บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ศาลปกครองกลางตัดสิน ยกฟ้องคดีสรรหากสทช.

  เผยกก.สรรหาทำถูกต้อง หลังถูกว่าทำไม่โปร่งใส!!

 

"ศาล ปกครองกลาง" ยกฟ้องคดีสรรหากสทช. ย้ำ "กรรมการสรรหา" ทำถูกต้องตามก.ม.แล้ว หลัง "สุรนันท์" 1 ในผู้สมัครรับคัดเลือกร้องเรียน กล่าวหาการสรรหาไม่โปร่งใส
วันที่ 22 ส.ค.2554 ศาลปกครองกลาง ได้อ่านคำพิพากษาในในคดีหมายเลขดำที่ 1173/2554 ระหว่างนายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ศาลฯมีคำสั่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ ตามมาตรา 6(3) ด้านเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 25 เม.ย.ไปยังประธานวุฒิสภา ภายในกำหนดเวลาคัดเลือก

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลาง เห็นว่ากรรมการสรรหาดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง

สำหรับ คดีนี้นายสุรนันท์ หนึ่งในผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. ได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการสรรหา กสทช. กับพวกรวม 15 คน เรื่องเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยระบุว่าประธานคณะกรรมการสรรหา กสทช. กับพวก ดำเนินการสรรหา กสทช. โดยไม่โปร่งใส ไม่เสนอชื่อนายสุรนันท์ ให้เป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 1 ใน 4 หลังจากที่พบว่าการสรรหาในวันที่ 25 เม.ย.2554 นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ซึ่งได้รับคะแนนเลือกเป็นอันดับ 3 เป็นกรรมการของบริษัท อสมท.จำกัด(มหาชน) ซึ่งถือว่าขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553

ซึ่งในทางปฏิบัติที่ถูก ต้องควรจะต้องมีการเลื่อนผู้ที่ได้รับคะแนนถัดไป ขึ้นมาในบัญชีรายชื่อแทน ซึ่งนายสุรนันท์ ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 5 แต่คณะกรรมการสรรหา กสทช. กลับใช้ดุลพินิจให้ลงคะแนนคัดเลือกใหม่แทน ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.54 แล้วลงคะแนนเลือกนายยุทธ์ ชัยประวิตร เป็นผู้ได้รับคะแนนอันดับ 7 แทนนายอรรถชัย ทั้งๆ ที่ตามกฎหมายแล้วการคัดเลือกใหม่จะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน เท่านั้น นายสุรนันท์ จึงขอให้ศาลเพิกถอนการกระทำที่ไม่ชอบดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องทั้งหมด ร่วมกันเสนอชื่อนายสุรนันท์ ที่ได้รับเลือกในวันที่ 25 เม.ย.54 ไปยังประธานวุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง