บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

3 บ.ยักษ์รวบเค้กกล้อง CCTV กทม. 2.4 พันล้าน


เจาะละเอียดยิบข้อมูลจัดซื้อกล้อง CCTV กทม.มูลค่า 2.4 พันล้าน เผยเอกชนรายใหญ่หน้าเดิมคว้าเรียบ 1 ใน 3 โยง บ. ดังขุมข่ายทุนพรรคการเมือง
            ในห้วงเวลา 1 ปี 6 เดือนกรุงเทพมหานครใช้เม็ดเงินถึง 2,463ล้านบาทในการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรทั่วทั้งกทม.
           ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนฯ  (TCIJ)   ตรวจสอบพบว่า ในปีงบประมาณ 2553-เดือนมีนาคม 2554  กรุงเทพมหานครได้จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านหน่วยงานต่างๆถึง 27 ครั้ง รวมวงเงิน 2,463,362,956 บาท  เฉพาะช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.2553-มี.ค.2554)  จำนวน  5 ครั้ง วงเงิน 1,802.9 ล้านบาท ปีงบประมาณ  2553 จำนวน  22 ครั้ง วงเงิน 660,445,956 บาท  ในจำนวนนี้เป็นการจัดซื้อจากเอกชนรายใหญ่ 3-4 ราย  จำแนกรายละเอียดดังนี้
           16 ก.พ. 2554   จ้างเหมาพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทาง และจุดเสี่ยงภัยภายในกรุงเทพมหานคร  โดย บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด(บริษัท เจแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ถือหุ้นของนายสุชาติ อารีกุล ถือหุ้นใหญ่)  วงเงิน 327.6 ล้านบาท
         22 ก.พ.  2554  จ้างเหมาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต   โดยบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด  วงเงิน  11.4 ล้านบาท 
        22 ก.พ. 2554  จ้างเหมาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดย กลุ่มกิจการค้าร่วมยูเทล ซีคอม  วงเงิน 775.8 ล้านบาท
       22 ก.พ. 2554  จ้างเหมาเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดย กิจการร่วมค้า จีเนียส   วงเงิน 402 ล้านบาท
      15 มี.ค. 2554   จ้างเหมาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหา นคร  โดย บริษัทไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัดวงเงิน 286 ล้านบาท
      ปี 2553  จำนวน22 ครั้ง
       30 ต.ค. 2552จ้างเหมาติดตั้งบริเวณ รอบบริเวณทำเนียบรัฐบาล  โดย บริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  วงเงิน 6.6  ล้านบาท
        16 พ.ย. 2552 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (สำนักงานเขตหนองแขม) บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุลเป็นกรรมการ)   วงเงิน  1.2 ล้านบาท
      16 พ.ย. 2552  จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมอุปกรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 676 กล้อง  โดย กิจการค้าร่วม TNB  วงเงิน 94 ล้านบาท
     18 พ.ย. 2552   จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน โดย บริษัท เอส จี ดี อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  วงเงิน 4.1 ล้านบาท
     3 ธ.ค. 2552  ซื้ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ภายในโรงเรียนเขตคลองสาน โดย บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์
เทรดดิ้งจำกัด  วงเงิน 1.2 ล้านบาท
     18 ธ.ค. 2552ซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง   สำนักงานเขตทุ่งครุ วงเงิน 1.2 ล้านบาท
     14 ม.ค. 2553 ชุดกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งจำนวน 10 จุด จำนวน 3 ชุด  โดย บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด  1.1  ล้านบาท
     20 ม.ค. 255  จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ระบบ CCTV เพื่อความปลอดภัยและเพื่อการจราจรที่เสียหายอันเกิดจากการชุมนุมประท้วง   โดย บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัดวงเงิน 1.1  ล้านบาท
   1 ก.พ. 2553 จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐาน หรือสถานีตำรวจนครบาลโดยรอบเขตพระราชฐาน 5 แห่ง โดยบริษัท แซมคอน จำกัด  วงเงิน 2.1 ล้านบาท 
     25 ก.พ. 2553  จ้างเหมาเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รอบทำเนียบรัฐบาลและสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด พื้นที่สำนักงานเขตพระนครและดุสิตส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล  โดยบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด  วงเงิน 5.4 ล้านบาท
     26 ก.พ. 2553 จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงานบริเวณโดยรอบวัดไตรมิตรวิทยาราม  โดย บริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  วงเงิน 2.1 ล้านบาท
      12 มี.ค. 2553จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณสำนักจราจรและขนส่ง สำนักผังเมืองและสำนักเทศกิจ โดยบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด  วงเงิน 3.5 ล้านบาท
    12 มี.ค. 2553  จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดย  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด  วงเงิน 6.7 ล้านบาท
   12 มี.ค. 2553 จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบบริเวณอาคารจอดรถยนต์ลานคนเมือง และรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  โดย บริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 7.4 ล้านบาท
   25 มี.ค. 2553  จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบบริเวณโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 7 กล้องและเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กองทัพเรือ  โดย บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด วงเงิน 2.7 ล้านบาท  
   30 เม.ย. 2553 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVพร้อมติดตั้งตามโครงการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน  โดย  บริษัท  เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด  วงเงิน 1.2 ล้านบาท
    30 มิ.ย. 2553 จ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร โดย บริษัท เอ เอ็ม อาร์ เอเซีย จำกัด วงเงิน 126.8 ล้านบาท
      30 มิ.ย. 2553จ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด  วงเงิน 168.1 ล้านบาท
      30 มิ.ย. 2553  จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงบนถนนสายหลักและส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด  วงเงิน 188 ล้านบาท
      28 ก.ค. 2553  ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมค่าติดตั้ง 4 ชุดโดย หจก.ชัยพิทักษ์วงเงิน 1.9 ล้านบาท
   4 ส.ค. 2553จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ภายในสวนหลวง ร.9  โดยบริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  วงเงิน 9.8 ล้านบาท
   9 ส.ค. 2553จ้างเหมาอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่อง เที่ยว(การปรับภูมิทัศน์เมืองบริเวณรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน) กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)  โดยบริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  วงเงิน 23.3 ล้านบาท
      จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พบว่า บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 9 กันยายน 2530 ทุน  378.8 ล้านบาท  บริษัท ซีคอม จำกัด และกลุ่มสหพัฒน์ถือหุ้นใหญ่  นายสุกษม ช่วงโชติเป็นกรรมการ
    บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัดจดทะเบียนวัน ที่  13 กันยายน 2542  ทุน 50 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  บริษัท เจแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ถือหุ้นของนายสุชาติ อารีกุล ถือหุ้นใหญ่
   บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 ที่ตั้งเลขที่  77 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น  ถือหุ้นใหญ่
     ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์เป็นผู้บริจาคเงินรายหนึ่งให้พรรคประชาธิปัตย์ 

การจัดซื้อกล้อง CCTV ของ กทม.  

ชื่อ
วงเงิน (บาท)
กลุ่มกิจการค้าร่วมยูเทล ซีคอม     1 ครั้ง
775.8   ล้าน
บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด5 ครั้ง
770.2   ล้าน
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด  จำนวน 4 ครั้ง
461.7   ล้าน
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) รวบรวม
………………4 ความคิดเห็น:

คนไทยกู้แผ่นดิน กล่าวว่า...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ก.ย. ที่ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. แถลงกรณีเว็บไซต์พันทิป ดอตคอม โพสต์กระทู้ว่า กทม.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) โดยไม่มีอุปกรณ์ภายใน ว่า การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ของกทม. มีการจัดซื้อเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกมีการจัดซื้อหลังจากมีเหตุระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ซึ่งกทม.ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 330 ล้านบาท สำหรับการจัดซื้อรุ่นแรก กำหนดไว้ให้มีการจัดซื้อกล้องหลอกหรือกล้องดัมมี่ด้วย โดยมีการจัดซื้อ 4 ครั้ง มีกล้องซีซีทีวีของจริง 2,046 ตัว และมีกล้องดัมมี่จำนวน 1,325 ตัว เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด เพียง 330 ล้านบาทในการดูแลพื้นที่สำคัญในกทม. ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก ซึ่งกล้องของจริงในการจัดซื้อช่วงแรกราคาประมาณ 34,000-130,000 บาทต่อตัว ขณะที่กล้องดัมมี่ มีราคา 2,500-2,700 บาทเท่านั้น

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดซื้อช่วงที่สอง คือ โครงการจัดซื้อกล้องที่ตนได้ให้สัญญาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. จำนวน 10,000 ตัว ตามนโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล ซึ่งได้ติดตั้งแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ไม่มีกล้องดัมมี่ มีตัวกล้องตัวจริงและสามารถติดตั้งครบ 10,000 ตัว เมื่อเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา และจะติดตั้งให้ครบ 20,000 ตัว ให้แล้วเสร็จในวาระของตน ซึ่งตนขอยืนยันว่า ทั้ง 20,000 ตัว ไม่มีกล้องดัมมี่อย่างแน่นอน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ความโปร่งใสต้องมาก่อน ตนจึงได้สั่งการให้นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัด.กทม. เปิดเผยสัญญาจัดซื้อทุกฉบับ จำนวน 4 ฉบับ ตั้งแต่การจัดซื้อรุ่นแรกจนถึงสัญญาจัดซื้อกล้องช่วงที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และขอให้คณะกรรมการสืบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารราชกทม.ที่มีพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เป็นประธานให้พิจารณากรณีดังกล่าว นอกจากนี้ขอให้นำข้อมูลพิกัดกล้องซีซีทีวี จำนวน 10,000 ตัว และพิกัดกล้องดัมมี่ 500 ตัว ขึ้นเว็บไซต์ของกทม. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ โดยยกเว้นกล้องซีซีทีวี ที่ติดตั้งอยู่ในเขตพระราชทานและสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

คนไทยกู้แผ่นดิน กล่าวว่า...

MatichonOnline Matichon Online
"อภิรักษ์"ชี้ติดตั้งกล้องปลอมเป็นสากล พร้อมให้ตรวจสอบ ... bit.ly/qDuaBL
1 minute ago

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่รัฐสภา นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
อดีตผู้ว่าฯกทม. แถลงถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการทุจริตการติดตั้งกล้องซีซีทีวี ใน กทม.
กว่า 3,000 จุด โดยใช้งบประมาณ 330 ล้านบาท ขอยืนยันว่า การจัดซื้ออุปกรณ์เป็นไป
อย่างถูกต้องและโปร่งใส มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบ ตามระเบียบ กทม. การ
ติดตั้งกล้องนั้นมี 2 ประเภท ได้แก่ กล้องซีซีทีวีและกล้องดัมมี่หรือกล้องปลอมเลียนแบน
ของจริง โดยการติดตั้งกล้องดัมมี่นั้นเป็นการตั้งกล้องแบบสากล เพื่อป้องกันและปราบปราม ซึ่งในต่างประเทศก็มีการดำเนินการเช่นกัน แต่ไม่มีการเปิดเผยเพราะเป็นมาตรการป้องปราม

ถามว่าก่อนที่มีการจัดซื้อได้มีการหารือกับหน่วยงานความมั่นคงหรือไม่ นายอภิรักษ์กล่าวว่า ทาง กทม.ก็ได้มีการหารือกับหน่วยงานความมั่นคง และดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ส่วนที่พรรคเพื่อไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตนก็พร้อมให้ดำเนินการตรวจสอบได้

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1316604283&grpid=03&catid=03&utm_source=MatichonOnline&utm_medium=MatichonOnline

คนไทยกู้แผ่นดิน กล่าวว่า...

MatichonOnline
สงสัยมีฮั้วประมูล พท.เตรียมยื่น ป.ป.ช.-สตง.สอบจัดซื้อกล้องซีซีทีวี กทม.... bit.ly/p19Llr
3 minutes ago

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 21 กันยายน ที่รัฐสภา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงว่า หลังจากมีข่าวว่า กทม.สมัย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าราชการ ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) หลอก จำนวน 500 ตัว พท.จึงได้แต่งตั้งให้ตนเป็นคณะทำงานติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว โดยจะเข้าไปตรวจสอบว่า ในงบประมาณปี 2550 ของ กทม.มีการตั้งงบฯสำหรับ ซีซีทีวีหลอกไว้หรือไม่ ทั้งนี้ อยากถามนายอภิรักษ์ว่า หากเป็นห่วงประชาชนจริง เหตุใดไม่นำงบฯด้านการประชาสัมพันธ์ของ กทม.สมัยนายอภิรักษ์ที่มีสูงถึง 500 ล้านบาท เจียดมาซื้อซีซีทีวีจริงมาติดตั้งให้กับประชาชน

ทั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้ไว้ยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้เข้ามาตรวจสอบ เพราะสงสัยว่าจะมีการฮั้วประมูลการจัดซื้อซีซีทีวี เนื่องจากบริษัทที่ได้รับเลือกมีแค่ 3-4 บริษัทซ้ำๆ กัน นอกจากนี้ยังมีกรรมการบริหารบริษัทที่ชนะประมูลดังกล่าวบางคน มีชื่ออยู่ในบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่บริจาคเงินให้กับบางพรรคการเมืองด้วย

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1316604231&grpid=03&

คนไทยกู้แผ่นดิน กล่าวว่า...

CCTV ทองคำฝังเพชร? ตัวละ 1.3 แสนบาท

หมายเหตุ
ทีมงานทำราคาเปรียบเทียบ จากคำให้สัมภาษณ์ของ ผู้ว่าฯ กทม. พบว่าราคากล้องต่อตัวคือสองแสนถึงสี่แสนห้าพันบาทต่อตัว แต่คำพูดในเนื้อข่าว ระบุเฉพาะเจาะจงว่าแค่แสนสามหมื่นบาท แต่ราคากล้องที่แพงที่สุด ดีที่ีสุดในท้องตลาดปัจจุบัน แค่ราคาตัวละ 10000 บาท และราคากล้องดัมมี่แค่ราคา 220 บ. แต่ผู้ว่าฯ ให้ราคากล้องดัมมี่ที่ 2500 บ.
วันที่ 22 ก.ย. ที่ศาลาว่าการกทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. แถลงข่าวการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั่วพื้นที่กทม. ว่า ได้สั่งการให้นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัด.กทม. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ถูกตั้งข้อสงสัยหรือไม่ รวมทั้งจะเสนอให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารราชการ กทม.ที่มี พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เป็นประธาน พิจารณาสอบสวนต่อไป

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ได้สั่งการให้ปลัด กทม. เปิดเผยสัญญาการจัดซื้อกล้องซีซีทีวีทุกฉบับ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ กทม. รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลพิกัดการติดตั้งกล้องซีซีทีวีในพื้นที่ กทม.ทั้งหมด เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือติดตั้งในพื้นที่จริงหรือไม่ ยกเว้นกล้องซีซีทีวีที่ติดตั้งในเขตพระราชฐานและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ซึ่ง กทม.ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

“หากพรรคเพื่อไทยต้องการจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ ผมก็รู้สึกยินดีและดีใจมาก ขอให้แห่กันมาเลย เรื่องจะได้จบๆ ผมจะได้ไปทำเรื่องอื่นแทน จะด่าผมตามเว็บไซต์พันทิปก็ได้ ด่ากันให้แหลกเลย ผมไม่ว่าอะไร แต่ขอให้ช่วยกันตรวจสอบ และถ้าผมไม่ผิดก็ไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ เพราะผมไม่ได้กินปูนร้อนท้อง” ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าว

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวต่อว่า การจัดซื้อกล้องซีซีทีวีของ กทม.มีทั้งสิ้น 2 รุ่น รุ่นแรกคือกล้องที่ติดตั้งหลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ โดยมีการยกร่างประกวดราคาจัดซื้อ (ทีโออาร์) ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2550-2551 ใช้งบประมาณรัฐบาล 330 ล้านบาท รวมกล้องทั้งหมด 2,046 ตัว ในจำนวนนี้มีกล้องปลอมหรือกล้องดัมมี่รวมอยู่ด้วย 1,325 ตัว

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวอีกว่า ในร่างทีโออาร์จัดซื้อกล้องซีซีทีวีรุ่นแรกกำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้ติดตั้งกล้องปลอมด้วย เนื่องจากงบประมาณจำกัด โดยกล้องจริงราคาตัวละ 34,000-1.3 แสนบาท แต่กล้องปลอมราคาตัวละ 2,500-2,700 บาทเท่านั้น อีกทั้งเป็นการติดตั้งเพื่อป้องปรามอาชญากรรมและผู้ก่อการร้าย เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษที่มีการติดตั้งกล้องหลอกถึง 5 หมื่นตัว

“ประชาชนมีสิทธิคิดได้การติดตั้งกล้องปลอมมีความเหมาะสมหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่ แต่ไม่ควรด่วนสรุปว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะมีการกำหนดไว้ในสัญญาจัดซื้อชัดเจน ยกเว้นว่าจะมีการจัดซื้อกล้องจริง แต่ติดตั้งกล้องปลอม” ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าว

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวด้วยว่า กทม.ได้ยกร่างทีโออาร์จัดซื้อกล้องรุ่น 2 จำนวน 2 หมื่นตัว ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ โดยทั้งหมดเป็นกล้องที่สามารถใช้งานได้จริงและได้ติดตั้งไปแล้ว 1 หมื่นตัวเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา

“ขณะนี้ได้สั่งการให้รื้อถอนกล้องซีซีทีวีปลอมออกทั้งหมดโดยเร็วที่สุด ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 500 ตัว โดย กทม.จะทยอยติดตั้งกล้องจริงแทนกล้องปลอมทั้งหมด” ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าว

ด้านนายวรัญชัย โชคชนะ แกนนำกลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชน อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า จะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบการติดตั้งกล้องซีซีทีวีแบบกลวง เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยส่อไปในทางทุจริตหรือไม่เหมือนกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิง โดยจะยื่นเรื่องร้องเรียนในวันที่ 22 ก.ย. เวลา 10.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้พาสื่อมวลชนชมการทำงานในห้องคอนโทรลของระบบกล้องวงจรปิด 10,000 ตัวทั่วกทม.อีกด้วย
เขียนโดย JJ_Sathon

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง