บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ได้ยินไหม “คนเสื้อแดง” …ได้ยินไหม “ทหารหาญ” คอป.ของ อาจารย์คณิต ณ นคร ระบุ “ทักษิณ” ต้นตอความวิบัติ

                                                                                                      ภาณุมาศ ทักษณา

        หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เสาร์ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ พาดหัวว่า

        คอป.ซัด “แม้ว” ต้นตอวิบัติ

        คอป.ย่อมาจาก คณะกรรมการอิสระตรวจสสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ มี อาจารย์คณิต ณ นคร เป็นประธาน

        “แม้ว” เป็นชื่อเล่นของ ทักษิณ ชินวัตร ที่กำลัง “ดิ้นเฮือกสุดท้าย” เพื่อกลับมามีอำนาจเหนือคนไทยทุกวิถีงทาง

        “ต้นตอ” คือ ผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบ้านเมืองที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุข

        “วิบัติ” คือ คนไทยแตกแยกแบ่งฝ่าย ทำลายซึ้งกันและกัน ,บ้านเมืองถูกเผาทำลายจนย่อยยับ

        ผมขอบันทึกรายงานข่าวชิ้นนี้ไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานที่เกิดหลังปี ๒๕๕๕

ที่ประเทศไทยอาจต้องเสียเอกราชให้แก่ ทักษิณ ชินวัตร ไปในปี ๒๕๕๕

รายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2554-16 กรกฎาคม 2554

ในตอนท้ายของรายงานมีข้อเสนอแนะที่ส่งถึงรัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวม 8 ข้อ

แต่ที่น่าสนใจคือ การระบุถึงรากเหง้าของปัญหาว่ามีที่มาจากการผูกขาดอำนาจของรัฐบาลทักษิณ และการแทรกแซงอำนาจทางตุลาการ

รายงานชี้ว่า ปัญหาไม่ได้เกิดจากปัญหาหนึ่งปัญหาใดโดยเฉพาะ แต่เป็นผลของการกระทำและเหตุการณ์หลายๆ ครั้งต่อเนื่องกัน

การจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เผชิญข้อกล่าวหาคอรัปชั่น เผด็จการรัฐสภา แทรกแซงองค์กรอิสระ ส่งผลกระทบต่อหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างยิ่ง

สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งดูเหมือนว่าอำนาจทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทั้งหมดอยู่ที่บางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้น ในขณะที่อำนาจทางตุลาการก็ถูกแทรกแซง

จึงเป็นที่มาของการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของกลุ่มทางการเมืองต่างๆ ซึ่งกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญคือ การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งมีการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้น และมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ประกาศยุบสภา

การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว เป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมทางการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มจากต่อต้านการรัฐประหาร และรวมตัวกันเป็นกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก.)

และจัดการเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 พรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งได้จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ

กลุ่มพันธมิตรฯ ได้รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมต่อเนื่องและขับไล่รัฐบาลอีกครั้ง นำไปสู่การสลายการชุมนุม 7 ตุลาคม 2551 เกิดกรณีบุกรุกท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ต่อมาพรรคพลังประชาชนถูกยุบพรรคจนมีการเปลี่ยนการจัดตั้งรัฐบาลโดยการนำของพรรคประชาธิปัตย์ จนเกิดการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ทั่วประเทศ

และเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเดือนเมษายน 2552  และความรุนแรงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ขึ้น

รายงานระบุว่า จากภาพเหตุการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถึงการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อปี พ.ศ.2553

คอป.เห็นว่ารากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการที่ละเมิดหลักนิติธรรม กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ที่ทุกๆ อย่างมีความอ่อนแอและขาดประสิทธิภาพ

จนนำไปสู่กระบวนการใช้อำนาจนอกระบบในการแก้ไขปัญหาโดยการรัฐประหาร ซึ่งเป็นการละเมิดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง ซึ่งแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหา แต่ในท้ายที่สุดกลับสร้างปัญหามากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คอป.ได้พูดถึงศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผมเชื่อว่า ศาลธรรมนูญคงจะออกมาชี้แจงและทำความเข้าใจกับสาธารณชนในภายหลัง

ผมจึงขอจบบันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้.0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง