บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เตือนพรรคเพื่อไทย

เตือนพรรคเพื่อไทย..คิดผิดคิดใหม่ได้..ยังไม่สายเกินสุวรรณจะจดบัญชี


สังเกตว่าพรรคเพื่อไทยจะเก่งอยู่สองอย่างคือประชานิยมและเมกะโปรเจ็ค (ซึ่งต้องใช้เงินมากทั้งสองอย่าง) 


ถึงวันนี้ที่ประชานิยมจนได้ตั้งรัฐบาลก็จะทำเมกะโปรเจ็คถมทะเลทันที (เพื่อหาเงินไปประชานิยมต่อ?)


จะ สร้างเมืองใหม่หรูหราหาเงินเข้าประเทศ (คิดเก่าทำเก่า..ยืมจมูกต่างชาติหายใจแบบเดิมๆ ไม่เคยคิดพึ่งตนเอง) แต่หยอดว่าจะป้องกันน้ำท่วมกรุงได้ด้วย  (จะชี้ให้เห็นตอนท้ายว่า ช่วยไม่ได้หรอก)  


พรรคนี้ไม่เคยทิ้งนิสัยเดิมที่ เห่อเหิมฟุ้งเฟ้อ ไม่สนใจความพอประมาณ สมัยคนต้นคิดเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็รึ่มๆจะเอา entertainment complex กับ เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้ ซึ่งเป็นการคิดเอาแต่ได้แบบเมามัว ที่ไม่เล็งเห็นผลเสียต่อสังคมแบบซึมลึกที่จะตามมาอีกสิบเท่า


ปัญหาใหญ่ของคนไทยวันนี้คือความโง่และจน จนต้องขายเสียงกิน  รับ จ้างชุมนุม รับจ้างฟังการปราศรัยของนักหาเสียง ไม่น่าเชื่อว่านักการเมืองไทยกลับไม่คิดแก้ไขปัญหานี้เป็นอันดับแรก กลับมาคิดแต่จะทำอะไรกันฟุ้งเฟ้อเห่อห่ามปานนี้


หรือว่าเขาคิดกันตกแล้วว่าปล่อยให้มันจนโง่แหละดีแล้ว ถ้าทำให้รวยฉลาดเมือไหร่ แล้วใครมันจะมาเลือกพรรคเราเล่า?


เงินก้อนมหาศาลที่จะเอาไปถมทะเล นี้ เสนอว่าเอามาทำอะไรที่มันยั่งยืน มีผลดีต่อบ้านเมืองทุกหัวระแหงชั่วกาลนานดีกว่าไหม  ตายไปคนเขาจะได้นึกถึงบ้าง  ทำให้ดีจะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ด้วย


เมกะโปรเจคที่ขอเสนอแทนการถมทะเลคือ การขุดคลองก้างปลาเชื่อมสายน้ำต่างๆทั่วประเทศเข้าด้วยกัน


ก่อนอื่นต้องสำรวจพื้นที่หาแอ่งน้ำธรรมชาติเสียก่อน ซึ่งอาจเป็นหนองบึงอยู่แล้ว หรือเป็นแอ่งแห้งน้ำก็ได้  ซึ่ง เชื่อว่ามีกระจายอยู่นับหมื่นแอ่งทั่วประเทศ ทำการขุดคลองก้างปลาผ่านไปยังแอ่งเหล่านั้น กักน้ำไว้เพื่อใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี รวมทั้งทำนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม (นิคมฯก็ต้องการน้ำด้วย)


จะประหยัดเงินได้มาก เพราะมีแอ่งอยู่แล้ว ไม่ต้องขุดใหม่ อาจต้องขุดลอกเสริมบ้างเท่านั้น  นอกจากเกษตรและอุตสาฯ แล้วยังได้การประมง และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต


ยัง เป็นการป้องกันน้ำท่วม เพราะถ้ามีน้ำหลากมาในจุดใด ก็สามารถผันถ่ายเทน้ำได้ง่ายเพราะคลองก้างปลาต่อถึงกันหมด เท่ากับว่าเรามีแก้มลิงเป็นหมื่นที่จะช่วยซับน้ำหลากได้  


ผล โดยอ้อมที่สำคัญที่สุดคือ คนชนบทมีงานทำ (เกษตรทั้งปีและงานอุตสาฯขนาดย่อม) ไม่ต้องทิ้งถิ่นไปหาทำงานในนิคมอุตสาฯ ริมทะเล ปล่อยลูกเต้าให้ไร้คนดูแล ขาดความอบอุ่น ซึ่งจะเป็นปัญหาสังคมตามมา วันหยุดปีใหม่สงกรานต์ก็ไม่ต้องทุกข์สาหัสเดินทางมหาโหดกลับไปเยี่ยมบ้าน เกิด


นิคมอุตฯขนาดย่อมที่กระจายทั่วประเทศนี้ เน้นอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนส่งออกขายทั่วโลก  


ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระบุว่าอุตสาหกรรมการเกษตรมีตัวคูณทางเศรษฐกิจถึงประมาณ 350 เท่า นั่นหมายความว่าถ้าผลิตสินค้าเกษตรดิบ 3 แสนล้านบาท ถ้าทำให้ดีจะสร้างรายได้ประชาชาติ (gdp)  ถึง  150 ล้านล้านบาท


รายได้ดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่ารายได้จากเมืองวิเศษที่จะได้จากการถมทะเลเป็นร้อยเท่า (แถมยั่งยืนกว่าอีกร้อยเท่า)


ถ้า พรรคเพื่อไทยเลิกคิดฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม แต่หันมาทำเมกกะโปรเจคเพื่อชาติดังที่เสนอมานี้ เชื่อว่าจะเป็นพรรคที่ชาวบ้านเทิดทูนไว้ในดวงใจอีกนาน ต่อไปเขาจะเลือกด้วยใจ ไม่ใช่เลือกด้วยของล่อประชานิยมอีกต่อไป

 

คลองก้างปลาที่เสนอมานั้นยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งเพื่อนำสินค้ามาออกท่าเรือได้อีกด้วย ซึ่งการขนส่งทางน้ำถูกกว่าทางบกประมาณ 20 เท่า


สำหรับการป้องกันการหนุนของน้ำทะเลต่อกทม. นั้น เสนอว่าให้ทำถนนเกือกม้าล้อมเมือง  โดยขุดดินขึ้นมาทำเป็นกำแพงกั้นน้ำทะเล  ส่วนร่องดินที่บุ๋มไปก็กลายเป็นคลองระบายน้ำและเป็นเส้นทางขนส่งไปในตัว ประหยัดและได้ประโยชน์หลายต่อ

ส่วน ปากแม่น้ำนั้นเปิดไว้ให้โล่งตามธรรมชาติดีกว่า ถ้าเอาดินไปถมแล้วเอากำแพงปูนไปปิด จะส่งผลเสียหายต่อระบบนิเวศจนขาดทุนมหาศาล เพราะแหล่งปากน้ำเป็นแหล่งอภิบาลตัวอ่อนสัตว์ทะเลทั้งหลาย เนื่องเพราะมีป่าชายเลนและอาหารอุดมที่มาพร้อมกับแม่น้ำ ถ้าไปถมปิด ปลาทะเลจะหายไปหมดอ่าวไทยในที่สุด แม้ปลาน้ำจืดก็จะพลอยหายด้วย

แล้วที่คิดกันชุ่ยๆว่า จะแก้น้ำท่วมได้นั้นก็จะไม่ได้

ถ้าเผอิญน้ำป่าไหลหลากในขณะที่น้ำทะเลก็หนุนเข้ามาพร้อมกันพอดี  ถามว่า..จะปิดประตูน้ำไม่ให้น้ำทะเลหนุนเข้า หรือจะเปิดประตูเพื่อระบายน้ำป่าออก ช่วยบอกที? อย่างนี้เรียกว่า กลืนไม่เข้า คลายไม่ออก

ถ้า น้ำทะเลหนุนมาสูงกว่า ก็คงปิดประตูน้ำ ทำให้ปลาที่ถูกกักไว้ด้านใน ที่เคยอยู่น้ำกร่อยทนน้ำจืดที่หลากบ่ามาไม่ได้ ก็คงลอยตายกันเป็นแพ ไข่ปลาที่กำลังอยู่ในท้องก็ตายทั้งกลม จนปลาทะเลหายไปหมดอ่าวไทย

เชื่อว่า entertainment complex และ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะถูกซ่อนเข้ามาในโครงการนี้ กาสิโนจะตามมาในที่สุด ตามความฝันของท่านผู้ต้นคิด ที่ตอนนี้ปกปิดมิดชิดด้วยการเอาน้ำท่วมมาบังไว้

ถมทะเลกว้างใหญ่ถมเต็มได้ง่ายสุดสุด แต่ถมความโลภของมนุษย์หาเต็มไม่

...ทวิช จิตรสมบูรณ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง