บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อเสนอแนะของ(คอป.) เกี่ยวกับความผิดที่ต้องให้อำนาจ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ

ครม.“มอเตอร์โชว์” 31 คน 141 คัน 3 บิ๊กอู้ฟู่ขับ PORSCHE โถ 4 ท่านรัฐมนตรีไม่มีรถนั่ง

ประชัน“มอเตอร์โชว์”ครม.ยิ่งลักษณ์ 31 คน  141 คัน  รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ แชมป์  3 บิ๊กขับ PORSCHE  เลขทะเบียนซ้ำกัน 2 -4 ตัวเพียบ 111 ,999 ฮิต ตรงกับปี พ.ศ.เกิดยังมี  โถ 4 คนไม่มีรถนั่ง ?      
ยานพาหนะ (รถยนต์และจักรยานยนต์) เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่รัฐมนตรีหลายชุดที่ผ่านมาและปัจจุบันให้ความ นิยมสะสม กล่าวเฉพาะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ข้อมูลจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนเข้ารับตำแหน่งวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ระบุรัฐมนตรีจำนวน 32 คนแจ้งว่าเป็นเจ้าของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ มูลค่า 154,882,500 บาท ในจำนวนนี้ 31 คน (ไม่รวมนายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นเจ้าของรวม 141 คันแบ่งเป็นรถยนต์  124 คัน มอเตอร์ไซค์ 17 คัน รวมมูลค่า 147,382,500 บาท   
รัฐมนตรีที่เป็นเจ้าของรถยนต์มากสุด  ได้แก่  นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17  คัน  รองลงมา นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 13 คัน นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คนละ 11 คัน  (ดูตาราง)    
รัฐมนตรีที่เป็นเจ้าของรถยนต์มูลค่ารวมมากสุด  ได้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  18,690,000  บาท  นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  13,700,000  พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 11,700,000 บาท (ดูตาราง)  
ทั้งนี้  3 คนแจ้งว่าเป็นเจ้าของรถหรู  PORSCHE  ได้แก่   น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ,นายเฉลิม อยู่บำรุง  รองนายกฯ และ นายพิชัย นริพทะพันธุ์     
เกือบทั้งหมดเป็นเจ้าของรถยนต์เลขทะเบียนซ้ำกัน 2 ตัว  3 ตัว หรือ 4 ตัว  อาทิ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ,พล.ต.อ.ประชา ,พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ,นายวิทยา บุรณศิริ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ,นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น    
อย่างน้อย 1 คน หมายเลขทะเบียนตรงกับปีเกิด คือ นางสุกมล คุณปลื้ม (ภรรยานายสนธยา คุณปลื้ม) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
น่าสังเกตว่า รัฐมนตรีบางคนแจ้งครอบครองรถยนต์นับสิบคันแต่แจ้งมูลค่าไม่มาก อาทิ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เป็นต้น    
มีรายละเอียดดังนี้
1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี   8 คัน  มูลค่า 18,690,000 บาท  ได้แก่  เบนซ์ S 280  วฐ 111 กรุงเทพฯ ,Land Rover   ฌศ 7145 กรุงเทพฯ , เบนซ์ SLK 200  กพ999 กรุงเทพฯ , เบนซ์ E 240 วก555 กรุงเทพฯ  ,โตโยต้า วีออส   วฉ 777 กรุงเทพฯ , PORSCHE CAYMAN ขข 55 กรุงเทพฯ , Volkswagen Caravelle  ฮน 333 กรุงเทพฯ , BMW 730 Lise   LK 222  กรุงเทพฯ
2.นายอนุดิษฐ นาครทรรพ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนลียีสารสนเทศและการสื่อสาร   รถยนต์  5 คัน มูลค่า 2,550,000 บาท  ศว 102 , ศน 102 , ชศ 500, ฎส 102 , จง 299   กรุงเทพฯ
3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  รถยนต์  1 คัน  กห 5999 เชียงใหม่ มูลค่า 1,840,000 บาท  
4.นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ  รถยนต์ 7 คัน มูลค่า 4,160,000 บาท ได้แก่ น 0211 กาฬสินธุ์  ,7ช 9977 กรุงเทพฯ  , 1 ช0477 กรุงเทพฯ  , ค 3730 ขอนแก่น ,  ม 0799 กาฬสินธุ์ , กฉ 5051 ขอนแก่น , ฌภ 8741   กรุงเทพฯ
5.นายเฉลิม อยู่บำรุง  รองนายกฯ  รถยนต์ 2 คัน   PORSCHE ฐน 8888   กรุงเทพฯ  ราคา 4,000,000 บาท โตโยต้า อัลติส    วร 825 กรุงเทพฯ ราคา 300,000 บาท
6.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รถยนต์ 2  คัน มูลค่า 1,200,000 บาท  ภจ 9797 กรุงเทพฯ วค 2594 กรุงเทพฯ
7.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 4 คัน มูลค่า 4,800,000 บาท ได้แก่ เมอร์สิเดสเบนซ์ กง 9519 ปทุมธานี  ซีตรอง 689 ปทุมธานี   ซีตรอง 6899 ปทุมธานี  ซีตรอง กค2222  ปทุมธานี
8.นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รถยนต์ 10 คัน มอเตอร์ไซค์ 1 คัน     มูลค่า 6,500,000 บาท  ได้แก่ ฮอนด้า 9ฉ 1098   กรุงเทพฯ  ,ฮอนด้า  สย 8889 กรุงเทพฯ,ซูซูกิ 1-7744 กรุงเทพฯ ,  มาสด้า 4ช 4040 กรุงเทพฯ , ซีตรอง 5ช 5050 กรุงเทพฯ , มาสดา (กะบะ) ฮฉ 4344 กรุงเทพฯ ,เปอร์โยต์ พย6666 กรุงเทพฯ ,  อีซูซุ (แวน) 7ฒ2101 กรุงเทพฯ  ,บีเอ็มดับเบิลยู 5201 พฉ9999 กรุงเทพฯ ,โฟล์ค ตู้  ฮต1319 กรุงเทพฯ และ มอเตอร์ไซค์ 1 คัน  วยว 333
9.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 500.000 บาท  ก 5072  อุตรดิตถ์
10.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รถยนต์  3 คัน มูลค่า 1,550,000 บาท  ได้แก่ ฐน 3289 กรุงเทพฯ ฎพ 5477 กรุงเทพฯ ชฬ 7019 กรุงเทพฯ
11.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 100,000 บาท นท 102 หนองบัวลำภู
12.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกฯ  รถยนต์ 2 คัน 1,420,000 บาท ได้แก่ สษ1117 กรุงเทพฯ , ฎภ1117 กรุงเทพฯ มอเตอร์ไซค์ 1 คัน ยบล 17 กรุงเทพฯ
13.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน  รถยนต์ 4 คัน มูลค่า 13,700,000 บาท   ได้แก่  PORSCHE  ษค911 กรุงเทพฯ ( 6 ล้านบาท ), เบนซ์ ษค 2288 กรุงเทพฯ( 5 ล้านบาท ) ,ฮอนด้า ษณ 8448 กรุงเทพฯ, โตโยต้า อัลพาร์ด ฎล 17 กรุงเทพฯ
14.นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รถยนต์ มูลค่า 7,500,000 บาท
15.นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รถยนต์ 10 คัน มอเตอร์ไซค์ 1 คัน มูลค่า   3,750,000 บาท  ได้แก่  กท3555 ขอนแก่น, สจ3999 กรุงเทพฯ  ,กง2222 ขอนแก่น ,กฉ333 ขอนแก่น, ข 2112 ขอนแก่น ,สส3999 ขอนแก่น ,บน 1824 ขอนแก่น,บน3685 ขอนแก่น, ภฉ5999 กรุงเทพฯ, กพ 3339 ขอนแก่น  ,มอเตอร์ไซค์ คงข798 ขอนแก่น
16.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รถยนต์ 4 คัน มอเตอร์ไซค์ 1 คัน มูลค่า 4,610,000 บาท  ได้แก่ ก 1085 ศรีสะเกษ ,  นก333 ศรีสะเกษ  ,  นก 2864 ศรีสะเกษ  ,  งน 44 กรุงเทพฯ  และ น 1788 ศรีสะเกษ   (มอเตอร์ไซค์)
17.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รถยนต์ 10 คัน มูลค่า  11,700,000 บาท  ได้แก่ 9จ9999 กรุงเทพฯ , ภร9999 กรุงเทพฯ ,งจ4433 กรุงเทพฯ ,พพ11111 กรุงเทพฯ ,จย8558 กรุงเทพฯ ,ฮก5555 กรุงเทพฯ  ,กก9999 อุดรธานี ,ณล5988  กรุงเทพฯ  ,ฮง 555กรุงเทพฯ ,ฉอ 9112 กรุงเทพฯ
18.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คันรถยนต์บรรทุก 10 คัน  มอเตอรไซค์ 2 คัน มูลค่า  8,969,500 บาท (ของคู่สมรส 9 คัน)  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5 คัน ได้แก่  งน9595 กรุงเทพฯ ,บธ6696 เลย  ,อธ7777 กรุงเทพฯ  ,กข555 เลย , ฎท1555 กรุงเทพฯ
19.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  รถยนต์ 2 คัน มูลค่า  3,550,000 บาท  ธบ1111 กรุงเทพฯ และ ฎฎ2525 กรุงเทพฯ
20.นางสุกมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  รถยนต์ 2  คัน มอเตอร์ไซค์ 1 คัน   มูลค่า 3,650,000 บาท  ได้แก่ เบนซ์ 2 ฐ1986 กรุงเทพฯ ,มินิคูเปอร์ พศ 2518 กรุงเทพฯ และเวสป้า ววว8 กรุงเทพฯ (เกิดวันที่ 25 ก.ย.2518)
21.พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  1 คัน มูลค่า 3,000,000 บาท ทะเบียน ณบ 3113 กรุงเทพฯ (ของคู่สมรส)
22.นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รถยนต์ 4 คันมูลค่า  5,300,000 บาท ได้แก่ กจ5555 ปทุมธานี (โตโยต้าแลนด์ครุยเซอร์)   ,กจ7887 ปทุมธานี  ,นท5555 ปทุมธานี (โฟล์คสวาเก้น)  , พฉ51 กรุงเทพฯ  (ปิกอัพ)
23.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  รถยนต์ 2 คัน มอเตอร์ไซค์ 1 คัน มูลค่า 5,500,000 บาท ได้แก่ ขข1888 เชียงใหม่  ฐร 6888 กรุงเทพฯ คนว888 เชียงใหม่  (มอเตอร์ไซค์)
24.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รถยนต์ 11 คัน มอเตอร์ไซค์ 2 คัน  มูลค่า 3,400,000 บาท ได้แก่  โตโยต้าแวน ม 0754 ชัยภูมิ , เปอโยต์สีขาว ก 0889 ชัยภูมิ  ,ไคลสเลอร์นีออนสีดำ  4ษ7117 กรุงเทพฯ  ,อีซูซุแวนสีขาว ม6116  ชัยภูมิ , รถโตโยต้ากระบะสีดำ  บ0294 ชัยภูมิ , แกรนด์เชอร์โรกีสีเขียว พม5115 กรุงเทพฯ  ,รถบรรทุก 6 ล้อ 812424 ชัยภูมิ  , เบนซ์ อี 280  พษ 3113 กรุงเทพฯ  ,มิตซุบิชิกระบะ  น 0590 ชัยภูมิ , รถตู้เกีย เพรจิโอ  ฮก 2112 กรุงเทพฯ  ,โตโยต้าแวน กข 6116 ชัยภูมิ    ,ซูซูกิ น 7135 ชัยภูมิ   (มอเตอร์ไซค์)  และ  ซูซูกิ ก 1562 ชัยภูมิ (มอเตอร์ไซค์
25.นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  1 คันมูลค่า 500,000 บาท กจ 2719 นนทบุรี
26.นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รถยนต์ 2 คัน (ของคู่สมรส)  มูลค่า 6,100,000 บาท   เบนซ์ 230 E  ฎช 5560  กรุงเทพฯ  เบนซ์ตู้ ฮท 4311 กรุงเทพฯ
27.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   1 คัน มูลค่า 4,000,000 บาท เบนซ์ ฎษ 98 กรุงเทพฯ
28.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รถยนต์ กข 9139 นครราชสีมา และมอเตอร์ไซค์ รวม 2 คัน มูลค่า 805,000 บาท
29.นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  3 คัน มูลค่า 3,930,000 บาท   ได้แก่ กต 7878 พระนครศรีอยุธยา  กค 7878 พระนครศรีอยุธยา   ฎย 6789 พระนครศรีอยุธยา
30.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2 คัน  มูลค่า 6,500,000 บาท ได้แก่  ออ 222 กรุงเทพฯ   (รถตู้)  และ กห 444 กรุงเทพฯ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)
31.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รถยนต์ 4 คัน มอเตอร์ไซค์ 1 คัน  มูลค่า 3,808,000 บาท ได้แก่  เบนซ์ ชจ 2255 กรุงเทพฯ , ฮอนด้าซีอาร์วี ชง 2255 กรุงเทพฯ ,มิตซูบิชิ ก 4716 ตรัง ,เบนซ์ กข  3680 ตรัง และ   มอเตอร์ไซค์ ฉ 8954 ตรัง
32. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 4 คัน  มูลค่า 7,000,000 บาท  ได้แก่ ษข 939 ,กรุงเทพฯ  ,  พห 1111 กรุงเทพฯ  ,4 ณ 4242 กรุงเทพฯ และ ภษ 33333 กรุงเทพฯ
ในจำนวนนี้รัฐมนตรีที่แจ้งว่า ไม่มีรถยนต์ คือ
1.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
2.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
4.นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีที่แจ้งครอบครองรถยนต์-รถจักรยานยนต์มากสุด (จำนวนคัน)  10 อันดับ
ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช. , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)

รัฐมนตรีที่แจ้งครอบครองรถยนต์มากสุด (มูลค่า)  10 อันดับ
ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช. , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)

ปริศนา!ขุมทรัพย์“วัชโรทัย”นายทุน“เพื่อไทย”ใต้ปีก“ทักษิณ”


แกะขุมข่าย “อาณันย์ วัชโรทัย” หนึ่งเดียวตระกูลวัชโรทัย ผู้ผันตัวจากนักธุรกิจสวมเสื้อขรก.การเมือง ส.ส. กระทั่งผู้บริจาคเงินรายใหญ่ให้พรรคเพื่อไทยใต้ปีก“ทักษิณ ชินวัตร”
หากพลิกยอดเงินบริจาคพรรคเมืองประจำเดือนมิถุนายน สิงหาคม และ กันยายน 2554 จะพบผู้บริจาครายหนึ่งที่บริจาคให้พรรคเพื่อไทยติดต่อกันรวม 9 ล้านบาทนั่นคือนางเรือนทอง วัชโรทัย และบริษัทในเครือข่าย
เดือนมิถุนายน บริษัท กรุงเทพ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 3,000,000 บาท
เดือนสิงหาคม นางเรือนทอง วัชโรทัย 3,000,000 บาท
เดือนตุลาคม นางเรือนทอง วัชโรทัย 3,000,000 บาท
บริษัท กรุงเทพ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ทุน 30 ล้านบาท ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร ที่ตั้งเลขที่ 14/52 หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 นางสาวเรือนทอง วัชโรทัย ถือหุ้น 30% นางสาวดรุโณทัย วัชโรทัย 25% นางสาวบุษราคัม วัชโรทัย 25% พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย 10% นางอาภาภัทร วัชโรทัย (ภรรยา พ.ต.อาณันย์) 9.9% มี น.ส.เรือนทอง วัชโรทัย พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย นายสิริวัฒน์ สุวพันธ์ นายณรงค์ศักดิ์ เสถียรฤทัย เป็นกรรมการ
บริษัท กรุงเทพ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด แจ้งผลประกอบการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่าปี 2553 รายได้ 9,750,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 436,657 บาท สินทรัพย์ 33,973,352 บาท
จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.เรือนทอง วัชโรทัย เป็นบุตรสาวของ พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย
พ.ต.อาณันย์ เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกแห่งชื่อบริษัท พูนภัทรสมบัติ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 17 มีนาคม 2535 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่เดียวกัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 พ.ต.อาณันย์ ถือหุ้น 40% นายอนุชา เทวานฤมิตรกุล 30% นางอาภาภัทร วิทวัสพงศาทิพย์ (นามสกุลเดิม) 24.9% ปี 2552 มีสินทรัพย์ 27,770,020 บาท ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 893,909 บาท ปี 2553 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 445,479 บาท สินทรัพย์ 112,325,987 บาท
ขณะที่นายสิริวัฒน์ สุวพันธ์ เป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายสมุนไพร บริษัท คาพิลา จำกัด ทุน 1 ล้านบาท และธุรกิจอุปกรณ์นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า-อุปกรณ์สื่อสาร ชื่อ บริษัท เบญญาดา จำกัด ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ในตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ พ.ต.อาณันย์ เป็นลูกนายบุญดำรงศักดิ์ วัชโรทัย และนางพอชม วัชโรทัย หลาน พระยาราชโกศาวัชโรทัย (โบ๊ด วัชโรทัย) พี่ชายของ “พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร” บิดา “แก้วขวัญ วัชโรทัย” เลขาธิการพระราชวัง พ.ต.อาณันย์ มีศักดิ์เป็นหลาน ของ “แก้วขวัญ”
ก่อนหน้านี้เคยเล่นการเมืองสังกัดทั้งพรรคประชากรไทย พรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทย ทำให้สนิทกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี และยังเคยเป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลไทยรักไทย
ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554 พ.ต.อาณันย์ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่ามีทรัพย์สิน 58,065,463.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินฝาก 1,409,463.8 บาท ที่ดิน 5 แปลง เนื้อที่ 6-1-71 ไร่ มูลค่า 40,656,000 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ห้องชุด) 16,000,000 บาท หนี้สิน 22,458,791 บาท
นางอาภาภัทร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 10,428,536.3 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 503,536.4 บาท ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-70 ไร่ 9,925,000 บาท หนี้สิน 3,420,907.7 บาท รวมทรัพย์สิน 68,494,000.14 บาท
เบ็ดเสร็จมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 42,614,301.42 บาท
น่าสังเกตว่าไม่มีเงินลงทุน?

สำนักข่าวอิศรา

ก้านธูป" นักศึกษามธ. โดนหมายเรียกข้อหาหมิ่นฯการใช้มาตรา 112 พร่ำเพรือ ยังแรงไม่เลิก ล่าสุด ก้านธูป นักศึกษาธรรมศาสตร์ ถูกหมายเรียกให้ไปรายงานตัวในวันที่ 11 ม.ค.นี้

3 ธันวาคม 2555
ที่มา มติชน

กราฟฟิกข้อความแจ้งข้อมูลเรื่องคดี "ก้านธูป"
โดยนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

เฟซบุ๊ก ส่วนตัวของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งข้อมูลว่า "ก้านธูป" นักศึกษาในคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน ออกหมายเรียกตัวในคดีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เมื่อช่วงสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการ โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเดือนเมษายน 2553 ขณะที่ผู้โพสต์กำลังศึกษาในระดับมัธยม ซึ่งเคยส่งผลให้ "ก้านธูป" สูญเสียโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและ เกษตรศาสตร์มาแล้ว
ต่อมาได้มีผู้นำกรณีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กดัง กล่าวไปแจ้งความ "ก้านธูป" ได้รับหมายเรียกในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม - ต้นพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นัดวันให้มารายงานตัวตอนต้นเดือนพฤศจิกายน แต่เนื่องจากขณะนั้น เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและนักศึกษาเดินทางกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด จึงมีการขอเลื่อนนัดการรายงานตัวไปในช่วงน้ำลดและเปิดเทอม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้เลื่อนการรายงานตัวมาเป็นวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น.
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในระยะเวลาที่บริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลเพื่อไทย มีการตั้งข้อหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มอีก 2-3 กรณี และผู้ถูกกล่าวหาในทุกกรณีล้วนเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือในรั้ว มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยผู้ต้องหาคดี 112 อีกรายหนึ่ง ซึ่งถูกตั้งข้อหาและได้รับหมายเรียกตัวเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2554 ก็คือ นายสุรพศ ทวีศักดิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หัวหิน
0 0 0 0 0

มติชน 3 มกราคม 2555 รายงานเพิ่มเติมว่า "ปริญญา" ระบุยังไม่ทราบเรื่องคดี "ก้านธูป" ย้ำคนไม่เห็นด้วยไม่มีสิทธิ "ล่าแม่มด" นศ.
นาย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ "มติชนออนไลน์" กรณี "ก้านธูป" นักศึกษาปี 1 ในคณะแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกหมายเรียกไปรายงานตัวที่ สถานตำรวจนครบาลบางเขน ในวันที่ 11 มกราคม 2555 ในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า ปกติแล้วหากนักศึกษามหาวิทยาลัยถูกดำเนินคดีอาญา จะต้องมีเอกสารจากเจ้าหน้าที่แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ แต่ขณะนี้ ตนยังไม่ได้รับเอกสารเพื่อทราบว่านักศึกษาคนดังกล่าวถูกดำเนินคดีนี้ จึงยังไม่ทราบว่ามีการตั้งข้อหาหรือยังและในประเด็นอะไร อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าหากนักศึกษาถูกดำเนินคดีจริง ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาให้มีความผิด

รอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวด้วยว่า อีกประเด็นคือ "กระบวนการล่าแม่มด" ซึ่งไม่ใช่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมและเห็นว่าไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะไม่ว่านักศึกษาคนดังกล่าวจะเคยพูดหรือทำอะไรที่สร้างความไม่พอใจ สร้างความไม่เห็นด้วยให้แก่ใคร คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่มีสิทธิที่จะไปละเมิดหรือคุกคามสวัสดิภาพความปลอดภัย ของผู้อื่น เพราะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการคุกคามความปลอดภัยของนักศึกษาคนดังกล่าว หากเกิดการคุกคามนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัย ก็ไม่นิ่งนอนใจและต้องป้องกันดูแลความปลอดภัยอย่างแน่นอน

นายปริญญา บอกด้วยว่า สำหรับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนำเสนอเรื่องนี้ ก็อยากให้ทุกฝ่ายนำเสนออย่างไม่มีอคติ โดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งไม่ควรจะมีฝ่ายอยู่แล้ว เพราะ ทุกอย่างต้องว่าไปตามข้อเท็จจริง ว่าไปตามเนื้อผ้า ตามกระบวนการยุติธรรม เช่นเดียวกับคดีที่มีคนขับรถซีวิคกับรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิต 9 ศพ ก็ต้องเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่ใช้ศาลเตี้ย และสังคมไม่มีสิทธิไปล่าแม่มดใคร
0 0 0 0 0

ที่มา เฟสบุค สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ดร. สมศักดิ์​ เจียมฯ โพสต์ภาพเพิ่มเติม และเขียนว่า
"ใคร เป็น friend ดร.ปริญญา เอารูปนี้ไปโพสต์ให้ดูหน่อยสิ ผมตัดมาจาก "หมายเรียก" ลบชื่อ จนท. ตำรวจผู้่ดูแลคดี และชื่อปัจจุบัน ของ "ก้านธูป" ออก คงเห็นตัวข้อหากันชัด - "ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ..." คือ 112 นันแหละ"
ปล. คุณ อานนท์ นำภา เคยอธิบายให้ผมฟังว่า คดีหมิ่นฯ จนท. ที่ดูแล จะเป็นคนลงชื่อในช่อง "ผู้กล่าวหา" เอง ไม่ได้หมายความว่า จนท.คนนี้ เป็นคนฟ้องนะครับ เขาปกปิดชื่อคนที่เอาเรื่องมาฟ้อง เราไม่รู้ว่าคือใคร


Thai E-News

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง