บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ตะลึง!!! 300 นักการเมืองรวยขึ้น 4 พันล้าน ปชป.พรึ่บ!


เปิด ชื่อ 300 นักการเมืองรวยขึ้นหลังพ้นตำแหน่ง ส.ส.กว่า 4 พันล้าน ตุนอื้อ หุ้น ที่ดิน เงินฝาก ปชป.ท็อป 10 คุณหญิงกัลยาลิ่ว 422 ล้าน -ส.ส.กรุงเทพฯ เจ้าของน้ำมันพืชเงินฝากเมียงอก 143.3 ล้าน บ้านเมีย“ประชา”โผล่ 40 ล้าน
          ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง รายงาน ว่า ภายหลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554(ยุบสภา) จากการตรวจสอบพบว่ามี ส.ส.ประมาณ 317 คนมีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากตอนรับตำแหน่งวันที่ 22 มกราคม 2551 รวมมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ 4.3 พันล้าน ในจำนวน 265 คนมีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านบาท
          เมื่อจำแนกรายละเอียดพบว่า ส.ส.ที่มีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 7 คน , มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท จำนวน 10 คน , มากกว่า  10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท จำนวน 54 คน , มากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท จำนวน 61 คน ที่เหลือเปลี่ยนแปลงต่ำกว่า 5 บ้านบาท
          นักการเมืองที่มีทรัพย์สินเพิ่มมากที่สุดคือ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เพิ่มจากตอนรับตำแหน่ง จำนวน  422,155,214.03บาท
          นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์  จำนวน  302,935,294 บาท
          นางสาวเฉลิมลักษณ์  เก็บทรัพย์  301,651,393.64  บาท
          นางผุสดี ตามไท  259,458,050.74 บาท
          นายเจริญ คันธวงศ์ 141,615,616.27 บาท
          นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี 135,118,884.35  บาท
          นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์  116,981,845.57 บาท
          ทั้งหมดสังกัดพรรคประชาธิปัตย์  
          ทั้งนี้ ทรัพย์สินของคุณหญิงกัลยาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก “เงินลงทุน” ของนายโชติ คู่สมรส จากเดิม มี458,414,980 บาท เพิ่มเป็น 778,310,771 บาท (เพิ่ม 319,895,791 บาท)  ขณะที่คุณหญิงกัลยามีเงินลงทุนเพิ่มจาก 24,756,471 บาทเป็น 38,207,903 บาท (เพิ่ม 13,451,432 บาท)
          นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ ทรัพย์สินที่เปลี่ยน แปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นเงินฝากและเงินลงทุนของนางรัตนาภรรยา  ในรายการเงินฝากภรรยานายวิลาศจากเดิมมี 310,990,370 บาท เพิ่มเป็น 454,301,247 บาท (เพิ่มขึ้น 143,310,877 บาท)  รายการเงินลงทุนจากเดิม 177,170,500 บาท เพิ่มเป็น 336,223,551 บาท  ( เพิ่มขึ้น 159,053,051 บาท)  เป็นเจ้าของโรงงานน้ำมันพืช
          นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์  ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นที่ดินจาก 14 แปลงมูลค่า 114,900,000 บาท  เพิ่มเป็น 15 แปลง  มูลค่า 411,900,000  บาท
          นางผุสดี ตามไท ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นที่ดินของนายบดินทร์ คู่สมรส จากเดิม 19 แปลงมูลค่า 116,768,260 บาท เหลือ 15 แปลง แต่มูลค่าเพิ่มเป็น 389,104,260 บาท
          นายเจริญ คันธวงศ์ จากเดิมไม่ได้แจ้งรายการ ทรัพย์สินของนางเพ็ญธิราคู่สมรส ตอนพ้นตำแหน่งแจ้งว่าคู่สมรสมีทรัพย์สิน 139,384,724  บาท  (เดิมไม่ได้แจ้งรายการทรัพย์สินของคู่สมรส)
          นายอรรถวิช สุวรรณภักดี จากเดิมโสด ตอนพ้นตำแหน่งแจ้งว่าสมรสกับ นางพิณ สุวรรณภักดี (เจ้าของบริษัท  โคลัมเบีย โครม (ประเทศไทย) จำกัด มีทรัพย์สิน137,571,309 บาท 
          ทรัพย์สินของนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ เปลี่ยนแปลงจากหนี้สิน จำนวน 155.3  ล้านบาทหายไปและมี “เงินให้กู้ยืม”เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท
          นางอานิก อัมระนันทน์   ทรัพย์สินเปลี่ยน แปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นเงินลงทุน จาก 10,589,146  บาท เป็น 81,101,082 บาท นายปิยะสวัสดิ์ คู่สมรสเงินลงทุนจาก 67,371,673 บาท เป็น  97,823,8834  บาท
          นายสรวุฒิ  เนื่องจำนงค์  ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มมาจากแจ้งว่ามีคู่สมรส (เดิมโสด) คือนางธิศา เนื่องจำนงค์ จำนวน  73,208,952 บาท
          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ   ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นเงินลงทุน  254,742,370 บาท เป็น  332,688,530 บาท นางทยา คู่สมรส เงินฝาก จาก  158,462,107 บาท ลดลงเป็น 46,824,738 บาท แต่ “เงินให้กู้ยืม “จากไม่มี เป็นมี 115,249,060 บาท
          นายประชา ประสพดี ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากจากทรัพย์สินนางนันทวรรณ ประสพดี คู่สมรส จากเดิม 153,943,834 บาท เพิ่มเป็น  203,425,194  บาท ในจำนวนนี้แจ้งว่ามีบ้านราคา  40,740,000 บาท
          นายอารยะ ชุมดวง ส.ส.สุโขทัย  ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากมาจากรายการที่ดิน จาก   20,610,000 บาท เป็น 106,428,670 บาท
นักการเมืองทรัพย์สินเพิ่ม

-คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 422,155,214.03 บาท
-นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม  302,935,294.0 บาท
-นางสาวเฉลิมลักษณ์  เก็บทรัพย์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 301,651,393.64 บาท
-นางผุสดี ตามไท  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 259,458,050.74 บาท
-นายเจริญ คันธวงศ์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 141,615,616.27 บาท
-นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 135,118,884.35 บาท
-นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 116,981,845.57 บาท
-นางอานิก อัมระนันทน์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 98,700,686.5 บาท
-นายสรวุฒิ  เนื่องจำนงค์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 87,629,446.81 บาท
-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 83,837,878.98 บาท
-นายประชา  ประสพดี เพื่อไทย เพิ่ม 83,659,720.62 บาท
-นายอารยะ ชุมดวง  มัชฌิมาธิปไตย เพิ่ม 69,933,571.83 บาท
-หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 60,530,698.24 บาท
-พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 55,681,194.97 บาท
-นางชนากานต์ ยืนยง  ประชาราช  เพิ่ม 54,684,278.28 บาท
-นายไพโรจน์ ตันบรรจง  พลังประชาชน  เพิ่ม  51,689,395.79 บาท
-นายชุมพล  กาญจนะ ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 50,212,323.41 บาท
-นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์  เพื่อไทย เพิ่ม 46,783,568.44 บาท
-นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล  ชาติไทย  เพิ่ม 44,078,042.81 บาท
-นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  พลังประชาชน  เพิ่ม 42,109,333.31 บาท
-นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย  เพื่อไทย เพิ่ม  39,880,884.66 บาท
-นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม  38,373,202.29 บาท
-นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย เพิ่ม 37,215,497.08 บาท
-นายกัมพล สุภาแพ่ง  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 33,521,812.91 บาท
-นายอัศวิน วิภูศิริ  ชาติไทย เพิ่ม 32,664,109 บาท
-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 32,354,384.19 บาท
-นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล  พลังประชาชน เพิ่ม 31,364,224.35 บาท
-นายสมควร โอบอ้อม  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 30,178,420.73 บาท
-นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 28,806,654.58 บาท
-นายธเนศ  เครือรัตน์   เพื่อไทย เพิ่ม 28,550,751.36 บาท
-นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  ประชาราช เพิ่ม 26,563,985.09 บาท
-นายวินัย เสนเนียม  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 26,412,695.89 บาท
-นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 25,967,450.62 บาท
-นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์  พลังประชาชน เพิ่ม 24,998,698.21 บาท
-นายรังสิกร ทิมาตฤกะ  พลังประชาชน เพิ่ม 23,746,751.13 บาท
-นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์  พลังประชาชน เพิ่ม 23,475,398.92 บาท
-นายอนุสรณ์ ปั้นทอง  พลังประชาชน เพิ่ม 22,842,232.39 บาท
-นางสาวณิรักานต์ ศรีลาภ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 22,231,736.02 บาท
-นายไชยยศ  จิรเมธากร  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 21,220,998.15 บาท
-พันตำรวจโทสุรทิน  พิมานเมฆินทร์  พลังประชาชน เพิ่ม 20,078,515.94 บาท
-นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี  เพื่อไทย เพิ่ม 19,643,246.44 บาท
-นายวิฑูรย์  นามบุตร  ประชาธิปัตย์  เพิ่ม 18,317,132.76 บาท
-นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 16,740,766.93 บาท
-นายอัสนี  เชิดชัย พลังประชาชน เพิ่ม 16,471,663.19 บาท
-นางลินดา เชิดชัย พลังประชาชน เพิ่ม 16,471,663.19 บาท
-นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย เพิ่ม 16,284,039.42 บาท
-นายพีรพันธุ์  พาลุสุข  เพื่อไทย เพิ่ม 15,393,268.34 บาท
-นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์  พลังประชาชน เพิ่ม 15,002,029.47 บาท
-นายรณฤทธิชัย  คานเขต  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 14,964,283.2 บาท
-นายชุมพล จุลใส  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 14,870,746.22 บาท
-นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ  เพื่อไทย เพิ่ม 14,755,551.49 บาท
-นายพฤฒิชัย  วิริยะโรจน์  เพื่อไทย เพิ่ม 14,693,294.66 บาท
-นายนัจมุดดีน อูมา พลังประชาชน เพิ่ม 14,474,019.16 บาท
-นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร เพื่อไทย เพิ่ม 14,158,421.89 บาท
-นายนพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย เพิ่ม 12,990,960.61 บาท
-นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 12,927,130 บาท
-นายเรวัต อารีรอบ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 12,205,259.3 บาท
-นายสุชาติ  ลายน้ำเงิน พลังประชาชน เพิ่ม 12,181,208.42 บาท
-นายนิทัศน์  ศรีนนท์ พลังประชาชน เพิ่ม 12,119,996.22 บาท
-นายมานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย เพิ่ม 11,838,730.45 บาท
-นายธนิตพล ไชยนันทน์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 11,827,784.57 บาท
-นายสุทัศน์ เงินหมื่น  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 11,731,602.74 บาท
-ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 11,301,788.1 บาท
-นายพ้อง ชีวานันท์  พลังประชาชน เพิ่ม 11,158,260.3 บาท
-นายการุณ โหสกุล เพื่อไทย เพิ่ม 11,151,851.86 บาท
-นายประนอม โพธิ์คำ  เพื่อแผ่นดิน เพิ่ม 10,730,535.54 บาท
-นายฐานิสร์  เทียนทอง   ประชาราช เพิ่ม 10,669,050.03 บาท
-นายวิชาญ มีนชัยนันท์  เพื่อไทย  เพิ่ม 10,469,083.35 บาท
-นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์  มัชฌิมาธิปไตย เพิ่ม 10,407,486.14 บาท
-นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม  10,287,465.7 บาท
-นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ  ประชาธิปัตย์ เพิ่ม 10,265,129.35 บาท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง