นบทเรียนท่าน และก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของประชาชนธรรมดาทั่วไปว่า ยังไว้ใจให้พวกท่านลองทำอะไรกับประเทศอีกหรือเปล่า?

         พวกท่านใจร้าย ใจร้ายกับประชาชนที่ส่วนใหญ่เลือกพวกท่านเข้ามาจริงๆครับช ช้าง


โต๊ะข่าวการเมือง การเมืองหลังน้ำลด!


สถานการณ์น้ำท่วมอ่วมหนักถึงขั้นต้อง อพยพผู้ประสบภัยจากมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ศูนย์รังสิต หนีน้ำมาอยู่ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ตื่นตระหนกเข้าไปใหญ่ เมื่อมีกระแสข่าวหลุดข่าวปล่อยออกมาว่า ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศปภ. เตรียมถอนสมอออกจากท่าอากาศ ยานดอนเมือง ไปนั่งบัญชาการที่อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ในขณะเดียวกัน กระแสน้ำเริ่มทยอยซึมลึกเข้าสู่ กทม.ชั้นใน รถราที่เคยวิ่งขวักไขว่ในเมืองกรุงชั้นใน วิ่งโล่งโปร่งสบายด้วย 2 สาเหตุ..คือเอารถไปจอดที่สูง และประชาชนหนีออกต่างจังหวัดเพื่อลี้ภัย มันก็ล้วน สะท้อนให้เห็นภัยร้ายแห่งมหาอุทกภัยได้เป็นอย่างดี
น้ำท่วมใหญ่รอบนี้ ดูเหมือนว่า สังคมไทยจะได้รับรู้อะไร อะไร มากมายเป็นพิเศษกว่าครั้งไหนๆ มีทั้งการแก้ปัญหาด้วยการใช้คันกั้นน้ำสู้ หรือถูกสภาพจิตตกบังคับจนต้องไปทำลายคันกั้นน้ำจนน้ำท่วมทะลักออกนอกเส้นทาง ส่งผลให้เหตุ แห่งเหตุบานปลาย ไหลไปไกลกว่าเก่า
ในส่วนของประชาชนผู้ประสบภัยและจ่อที่จะเผชิญกับกระแสน้ำ ก็มีทั้งคนที่เลือกจะสู้และ ไม่สู้ นั่นรวมไปถึงการเตรียมการ ซึ่งไม่นับการเตือนภัยอันคลาดเคลื่อนของ ศปภ. และ กทม. ก็พอจะสะท้อนให้เห็นการตั้งรับว่า แต่ละบุคคล แต่ละบ้าน แต่ละชุมชน มีการเตรียมพร้อมแตกต่างกันเช่นไร
สินค้าอุปโภคบริโภคขาดตลาดเนื่องจากคนบางส่วนซื้อตุน ในขณะที่คนอีกบางส่วนจนด้วยเกล้าที่จะแสวงหามาประทังชีวิตในยามยาก มันก็ล้วนแสดงให้เห็นวิถีที่แตกต่างในยามภัยธรรมชาติถล่มสยามเช่นกันหรือแม้ กระทั่งการบริหารจัดการน้ำในยามวิกฤติของ ศปภ. และ กทม.เอง ก็ยังไม่สามารถสอดประสานกันได้อย่างแนบสนิท นั่นก็เป็นหลุมดำหลุมใหญ่ในวันน้ำทะลัก
ประเทศชาติเหมือนมีกรรมเวร ประชาชนระทมทุกข์เดือดร้อน แต่นักการเมืองยังไม่เลิกเปิดสงครามน้ำลาย เพิ่มระดับความ เครียดให้ชาวบ้านสบถก่นด่าทั้ง 2 ฝ่าย ที่ไม่อาจสอบผ่านในการ แก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้
นี่ขนาดคนจะเป็นจะตาย ท่านผู้ทรงเกียรติทั้ง เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์Ž ยังอุตส่าห์เล่นการเมืองใต้บาดาลกันได้ นั่นก็เป็นอะไรที่ไม่แปลกใหม่แต่น่าสลดหดหู่หัวใจ เพราะพวกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกไปเสียจากคนที่ชาวบ้านวางใจและเลือกเข้ามาเป็น ปาก เป็นเสียงแทนประชาชน
สถานการณ์น้ำต่อไปจากนี้ หลายฝ่ายต่างยอมรับโดยดุษณี ว่า ยังมิอาจคาดเดาได้ น้ำจะขึ้นสูงมากเท่าไหร่ จะกินลึกเข้ามา กทม.ชั้นในมากมายเพียงใด หรือจะจมบาดาลเต็มพื้นที่ รวมไปถึง น้ำจะท่วมนานแค่ไหน..
คำตอบสุดท้ายยังไม่มีใครบอกได้เหมือนเดิม..มันก็สะท้อนให้เห็นระดับความ พร้อมและมาตรฐานในการเผชิญกับมหันตภัยธรรมชาติของบ้านนี้เมืองนี้แต่สิ่งที่ มองออกและพอจะจับต้องกันได้ คงไม่พ้นสถานการณ์ทางการเมืองในวันน้ำลด ว่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จะเกทับ บลัฟแหลก เพื่อโยนบาปโยนความผิด ในความบ้องตื้นในการแก้ปัญหาของทั้ง 2 ฝ่าย ได้มันหยดเด็ดสะระตี่กลางสภามากมายขนาดไหน เนื่องด้วยในระหว่างคนค่อนประเทศต้องประสบภาวะน้ำท่วม แม้จะมีการสาดโคลนกันบ้าง แต่ก็ดูเหมือนทั้งสองซีกสองฝ่ายจะยังคงตกอยู่ในอาการน้ำท่วมปาก และไม่สะดวกอกสะดวก ใจสักเท่าไรนัก ในการชำแหละประมาณฆ่าหั่นศพฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากชาวบ้านกำลังจมน้ำและลอยคอรอคอยความหวัง

อย่างไรก็ดี เค้าลางที่น่าจะจับสัญญาณได้ว่าศึกในสภาหลัง วันน้ำลด จะเร่าร้อนรุนแรงแค่ไหน เพราะแค่ก่อนประชุมสภาสมัย สามัญไม่กี่วัน ทีมงานลิ่วล้อของทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็โหมโรงขย่ม ซึ่งกันและกัน จนประชาชนออกอาการเหม็นเบื่อน้ำเน่าที่ท่วมคละคลุ้งในสภา มันย่อมเป็นเครื่องการันตีว่า ในการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่จะเปิดขึ้นในปลายเดือนตุลาคมนี้ ที่เผอิญฝ่ายค้านมีสิทธิ์ในการ ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะปรากฏโศกนาฏกรรมทางสงครามน้ำลายครั้งใหญ่ ด้วยการแก้ผ้าตัวเองให้เปลือยเปล่าจนล่อนจ้อน ถึงความเฮงซวยในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ที่ป้องปากบอกว่าแก้อย่าง บูรณาการŽ แต่กลับหักมุมเป็น บูรณากูŽ ไปซะอย่างนั้น พับผ่าซิ..นักการเมืองไทย!!!สยามธุรกิจ


ยักษ์ธุรกิจเผ่นหนีกรุงเทพฯ ปตท.เล็งชลบุรีสำนักงานชั่วคราว/‘ปูนใหญ่-ซีพี’หยุดทำงานสยามธุรกิจ
น้ำเหนือทะลักทำกรุงเทพฯ ซบเซา ปตท. เตรียมอพยพเข้าสำนักงานชั่วคราวในชลบุรีหากน้ำท่วมออฟฟิศริมวิภาวดี ขณะที่ปูนใหญ่-ซีพีหยุดยาว ให้พนักงานทำงานที่บ้าน โรงแรมหรูยอดพุ่งรับกลุ่มผู้บริหาร ศูนย์ แสดงสินค้าเมืองทองธานี ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ไบเทค ถูกยกเลิก งานแสดงสินค้า ยอดวูบนับร้อยล้านบาท ยิ่งลักษณ์เตรียมประกาศเพิ่มกำลังผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

จากกรณีที่น้ำเหนือไหลบ่าเข้าท่วมกรุงเทพฯ ขยายวงกว้างจากพื้นที่รอบนอกเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน ทำให้ธุรกิจสำคัญๆได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ จนต้องปรับตัวเป็นรายวัน ทั้งในส่วนของนักงานที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถมาทำงานได้ และไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องอาศัยหอพัก อพาร์ทเม้นต์ หรือโรงแรม เป็นที่พักชั่วคราว ส่งผลให้บรรยากาศทางธุรกิจในกรุงเทพฯตามพื้นที่เสี่ยงมีสภาพไม่ต่างจากเมือง ร้าง

ปตท.เตรียมพร้อมอพยพเข้าชลบุรี นายวีรพล จิระประดิษฐ์กุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผย สยามธุรกิจ ว่า ขณะนี้ผู้บริหารกระทรวงพลังงานได้หารือการอพยพจากผลกระทบน้ำท่วมแล้ว โดยกระทรวงพลังงานเตรียมจะย้ายไปยังกระทรวงพลังงานเดิมบริเวณยศเส ส่วนปตท.จะย้ายไปยังสำนักงานจังหวัดชลบุรี ส่วนสถานการณ์อุทกภัยได้ส่งผลกระทบให้ปั๊มน้ำมันปิดกิจการแล้ว 230 แห่ง ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑลได้ปิดไปแล้ว 100 กว่าจากทั้งหมด 580 แห่ง โดยเฉพาะบริเวณริมถนนวิภาวดีและปริมณฑลทยอยปิดตัวลงอันเนื่องจากน้ำเริ่มไหล ทะลักเข้ากรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ตนให้ความมั่นใจว่าปริมาณน้ำมันยังไม่ขาดแคลน เนื่องจากจำนวนรถก็ลดลงเช่นกัน แต่ที่น่าเป็นห่วงถือการขนส่งน้ำมันไปยังย่านลำลูกกาเป็นไปด้วยความยากลำบาก

นอกจากนี้ ยังมีปั๊ม NGV ในกรุงเทพฯและปริมณฑลปิดลงแล้ว 14 แห่ง จากทั้งหมด 100 แห่ง โดยเฉพาะบริเวณด้านบางบัวทอง และไทรน้อย น่าห่วงมากแม้มีปริมาณ NGV เพียงพอแต่จะเข้าคิวยาวมาก จึงขอร้องให้สาธารณะ เช่น รถเมล์ แท็กซี่ เท่านั้นใช้ NGV ส่วนรถบุคคล ให้ใช้น้ำมันไปก่อน

ปูนใหญ่ปิดยาวไม่มีกำหนด จากการสำรวจธุรกิจขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯของ สยามธุรกิจ พบว่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด หรือ SCG ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ได้หยุดทำการมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน ประกอบกับพนักงานส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สามารถมาทำงานได้ เช่นเดียวกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ได้ประกาศหยุดงานชั่วคราว และให้พนักงานบางส่วนที่จำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องทำงานอยู่ที่บ้าน และบางส่วนทางผู้ประกอบการได้จัดหาสำนักงานชั่วคราวในเขตที่ปลอดภัยจากน้ำ ท่วมไว้สำหรับให้พนักงานได้ทำงาน

ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้นโยบายกับหัวหน้าแต่ละแผนกตัดสินใจให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ ท่วมหยุดงาน แล้วทำงานที่บ้านทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งใช้วิธีหาที่พักเช่นอพาร์ทเม้นต์ หรือโรงแรมให้ โดยทางตลาดหลักทรัพย์ฯจะช่วยค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึ่ง บางบริษัทช่วยเหลือพนักงานโดยการจ่ายค่าเช่าให้เดือนละ 6,000 บาท


โรงแรมยอดพุ่งเปิดห้องรับผู้บริหาร นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมได้กระทบต่อการจัดงาน (อีเวนท์) ให้ลดลง แต่ไม่ได้ส่งผลต่อรายได้รวมของบริษัท เพราะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจนี้ไม่ถึง 10% ขณะที่รายได้หลักยังมาจากการเข้าพัก และบริษัทมีโรงแรมในต่างจังหวัด 7 แห่งและไม่ถูกน้ำท่วม คือ ภูเก็ต 3 แห่ง สมุย 2 แห่ง พัทยา 2 แห่ง โดยมีโรงแรมในกรุงเทพฯ 6 แห่ง ซึ่งอัตราการเข้าพัก โดยเฉลี่ยขณะนี้ยังอยู่ที่ 70% เป็นไปตามเป้าหมายปีนี้ที่ตั้งไว้ 72% และคาดว่า จะทำรายได้ได้ตามเป้า 4,000 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม 1,200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าระยะนี้มีลูกค้าที่แจ้งยกเลิกการเข้าพัก แต่จำนวนไม่มากนัก โดยพบว่ามีผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้ามาขอเช่าห้องพัก รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ได้มาพักเช่นกัน โดยมีจำนวนมากครั้งละ 20-30 ห้อง และเพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ซึ่งบริษัทได้ลดราคาห้องพักให้กับผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมทุกราย เช่นหากเป็นไอบิส สาทร ลดเหลือ 900 บาทต่อคืน จาก 1,200-1,500 บาท, คอนยาด เหลือ 1,900 บาท จาก 2,500 บาท และเจดับบลิวแมริออท เหลือ 3,500 บาท จาก 5,000-6,000 บาท

ศูนย์แสดงสินค้าทรุดงานเลื่อนระนาว ศูนย์จัดนิทรรศการและแสดงสินค้าเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฯสิริกิติ์ ศูนย์ฯอิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือศูนย์ฯไบเทค บางนา เนื่องจากงานอีเวนต์ต่างๆถูกเลื่อนกันจนเกือบหมด รวมรายได้นับร้อยล้านบาท บางงานเลื่อนโดยไม่มีกำหนด แต่บางงานก็เลื่อนไปปลายปี หรือต้นปีหน้า ยกตัวอย่างเช่นงานบีโอไอแฟร์ซึ่งเตรียมจัดขึ้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในเดือนพฤศจิกายน ก็จะเลื่อนการจัดงานออกไป เป็นวันที่ 5 - 20 ม.ค. 2555

โดยนางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 ว่าหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและภาค อุตสาหกรรม บีโอไอพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแสดงงานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011 ได้จัดประชุมหารือถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีข้อสรุปให้เลื่อนการจัดงานออกไป ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ คือ ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2555

เลขาธิการบีโอไอ กล่าวต่อไปว่า ส่วนบริษัทเอกชนบางส่วน แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ต่างยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้าร่วมแสดงงานบีโอไอแฟร์ต่อไป เนื่องจากมีการเตรียมงานล่วงหน้ามานานและเป็นงานใหญ่แห่งปี ที่สำคัญเป็นงานที่แสดงความเชื่อมั่นให้กับนักลุงทุนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับประเทศไทย ทุกฝ่ายพร้อมที่จะปรับแผนและเดินหน้าเตรียมงานกันต่อไป

ยิ่งลักษณ์เตรียมแผนเพิ่มกำลังผลิตสินค้า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ ส่วนของประตูน้ำที่คลอง 1 ยังติดปัญหาด้านเทคนิค ระดับน้ำมีความเชี่ยวมากจนไม่สามารถปิดประตูระบายน้ำได้ ซึ่งได้เร่งรัดให้กรมชลประทานหาทางชะลอน้ำอยู่ จุดเสี่ยงของกรุงเทพฯ อยู่ที่บริเวณตอนใต้ของประตูจุฬาลงกรณ์ยาวเรื่อยมาจนถึงเขตสายไหม ยืนยันว่า ศปภ. ไม่มีเจตนาที่จะปกปิดข้อมูลกับประชาชนแต่อย่างใด แต่เนื่องจากมีปัจจัยปัญหาใหม่เข้ามาทุกวันซึ่งก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขกัน อยู่

ในส่วนของหน่วยงานราชการหรือเอกชน อยากจะขอความร่วมมือให้พนักงานที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหยุดทำงาน เพื่อจะได้กลับบ้านไปเตรียมความพร้อม ซึ่งจะช่วยลดความวุ่นวายใน กทม.ได้ ส่วนสาเหตุที่รัฐบาลไม่ประกาศเป็นวันหยุดนั้น จะทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประชาชนในช่วงนี้ิ นายกรัฐมนตรีกล่าว และว่ากระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอมาตรการป้องกันและเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าขาด แคลนทั้งหมด เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

. "แฉ" ข้อเท็จจริงการบริหารน้ำ!

ไม่ได้แตกต่างที่คิดไว้เท่าไหร่


ระวังเค้าช้อนหุ้นไปแล้วประเทศจะไม่ใช่ของเรา 

ผมเคยคิดไว้เล่นๆเหมือนกัน เจตนาไล่นักลงทุนไปประเทศอื่นๆข้างเราหรือเปล่า นี่อีก หนึ่งข้อสงสัยของผม เพราะหลายๆอย่างทั้งก่อนหน้านี้และปัจจุบัน มันเอื้อไปประเทศข้างๆเรากันซะจริง

เท่าที่ผ่านตา
  

   

ขอบคุณเจ้าของภาพทุกๆภาพครับ
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง