บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรดเกล้าฯตั้งนายทหาร เสถียรผงาดปลัดกลาโหม ธนะศักดิ์คู่แข่งนั่งผบ.สส. 'ดาว์พงษ์'คั่ว'รองผบ.ทบ.'

Thaiinside


มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 584 นายทหารแล้ว "พล.อ.เสถียร" นั่งปลัดกลาโหม ตามคาด "พล.อ.ธนะศักดิ์" นั่งผบ.สส. "พล.อ.ดาว์พงษ์" คั่วเก้าอี้รองผบ.ทบ. "พล.ร.อ.สุรศักดิ์" ผงาดนั่งผบ.ทร.

วันที่ 30 ก.ย.2554 สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 584 นาย ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ มีรายชื่อที่น่าสนใจ เช่น พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ (ตท.11) ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ภุชงค์ รัตนวรรณ (ตท.10) ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นจเรทหารทั่วไป
กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ตท.12) เสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.สกนธ์ สัจจานิตย์ (ตท.12) เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม (ตท.12) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (ตท.11) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร (ตท.12) รองเสนาธิการทหาร เป็นเสนาธิการทหาร
กองทัพบก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ (ตท.12) เสนาธิการทหารบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน (ตท.11) ที่ปรึกษากองทัพบก เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.โปฎก บุนนาค (ตท.12) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล (ตท.13) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ (ตท.12) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองทัพเรือ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ตท.13) ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผบ.กองทัพเรือภาค 1 เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.พลวัฒน์ สิโรดม รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง (ตท.12) ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เป็นรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง (ตท.13) เสนาธิการกองทัพอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา (ตท.12) ผบ.การปฏิบัติการทางอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ รองเสนาธิการกองทัพอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง