บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เสธ.อ้ายร่วมกับ 30 องค์กรนัดชุมนุมใหญ่ 28 ต.ค.อัดโครงการหลายแสนล้านช่วยกันโกงกินทุกระดับ

องค์การพิทักษ์สยามเรียกร้องนายกฯแก้ 3 ปัญหาเร่งด่วนของชาติทั้งการปกป้องสถาบันที่ถูกจาบจ้วง นักการเมืองเข้ามาบริหารแบบไร้ความสามารถ อัดเครือญาตินายกรัฐมนตรีและอภิมหาโครงการหลายแสนล้านทั้งแก้น้ำท่วมและรับจำนำข้าว นัดชุมนุมใหญ่ 28 ต.ค.ที่สนามม้านางเลิ้ง

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่สนามม้านางเลิ้ง องค์การพิทักษ์สยามโดยพล.อ. บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือ เสธ.อ้าย ประธานมูลนิธีโรงเรียนเตรียมทหาร ในฐานะประธานองค์การพร้อมเครือข่ายภาคประชาชน 30 กว่าองค์กร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เรียกร้องให้รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

คำประกาศเจตนารมณ์ระบุว่านับตั้งแต่รัฐบาลบริหารประเทศมาเป็นเวลาปีเศษ ได้ก่อเกิดวิกฤตใหญ่ของประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน องค์การพิทักษ์สยามได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นักธุรกิจ ข้าราชการทหารตำรวจ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบุคคล กลุ่มบุคคลจำนวนไม่น้อยได้เข้ามาระบายความอึดอัดให้ฟังอย่างต่อเนื่อง

เรื่องหลักใหญ่ๆ 3 เรื่องที่ประชาชนหลากหลายอาชีพทุกวงการ ทนไม่ได้ คือ

1.สถาบันหลักของชาติที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนถูกบ่อนทำลายและจาบจ้วงมาอย่างต่อเนื่องโดยบางฝ่ายและบางส่วนมีความเกี่ยวข้องกับรํฐบาล โดยที่รัฐบาลไม่ดำเนินการจัดการอย่างจริงจัง และมีแนวโน้มทวีมากยิ่งขึ้นทุกวัน

2.นักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศ นอกจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลักของชาติได้แล้วยังกลับอาศัยอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติสร้างอำนาจและความร่ำรวยเพิ่มขึ้นบนความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน และสร้างวิกฤตให้กับประเทศชาติถึงขั้นใกล้วิบัติล่มจม

3.เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกระดับในรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีและบุคคลที่เป็นเครือญาติของนายกรัฐมนตรีและพี่ชาย โดยเฉพาะอภิมหาโครงการในการแก้ปัญหาน้ำท่วม และโครงการรับจำนำข้าวจากนโยบายประชานิยมที่ใช้งบประมาณหลายแสนล้านบาท

นอกจากประชนอึดอัดจนถึงขั้นทนไม่ได้แล้ว บรรดาข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ต่างเอือมระอากับพฤติกรรมการแทรกแซงข้าราชการของนักการเมืองบ้าอำนาจ โดยมีลักษณะเหยียดหยามและหมิ่นศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างหนัก

จากสภาพดังกล่าว ทางองค์การพิทักษ์สยามในฐานะตัวแทนของประชาชนทุกวงการที่ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ โดยเฉพาะการปกป้องรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงต้องออกมาแสดงเจตนารมณ์ให้กับประชนทั้งประเทศให้รับทราบ

จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาใหญ่ทั้ง 3 ประการดังกล่าวโดยด่วน ทางองค์การพิทักษ์สยามจะเฝ้าติดตามการดำเนินการของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และจะมีการชุมนุมใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) เพื่อแสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อไป โดยในระหว่างนี้ ทางองค์การพิทักษ์สยามจะได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนวงการต่างๆ รวมทั้งพร้อมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่ม องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่เป็นเอกภาพ โดยขอมติจากที่ชุมนุมใหญ่

“ทางองค์การพิทักษ์สยามมีความเห็นร่วมกันว่า 1.ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจร่วมกันของประชาชนผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ 2.การที่จะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศชาติได้อย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องอาศัยพลังสามัคคีของทุกฝ่ายอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เป็นเอกภาพ องค์การพิทักษ์สยามจึงขอประกาศเจตนารมณ์ มาให้ทราบทั่วกัน”


Apac news

 


รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง