บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทักษิณ ชินวัตร อย่าบิดเบือนประวัติศาสตร์

ทักษิณ ชินวัตร อย่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ ทำให้เยาชนไทยไขว้เขว… ในหลวงรัชกาลที่ 7 มิได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ชาวไทยในวันที่ 24 มิถุนายน..วันนั้นพระองค์ถูกคนเนรคุณปล้นพระราชอำนาจ !?!
  by ภาณุมาศ_ทักษณา , ผู้อ่าน : 2187 , 10:48:51 น.  
        

  ผมพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่เขียนถึง ทักษิณ ชินวัตร ที่มีแนวโน้มว่าน่าจะได้กลับมายิ่งใหญ่ในประเทศไทยอีกครั้ง 
        
         หากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับการสนับสนุนจากสภาฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
         
         ที่ ไม่เขียนไม่ได้กลัวว่า เมื่อ ทักษิณ กลับมาแล้วจะส่งคนมาเล่นงานฐานที่เขียนเปิดโปงพฤติกรรมของทักษิณ ให้คนไทยบางคนที่อาจจะไม่รู้พฤติกรรมบางอย่างหรอกนะครับ
แม้ทักษิณ จะทวิตเตอร์มาครั้งล่าสุดว่า …ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธกัน ก็ตาม – ฮา
ผม เห็นว่าห้วงเวลานี้เป็นห้วงของการหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมือง ผมจึงพยายามที่จะไม่วิจารณ์อะไรที่จะอาจมีผลทำให้คนหนึ่งคนใดหรือพรรคหนึ่ง พรรคใดได้เปรียบเสียเปรียบกัน เพราะในสายตาผมนั้น นักการเมืองส่วนใหญ่เอี้ยพอ ๆ กัน
แต่ วันนี้ ผมจำเป็นต้องเขียนถึง ทักษิณ ชินวัตร และไม่คิดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทย ที่โพลทุกสำนักชี้ว่า นำมาแบบไม่ต้องมีพระนำ – ฮา
ทักษิณ ชินวัตร ทวิตเตอร์มาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 11.30 น.ว่า วันนี้เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนชาวไทย ให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผม จึงจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยให้ใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่จิตใจของทุกท่าน ว่าเราจะเดินหน้าเข้าสู่ความปรองดองเพื่อความสามัคคีของคนในชาติ เราจะเป็นประเทศที่มีหลากหลายความคิด แต่ความคิดที่แตกต่างจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยไม่แตกแยกกัน”
และขอขมาลาโทษเหมือนจะไปบวช (ฮา) ว่า
"ใคร ที่ผมอาจทำให้ไม่สบายใจ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ หรือขัดใจ มาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผมขอโทษและขออภัย ส่วนคนที่ด่าผม ทำร้ายผม วิจารณ์ผม ผมให้อภัยไม่ขอถือโทษโกรธกัน ไม่แก้แค้น ไม่ล้างแค้น เราต้องก้าวข้ามอดีตเพื่อพาประเทศก้าวหน้าไปด้วยกันให้ได้ เราต้องไม่ถอยหลังและย่ำอยู่กับที่อีกแล้วครับ"
เพราะประโยคแรกที่ ทักษิณ ชินวัตร เขียนว่า
"วันนี้เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนชาวไทย”
นั่น แหละครับ ที่ทำให้ผมไม่สบายใจ เพราะ ทักษิณ ชินวัตร เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี มหาเศรษฐีของโลกคนหนึ่ง พูดไปแล้วอาจมีเยาวชนหลงเชื่อได้ว่า
วัน ที่ 24 มิถุนายน พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนชาวไทย เพราะในความเป็นจริงนั้น มีบันทึกทางประวัติศาสตร์เอาไว้หลายแห่ง ตรงกัน ดังต่อไปนี้ครับ..
          0        0        0

               วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้ เสด็จออกประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่ง อนันตสมาคม ซึ่งโปรดเกล้าให้จัดเป็นที่ประชุมรัฐสภา ได้ทรงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุด เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ         
จึงได้ถือเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ เพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ "ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร" ให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งมีพระราชดำรัสในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญดังนี้

           
"ข้าพเจ้า มีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่ว ไป แต่ข้าเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชา ราษฎร"
ดังนั้น วันที่ 10 ธันวาคมต่างหากเล่าครับ ที่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทย
ส่วน วันที่ 24 มิถุนายน คือ วันที่พระองค์ ถูกคนไทยกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย ทหารและพลเรือนเรียกตัวเองว่า คณะราษฎร ปล้นพระราชอำนาจไปจากพระองค์ เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมา พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงเสียพระราชหฤทัยอย่างมาก และทรงสละพระราชสมบัติในเวลาต่อมา
(รายละเอียดอยู่ใน http://www.oknation.net/blog/netmom/2011/06/24/entry-1)
ผมทักท้วงเรื่องนี้ เพราะไม่ต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย “ผิด ๆ”
เพราะ ทุกวันนี้ มีนักวิชาการรุ่นใหม่หลายคนพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ให้เยาวชนไทยเข้าใจ สถาบันพระมหากษัตริย์ผิด ๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นกำลังสำคัญในการล้มราชบัลลังก์เหมือนที่เคยเกิด ขึ้นมาแล้วในวันที่ 24 มิถุนายน 2475
ทักษิณ ชินวัตร… ทราบแล้วเปลี่ยน !

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง