บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เปิดข้อมูล ตู่-จตุพร พรหมพันธุ์กับพวก ขนเงิน 25 ล้านจดทะเบียนธุรกิจ 5 แห่งรวดช่วงไทยรักไทยเป็นรัฐบาล ปริศนา!ใช้ออฟฟิศแห่งเดียวกัน ไม่กี่วันปิดกิจการเรียบ

สำนักข่าวอิศรา


เปิดข้อมูล ตู่-จตุพร พรหมพันธุ์กับพวก ขนเงิน 25 ล้านจดทะเบียนธุรกิจ 5 แห่งรวดช่วงไทยรักไทยเป็นรัฐบาล ปริศนา!ใช้ออฟฟิศแห่งเดียวกัน ไม่กี่วันปิดกิจการเรียบ

ก่อนเข้าสู่อำนาจรัฐเป็นรองโฆษกรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ต้นปี 2551 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอนต้นปี 2555 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มีธุรกิจ 3 แห่งคือ บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด รับเป็นปรึกษาประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ (รับงานโครงการท่อส่งก๊าซ ของ บมจ. ปตท.) และ บริษัท เพื่อนพ้อง น้องพี่ จำกัด และ บริษัท พีทีวี ทีวีเพื่อประชาชน จำกัด รวมเงินลงทุน 3 บริษัท 23 ล้านบาท (มูลค่าตามตามสัดส่วนการถือหุ้น)

นายจตุพร พรหมพันธุ์ หุ้นส่วนบริษัท เพื่อนพ้อง น้องพี่ จำกัด และ บริษัท พีทีวี ทีวีเพื่อประชาชน จำกัด เป็นอย่างไร?

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในช่วงเดือนเมษายน 2544 ที่นายณัฐวุฒิก่อตั้งบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ไม่ถึงปีถัดมานายจตุพร พรหมพันธุ์ ก็ทำธุรกิจเช่นกัน

หากแต่ธุรกิจของนายจตุพรลงทุนร่วมกับนายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย และนายฐาปนา จินดากาญจน์

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2545 นายจตุพรกับพวกจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 5 แห่งรวด รวมเงินลงทุน 25 ล้านบาท (เฉพาะนายจตุพร 8.6 ล้านบาท) ได้แก่

1.หจก.สยามเชนจ์ พอยท์ จดทะเบียนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 ทุน 5 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้าง ถมดิน ขุดดิน ปรับหน้าดิน มีหุ้นส่วน 3 คน
นายจตุพร 1,600,000 บาท บาท
นายฐาปนา จินดากาญจน์ 1,600,000 บาท
นายสถาพร มณีรัตน์ 1,800,000 บาท

2. หจก.วิชั่น แอนด์ ซีนะรี จดทะเบียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผลิตสื่อโฆษณา หุ้นส่วน 2 คน
นายจตุพร 4,000,000 บาท
นายสถาพร มณีรัตน์ 1,000,000 บาท

3.หจก. ศรีหมวดเก้า จดทะเบียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ขุดถ่านหิน ขุด ขนแร่ต่างๆ หุ้นส่วน 2 คน
นายจตุพร 1,000,000 บาท
นายสถาพร มณีรัตน์ 4,000,000 บาท

4.หจก.บุตรตะวัน จดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบกิจการ2 ข้อ ถมดิน ขุดปรับหน้าดิน ขายซื้อที่ดินทั้งหมด และ ประกอบกิจการขนถ่ายขุดถ่านหิน แร่ต่างๆทำเหมืองแร่ทั้งหมด มีหุ้นส่วน 2 คน
นายจตุพร 1,000,000 บาท บาท
นายฐาปนา จินดากาญจน์ 4,000,000 บาท

5.หจก. ศรีสมุย ลองสเตย์ จดทะเบียนวันที่ 12 มีนาคม 2545 ทุน 5 ล้านบาท แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาแก่ชาวไทยและต่างชาติเพื่อเป็นสมาชิกประกอบธุรกิจท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ประกอบกิจการอำนวยความสะดวกในการจองที่พัก โรงแรม ในโครงการที่พักระยะยาว และประกอบกิจการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาโครงการพัฒนาโครงการหมู่บ้าน หุ้นส่วน 2 คน
นายจตุพร 1,000,000 บาท
นายสถาพร มณีรัตน์ 4,000,000 บาท

หจก.ทั้ง 5 แห่งมีที่ตั้งเลขที่เดียวกัน เลขที่ 69/12 อาคารอัลฟ่าบิลดิ้ง ชั้น 12 โซนเอ ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

น่าสังเกตว่า กิจการของนายจตุพรกับพวกจดทะเบียนก่อตั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันและอยู่ในช่วงพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล

จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง5 แห่งเปิดดำเนินการเพียงสั้นๆ ไม่ได้แจ้งผลประกอบการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแจ้งเลิกกิจการพร้อมกันวันที่ 24 ธันวาคม 2547

อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าทรัพย์สินของนายจตุพรและนายสถาพรที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ในช่วงเวลาถัดมา มีจำนวนไม่มากนัก

ตอนตำแหน่งระบบบัญชีรายชื่อ วันที่ 22 มกราคม 2551 นายจตุพรแจ้งทรัพย์สิน 8,050,892.2 บาท แบ่งเป็น
เงินฝาก 5 บัญชี 2,599,939.46 บาท , โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 99/92 หมู่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายใหม่ กรุงเทพฯ 2,700,000 บาท , รถยนต์ 2 คัน ทะเบียน สอ.2535 กรุงเทพมหานคร 1,750,800 บาท คันที่ 2 ทะเบียน ชศ 2535 กรุงเทพมหานคร มูลค่า 999,312 บาท รวมมูลค่า 2,750,122 บาท ไม่มีทรัพย์สินอื่น
หนี้สิน เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 2,750,112 บาท (หนี้สินมีจำนวนเท่ากับมูลค่ารถยนต์)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นอกสมรส) 1 คน เพศหญิง (ขณะอายุ 8 ปี ที่อยู่แจ้งว่า 31/1 หมู่ที่ 77 ซอยริมคลองบางกอกน้อย แขวงศิราราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ) มีเงินฝาก ธนาคารออมสิน 1 บัญชี 840.96 บาท
เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,300,780.2 บาท

ขณะที่นายสถาพร มณีรัตน์ ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย วันที่ 22 มกราคม 2551 แจ้งมีทรัพย์สิน 714,592,59 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 384,592.59 บาท ที่ดิน 2 แปลง (อ.ป่าซาง จ.ลำพูน) เนื้อที่ 5-0-28 ไร่ หนี้สิน 911,298.74 บาท นางลาวรรณ ภรรยา มีทรัพย์สิน 3,302,519.18 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 1,627,519.18 บาท ที่ดิน 1 แปลง (อ.บ้านธิ จ.ลำพูน) 0-1-69 ไร่ รถยนต์ 3 คัน 1,530,000 บาท หนี้สิน 1,170,592 บาท บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ มีเงินฝาก 244.08 บาท และที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-66 ไร่ มูลค่า 25,000 บาท รวมทรัพย์สินทั้งหมด 4,042,355.85 บาท เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,960,465.11 บาท
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง