บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เปิดขุมทรัพย์ 71 ส.ว.สรรหา รวยอู้ฟู่ 12,868 ล้าน

เปิด กรุสมบัติ ส.ว.สรรหา 71 คนอู่ฟู้ 12,868 ล้าน  นักธุรกิจอสังหาฯ-โรงแรมดัง-ดีลเลอร์รถหรู-เสี่ยสหพัฒนฯ-เจ้าของทิฟฟานีโชว์ พัทยา นำลิ่ว 26 คนปลอดหนี้ อาจารย์นิดาจนสุด พ่อเลี้ยงเชียงใหม่หนี้รุม 1.1 พันล.
   สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 จำนวน 73 คนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในจำนวนนี้ 71 คนมีทรัพย์สินรวมกันกว่า 12,868,572,620  บาท
    สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาที่มีทรัพย์สินมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 27 คน  ในจำนวนนี้มากกว่า 1,000 ล้านบาท 2  คนคือ นายศรีสุข รุ่งวิสัย (โสด) และบุตรฯนอกสมรส มีจำนวน  2,213,596,721.76  บาท หนี้สิน 42,888,199.43  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  2,170,708,522.33  บาท   และ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ (หย่า)  จำนวน  1,035,627,647.94  บาท  หนี้สิน 2,312,193.01  บาท  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,033,315,454.93  บาท   
    รองลงมา    
    นายถาวร ลีนุตพงษ์ และคู่สมรส  จำนวน 891,560,833.57 (ไม่มีหนี้สิน)
    น.ส.สุนันท์ สิงสมบุญ (โสด) ทรัพย์สิน 915,618,551.80  บาท หนี้สิน 39,368,158.08  บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  876,250,393.72   บาท
    นายบุญชัย โชควัฒนา และคู่สมรส  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  550,661,661.16  บาท  (ดูตาราง)   
    สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือ รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์  นักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) จำนวน 2,732,855.51 บาท หนี้สิน 647,537.38  บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,085,318.16  บาท   
     นายอโณทัย ฤทธิ์ปัญญาวงศ์ (หย่า)  มีทรัพย์สิน 5,195,393.90  บาท หนี้สิน1,889,984.27  บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3,305,409.63  บาท           
     และนายประสงค์ นุรักษ์  4,660,000  บาท ไม่มีหนี้สิน   
     ทั้งนี้ นายศรีสุข รุ่งวิสัย เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการมั่งมีศรีสุขรีสอร์ท มูลค่า 960 ล้านบาท (ลงทุนด้วยเงินสด) และโครงการศูนย์แสดงสินค้าโอทอป  มีเงินฝากถึง 122 ล้านบาท และที่ดิน 361.7 ล้านบาท     
    นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นเจ้าของโรงแรมปาร์คนายเลิศ  ที่ดินย่านในกลางเมืองเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  11 แปลงจาก 13 แปลง มูลค่ารวม 913.9 ล้านบาท
    นายถาวร ลีนุตพงษ์ และคู่สมรส  เป็นเจ้าของกลุ่มยนตรกิจ มีเงินฝากถึง 164.5 ล้านบาท
    น.ส.สุนันท์ สิงสมบุญ (โสด) เป็นนักธุรกิจอสังหาฯ และกิจการอื่น มีเงินลงทุน  179.6 ล้านบาท เงินฝาก 120 ล้านบาท  ที่ดินมูลค่า 308.6 ล้านบาท
    นายบุญชัย โชควัฒนา และคู่สมรส เจ้าของกลุ่มสหพัฒนพิบูล  มีเงินลงทุน 223.9 ล้านบาท
    นายวิทวัส บุญญสถิตย์ (โสด) เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเวลลอย มีเงินให้กู้ยืม 188.5 ล้านบาท ที่ดิน มูลค่า 203 ล้านบาท 
    นายสุธรรม พันธุศักดิ์ และคู่สมรส เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาฯ วู๊ดแลนด์รีสอร์ท และ ทิฟฟานี่โชว์พัทยา
    นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ และคู่สมรส เป็นเจ้าของธุรกิจเรือประมงและกิจการห้องเย็น ศิริชัย มารีน ฟิชเชอร์รี่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
    นายจารุพงศ์ จีนาพันธุ์ และคู่สมรส เป็นเจ้าของ บริษัท ไดนามิค แซทคอม จำกัด  และบริษัท ไดน่า แซท จำกัด  มีเงินลงทุน 209.8 ล้านบาท เงินฝาก 110 ล้านบาท
    นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เป็นเจ้าของโรงแรมซีเอส ปัตตานี มีเงินลงทุนถึง 307.9 ล้านบาท   
     คนที่มีทรัพย์สินติดลบหรือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 2 คน คือ            
     1.นายวัชระ ตันตรานนท์ และคู่สมรส นักธุรกิจเชียงใหม่ เจ้าของบริษัท ปัญญาภิวัฒน์ (1996) จำกัด  มีทรัพย์สิน 705,072,242.74  บาท หนี้สิน 1,177,741,020.35  บาท มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน  472,668,777.61  บาท  เจ้าหนี้ อาทิ บริษัท บริหารสินทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) (อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (อยู่ในชั้นศาลฎีกา)  บริษัทหลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน จำกัด (อยู่ในชั้นศาลฎีกา)
     2.นายธวัช บวรวนิชยกูร (หย่า) มีทรัพย์สิน  52,070,829.37  บาท หนี้สิน 156,407,299  บาท  มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 104,336,469.63  บาท  หนี้สินในนามบริษัท คอน-ที จำกัด   บริษัท ไบรท์ แอนด์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท ไฮโดรแฟบ จำกัด   บริษัท ไบรท์กรีนเทรดดิ้ง  จำกัด โดยมีบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย จำกัด เป็นเจ้าหนี้              
     มีจำนวน 26 คนแจ้งว่า “ไม่มีหนี้สิน”            
     เบ็ดเสร็จ 71  คนมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินรวม 12,868,572,620  บาท     
     ทั้งนี้ ไม่รวมสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 2 คนที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน คือ นายวัชระ ตันตรานนท์ และ นายธวัช บวรวนิชยกูรทรัพย์สิน 73  ส.ว.แบบสรรหาที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. วันที่ 18 เม.ย.54

ที่มาเงินทุนคนเสื้อแดง

กำหนดการเดินทางทำกิจกรรม และพบปะพี่น้องเสื้อแดงในภาคพื้นยุโรป ของประธาน นปช. อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ์


Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ค่าใช้จ่ายการจัดงานคอนเสิร์ต “คนแดนไกล เติมใจครอบครัวแดง”

   ค่าเวทีคุณอุทัย. 10,000
   ค่าจอโปรเจคเตอร์. 13,000
   ค่าเสื้อนักโทษและค่าผ้าแต่งเวที. 40,000
   ค่าจ้างทำซุ้มลูกโป่ง และกระดาษ. 2,700
   ค่าแด๊นเซอร์. 6,000
   ค่าอาหาร,น้ำดื่ม. 10,000
   ค่าถ่ายทอดสดเอเซียอัปเดทและม้าเร็ว. 15,000
   ช่วยค่าเดินทางอดีตนักโทษ. 13,000
   ช่วยค่าเดินทางครอบครัวนักโทษที่ยังอยู่ในเรือนจำ
     จังหวัดอุดรธานี. 12,000
     จังหวัดอุบลราชธานี. 4,000
     จังหวัดมุกดาหาร. 10,000
     จังหวัดมหาสารคาม. 7,000
     ค่าไฟฟ้าอิมพิเรียล. 5,675

   รวม. 148,375�
  ยอดบริจาค 874,580
  คงเหลือ. 726,205
 บริจาคให้กลุ่มเพื่อนนักโทษ FTP. 100,000
 บริิจาคให้ทีมทนายอาสาราชประสงค์. 30,000
 คงเหลือ. 596,205
คมสันต์ สุขจันฮาม. (วันออกจากเรือนจำ).         4,000
ชัยวุฒิ. สิริพิมอัมพรพิพัฒน์.                          4,000
ช่วยค่าเวทีแม่น้องเกด.                                5,000
ให้นกแดงไปเลี้ยงลูกนักโทษวันเด็ก.                 4,000
ฝากเข้าบัญชีนักโทษประจำเดือนมกราคม
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 21 * 2,000 =.         42,000
เรือนจำนนทบุรี       2คน.                         4,000
เรือนจำเชียงราย 1 คน.                               2,000
เรือนจำเชียงใหม่ 6 คน.                             12,000
เรือนจำอุดร 6 คน.                                   12,000
เรือนจำมุกดาหาร 13.                               26,000
เรือนจำมหาสารคาม 9 คน.                        18,000
เรือนจำอุบลราชธานี 4 คน.                          8,000
รวม                                                         141,000
ยอดยกมา.                                                596,205
คงเหลือ.                                                  455,205
วันย้ายนักโทษเข้าเรือนจำบางเขน
ค่ารถญาตินักโทษจังหวัดอุบลราชธานี+ค่าอาหาร. 10,000
จังหวัดอุดร+ค่าอาหาร. 6,000
จังหวัดมุกดาหาร. 10,000
จังหวัดมหาสารคาม+ค่าอาหาร. 9,000
ค่าเสื้อแดงให้นักโทษ.47ตัว. 5,640
รวม. 40,640
ยอดยกมา. 455,205
คงเหลือ. 414,565
วันเยี่ยม ปิ่นโตแดง.
ค่าของเยี่ยม ถุงยังชีพ. 9,000
ค่าส้มตำ ข้าวเหนียว หมูน้ำตก. 3,000
ค่าบุหรี่ 4 หีบ. 2,320
รวม. 14,320
ยอดยกมา. 414,565
คงเหลือ. 400,245
ฝากเข้าบัญชีให้นักโทษประจำเดือน กุมภาพันธ์
เรือนจำหลักสี่ 94,000
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ. 24,000
เรือนจำพัทยา กับของเยี่ยม.(วัลลภ พิธีพรหม) 4,000
เรือนจำเชียงใหม่. 2,000
ทัณนสถานหญิง.รวม2เดือน 4,000
ค่ารถจังหวัดอุบล. 5,680
ค่ารถจังหวัดอุดร.(ผู้ใหญ่กองชัย) 5,000
ค่ารถแม่เดชา ( อุดร). 1,500
ค่ารถญาติจังหวัดเชียงใหม่. 10,000
ค่าส้มตำ(พี่ไผ่ลาย) กับเครื่องดื่ม. 2,800
ค่าก๋วยเตี๋ยวเรือ 5,500
ค่าอาหารร้านดาบ กับน้ำอัดลม. 1850
ค่าโต๊ะปิงปอง. 4,444
ให้แม่อาทิตย์ ทองสาย. 3,000
ค่าดอกไม้กับชอคโกแลตกับน้ำพริกวันวาเลนไทน์. 3,954
รวม. 171,728
ยอดยกมา. 400,245
คงเหลือ. 228,517
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

งานศพไพร่ ที่ไม่ไร้เกียรติ 2

           วันที่ 21 ธค. 54  คุณเมย์ และ  ทีมงาน UDD THAI OF EUROPE ได้แถลงข่าวแจ้งถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ โครงการเยียวยาฯ  และกิจกรรม คอนเสิร์ต ร่วมกับ นปช.ส่วนกลาง  หลังจากเสร็จภาระกิจในการแถลง ข่าว ทางทีมงานฯ จึงรีบออกเดินทาง ไปยัง จ. สมุทรปราการ ทันที เพื่อให้ทันงานพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ของ นายอาทิตย์ เบ้าสุวรรณ  ที่วัดบางโฉลงนอก  จ.สมุทรปราการ  ซึ่งได้มีการแจ้งและนัดหมายกับ ทีมงาน ฯ มาก่อนหน้านั้น   อีกทั้งได้ประสานไปยัง พตท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายรัฐมนตรี ท่านจึงได้มอบหมายให้ทางทีมงาน UDD THAI OF EUROPE  เป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ มอบเงินทำบุญ  และ วางพวงหรีดผ้า เพื่อเป็นเกียรติ แก่ คุณ แม่ของนาย อาทิตย์ เบ้าสุวรรณ  ทางเจ้าภาพ ได้เชิญ คุณ เมย์ ในฐานะตัวแทน ท่าน พตท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล ในพิธีฌาปนกิจ ครั้งนี้

          ภาพบรรยากาศ หน้าเมรุ ก่อนทำพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ของ นายอาทิตย์ เบ้าสุวรรณ

   นายอาทิตย์ เบ้าสุวรรณ (ซ้าย) อดีตนักโทษการเมืองที่ศาลยกฟ้องเป็นผู้บริสุทธิ์ ในคดีปล้น CTW

                                พวงหรีดผ้า จาก พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

                              พวงหรีดผ้า จาก กลุ่ม  UDD THAI OF EUROPE  (นปช.ยุโรป)                                  ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพขึ้นทอดผ้าบังสกุล

                    เป็นตัวแทน พ.ต.ท ดร.ทักษิณ ชินวัตร มอบเงินทำบุญ  50,000 บาท
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ฟรีคอนเสิร์ต “คนแดนไกลเติมใจ ครอบครัวแดง” โดย UDD THAI OF EUROPE


             ตาม โครงการ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ถูกคุมขังจากการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พ.ศ. 2555 -2557  โดย UDD THAI OF EUROPE ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงปี 2552-2553 ที่ถูกคุมขัง ในเรือนจำเท่านั้น แต่จากการได้ลงพื้นที่ ระหว่างเดือน พ.ย-ธค 54  นอกจากได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของผู้ถูกคุมขังการเมืองและได้ทำการเยียวยาแล้ว ยังพบว่าครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น ประสบปัญหาด้านการเงิน อันเนื่องมาจากขาดบุคคลผู้เป็นกำลังสำคัญในการหารายได้มาจุนเจืออีกด้วย  ดังนั้นทาง UDD THAI OF EUROPE จึงประชุมคณะกรรมการฯ และมีมติจากที่ประชุม ให้จัดทำกิจกรรมระดมทุน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้ถูกคุมขังทางการเมืองอีกทางหนึ่ง โดยการจัด กิจกรรม  ฟรีคอนเสิร์ต “คนแดนไกลเติมใจ ครอบครัวแดง” เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้ถูกคุมขังทางการเมือง ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ชื่อกิจกรรม    :     คอนเสิร์ต  คนแดนไกลเติมใจครอบครัวแดง
ระยะเวลาดำเนินงาน :       วันที่ 8 มกราคม 2555      เวลา 12.00-24.00 น.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  : UDD THAI OF EUROPE
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาทุนแก่ญาติผู้ถูกคุมขัง ฯ ซึ่งกำลังเดือดร้อนเนื่องจากขาดรายได้
2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ถูกคุมขังฯ
 วิธีดำเนินการ
1. จัดคอนเสิร์ตการกุศล ภายในอิมพีเรียลฮอลล์  ชั้น 6  ศุนย์การค้าอิมพีเรียลลาดพร้าว
2. เชิญแกนนำเสื้อแดง – รมต. -สส พรรคเพื่อไทย  -แขกรับเชิญ ผู้ร่วมงาน ฯลฯ ร่วมบริจาคเงินและร้องเพลงตาม    โอกาส
3. ถ่ายทอดทาง เอเชียอัพเดท
4. มีการแจ้งยอดเงินและรายนามผู้บริจาคตลอดรายการ

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่  0848721926
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ขึ้นเหนือเพื่อเยียวยาพี่น้องนักโทษการเมือง

                   พี่ปิ๊ก (เสื้อแดง) แกนนำพะเยาที่นอนด้วยกันทุกคืนที่ CTW ก่อนถูกเผา
               วันอาทิตย์ ที่ 11 ธ.ค ออกเดินทางจาก กทม.พร้อมด้วยน้อง ๆ จากกลุ่มเพื่อนนักโทษและทีมทนายอาสา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมพี่น้องนักโทษที่เรือนจำเชียงราย ได้รับการต้อนรับอย่างดี จากเจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทศ จังหวัดเชียงราย ให้ที่พักพืงอย่างอบอุ่น ไม่มีขาดตกบกพร่อง

                         พี่น้องเสื้อแดงเชียงรายให้การต้อนรับคณะเยียวยาอย่างดี

            พี่เป็ด (สวมหมวก) เจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทศที่โดนคดีพรบ.จราจร ปิดถนน
                          2 หนุ่ม นักสู้ผู้กล้า  กับ 1 นางฟ้าหน้าเรือนจำ  (ยืนยิ้มหน้าแป้นแร้น)
             หลังจากเข้าเยี่ยมพี่น้องในเรือนจำวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางต่อไปเชียงใหม่ ก็ได้รับการต้อนรับทั้งที่พักคืนแรกและอาหารจากพี่น้ำปิง ตอนเช้าเข้าเยี่ยมพี่น้องที่เรือนจำเชียงใหม่ พบปะพูดคุยกับญาติๆผู้ต้องขัง

                                 ครอบครัวนักโทษการเมืองที่เรือนจำเชียงใหม่

                           พี่น้องเสื้อแดงเชียงใหม่ที่คอยดูแลนักโทษแทนญาติๆ    
   และ 2 ทุ่มวันเดียวกันได้ร่วมกันปล่อยโคมลอย ร่วมฟังเสวนาปราศรัยจากนักเขียน และศิลปินภาคเหนือ เช้าวันใหม่เดินทางออกจากเชียงใหม่เข้าเพชรบูรณ์เพื่อเยี่ยมคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่มาขึ้นศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จภาระกิจเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ จบข่าว

                          บ้านลุงประยุทธ 1 ในนักโทษการเมืองของเชียงใหม

                     ภรรยาลุงยุทธที่ต้องอยู่ตามลำพังเพราะสามีติดคุก

                          ทางนปช.ยุโรปได้ช่วยเหลือป้าเล็กเบื้องต้น 2 พันบาท

               ญาติ ๆ ที่ช่วยกันหารายได้เพื่อนำไปช่วยนักโทษการเมืองของเชียงใหม่

                                         เห็นเค้าปล่อยโคมลอย เลยปล่อยด้วย

                ออกจากเชียงใหม่แวะเพชรบูรณ์เพื่อเยี่ยมคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข

ถุงเท้า2ขาเพื่อปชต.ที่เหมาจากพี่แป๊ะไปให้พี่น้องในเรือนจำทางภาคอีสานเพราะอากาศเริ่มเย็น

                เสื้อกันหนาวที่จัดส่งไปพร้อมกับถุงเท้าเพื่อพี่น้องนักโทษการเมือง
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

งานศพไพร่ ที่ไม่ไร้เกียรติ                                         งานศพไพร่ที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นล้านๆ
                     พวงหรีดท่านนายกฯผู้ใจบุญ แม้ตัวอยู่ไกลแต่ไม่เคยลืมประชาชน        
           หลังจากที่ได้เดินสายเยียวยาพี่น้องนักโทษการเมืองในจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน แล้ว จึงเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อพักผ่อน และเตรียมตัวต้อนรับพี่น้องที่กำลังจะได้รับอภัยโทษอีก 10 คน ในเรือนจำกลางกรุงเทพมหานคร  ในขณะที่กำลังดีใจกับข่าวนี้ ก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้ง คือพ่อของ น้องสุชล จันปัญญา นักโทษการเมืองคดีเผาศาลากลางและพรก.ฉุกเฉินเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  ได้ป่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ก่อนหน้านั้น 3-4 วันทางตัวแทน กลุ่มนปช.ยุโรปได้เข้าเยี่ยมน้องสุชล ที่เรือนจำจะนำเงินเข้าบัญชีให้ แต่น้องเค้าบอกว่าขอเป็นให้แม่เค้าแทนเนื่องจากแม่ลำบากเพราะเค้าติกคุก ส่วนพ่อก็กำลังป่วยหนัก ที่น่าสลดใจคือ แม่ต้องโกหกพ่อมาปีกว่า ว่าน้องเค้าไปทำงานเมืองนอกเดี๋ยวคงกลับมาวันในพ่อ แต่พอถึงวันที่ 5 ธ.ค ยังไม่เห็นหน้าลูกชาย วันที่ 6 ก็เสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้าน แม่ของน้องสุชลได้โทรศัพท์มาตามเบอร์ที่ได้ให้ไว้แล้วเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ ฟังว่า  ไม่มีเงินจัดงานศพจึงต้องเอาไว้แค่คืนเดียวแล้วเผาเลย หลังจากได้พูดคุยกันเรียบร้อยจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปมหาสารคามอีกครั้ง หนึ่งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังลำบาก

                                                  สาธุ!! ขอให้ได้ปชต.จริงๆเสียที.    
  ในระหว่างเดินทางได้ตัดสินใจโทรไปรายงานท่านนายกฯทักษิณ เมื่อท่านได้รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ท่านได้มีเมตตาให้นำพวงหรีดและเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยในการจัดงานศพครั้งนี้  ไปมอบให้กับแม่ของน้องสุชล เมื่อเดินทางไปถึงที่บ้านงานได้มีพี่น้องมารอต้อนรับและร่วมฟังพระสวดเป็น จำนวนมากพอสมควร สำหรับงานศพไพร่อย่างพวกเราที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นล้าน ๆ ในการจัดงาน จากนั้นจึงได้รีบเดินทางกลับกรุงเทพทันที เนื่องจากตอนเช้ารับปากพี่น้องทีจะได้รับการอภัยโทษไว้ว่า จะมารอต้อนรับ เลี้ยงอาหาร ช่วยค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาและก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ทันเวลาพอดี

                   เป็นตัวแทนท่านนายกฯทักษิณ ทำบุญให้เจ้าภาพห้าหมื่นบาท

                           พวงหรีดจาก  นปช.ยุโรปและคนแดนไกลที่ห่วงใยประชาชน

                   พวงหรีดท่านประธานที่ปรึกษาโครงการเยียวยานักโทษการเมือง

                                        ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ
       เดินทางถึง กทม.ตอนเช้ามืดได้นอน 1ช.ม แต่ยังยิ้มได้เพราะเห็นพี่น้องได้รับอิสระภาพ

           กำลังอธิบายที่มาที่ไปของโครงการเยียวยานักโทษการเมืองให้ทุกคนรับทราบ

   คนละ 4,000 บาทถึงจะไม่เยอะ แต่ก็เป็นน้ำใจจากพี่น้องในนปช.ยุโรป ร่วมกับคนแดนไกล

                           หลังจากได้รับอิสระภาพแล้วจะเข้าโครงการฟื้นฟูต่อไป

           น้องๆ กลุ่มเพื่อนนักโทษที่ขยันขันแข็งมาก ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องในเรือนจำเลย

               สั่งอาหารที่อยากกินได้เต็มที่ สมกับที่ปีกว่าต้องกินแต่ข้าวในเรือนจำ

            พี่แป๊ะ ขวัญใจ นปช.ยุโรป มากราบหัวใจคนเสื้อแดงที่ได้รับอิสระภาพด้วยจร้า
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การดำเนินงานตามโครงการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ถูกคุมขังจากการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พ.ศ. 2554 -2557

                   หลังจากการสลายการชุมนุมปี 53 นปช.ยุโรปได้หาแนวทาง  ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาเรียกร้องปชต.  ด้วยการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในประเทศภาคพื้นยุโรป     เพื่อให้ชาวโลกรับรู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย   รวมทั้งได้เข้ายื่นหนังสือต่อสหภาพยุโรป (สภาสูงอียู) ฯลฯ เพื่อกดดันให้ฝ่ายเผด็จการปล่อยนักโทษการเมือง นอกจากนั้นยังได้ร้องขอให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การเลือกตั้งที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผล กระทบเช่น การจัดทอดผ้าป่าปชต. 5  ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี     ฝรั่งเศส     นอร์เวย์    สวีเดน เดนมาร์ก โดยมีพ.ต.ท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมทำบุญ
(ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thairedeu.com/wp/
 รายได้ทั้งหมดได้บริจาคช่วยเหลือญาติวีรชนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมทั้งที่ถูกคุมขังมาอย่างต่อเนื่อง
 (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thairedeu.com/wp/?p=283 )   
รวมทั้งค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเปิดสำนักงานราษฏร์ประสงค์ของทีมทนายอาสา
(ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.prachachon.org/board/index.php?PHPSESSID=63dfbf13e19e33ea3e22b8509d7e29ca&topic=20656.0 )
          ต่อมาตัวแทนของ กลุ่ม นปช.ยุโรปได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ได้ทราบปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องในเรือนจำและครอบครัวที่ลำบาก  ด้วยเหตุนี้จึงได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือใน ที่ประชุม คณะกรรมการ กลุ่ม นปช.ยุโรป   และจัดทำโครงการ เยียวยาฯ  นำเสนอต่อ พ.ต.ท ดร.ทักษิณ ชินวัตร รวมทั้งคณะกรรมการ นปช.ยุโรปของแต่ละประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและช่วยเหลือเป็นอย่างดี หลังจาก ” โครงการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ถูกคุมขังจากการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พ.ศ. 2554 -2557” ได้รับการอนุมัติ  ทางกลุ่ม นปช.ยุโรปได้ประสานไปทางทีมทนายอาสา ราษฎรประสงค์  ขอข้อมูลของพี่น้องในเรือนจำทั้งหมดเพื่อสะดวกในการเข้าเยี่ยม ในการนี้ทางสำนักงานฯ ได้ส่ง 2 ทนายหนุ่มไฟแรงร่วมเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตผบ.เรือนจำ เข้าเยี่ยมในฐานะทนายความ รวมทั้งประสานไปทางครอบครัวของนักโทษการเมือง  เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ โอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มฯ ได้นำเงินเข้าบัญชีให้ 2,000 บาท ต่อคนต่อเดือน จนกว่าจะได้รับอิสระภาพ  หรือมีองค์กร หน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบต่อไป เรือนจำที่เข้าเยี่ยมตามลำดับ มีดังนี้
1. เรือนจำกลางมหาสารคามจำนวน 9 คน

2. เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี 8 คน

3. เรือนจำกลางจังหวัดมุกดาหาร 13 คน

4. เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี 4 คน

# หมายเหตุ การเข้าเยี่ยมพี่น้องที่เรือนจำ อุดรธานีทางกลุ่มได้พบกับพี่น้องที่ได้รับการประกันตัวไป 2 ท่าน คือ นายอาทิตย์ ทรงเดชกับนาย ประชา โพนหลวง และพี่น้องที่พ้นโทษออกไปแล้ว 2 ท่านคือดีเจ จอใจเดียว และดีเจก้อง จึงได้มอบเงินเพื่อเป็นการปลอบขวัญกำลังใจท่านละ 2,000 บาทด้วย

                    คุณเมย์ ตัวแทนกลุ่ม นปช.ยุโรป มอบเงินปลอบขวัญให้ ดีเจ  จ. ใจเดียว

                        คุณเมย์ ตัวแทนกลุ่ม นปช.ยุโรป มอบเงินปลอบขวัญให้ นายประชา โพนหลวง

                     คุณเมย์ ตัวแทนกลุ่ม นปช.ยุโรป มอบเงินปลอบขวัญให้ นายอาทิตย์ ทรงเดช
               ในขณะที่กำลังเข้าเยี่ยมพี่น้องที่เรือนจำอุบลราชธานีก็ได้รับทราบจากทนาย อานนท์ นำภาแจ้งข่าวดีว่าพี่น้องนักโทษการเมืองคดี ปล้น CTW  และ พรก.ฉุกเฉิน ได้รับการปล่อยตัวอีก 5 ท่าน เกรงว่าจะไม่มีค่ารถกลับภูมิลำเนา  ทางกลุ่มนปช.ยุโรป จึงได้รีบเดินทางจากจังหวัดอุบลฯ มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯเพื่อรอต้อนรับพี่น้องที่ได้รับอิสรภาพ และมอบเงินเพื่อเป็นค่ารถและปลอบขวัญกำลังใจจาก กลุ่ม นปช.ยุโรปให้ท่านละ 4,000 บาท ทั้ง 5 ท่าน จาก คุณณัฐวุฒิ ใสเกื้อ ให้ท่านละ 3,000 บาทจากกลุ่ม คุณจิตตรา คชเดช ให้ท่านละ 3,000 บาท รวมได้รับ 10000 บาทต่อคน  หลังจากนั้นได้พาพี่น้องและญาติรวมทั้งทีมทนายอาสาไปเลี้ยงรับขวัญรับประทาน อาหารร่วมกันที่ ร้านเหลา เหลา อนุเสาวรีย์ชัยฯ จนได้เวลาอันสมควรจึงได้แยกย้ายกันพักผ่อนเพื่อเติมพลัง เพราะจะต้องเดินทางไปให้กำลังใจพี่น้องนักโทษการเมืองที่ต้องขึ้นศาลอีกใน วันรุ่งขึ้น และทางกลุ่มนปช.ยุโรปกับทีมทนายอาสามีนัดกันอีกครั้งในวันอังคารที่ 6 ธ.ค เพื่อเข้าเยี่ยมและนำเงินเข้าบัญชีให้พี่น้องที่ยังอยู่ในเรือนจำอีกกว่า 40  ชีวิต


 คุณเมย์ ตัวแทนกลุ่ม นปช.ยุโรป มอบเงินปลอบขวัญให้ พี่น้องที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ


 คุณเมย์ ตัวแทนกลุ่ม นปช.ยุโรป มอบเงินปลอบขวัญให้ พี่น้องที่ได้รับการปล่อยตัวจาก ทัณฑสถานหญิงกลาง
                          
                                                                     (จบข่าว)
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

โปรแกรมการเดินสายพบปะพี่น้องในยุโรป ดร.สุนัย จุลพงศธร


Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

โครงการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ถูกคุมขังจากการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พ.ศ. 2554 -2557

ความเป็นมา
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ สลายการชุมนุมราชประสงค์ เป็นเหตุให้ ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยบาดเจ็บ ล้มตาย  ถูกจับกุมคุมขัง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในยุคเผด็จการ   แม้ว่าในปัจุบันเราได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนก็ตาม แต่รัฐบาลก็ยังคงมีภาระสำคัญที่จะต้องนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัย ซึ่งเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่ง อาจเป็นเหตุให้รัฐบาล ดูแลเยียวยาผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ ได้รับบาดเจ็บ ล้มตายและถูกจับกุมคุมขัง จากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ทั่วถึงในขณะนี้  ดังนั้นทางกลุ่ม UDD THAI OF EUROPE  จึงขอเสนอโครงการ   กองทุน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ถูกคุมขังจากการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้ต่อสู้เรียกร้องประชาธิป
ทั้งนี้ในการดำเนินการ ตามโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ช่วง กล่าวคือในช่วงแรกคือการเยียวยา ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกคุมขังให้มีสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำดีขึ้น โดยได้รับเงินเดือนละ 2000 บาท และได้รับความคุ้มครองทางด้านกฎหมายตามโอกาส  ช่วงที่ 2 ภายหลังจากผู้เรียกร้องประชาธิปไตยผู้ถูกคุมขังได้รับการปลดปล่อยแล้ว จะได้รับการฟื้นฟูด้านอาชีพ โดยจัดฝึกอบรบอาชีพเพื่อเป็นรายได้ประจำสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านความเป็นของอยู่ ของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกคุมขัง ให้ได้รับความเป็นธรรม ตลอดเวลาที่อยุ่ในเรือนจำ
2.เพื่อวางรากฐานด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกคุมขัง  หลังจากได้รับปลดปล่อย
เป้าหมาย
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย
วิธีดำเนินการ (ดูPower Point)

ที่ปรึกษาโครงการ
ส.ส วิภูแถลง พัฒนภูมิไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
UDD THAI OF EUROPE
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงปี 2552-2553  ที่ถูกคุมขัง ในเรือนจำ ดังมี รายนามแนบท้าย
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สรุปยอดรายได้จากงาน “รวมน้ำใจสู้ภัยพิบัติ” ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 ประเทศที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่  ฝรั่งเศส   เดนมาร์ก    นอร์เวย์    ฟินแลนด์     เยอรมนี   รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 5,170 ยูโร  ( 212,052 บาท)  ทั้งนี้ได้นำเงินดังกล่าว  บริจาคผ่านงานคอนเสิร์ตการกุศล”น้ำท่วม พ่ายน้ำใจ รวมใจใต้” ที่จังหวัดพัทลุงโดย ส.ส วิภูแถลง พัฒนภูมิไทย  100,000 บาท   และ   บริจาคผ่าน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 100,000 บาท  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2554    ยอดเงินคงเหลือ   12,052  บาท


งาน “รวมน้ำใจสู้ภัยพิบัติ” ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ฯพณฯ อดีต นายกรัฐมนตรี พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ให้เกียรติเป็นประธาน

บริจาคผ่านงานคอนเสิร์ตการกุศลที่จังหวัดพัทลุงโดย ส.ส วิภูแถลง พัฒนภูมิไทย  100,000 บาท

  บริจาคผ่าน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 100,000บาท
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง