บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เปิดขุมทรัพย์“ธิดา”ประธาน นปช.

เปิดขุมทรัพย์“ธิดา”ประธาน นปช. ชังอำมาตย์-คู่ค้า ม.มหิดล ฟัน 380 ล้าน

โดย เสนาะ สุขเจริญ หมวด isranews,
alt
เปิดขุมทรัพย์ “ธิดา ถาวรเศรษฐ”ประธาน นปช.และเครือญาติ ผู้อยู่ตรงข้ามระบบอำมาตย์ ครอบครัวทำธุรกิจหน่วยงานรัฐ เป็นคู่ค้าคณะ แพทย์ รพ.ศิริราช ม.มหิดล รพ.ลำปาง ฟันรายได้-กำไรต่อเนื่อง 5 ปีกว่า 380 ล้าน

          ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ถือหุ้น บริษัท เพื่อนพ้อง น้องพี่ จำกัด บริษัทพีทีวี ทีวีเพื่อประชาชน จำกัด และบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด รวมมูลค่า 23 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นตามสัดส่วนทุนจดทะเบียน)
          ขณะที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย แกนนำ นปช. มีเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด 5 แห่ง 8.6 ล้านบาท ในช่วงปี 2545 จากเงินลงทุนกับพวกทั้งหมด 25 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในบริษัท เพื่อนพ้อง น้องพี่ จำกัด บริษัท พีทีวี ทีวีเพื่อประชาชน จำกัด ในช่วงปี 2549-2550 นับสิบล้านบาท
          นางธิดา ถาวรเศรษฐ (ภรรยานายเหวง โตจิรากร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย) เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธาน นปช.หมาดๆ (บทบาทของ นปช.มักโจมตีอำมาตย์อยู่บ่อยๆ) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ทำธุรกิจอะไร?
          ก่อนตอบคำถามขอให้ดูทรัพย์สินของนายเหวงและภรรยาเสียก่อน
          ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 นายเหวง แจ้งทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า มีทรัพย์สิน 13,414,265.64 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 1,450.64 บาท เงินลงทุน 12,210 บาท ที่ดิน 10 แปลง 129-1-03 ไร่ มูลค่า 11,494,175 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,906,430 บาท หนี้สิน 9,995,719.48 บาท
           นางธิดามีทรัพย์สิน7,865,772.93 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 1,223,202.93 บาท เงินลงทุน 257,300 บาท ที่ดิน6 แปลง 30-1-09 ไร่ มูลค่า 5,782,500 บาท (รวม 2 คน 16 แปลง เนื้อที่ 159-2-12 ไร่) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 602,770 บาท หนี้สิน 29,999.75 บาท
          รวมทรัพย์สินของทั้งคู่  21,280,038.57 บาท
          นายเหวงมีเงินลงทุน 3 แห่ง บริษัท พัฒนาการเวชกิจ จำกัด 1,120 หุ้น รพ.ปิยะเวช 1,000 หุ้น ธนาคารนครหลวงไทย 1 หุ้น
          นางธิดามีเงินลงทุน 4 แห่ง บมจ.จุฑานาวี 10,000 หุ้น บมจ.เค-เทค คอนสตรัคชั่น 35,000 หุ้น บมจ.เอสโซ่ 5,000 หุ้น NNCL, NNCL-2 82,500 หุ้น
          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันตระกูลถาวรเศรษฐ มีธุรกิจอย่างน้อย 2 แห่งคือ บริษัท เฟอร์โน่ จำกัด และ บริษัท สเพรด บิสซิเนส จำกัด
          บริษัท เฟอร์โน่ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์แห้ง จดทะเบียนวันที่ 4 มิถุนายน 2529 ทุนปัจจุบัน 3 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 30/61 หมู่ที่ 7 ซอยแฟ็คเฮ้าส์ ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
          จากการตรวจสอบพบว่า นางธิดา โตจิราการ (ถาวรเศรษฐ) ถือหุ้นร่วมกับตระกูลถาวรเศรษฐตั้งแต่อย่างน้อยปี 2536 ถือหุ้นเรื่อยมา ณ วันที่ 30 เม.ย.2554 นางธิดา ถือครอง 20 หุ้น นางสาวสุพร ถาวรเศรษฐ ถือหุ้นใหญ่ (ดูตาราง)
          บริษัท สเพรด บิสซิเนส จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ น้ำยากันบูด และเคมีภัณฑ์ จดทะเบียนวันที่ 13 มกราคม 2549 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเดียวกับบริษัท เฟอร์โน่ จำกัด นางธิดา โตจิราการ ถือหุ้นร่วมกับตระกูลถาวรเศรษฐมาตั้งแต่ต้นจำนวน 20 หุ้น นางสาวสุพร ถาวรเศรษฐ ถือหุ้นใหญ่
          จากการตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่ปี 2549 - 2553 บริษัท เฟอร์โน่ จำกัด มีรายได้รวม 180,476,351 บาท กำไรสุทธิรวม 7,381,562 บาท สินทรัพย์ 2553 จำนวน 25,352,010 บาท
          บริษัท สเพรด บิสซิเนส จำกัด นับตั้งแต่ปี 2549 -2553 มีรายได้รวม 203,152,991 บาท กำไรสุทธิรวม 10,275,471 บาท สินทรัพย์ปี 2553 จำนวน 12,411,833 บาท
รวมรายได้ 2 บริษัท 383,629,342 บาท
          ที่น่าสนใจ บริษัท เฟอร์โน จำกัด เป็นคู่ค้าขายน้ำยาวิทยาศาสตร์/สารเคมี ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548 กว่า 1.2 ล้านบาท ขณะที่บริษัท สเพรด บิสซิเนส จำกัด เป็นผู้ขาย Ethyl alcohol 95% (Denatured) ให้แก่ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระ ทรวงสาธารณสุข ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2551 และต้นเดือนมกราคม 2553 กว่า 2 ล้านบาท
          และน่าสังเกตว่าแม้นางธิดาถือครองหุ้นบริษัททั้ง 2 แห่ง เพียงบริษัทละเพียง 20 หุ้น แต่ไม่ปรากฎรายการเงินลงทุน 2 รายการในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายเหวงที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2554 แต่อย่างใด

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เฟอร์โน จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

ผลประกอบการ บริษัท เฟอร์โน จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท สเพรด บิสซิเนส จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

ผลประกอบการ บริษัท สเพรด บิสซิเนส จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง