บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เปิดข้อมูล 18 มหาวิทยาลัยรับจ๊อบที่ปรึกษาโครงการรัฐปีละ 2,000 ล้าน


เจาะลึก 18 มหาวิทยาลัยรัฐรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโปรเจ็กต์หน่วยงานรัฐปีละ 2,000 ล้าน จุฬาฯ กวาดเม็ดเงินเกือบครึ่ง ตามด้วย ม.เกษตร ธรรมศาสตร์ ต่างจังหวัดแค่เศษเงิน
        ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐใช้งบประมาณในการจ้างสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษา โครงการในรอบ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2551-2553) ประมาณ 1,300 โครงการรวมเป็นเงิน 6,390 ล้านบาท   แบ่งเป็น
      ปี 2551  จำนวน 452  โครงการ วงเงิน  2,155 ล้านบาท
      ปี 2552  จำนวน 457โครงการ วงเงิน   2,162 ล้านบาท     
      ปี 2553  จำนวน 391 โครงการ  วงเงิน    1,893 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยที่ได้รับว่าเป็นที่ปรึกษามากสุด คือ จุฬาฯ  349 โครงการ วงเงิน 1,998.9 ล้าน บาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  249 โครงการ วงเงิน 1,413.7 ล้าน บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   191 โครงการ วงเงิน  714.5 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวน 66  โครงการ วงเงิน 397.5 ล้านบาท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร  (นิด้า)  จำนวน 81 โครงการ วงเงิน  325.4 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 64 โครงการ  วงเงิน 287.1 ล้าน บาท
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ  จำนวน 27 โครงการ วงเงิน 123.4 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยมหิดล  83   โครงการ วงเงิน  241.6 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  35  โครงการ วงเงิน 159.8 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยศิลปากร   จำนวน 25  โครงการ วงเงิน    177.4 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวน  30 โครงการ วงเงิน 109.5 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร   28 โครงการ วงเงิน 93.5 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  21 โครงการ วงเงิน  81.8 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  18  โครงการ วงเงิน 71.8 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  11 โครงการ วงเงิน  109.8 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จำนวน 10 โครงการวงเงิน  47.6 ล้านบาท
มหาวิทยาลัยทักษิณ  จำนวน 7  โครงการ  วงเงิน 21.9 ล้าน บาท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  4 โครงการ วงเงิน 14.4 ล้านบาท
สำหรับ 4  โครงการที่มหาสารคามรับจ้างเป็นที่ปรึกษาได้แก่ จ้างเหมาดำเนินโครงการจัดอบรมข้าราชการก่อนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 1,530,000 บาทโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ( ปี 2551 )และจัดทำโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลวงเงิน 1,000,000 บาท  โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ปี 2551)  ,เป็นที่ปรึกษาสำหรับโครงการขอนแก่นวันสตอปเซอร์วิสโดยจังหวัดขอนแก่น  วงเงิน 1,900,000 บาท (ปี 2552)  ,ที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และระบบ e-OTOP การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวงเงิน  10,000,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม(ปี 2553)
            ทางด้านนักวิชาการจุฬาฯ คนหนึ่ง เปิดเผย TCIJ ว่า  เพื่อ ความโปร่งใส สถาบันการศึกษาควรมีการเปิดเผยว่าเป็นที่ปรึกษาโครงการหน่วยงานไหนบ้าง เพื่อคนภายนอกจะได้รู้สึกว่าไม่มีอะไรหมกเม็ด 
          “แต่ว่าบางคนก็ไม่อยากเปิด เพราะคนที่ทำตรงไปตรงมา แต่มีคนที่ไม่ตรง บ้านเรามีแนวคิดแบบปลาเน่าตัวเดียว เหม็นทั้งข้อง มันจะเป็นภาระอีกเยอะเลยเมื่อคนดีส่วนใหญ่ต้องมาคอยชี้แจง บางทีพวกอาจารย์เองก็ไม่ได้มาคอยเก็บบิล” นักวิชาการจุฬาฯกล่าว
…………

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง