บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รับสั่ง ครม.ปู ทำตามปฏิญาณ ซื่อสัตย์สุจริต


ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ครม.ยิ่งลักษณ์

นายกฯ นำ ครม.ร่วมถ่ายภาพหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนายกฯ นำ ครม.ร่วมถ่ายภาพหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนายกฯ นำ ครม.ร่วมถ่ายภาพหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล


โลกนี้วุ่นวายพอแล้ว รับสั่งครม.ปูทำตามปฏิญาณ‘ซื่อสัตย์สุจริต’เพื่อบ้านเมือง (ไทยโพสต์)ขอขอบคุณภาพประกอบจาก พรรคเพื่อไทย

          "ยิ่ง ลักษณ์" พา ครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาท ขอให้ทำงานตามที่ปฏิญาณ ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โลกนี้มีความวุ่นวายพอแล้ว ขอให้ในประเทศไทยมีความเรียบร้อย

          วันที่ 10 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รวม 36 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ

          ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ความว่า "ขอ แสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีที่ได้ตั้งขึ้นมาใหม่ และที่มากล่าวคำปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ ประเทศชาตินี้จะต้องมีผู้ที่ปกครอง ผู้ที่ทำหน้าที่สูงสุด เพื่อให้ทุกส่วนของการงานของประเทศดำเนินไปด้วยดี

          ขอให้ท่านได้ทำตามที่ได้กล่าว เพื่อที่จะให้งานของประเทศดำเนินไปด้วยดี และทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าว การทำงานของประเทศสำคัญที่ผู้ใหญ่จะแสดงตัวอย่างให้กับทุกคนในประเทศ เพื่อที่จะให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยดี

          ขอให้ท่านทำงานตามที่กล่าวปฏิญาณ และสามารถทำตามความตั้งใจ ถ้าท่านได้แล้วท่านต้องมีความพอใจที่ได้ปฏิบัติเพื่อประเทศชาติและความ สำเร็จของท่านในทุกวันที่ท่านทำงานเป็นผลสำเร็จ ที่ดี สำหรับประเทศและทุกคนในประเทศ ที่ต่างคนต่างพยายามที่จะให้มีความสำเร็จในทุกสาขา

          ขอให้ท่านได้สามารถ ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความมีผลสำเร็จ ในส่วนตัวของท่านก็จะมีความพอใจ ถ้าทำได้ตามที่ท่านตั้งใจไว้ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการและทำให้บ้านเมืองมีความสำเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งถ้าประเทศไทยนั้นน่าจะมีได้

          ในปัจจุบันนี้ ในโลกนี้ มีความวุ่นวายอย่างยิ่ง เมืองไทยเมืองนี้มีความวุ่นวายน้อย การรักษาความสงบสุข รักษาความสำเร็จที่ได้ทำมาแต่ปางก่อน ก็เชื่อมั่นว่าท่านมีความสำเร็จได้แล้ว ก็มีความพอใจ ก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจอย่างดีที่สุด เพื่อผลสำเร็จของบ้านเมืองและทุกสาขาและทุกด้าน ขอให้ท่านมีความพอใจในงานการและมีความสำเร็จในงานการ ทำให้ประเทศชาติเป็นที่อยู่ที่สบายในโลก"

          "ซึ่งในโลกนี้มีความวุ่นวายพอแล้ว ขอให้ในประเทศไทยมีความเรียบร้อย ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการที่ได้ทำไว้ ท่านควรจะมีความพอใจที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อความสำเร็จของประเทศชาติ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการ และมีความพอใจในงานที่ตนทำอยู่ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการและความพอใจในกิจการทุกอย่าง" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท

          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ถ้อยความว่า "ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
นายกฯ นำ ครม.ร่วมถ่ายภาพหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนายกฯ นำ ครม.ร่วมถ่ายภาพหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนายกฯ นำ ครม.ร่วมถ่ายภาพหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนายกฯ นำ ครม.ร่วมถ่ายภาพหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล          ก่อนหน้านั้น ในช่วงเช้า คณะรัฐมนตรีต่างทยอยเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำการถ่ายภาพเดียวและภาพ หมู่ชุดปกติขาว ที่ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยทางสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บันทึกภาพ ซึ่งภาพทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใช้ในภารกิจของรัฐมนตรี และเพื่อจัดทำปฏิทิน ครม.แจกจ่ายไปยังหน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และประชาชน ทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรี ซึ่งทุกคนต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน บางคนแต่งตัวมาพร้อม ขณะที่บางคนมาเปลี่ยนชุดที่ทำเนียบรัฐบาล

          จากนั้น ร่วมถ่ายรูปกับ ครม.ทั้งคณะหน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยจัดเป็น 2 แถว แถวนั่งและแถวยืน โดยแถวนั่งเป็นนายกฯ, รองนายกฯ, รมต.ประจำสำนักนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการ ส่วนแถวหลังเป็นรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย

          ทั้งนี้ การเตรียมสถานที่ในตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี มีเจ้าหน้าที่หน่วยทำลายล้างวัตถุระบิด (EOD) ได้มาตรวจความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคารบริเวณโดยรอบทำเนียบฯ ด้วย ขณะที่ในช่วงเย็นได้มีการทยอยนำเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปบนตึกไทยคู่ฟ้าเป็นจำนวน มาก เพื่อจัดห้องใหม่เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี

          สำหรับ งานแรกของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ วันที่ 11 สิงหาคม นัดประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะเข้าชี้แจงการยื่นบัญชี ทรัพย์และหนี้สินของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องยื่นภายใน 30 วัน หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง