บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

โชว์หรา!รูป"สุรยุทธ์"พันซื้อกล้อง CCTV พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกลอต 969 ล้าน


เปิดหลักฐานจัดซื้อกล้อง CCTV ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบยกลอต 969 ล้านยุครัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เอกชนโชว์รูปขึ้นเว็บฯหรา ขณะที่เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ 87 ล้าน โผล่ยุคสมัคร นายกฯ บ.เดียวกัน
       การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (cctv)ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปี 2550  โดยกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  ไม่ใช่แค่ผ่าน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด  เพียงรายเดียว  ล่าสุดศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.comตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า อีกหน่วยงานหนึ่งคือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดซื้อลอตใหญ่จำนวน 969,400,000  บาท ผ่านบริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด (DRC)  เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2550  (ช่วงรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์)
       เท่ากับในช่วงปี 2550 กระทรวงมหาดไทยจัดซื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง คือ กรมการปกครอง วันที่ 29 มิ.ย. 2550  เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง  46 แห่งๆละ 8 กล้อง ผ่าน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด   วงเงิน 24,000,000 บาท  และ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านบริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัดวันที่ 7 ก.ย. 2550
      ในปีงบประมาณ  2553 กรมการปกครอง มีการจัดซื้ออีก 1 ครั้ง วันที่ 13 พ.ย.2552   ผ่าน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด  (กลุ่มสามารถคอร์ปอเรชั่น) วงเงิน32,952,700 บาท
      ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.comตรวจสอบพบว่า  นอกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในช่วงปี 2550-2551 หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยได้จัดซื้อสินค้า ประเภทอื่น ผ่าน บริษัทดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด อีก  4 รายการคือ  เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ(Cellular Jammer)วันที่ 20 ก.พ. 2551(รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช) และวิทยุสื่อสาร  (ตูตาราง 1) รวมวงเงินทั้งหมด 5 รายการ 1,061,443,992 บาท
      นอกจากนี้  บริษัทดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัดเป็นผู้ขายวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารให้หน่วยงานนอกปลัดกระทรวงหมาดไทยอีก หลายแห่ง ได้แก่ กรมการทหารสื่อสาร,กรมสื่อสารทหารเรือ,  กรมสื่อสารทหารอากาศ   ,กรมศุลกากร  ,การรถไฟแห่งประเทศไทย(กล้อง CCTV) ,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น
      บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ชแอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ดิจิตอลเฮ้าส์ จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538  ทุนล่าสุด  50 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่387/1 ซอยรัชดาภิเษก 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯมีบริษัทในเครือข่าย 4 แห่ง คือ
      1.บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ชแอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัดประกอบธุรกิจ ผลิต ประกอบ ออกแบบและบริการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม  ณ วันที่  30 เมษายน 2554  นายชาญ กุลถาวรากร    ถือหุ้น 99% และเป็นกรรมการ
      2.บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนเน็กทิ่ง จำกัด   ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย ขาย ทำการติดตั้งและซ่อมแซมบำรุงระบบตัดสัญญาณโทรศัพท์  นายชาญ กุลถาวรากร  และ นายยุทธพงษ์ จิตโสภณกุล  เป็นกรรมการ
      3.บริษัท ดิจิตอล แอ็คเซ็ส พอยส์ จำกัด  ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ให้บริการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร  ณ วันที่ 30 เมษายน 2554   นางสาว ปิยกุล แซ่อึ้งถือหุ้นใหญ่ 94%  นายชาญ กุลถาวรากรเป็นกรรมการ
      4.บริษัท เอส.เค.47 จำกัด   ให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์   ณ วันที่ 30 เมษายน 2554  นายชาญ กุลถาวรากรถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ
      รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 คนคือ  นายอารีย์ วงศ์อารยะ(ลาออกกรณีถือหุ้นเกิน 5%) และพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ  เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ
     ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.comรายงานว่า เว็บไซต์  บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ชแอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด ได้โชว์รูปภาพ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  เป็นพยานในการรับชมการสาธิตประสิทธิภาพกล้อง CCTV โดยมีนายชาญ กุลถาวรากร  กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ชแอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด  เมื่อ 26 กันยายน 2550
     ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.comรายงานว่า วันที 14 ก.ย.2552  นายชาญ กุลถาวรากร   ได้เข้าพบนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องของข้อกำหนดเงื่อนไขในทีโออาร์ไม่ชัดเจน และคณะกรรมการที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไม่เข้าไปตรวจรับงาน ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย  พร้อมยืนยันปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงที่ได้เซ็นสัญญาไว้ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ผ่อนผันการติดตั้งกล้อง CCTV เนื่องจากมีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
        .......
      การจัดซื้อกล้อง CCTV และอื่นๆ ผ่านบริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัดโดยกระทรวงมหาดไทย  (ตาราง 1)
วันที่
รายการจัดซื้อ
วงเงิน  (บาท)
7 ก.ย. 2550
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
969,400,000
20 ก.พ. 2551
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ(Cellular Jammer) สำหรับติดตั้ง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดและที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอทุกแห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
87,493,900
31 ส.ค. 2550
กรมที่ดิน
ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 20 ชุดและเครื่องรับ-ส่งวิทยุประจำที่พร้อมอุปกรณ์จำนวน 16 ชุด
1,730,000
24 มิ.ย. 2551
กรมที่ดิน
ซื้อวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์จำนวน 127 เครื่อง
1,331,722
30 ม.ค. 2551
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ขนาด 30 วัตต์ ชนิดติดตั้งในรถยนต์ ยี่ห้อ KENWOOD รุ่น TM-271A -T(TYPEM2) จำนวน 65 เครื่อง

1,488,370
ที่มา:ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com)  รวบรวม
ปรากฏในหน้าแรกที่:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง