บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

สถาบัน กับ ประชาชน โดย โครงการสดุดีเจ้าฟ้า

 
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 1

เป็นระยะเวลานานแล้ว กว่าหลายร้อยปี ที่ผ่านมา ความผูกพันธ์ประดุจ ครอบครัว อันมีให้แก่กัน มาโดยตลอด ระหว่าง พระราชวงศ์ และ ประชาชน
นับแต่ กรุงสุโขทัย สถิตเป็นราชธานีไทย มาแต่วันนั้น ซึ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศในวันนี้ ได้รู้จัก กับคำว่า พ่อ ปกครอง ลูก
ความรักที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้ โดย เกื้อหนุนกัน ตลอดมา จีงเป็น ความรักที่ มิอาจมีสิ่งใด ขวางกั้น หรือ ทำลาย ลงได้เลย
เอกลักษณ์ อันงดงามนี้ ที่บรรพบุรุษ สั่งสม หวังเพื่อ ให้ร่วมกัน ธำรงค์ความเป็นชาติไว้
ย่อมคือความรัก ที่บรรพบุรุษไทย มอบให้แก่อนุชน คนปัจจุบัน

" ความ รัก
ความ เมตตา "
" สร้าง ศรัทธา "

จำไว้เถิด.
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 2

เมื่อมีความมุ่งมั่น ตั้งความหวัง และสร้างกำลังใจให้กับตนเองอย่างหนักแน่น ก็ต้องเชื่อมั่นด้วยว่า ประเทศไทย จะสามารถก้าวผ่านผ้นเหตุการณ์อันเลวร้ายได้แน่นอน
เมื่อใจเป็นที่ตั้งแห่งสติปัญญา ความรอบคอบ อยู่ยั่ง บังเกิดมี
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ก็ทรงเคยประสบพบ กับเหตุการณ์อัน สบประมาท ที่เต็มไปด้วยคำนินทา ว่าร้ายมากมาย มาแล้ว เหตุที่ต้องเป็นเช่นนั้น น้อยคนนักที่จะรู้ว่า พระองค์ ทรงกระทำเพื่อยุติความขัดแย้งของประชาชนที่จะเกิดในวันนั้น มิใช่เพราะเข้าข้างแต่ฝ่ายใด
ทรงกระทำด้วยความตั้งพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยว ท่ามกลางอันตราย ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นในวินาทีใด
ทรงกระทำเพียงเพราะ " ความรัก "
ยากลำบากเพียงใด
ก็จะทรงยิ้มสู้ ยืนหยัด เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน

" ความ อ่อนโยน
ในคราบ ของความ หนักแน่น เข้มแข็ง
ย่อมคือ ที่มาของ ชีวิต ที่ ยืนหยัด อยู่ได้ "
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน3

รอยยิ้ม เป็นอะไรที่ให้ทั้งกำลังใจ และ ความหวังแก่การดำรงค์ชีวิตของคน คุณเช่อหรือไม่ว่า ส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่คู่กับชาวไทยมาได้อย่างทุกวันนี้ ก็คือ " รอยยิ้ม " ที่ พระราชวงศ์ ทรงมีให้กับ ประชาชนชน และ ประชาชน มีให้กับ พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ให้แก่กัน อย่างไม่รู้ลืม
ความปราถนาดีเหล่านี้ ที่เราต่างมอบให้ซึ่งกันและกันคงจะไม่มีวัน เลือนลางไปได้อีก หากในวันนี้ พวกเราทุกคน ต่างยิ้มให้แก่กัน โดยปราศจาก ฝักฝ่าย

" ยิ้มสยาม ให้อยู่ยั่ง "
ต้องยิ้มให้กับตัวเอง และคนข้างๆบ่อยๆ

หากไม่เชื่อ
คุณลองยิ้มให้กับตนเองในกระจกดูสิ
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 4

ทรงทำเพื่อประชาชน ประชาชนก็ทำเพื่อพระองค์ท่าน
ทั้งสองต่างอุ้มชูซึ่งกันและกัน เป็นหน้าที่อันที่มิต้องบังคับบอกกล่าวให้ทำ เพราะเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
การรู้จัก และให้ความสำคัญ ต่อการแยกแยะ เรื่อง การงาน กับ เรื่องส่วนตัว ออกจากกัน เป็นเรื่องที่ปัจจุบันเรามักจะมองข้ามกันนัก จนกลายเป็นที่มาของความแตกแยกทางสังคมอีกประการหนึ่ง
เรื่องงาน ก็จะต้อง เป็นเรื่องของงาน ส่วนเรื่อง ส่วนตัว ด็จะต้องเป็น สิทธิส่วนบุคคล
ทั้งสองเรื่องนี้ ไม่สามารถนำมาผสมรวมกัน แล้วนำไปตีความว่า เป็น คนดี คนไม่ดี ย่อมไม่ถูกต้อง
หากตีความให้แตก แยกแยะให้ออกได้ ก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการปรองดอง ด้วยอีกทางหนึ่ง

" เมื่อแยกแยะ ต้องไม่แตกแยก "
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 5

ธรรมะ คือ คุณากร
เมื่อธรรมะนั้นเปรียบได้ดั่งครูผู้เสริฐ ที่ทุกๆศาสนานั้นต่างมุ่งเน้นให้มนุษย์รู้จักกับ ความเมตตา เมื่อบังเกิดมีเมตตาธรรม ขึ้นในใจของคุณ ความรู้สึกที่อยากจะทำความดีทุกประการ ก็จะเกิดขึ้นในทันที
ด้านคุณสมบัติแห่งความเป็นผู้นำ คุณก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความ เด็ดขาด เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ มุ่งมั่น หนักแน่น สุขุม รอบคอบ ใตร่ตรอง มีเหตุ มีผล มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เปิดโอกาส เปิดใจยอมรับ พร้อมรับฟัง มีความเที่ยงตรง เที่ยงแท้ แน่นอน ให้เกียรติผู้อื่น
แต่สิ่งที่เหนือกว่า และขาดไม่ได้ นั่นก็คือ "ความเมตตาธรรม"ที่จะต้องมากเป็นพิเศษ
หากไร้ด้วยซึ่ง ความเมตตาธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้ ผู้บังคับบัญชาผู้นั้น บังเกิดแต่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เต็มเปี่ยมด้วย ความเคารพ เกรงกลัว โดยเกลียดชัง อันที่จะดำเนินงานใด ก็บกพร่องผิดพลาด ไร้ความเต็มใจ

" เมื่อมีเมตตา มาก ก็บังเกิดแต่ผู้เคารพ นับถือ รักใคร่ มาก "
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 6

หลายครั้งที่คนไทยเราต้องขัดแย้งกันใหญ่โต และหลายครั้งที่ต้องสงบลงเพราะพระบารมีแห่งพระราชวงศ์ไทย
น้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยความห่วงใย ด้วยความรักประชาชนของพระองค์อย่างสุดซึ้ง จึงเป็นที่มาของความเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ประชาชนถวายให้แด่พระบรมวงศานุวงศ์ นับตั้งแต่โบราณกาล
น้ำใจใยดี ที่ทั้งสองมอบให้แก่กันนี้ จึงเป็นอีกประการหนึ่ง ซึ่งสร้างความสนิทสนม เหนียวแน่น ระหว่าง ประชาชน กับ พระราชวงศ์ไทย บังเกิดแต่ความประทับใจ ให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ ชาวต่างชาติล้วนชื่นชมไทย

" น้ำใจไมตรีมา สงบสุขจึงบังเกิดมี "
 
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 7

ความสนิทสนม กลมเกลียว อันเกิดจากความเป็นกันเองด้วยความรักแลให้เกียรติกันเป็นที่สุด ย่อมเสริมสร้างความอบอุ่น ให้อกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นอันมาก
หลายครั้งที่เหล่าท่านทั้งหลาย ได้พบเห็นรูปภาพ พระราชวงศ์ ทรงพระราชทาน ประทาน พระหัตถ์แตะประชาชนด้วยความห่วงใย เห็นใจ หรือแม้กระทั่ง ทรงรับไหว้ประชาชนโดยให้เกียรติ ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ตอกย่ำให้เห็น และ รู้สึกได้ ถึงความรักที่ ทั้งสองมีให้แก่กัน

" ความอบอุ่น เกิดขึ้นได้ เมื่อเรา เห็นใจกัน และ เข้าใจกัน "
 
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 8

ใส่ใจเมื่อทำ ทำแล้ว ก็ต้องทำให้ดีที่สุด

คืออีกสิ่งหนึ่ง ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงกระทำ นั่นคือ ความใส่ใจต่อประชาชนของไทย
เมื่อประชาชนใส่ใจที่จะกระทำเพื
่อพระองค์ท่าน ด้วยคุณประโยชน์
พระราชวงศ์ ก็จะทรงใส่ใจต่อประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์ ทุกคน สิ่งเหล่านี้เป็นกลไกอันประเสริฐ ที่ทุกๆท่านก็ควรคำนึงถึง ความใส่ใจ ตั้งใจจริง เมื่อคิดจะทำสิ่งก็ตาม ซึ่งจะต้องดำรงค์อยู่บนความถูกต้อง ดีงาม

" เมื่อ ใส่ใจ ก็ประสบมีโดยบริบูรณ์ "
 
 
 
 
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 9

พระราชวงศ์ไทย ทรงเปิดพระทัย ยอมรับฟัง ความคิด และความทุกข์ร้อนของประชาชน ในทุกภาคส่วน สิ่งเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็น และตอกย่ำถึงการสร้าง ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล่ำของประชาชนในสังคม ด้วยการที่ทรงชี้แนวทาง วางรากฐาน ของการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะในผู้ด้อยโอกาส ที่ยังมีอยู่มากในทุกพื้นที่ของประเทศ การสร้างความเท่าเทียมในที่นี้ ไม่ได้มุ่งเน้นให้ประชาชน เป็นผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ประเด็นหลักที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงปฏิบัติโดยหลัก นั่นคือ การเสริมสร้าง ความรอบรู้ในคุณประโยชน์รอบด้าน เพื่อให้ประชาชนนั้น สามารถ ก้าวทันเหตุการณ์ รับทราบถึงองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งทำให้ประชาชน รู้เท่าทัน และรู้จักป้องกันตนเอง จากภัยของการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ อันเป็นตัวช่วยที่ดีในการ ลดความเลื่อมล่ำของคนในสังคม

" เมื่อเปิดโอกาสที่ดีให้กับผู้อื่น ตน ก็จะได้รับโอกาสที่ดีเช่นกัน "
 
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 10

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ในการดำรงค์อยู่คู่กันอย่างสมบูรณ์ ระหว่าง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประชาชน
นั่นก็คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างถูกต้อง โดยซื่อสัตย์ อันเป็นแนวทางที่จะต้องรักษาไว้อย่างเคร่งคัด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ คุณประโยชน์อันสมควรจะบังเกิดแก่ส่วนรวม เป็นที่หนึ่ง
การธำรงค์ไว้ด้วยซึ่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ดี จึงเป็นอีกปัจจัยส่วน แห่งความเจริญ

" รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน "
 
 
สถาบัน กับ ประชาชน ตอน 11

ที่มาของความสามัคคีในทางดีงาม อีกประการหนึ่งนั้น มีที่มาจาก การรู้จักพินิจพิจารณา โดยรอบคอบ คำนึงถึงความ ยุติธรรม ถูกต้อง ที่สำคัญยิ่งนั้น คือการหลีกเลี่ยง ที่ก่อปัญหาให้กับผู้อื่นด้วย
หลักแห่งการมีพิจารณาโดยรอบคอบ ถูกต้อง ก็จะต้องไม่ลืม การมีเหตุ มีผล อันควรเชื่อถือได้ ควบคู่ประกอบกัน จึงจะสัมฤทธิ์ผล ออกมาในทางที่ควร สามารถดำเนินไปในหนแห่งความสามัคคีที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

" ควรพินิจ มีพิจารณา โดยไตร่ตรอง เป็นรอบคอบ "
 
ที่มา  โครงการ สดุดีเจ้าฟ้า
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง