บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โยกย้ายตุลาการชั้น 4 พรึ่บ 124 ตำแหน่ง ตั้ง “ชัยวัฒน์” นั่งแท่นประธานศาลอุทธรณ์      
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) ออกประกาศบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการชั้น 4 ระดับประธานศาลอุทธรณ์, หัวหน้าคณะศาลฎีกา, อธิบดีศาลชั้นต้น รวม 124 ตำแหน่ง หลังการประชุมกต.  โดยมีนายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ซึ่งคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 โดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้

 1. นายชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7เป็นประ ธานศาลอุทธรณ์ 
 2. นางนุจรินทร์ จันทร์รายศรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค5 เป็นรองประธานศาลอุทธรณ์
 3. นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์  ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ศาลอุทธรณ์ เป็นรองประธานศาลอุทธรณ์
 4. นายวรงค์พร จิระภาค ประธานแผนกคดีเยาวชนฯ ศาลอุทธรณ์ภาค1 เป็นรองประธานศาลอุทธรณ์
 5. นายประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
 6. นายชีพ จุลมนต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3
 7. นางนวลน้อย ผลทวี ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4
 8. นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6
 9. นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7
 10. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8
 11. นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9

ส่วนระดับอธิบดีศาลชั้นต้นมีตำแหน่งมีการแต่งตั้งโยกย้ายเช่น  นายประพาฬ อนุมาน รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้,นางวีรา ไวยหงส์   รินทร์ศรี  ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง, นายสุพจน์ แสงประชากุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาล ฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ธนบุรี, นายจิรนิติ หะวานนท์ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, นายอดิเทพ ถิระวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง หัวหน้าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประ จำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและนาย รังสรรค์ ดวงพัตรา หัวหน้าศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งฯ ศาลอุทธรณ์  นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้งนายอำพันธ์ สมบัติสถาพรกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ขึ้นเป็น เลขานุการศาลฎีกา พร้อมทั้งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการรุ่นที่ 52จำนวน 127 คน จากชั้น 2 ขั้น 40,890 บาท เลื่อนขึ้นรับชั้น 2ขั้น 48,200 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.เป็นต้นไป


แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  และสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง