บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชประวัติย่อ


  by หยาดกวี ,


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาท
หากษัตริย์ชาติใดเปรียบมาเทียบมิได้
หนึ่งในใจปวงประชาพาเลื่อมใส
คู่บารมีปกป้องของชาติไทย
จะหาไหนมาเปรียบเทียมหล้าเอย.
...หยาดกวี...
เสด็จฯ กลับไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซานน์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ฉายเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒
ฉายเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓
ฉายเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน ทรงเฝ้าฯ
สมเด็จสันตะปาปาจอห์นที่ ๒๓
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓
พระราชปฏิสันถารกับจุฬาราชมนตรี และประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.๒๕๑๓
ทรงเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๐๔
เสด็จเยือนชุมชนมุสลิม จ.เพชรบุรี พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
ณ ตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าในวังสระปทุม วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓
ทรงหมั้นกับ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร พ.ศ.๒๔๙๒
ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓
วันราชาภิเษกสมรส ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓
ประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงหลั่งทักษิโณทก
ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จะครองพระราชอาณาจักรโดยทศพิธราชธรรม
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าถวายน้ำพระพุทธมนต์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๔๙๓
พระราชครูวามเทพมุนีทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนต์ ด้วยมหาสังข์
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓
ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ พ.ศ.๒๔๙๓
ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จฯไปยัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.๒๔๙๓
ขณะทรงพระผนวช ทรงรับเครื่องบริขารจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙
ทรงพระผนวช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.๒๔๙๙
พระสมณฉายาในพระบวรพุทธศาสนาว่า " ภูมิพโล "
เสด็จฯ ออกทรงรับบิณฑบาตจากประชาชน
ทรงร่วมในขบวนแห่ทิคเกอร์ เทป ซึ่งเป็นพิธีการต้อนรับแขกเมือง
ของเทศบาลนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พ.ศ.๒๕๐๓
ประทับรถยนต์เดมเลอร์รุ่นโบราณ
เมื่อครั้งเสด็จฯเยือนเยอรมนี พ.ศ.๒๕๐๓
เสด็จฯ เยือนสหภาพพม่า พ.ศ.๒๕๐๓
เสด็จฯ เยือนประเทศนิวซีแลนด์
ฉายพระรูปร่วมกับผู้สำเร็จราชการและภริยา พ.ศ.๒๕๐๕
 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๐๓
ฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒
และดยุคแห่งเอดินบะระ พ.ศ.๒๕๐๓
เสด็จฯ เยือนอังกฤษ พ.ศ.๒๕๐๓
ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒
ไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮม พ.ศ.๒๕๐๓
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา จ.เชียงใหม่
ในเส้นทางไม่มียานพาหนะใดไปถึง พ.ศ.๒๕๑๒
ระหว่างทางเสด็จฯพื้นที่บ้านบูโต๊ะ จ.นราธิวาส
ทรงพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ
พ.ศ.๒๕๒๔
เสด็จฯเยี่ยมราษฎรบ้านบางปู ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.๒๕๐๙
พระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและประทับ
ในบ้านชาวไทยภูเขา จ.เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๒
เสด็จฯเยี่ยมราษฎร จ.ยะลา พ.ศ.๒๕๑๘
เสด็จฯเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ
เสด็จฯไปพื้นที่บ้านอูยิ จ.นราธิวาส พ.ศ.๒๕๒๘
ประทับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙
เสด็จฯไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕
ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕
เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค
ณ วัดอรุณราชวราราม พ.ศ.๒๕๔๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงฉายพระรูปร่วมกับ
พระประมุข และพระราชวงศ์จาก ๒๕ ประเทศ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี เมื่อ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙
พสกนิกรของพระองค์ ปลื้มปีติ น้ำตาไหลนองหน้า หยดลงสู่พื้นดิน
ด้วยรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประดุจดังพ่อแห่งแผ่นดิน
เพราะพระองค์ให้
ทุกอย่าง
ไม่ผิดแน่ ถ้าอาตมาจักกล่าวคำว่า
"พระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ให้พรแก่ลูกๆของพระองค์ ให้อยู่เย็นเป็นสุข"
พระประมุข และพระราชวงศ์จาก ๒๕ ประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคล
ภาพบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
น้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ มาลงไว้เพื่อเป็นมงคล
และเพื่อการศึกษาพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง