บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัญหานโยบายในการหาเสียง

ความ จริงแล้ว  กฎหมายเป็นกติกาของสังคมที่ กำหนดและควบคุมการกระทำหรือความประพฤติของคน  เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมหรืออยู่ในประเทศอย่างมีความสุข  และเพื่อไม่ให้ผู้ใดไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
     ส่วนใดในสังคมหากมีความเป็นอยู่ดีแล้ว กฎหมายไม่จำเป็นต้องใช้หรือไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายก็ได้
     แต่หากสังคมใดยุ่งเหยิง สังคมไม่มีระเบียบ ประชาชนขาดความเกรงใจอื่น ๆ อยากทำอะไรก็ทำ อันก่อให้เกิดความเดือดหรือเกิดความวุ่นวายในสังคมหรือในบ้านในเมือง การออกกฎหมายหรือการใช้กฎหมายก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำออกมาบังคับใช้ให้มี ประสิทธิภาพ หรือเอาจริงเอาจังกับการบังคับใช้กฎหมาย
     นอกจากกฎหมายจะเป็นขับเคลื่อนกลไกของรัฐ และรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว การกระทำหรือพฤติกรรมของคนบริหารบ้านเมืองจะต้องมีจริยธรรม มีมโนธรรม และมีคุณธรรม ในการรับผิดชอบต่อบ้านเมืองหรือรับผิดชอบประชาชนเป็นส่วนรวม
     คนที่เข้ามาเล่นการเมือง หรือเข้ามาทำงานทางการเมือง จะต้องเป็นคนที่คุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน
     แต่การเมืองไทยเรา ยังอยู่ในวังวนของผลประโยชน์เป็นสำคัญ
     การแข่งขันทางการเมือง ยังเวียนวนอยู่กับการลงทุนเพื่อให้ได้รับชัยชนะ มากกว่าอุดมการณ์หรือความรับผิดชอบทางการเมือง
     จึงทำให้กติกาทางการเมือง ยังเป็นลำดับรองกว่า ความรับผิดชอบทางการเมือง
     การรับผิดชอบทางการเมือง ไม่ใช่มีเฉพาะในการเข้ามาบริหารบ้านเมือง
     ความรับผิดชอบทางการเมืองควรมีความรับผิดชอบตั้งแต่ก่อนเข้าสู่อำนาจทางการเมืองด้วยซ้ำ
     ซึ่งในการหาเสียงเลือกตั้ง ได้มีการวางเกณฑ์ของ กกต. เอาไว้ว่า หากเป็นเรื่องนโยบายการหาเสียงแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการให้ที่ผิดกฎหมาย
     ดังนั้น ในการหาเสียงของทุกพรรคการเมือง จึงเน้นไปที่นโยบายที่จะให้อะไรที่โดนใจประชาชน
     ในนโยบายต่าง ๆ นั้นเอง เหมือนเป็นสัญญาประชาคมที่นำเสนอต่อประชาชนว่า เมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วจะต้องไปทำอะไร ตามที่ได้หาเสียงไว้
     ซึ่งในการขายนโยบายหาเสียงนั้นเอง นักการเมืองหรือพรรคการเมืองเอง จะต้องเสนอในสิ่งที่เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่บ้านเมืองและประชาชนในอนาคตหรือในปัจจุบัน
     แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น นักการเมืองเองเมื่อต้องการได้รับชัยชนะ อะไรก็ได้ที่จะได้คะแนนเสียงขอให้นำเสนอกับประชาชนไปก่อน
     ส่วนประชาชนเอง เมื่อมีการนำเสนอในสิ่งที่รัฐไม่เคยจัดให้ ย่อมเป็นสิ่งใหม่สัมผัสและจับต้องได้ ย่อมยอมรับการนำเสนอ โดยไม่ต้องพิจารณาต่อไปจะเป็นผลเสียในอนาคตหรือไม่ ?
     จะก่อให้เกิดเงินเฟ้อหรือไม่ หรือ จะก่อให้เกิดรายจ่ายที่สูงขึ้นตามหรือไม่
     สิ่งที่ประชาชนได้รับ จะก่อให้เกิดระบบหรือเกิดปัญหาไปทั้งประเทศหรือไม่
     ประชาชนก็จะไม่ให้ความสำคัญในส่วนนี้ !
     นักการเมืองเอง เมื่อหาเสียงไปแล้วจะไม่ทำก็ไม่ได้ ทำไปก็รู้ว่าจะมีปัญหาอย่างแน่นอน จึงกล้ำกลืนฝืนทนทุรังทำไป
     ก็หาเสียงไว้แล้วนี่ เมื่อพูดแล้วก็ต้องทำ
     ในอนาคตต้องมีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งแน่นอน
     ต้องสร้างกฎสร้างกติกาในเรื่องของการนำเสนอนโยบายหาเสียง ให้มีความชัดเจนว่า การเสนอนโยบายหาเสียงอย่างไรที่ไม่ใช่การเสนอให้ที่ผิดกฎหมาย
     การเสนอนโยบายอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิดนโยบายที่เป็นภาระหรือสร้างปัญหาให้กับประเทศ
     การลดแลกแจกแถม ที่ทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำลายระบบการค้า ทำลายระบบการเงินของประเทศ อันเป็นการสร้างภาระปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชน ก็คงต้องสร้างกติกาให้ชัดเจนในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว
     อย่าไปโทษประชาชนหรือไปโยนบาปให้กับประชาชน ที่เขาลงคะแนนให้ โดยอย่าบอกว่าประชาชนเขาชอบ แต่เป็นเพราะประชาชนเขาไม่มีทางเลือกมากกว่า เพราะเกือบทุกพรรคการเมืองพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในส่งเหล่า นี้
    นักการเมืองเองควรเป็นฝ่ายที่ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่า
     แต่เมื่อความรับผิดชอบของนักการเมืองบ้านเรามีเพียงแค่นี้และพยายามทำในสิ่ง เหล่านี้ ก็มีความจำเป็นอยู่เองที่จะต้องออกกฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการหาเสียงเสนอ นโยบายที่ไม่เป็นปัญหาแก่บ้านเมืองและแก่ประชาชนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง