บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

“เทพเทือก ”เงินงอก 40 ล้าน แจง ป.ป.ช. รวย “ปาล์ม


สุเทพ เทือกสุบรรณ
เจาะละเอียดยิบทรัพย์สิน “สุเทพ เทือกสุบรรณ” แม่ทัพประชาธิปัตย์ 2 ปีรวยขึ้น 40 ล้าน เจ้าตัวแจง ป.ป.ช. ที่มารายได้จากสวนยาง ปาล์ม
ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) ตรวจสอบทรัพย์สินของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แม่ ทัพเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกสมัยรัฐบาล “อภิสิทธิ์ 1” พบว่ามีทรัพย์สินลดลงกว่า 100 ล้านบาทในช่วงเวลา 11 ปี แต่หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นมาประมาณ 40 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 นายสุเทพแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่ามีทรัพย์สิน 200,548,883 บาท หนี้สิน 89,878,080 บาทบาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 110,706,803 บาท ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3 คน นายแทนเทือกสุบรรณ อายุ 17 ปี นางสาวน้ำตาล เทือกสุบรรณ อายุ 15 ปี และเด็กหญิงน้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ อายุ 14 ปี มีทรัพย์สิน 82,629,857 บาท
อีก 4 ปีต่อมาตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2544 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 166,533,498 บาท หนี้สิน 54,650,012 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 111,883,486 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2 คน (นายแทนบรรลุนิติภาวะแล้ว) มีทรัพย์สิน 25,892,596 บาท
ตอนเป็น ส.ส.สุราษฎร์ธานี วันที่ 22 มกราค 2551 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 103,159,459 บาท แบ่ง เป็นเงินฝาก 4,490,078 บาทเงินลงทุน 13,243,010 บาท ที่ดิน50 แปลง เนื้อที่ 950 ไร่ 79,451,250 บาท คอนโดมีเนียมเลขที่ 198/86 แขวงลาดยาว เขตบางเขน 1 ห้อง และบ้าน 2 หลัง เลขที่ 49/15-16 ใน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รวม 5,975,120 บาท หนี้สิน 64,340,993 บาท แบ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 1,326,677 บาท, เงินกู้จากสถาบันการเงิน 54,795,371 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 8,218,944 บาท (หนี้ค้ำประกันจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค้ำประกันนายครรชิต ต่างใจเย็น)
รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 38,818,466 บาท
ตอนรับตำแหน่งรองนายกวันที่ 22 ธันวาคม 2551 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 98,255,536 บาท แบ่ง เป็นเงินฝาก 12,829,066 บาท เงินลงทุนมูลค่า 100 บาท ที่ดิน 50 แปลง 79,451,250 บาท คอนโดมีเนียมในแขวงลาดยาว เขตบางเขน 1 ห้อง และบ้านพัก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2 หลัง รวมมูลค่า 5.9 ล้าน
หนี้สิน 58,332,269 บาทแบ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 2,041,320 บาท, เงินกู้ธนาคาร 49,955,635 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 6,335,313 บาท
เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 39,923,267 บาท
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 รับตำแหน่ง ส.ส.สุราษฎร์ธานี (ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สุราษฎร์ธานีแทนนายชุมพล กาญจนะ) แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 109,593,786 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก (9 บัญชี) 30,111,416 บาท ที่ดิน (55 แปลง) 77,507,250 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (คอนโดมีเนียม 1 ห้อง) 1,975,120 บาท หนี้สิน 29,171,644 บาท
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 80,422,141 บาท
ตอนเข้ารับตำแหน่งรองนายกฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 (ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกฯอีกครั้ง) แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 111,092,190 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก (8 บัญชี) 31,609,820 บาทที่ดิน 77,507,250 บาท (58 แปลง) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (คอนโดมีเนียม) 1,975,120 บาท หนี้สิน 29,484,994 บาท
เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 81,607,195 บาท
หากเปรียบเทียบเฉพาะตอนรับตำแหน่งรองนายกฯวันที่ 22 ธันวาคม 2551 กับ 19 พฤศจิกายน 2553 ในช่วง 2 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ในการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน ตอนรับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ว่ามีรายได้จากสวนยาง ปาล์ม 34,912,403 บาท จากรายได้ทั้งหมด 35,007,956 บาท และในการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินตอนรับตำแหน่งรองนายกฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 นายสุเทพแจ้งว่ามีรายได้จากสวน ยาง ปาล์ม 34,912,403 บาทจากรายได้ทั้งหมด 36,373,103 บาท
ถ้าเป็นไปตามที่เจ้าตัวอ้าง ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นมาจากสวนยาง และปาล์ม ?

บัญชีทรัพย์สินของสุเทพ เทือกสุบรรณ 3 ครั้ง
วันที่22 มกราค2551
..สุราษฎร์ธานี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
รับตำแหน่ง ส..สุราษฎร์ธานี (ซ่อมแทนนายชุมพล กาญจนะ)
วันที่19 พฤศจิกายน 2553
เข้ารับตำแหน่งรองนายกฯ
ทรัพย์สินรวม103,159,459 บาท
ทรัพย์สินรวม 109,593,786 บาท
ทรัพย์สินรวม 111,092,190 บาท
หนี้สิน64,340,993 บาท
หนี้สิน 29,171,644 บาท
หนี้สิน 29,484,994บาท
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
38,818,466 บาท
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
80,422,141 บาท
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
81,607,195 บาท
ที่มา: สำนักงาน ป..., ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม

ผู้ดีจอมปลอม ( ขอประนามการกระทำไร้สมบัติผู้ดี )

ถึง คุณติ้งต่าง ที่ยกตนว่าเป็นผู้ดี ( ผู้ดีจอมปลอม )
         จะชอบใคร เชียร์ใคร  รักพรรคไหน อันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวบังคับกันไม่ได้ แต่อยากให้ตั้งอยู่ในความรู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี และ กาลเทศะ ซักนิด มันเกินไปหรือเปล่าที่เห็นคนเจ็บ แล้วแสดงถึงความสะใจซะออกหน้าออกตา มันสะท้อนถึงจิตใจลึกๆ ในตัวตน คนที่คิดว่าตน เป็นผู้ดี มีหน้ามีตา แต่จิตใจต่ำนัก ก็อย่าไปชูว่าตัวเป็นผู้ดีเลย เพราะความเป็นผู้ดี ไม่ได้วัดกันที่เงิน ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ผู้ดี คือทำตัวให้น่ายกย่อง จนมีคนสรรเสริญในความดี นั่นแหละผู้ดี ผมขอประนามการแสดงออกแบบนี้ครับ มันไม่สมควรที่สุด ถึงจะไม่ชอบอย่างไร ไม่ถูกกันอย่างไร ผู้ดีจริง จะไม่แสดงอะไรที่มันต่ำทรามกันหรอกครับ

            ได้อ่านแล้วก็สมเพช ผู้ดีจอมปลอม ยกตนว่าเป็นผู้ดี แต่จิตใจต่ำทรามจนไม่น่าเกิดเป็นคน

                      จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว 

                            ประจานตัวเองแท้ๆ
 

วายร้ายดินเฮือกสุดท้าย โยนบึ้ม!! เขย่่าขวัญ พธม.
    
       ประมวลภาพ การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่บริเวณสะพานมัฆวานรังสรร วันที่ 31 พ.ค. เกิดเหตุคนร้ายลอบโยนระเบิด ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย อาการค่อนข้างหนัก 1 ราย ด้าน นายอมรเทพ อมรรัตนานนท์ พิธีกรบนเวที กล่าวว่า เคยเจอมาแล้วเมื่อครั้งชุุมนุม 193 วัน M79 ลงเกือบทุกวัน แค่นี้ไม่ทำให้เกิดการบั่นทอนกำลังใจพี่น้องพันธมิตรฯ ไม่สมารถหยุดยั้งขบวนการต่อสู้เพื่อชาติแผ่นดินได้ หลักสัจธรรม 1 คนล้ม อีก 10 คนจะลุกขึ้นสู้ การกระทำเช่นนี้เป็นการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของผู้ที่สูญเสียประโยชน์จากการ ชุมนุม พวกนี้ถือว่่าสายตาสั้นยิ่งนัก ใช้ความรุนแรงชัยชนะย่อมเป็นของเรา
    
       อย่างไรก็ดี ตนเชื่อว่าพรุ่งนี้คณะกรรมการ จะมาสรุปวิเคราะห์สถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้น และต้องทำอย่างไร สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ ต้องดูแลซึ่งกันและกัน อาจผลัดเปลี่ยนเวรกันพักผ่อนคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตา
    
       หลังจากนั้นเวลาประมาณ 24. 00 น. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขึ้นกล่าวบนเวทีว่า ตั้งแต่ไม่มีตำรวจมายืนรักษาการบริเวณชุมนุม คณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทย จึงเห็นว่ามันเสี่ยงมาก เลยมีหนังสือราชการที่คณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทยลงนาม ถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล บอกว่าตั้งแต่ตำรวจขอเปิดเส้นทาง ตั้งแต่สี่แยกมิสกวัน เลียบกำแพงกระทรวงศึกษาธิการ มาถึงสะพานคู่ขนานกับสะพานมัฆวานฯ ตำรวจไม่เคยตรวจอาวุธ ของมึนเมา ยาเสพติด เพราะต้องการให้รถผ่านท่าเดียว และระยะหลังๆไม่มายืนรักษาการสักคนเดียว โดยได้ทำหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อ 7 วันที่แล้ว 6 วันต่อมาก็ยังไม่มีตำรวจสักคน
    
       พล.ต.จำลอง กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เปิดเส้นทางจราจร แม้ไม่มีการตรวจอาวุธแต่ก็ดีที่มียังมีตำรวจยืนเป็นระยะๆ เราเลยขอให้จัดเจ้าหน้าที่มายืนเฝ้าเป็นจุดๆตามที่ตกลงกันไว้ แต่ได้รับทราบจากตำรวจวว่ากำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ เพราะต้องอารักขาผู้สมัครส.ส.
    
       "เหตุระเบิดเกิดเมื่อ 4 ทุ่ม 45 พิสูจน์แล้วเป็นการขว้างระเบิดที่ใช้ในสงคราม มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน ไปโรงพยาบาล 2 คน อาการหนัก 1 คน เป็นคนขายไอศครีม และตอนนี้ก็รอดพ้นจากอันตรายแล้ว" พล.ต.จำลอง กล่าว
    
       พล.ต.จำลอง กล่าวต่อว่า วันนี้จะประชุมคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทย หลังจากมีหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วเกิดเหตุขึ้นมา เราจะเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการฯมีมติอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ เราไม่นิ่งนอนใจแน่นอน
    
     


     


     


     

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง