บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Car Free City for Bangkok?

Car Free City for Bangkok?

ถ้าผมมีนโยบาย….. ในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ผมอยากให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง Car Free City แต่การที่จะทำได้นั้นเราต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี และ สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มคนรวมถึงคนชรา คนพิการอีกด้วย
ตัวอย่างใน Berlin ที่มีระบบขนส่งมวลชน เช่น Tram, Bus, Metro, S-Bahn (รถไฟชานเมือง)


วีดีโอนี้แสดงตัวอย่างการเดินทางโดยไม่ต้องใช้รถยนตร์


การใช้ตั๋วใบเดียว ใช้ได้ในทุกรูปแบบของการขนส่งมวลชน ที่มี BVG หรือ Berliner Verkehrsbetriebe ที่ดูแลระบบทั้งหมดให้เชื่อมกัน

แผนที่การขนส่งมวลชนใน Berlin

เราสามารถหาข้อมูลการเดินทางทางเว็บไซท์ หรือ บน Application ทางมือถือ เช่น จาก Berlin —-> Frankfurt สามารถเดินทางไปได้อย่างไร ด้วยวิธีไหนบ้าง สามารถใส่พิกัดได้เลย โดยที่โปรแกรมจะบอกจุดที่สามารถใช้ระบบที่ไกล้ที่สุด

ที่ป้ายมีบอกเวลาชัดเจน ตรงเวลา และ บอกทิศทางที่จะไป…สรุป : กทม. ทำได้ แต่อีกนานมากๆ ต้องปรับการเดินรถใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทุกอย่าง Synchronize กัน เช่น รถไฟต่อรถเมล์ รถเมล์รับคนตามเส้นทางเพื่อส่งต่อรถไฟ เป็นต้น  แนวโน้มในอนาคตที่ต่อไปน้ำมันแพงขึ้นและหายากขึ้น การใช้ลดควรที่จะลดลงตามไปด้วย บางจังหวัดที่ยังไม่มีการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน อาจจะต้องใช้รถอยู่ดี แต่เยอรมันสามารถทำให้เมืองทุกเมืองไกล้กับระบบขนส่งมวลชนมากที่สุด โดยที่เยอรมันไม่มีหมู่บ้านใดห่างจากสถานีรถไฟที่ไกล้ที่สุดเกิน 18 กิโลเมตร! แต่ไทยมีรถไฟไม่ผ่านถึง 30 จังหวัด ! 
รถไฟเยอรมนียาวกว่า 60,xxx กิโลเมตร แต่ไทยยังมี 4,xxx กิโลเมตร! โดยที่เยอรมนีมีขนาดเล็กกว่าไทย 1.43 เท่า!! รัฐบาลควรส่งเสริมเรื่องการขนส่งมวลชนมากกว่าการซื้อรถนะครับ!!! from : Oak: My Everyday Life Stories

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง