บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แกะรอยใครคือถุงเงินหมื่นล้านพรรค“บิ๊กบัง”?


สนธิ บุญรัตนกลิน
แกะรอย ขุมทรัพย์ พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน อดีตประธาน คมช. และหัวกระทิพรรคมาตุภูมิ ใครคือกระเป๋าเงินหมื่นล้านอยู่เบื้องหลัง “บิ๊กบัง”บนเส้นทางเก้าอี้นายกฯ ?
ภายหลังจาก พล.อ.สนธิ บุณยรัตนกลิน ลงเล่นการเมืองในนามหัวหน้าพรรคมาตุภูมิและหมายมั่นปั้นมือจะคว้าที่นั่ง ส.ส.ในระบบเขตหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์
              
              คำถามที่คนจำนวนไม่น้อยอย่างรู้คือใครเป็นกระเป๋าเงินให้พรรคบิ๊กบัง?
              ก่อนตอบคำถามต้องมาดูข้อมูลเหล่านี้เสียก่อน
              1.เมื่อครั้งรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ วันที่ 5 ตุลาคม 2550
 พล.อ.สนธิ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่ามีทรัพย์สิน 38,769,977.20 บาท แบ่งเงินฝากธนาคาร   10,241,195.61 บาท  เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ นสศ. จำกัด 13,355,541.59 บาท   เงินลงทุน 11,200,240 บาท  บ้าน 1 หลัง  4 ล้านบาท  ไม่มีหนี้สิน
            นางกัลยา บุญยรัตกลิน  คู่สมรสคนแรก มีทรัพย์สิน 14,118,933.58 บาท แบ่งเป็นเงินฝากธนาคาร  3,966,933.58 บาท ที่ดิน 1,300,000 บาท  บ้านอาศัย 2 หลัง  4,200,000บาท  รถยนต์ 2 คัน  4,100,000 บาท
           นางปิยะดา บุญยรัตกลิน คู่สมรส คนที่สอง มีทรัพย์สิน 42,073,106.68 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก ธนาคาร 3 บัญชี 738,784.83 บาท  เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์  6,465,721.85 บาท ที่ดิน 17 แปลง 16,653,600 บาท  บ้าน 2 หลัง 11,700,000 บาท  ตึกแถว 1 หลัง 2 ล้านบาท รถยนต์ 5 คัน 3,700,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 815,000 บาท
            และ นางสาวศศิภา บุญยรัตกลิน บุตรสาวไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 323,702.05 บาท
           รวมทรัพย์สิน 4 คน  95,285,719.51 บาท
           หาก อดีตประธาน คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คมช.) แสดงทรัพย์สินอย่างตรงไปตรงมา มีทรัพย์สินไม่เกิน 100 ล้านบาท
           2. เมื่อครั้งนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์  รองหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอนส.ส.สัดส่วนกลุ่ม 8 ระบุว่ามี  3,524,973 บาท นางฮาลีเมาะ คู่สมรส 15,318,091 บาทบุตรไม่บรรลุฯ 738,488  บาท รวม 19,581,552  บาท   หนี้สิน 2,600,000   มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 12,718,091  บาท
           หากนายอารีเพ็ญแสดงทรัพย์สินอย่างตรงไปตรงมามีทรัพย์สินประมาณ 12  ล้านบาท
         3. เมื่อครั้ง นายนัจมุดดีน อูมา รองเลขาธิการพรรค แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ตอนเป็น ส.ส.นราธิวาส ระบุว่ามี 12,173,531   บาท  นางรอซีด๊ะ  คู่สมรส   1,722,760  บาท บุตรไม่บรรลุฯ    43,032  บาท  รวม 13,939,325 บาท หนี้สิน 4,937,208  บาท  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  9,002,117  บาท
           ถ้านายนัจมุดดีนแสดงทรัพย์สินอย่างตรงไปตรงมา มีทรัพย์สินประมาณ 9  ล้านบาท
        4. ยอดเงินบริจาคพรรคมาตุภูมิที่เปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552-เดือนตุลาคม 2553 รวม 8,161,425 บาท  นายศุภกาญจนะ หิรัญญะเวช   ( ประธานสาขาพรรค จ.สุรินทร์) จำนวน 3,980,000 บาท และ นางอัมพร อิ่มสกุล 1,986,425  บาท
            เท่ากับ ทั้ง 2 คนเป็นผู้บริจาคหลัก
          5.กรรมการบริหารพรรคมาตุภูมิมีทั้งหมด 15  คน พล.อ.สนธิ เป็นหัวหน้าพรรค  พล.อ.ภิญโญ แก้วปลั่ง นายภูวเดช อินทวงศ์  นายอารีเพ็ญ   อุตรสินธุ์   ร.ต.วัฒนา  แก้วศิริ  เป็นรองหัวหน้า  นายมั่น พัธโนทัย เป็นเลขาธิการพรรค นายพูนผล อัศวเหม เป็นรองเลขาธิการพรรค  นายปาน พึ่งสุจริต เป็นรองเลขาธิการพรรค นัจมุดดีน  อูมา  เป็นรองเลขาธิการพรรค  นายอุดมศักดิ์  ศรีสุทิวา  เป็นรองเลขาธิการพรรค  นางสาวปรียาภา  แสงสุรินทร์ เป็นเหรัญญิกพรรค  นายอรรฆชัย  ตระการศาสตร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายวิริยะ ลิขิตวงศ์ เป็นโฆษกพรรค นายไพศาล ยิ่งสมาน เป็นกรรมการบริหารพรรค   นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นกรรมการบริหารพรรค
            เห็นได้ว่าเป็นการจับมือกันระหว่าง กลุ่มพล.อ.สนธิ กลุ่มนายอารีเพ็ญ และกลุ่มนายมั่น พัธโนทัย นายพูนผล อัศวเหม ทั้งสองคนเป็นเงาร่างของนายวัฒนา อัศวเหม อดีตนักการเมืองใหญ่ปากน้ำ
           และถ้าดูเครือข่ายของนายวัฒนา ได้แก่ นายมั่น พัธโนทัย นายพูนผล อัศวเหม  นายภูวเดช อินทวงศ์
นายปาน พึ่งสุจริต นางสาวปรียาภา  แสงสุรินทร์ ซึ่งมีตำแหน่งกรรมการบริหาร
            หากดูบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนายมั่น และนายพูนผล ที่แสดงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.อยู่ในหลักหลายร้อยล้านบาท
           และถ้าดูฐานธุรกิจของตระกูลอัศวเหมในประเทศจะพบว่ามีปัจจุบัน ( 10 มิ.ย.2554)ทั้งหมด 16 บริษัท ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
         บริษัท เอ็ม พี ดวงตะวัน จำกัด  ,บริษัท สยามอีสเทอร์น ชิปบิลดิ้ง จำกัด , บริษัท ริเวอร์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด    ,  บริษัท แสงเทียนพัฒนาบ้านและที่ดิน จำกัด , บริษัท เกาะกลางสวน จำกัด  ,บริษัท อัศวฟาร์ม แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด     , บริษัท กรุงศิริ จำกัด บริษัท เอ็ม พี โฮลดิ้ง กรุ๊ป (1994) จำกัด  ,      บริษัท เอ็ม.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด     , บริษัท อัศวเหม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ,บริษัท เอ็ม.พี.ธุรกิจการเกษตร จำกัด  ,บริษัท วัฒนาบอดี้ เซอร์วิส จำกัด  , บริษัท วัฒนา ทอมส์ (ประเทศไทย) จำกัด     ,  บริษัท พงษ์ภารดี จำกัด  บริษัท อัลเตอร์เนทีฟ ดิสตริบิวชั่น จำกัด , บริษัท สุพรีม ฟู้ด โปรดัก จำกัด   ,   บริษัท เอ็ม พี ดวงตะวัน จำกัด ,บริษัท สยามอีสเทอร์น ชิปบิลดิ้ง จำกัด  ,บริษัท ริเวอร์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด  ,บริษัท แสงเทียนพัฒนาบ้านและที่ดิน จำกัด  ,บริษัท เกาะกลางสวน จำกัด   ,บริษัท อัศวฟาร์ม แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด      ,บริษัท กรุงศิริ จำกัด ,บริษัท เอ็ม พี โฮลดิ้ง กรุ๊ป (1994) จำกัด    ,  บริษัท เอ็ม.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  ,บริษัท อัศวเหม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด , บริษัท เอ็ม.พี.ธุรกิจการเกษตร จำกัด  ,บริษัท วัฒนาบอดี้ เซอร์วิส จำกัด  , บริษัท วัฒนา ทอมส์ (ประเทศไทย) จำกัด ,   บริษัท พงษ์ภารดี จำกัด  ,บริษัท อัลเตอร์เนทีฟ ดิสตริบิวชั่น จำกัด     และ  บริษัท สุพรีม ฟู้ด โปรดัก จำกัด    (ดูตารางประกอบ)

                                        ธุรกิจ(ในประเทศไทย)ของตระกูลอัศวเหม

ชื่อ
ทุนจดทะเบียน (บาท)
สินทรัพย์  (บาท)
บริษัท สุพรีม ฟู้ด โปรดัก จำกัด 
       1           ล้าน
  14          ล้าน
บริษัท อัลเตอร์เนทีฟ ดิสตริบิวชั่น จำกัด
    230          ล้าน
221.2      ล้าน
บริษัท พงษ์ภารดี จำกัด
   200           ล้าน
808.8      ล้าน
บริษัท เอ็ม.พี.ธุรกิจการเกษตร จำกัด
     50          ล้าน
25.9        ล้าน
บริษัท อัศวเหม โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
   140           ล้าน
132.9      ล้าน
บริษัท เอ็ม.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
   100          ล้าน
378.2      ล้าน
บริษัท เอ็ม พี โฮลดิ้ง กรุ๊ป (1994) จำกัด 
    100         ล้าน
7,519.6   ล้าน
บริษัท กรุงศิริ จำกัด
    250         ล้าน
 211.1     ล้าน
บริษัท อัศวฟาร์ม แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
      20         ล้าน
  14.5      ล้าน
บริษัท เกาะกลางสวน จำกัด
     220        ล้าน
  226.5    ล้าน
บริษัท แสงเทียนพัฒนาบ้านและที่ดิน จำกัด
      18         ล้าน
    32.5    ล้าน
บริษัท ริเวอร์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด
     105        ล้าน
      94      ล้าน
บริษัท สยามอีสเทอร์น ชิปบิลดิ้ง จำกัด
       80        ล้าน
     80.2     ล้าน
บริษัท เอ็ม พี ดวงตะวัน จำกัด
     200        ล้าน
   2,590    (บาท)
บริษัท วัฒนา ทอมส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
          1       ล้าน
  26,376   (บาท)
บริษัท วัฒนาบอดี้ เซอร์วิส จำกัด  
          1        ล้าน
  635,453  (บาท)
รวม 
    1,716     ล้าน
  9,760      ล้าน
        ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวมรวม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง