บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

วรเจตน์ ปะทะ สมเกียรติ ว่ากันเรื่อง นิติราษฎร์


Tan Rasana
นิติราษฎร์"เกิดขึ้นมา ทำให้ต้องกลับไปค้นคว้าวิธีคิดของหัวหน้าคณะนิติราษฎร์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ยิ่งได้อาจารย์สมเกียรติที่ผมเชื่อมั่นท่านมานานมาอธิบาย ก็เลยถึงบางอ้อได้ง่ายๆว่า หัวหน้าคณะนิติราษฎร์ท่านนี้หากเป็นทนายก็คงจะเป็น"ทนายโจร"แบบที่ชาวบ้านเค้าเรียก เพราะตัดตอนประวัติศาสตร์ของปัญหา เอาประเด็นย่อยมาเป็นประเด็นใหญ่ เอาสีข้างเข้าถูในเรื่องกระบวนการอย่างเดียว ไม่พิจารณาเจตนาของการกระทำ ทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นครับในเจตนาของการก่อตั้ง"คณะ(นิติ)ราษฎร์ ๒"
  หัวหน้า"คณะ(นิติ)ราษฎร์ ๒"นี้คงไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มากระมังครับว่า รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๗๕ นั้นได้มาจากปากกระบอกปืนของกองทัพครับ ท่านปรีดี พนมยงศ์ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในการวางรากฐานประชาธิปไตยไทยก็เคยใช้กำลังทหารเรือพยายามแย่งยึดอำนาจกลับคืนด้วยความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีโจว เอิน ไหลผ่านสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มาวางรากฐานสร้างพรรคคอมมิวนิสต์ไทย นายกโจว เอินไหลได้ให้กำลังทหารส่วนหนึ่งมาช่วย
ดร.ไก่ Tanond  
ผมพูดมาหลายวันแล้ว มันก็อีแค่ devil's advocate! ที่คิดและทำตามแบบอย่างของ ..ทำเช่นไรก้ได้เพื่อให้ได้มา หรือ the end justified the means นั่นแหละขอรับ

ต้องนำบทสัมภาษณ์ล่าสุดของท่านปรีดี มาฟังกัน จะเข้าใจอะไรๆได้มากเลย โดยฌแพาะยิ่ง..เมื่อตอนนั้นได้ทำไปเพราะความหนุ่ม.. ท่านเองก็แสดงให้เห็นได้ชัดว่าเน้นย้ำไปที่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เราจึงได้เห็นสภาพของท่านกับจอมพลป. ว่ารักกันในตอนต้น..หมางกันในตอนกลาง ..และอยู้ร่วมโลกกันไม่ได้ในตอนท้าย ..ท่านจึงตกเป็นเหยื่อ ของดาบสุดท้ายจากอริ ด้วยข้อหาที่ตนไม่ได้ทำ..


สภาทนายความออกแถลงการณ์ ค้านกลุ่มนิติราษฎร์ ยัน ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจบริหา
รครอบงำองค์กรอิสระ


2 ความคิดเห็น:

คนไทยกู้แผ่นดิน กล่าวว่า...

 
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ตั้งคำถาม ๑๕ ข้อต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มนิติราษฎร์ ทาง facebook Somkit Lertpaithoon ว่า:
“ในฐานะนักกฎหมายช่วยตอบคำถามเหล่านี้ด้วย
 
๑. เราสามารถยกเลิกกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้หรือไม่ เช่นการยกเลิก
รธน. ๒๕๔๙
 
๒. ถ้าตำรวจจับคนร้ายที่ทำผิดจริงมา แต่ไม่ได้สอบสวนโดยละเอียด
ต่อมาคนร้ายถูกฟ้องศาล มีการโต้แย้งว่ากระบวนการของตำรวจไม่ค่อยถูกต้อง
แต่ศาลเห็นว่าไม่เป็นไร ศาลก็พิพากษาไป ตกลงคำพิพากษาของศาลใช้ได้หรือไม่
 
‎๓. ถ้ามีคนเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในช่วง คมช.ไม่ถูกต้อง ก็ให้ดำเนินการใหม่
 คนอีกกลุ่มเห็นว่าการตัดสินคดีซุกหุ้น ศาลตัดสินผิดโดยสิ้นเชิง
 คนกลุ่มหลังจะขอให้ยกเลิกรธน. ๒๕๔๐ ตั้งศาลรธน.ใหม่ แล้วพิพากษาคดีซุกหุ้นใหม่ จะได้หรือไม่
 
๔. ประชาชนจะลงมติแก้รธน.ที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้หรือไม่
 
๕. รธน. ๒๕๕๐ ได้รับการลงประชามติโดยประชาชน ในทางกฎหมายเราจะพูดได้หรือไม่ว่า
ประชาชนลงมติโดยไม่ถูกต้อง หรือรธน. ๒๕๕๐ ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชน?
 
‎๖. คตส. ตั้งโดยคมช. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตั้งโดย คมช. ใช่หรือไม่
 
๗. การดำเนินการตามแนวคิดของนิติราษฎร์ ไม่มีผลทางกฎหมายต่อนายกทักษิณเลยใช่หรือไม่
 
๘. มาตรา ๑๑๒ ขัดแย้งกับ รธน .จริงหรือ และขัดกับรธน. ๒๕๕๐ ที่จะถูกยกเลิกใช่หรือไม่
 
๙. ประเทศทั้งหลายในโลกรวมทั้งเยอรมัน เขาไม่คุ้มครองประมุขของประเทศเป็นพิเศษแตกต่างไปจากประชาชนใช่หรือไม่
 
๑๐. ถ้ามีคนไปโต้แย้งนิติราษฎร์ในที่สาธารณะเขาจะไม่ถูกขว้างปาและโห่ฮาเหมือนกับหมอตุลย์ใช่หรือไม่
 
‎๑๑. ถ้าเรายกเลิกกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้ เราจะล้มเลิกการกระทำทั้งหลายและลงโทษคณะรัฐประหารกี่ชุด
สุจินดา ถนอม ประภาศ สฤษฏ์ จอมพล ป.  อ.ปรีดี หรือจะลงโทษเฉพาะคณะรัฐประหารที่กระทำต่อนายกทักษิณ
 
‎๑๒. ความเห็นของนักกฎหมายที่เห็นไม่ตรงกับนิติราษฎร์แต่ดีกว่านิติราษฎร์รัฐบาลนี้จะรับไปใช่หรือไม่
 
๑๓. ศาลรธน. ช่วยนายกทักษิณคดีซุกหุ้นถือว่าใช้ได้ แต่ไม่ช่วยคดียึดทรัพย์ถือว่าใช้ไม่ได้ เป็นตุลาการภิวัตน์ใช่หรือไม่
 
๑๔. บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรธน. ๒๕๕๐ แย่กว่า รธน. ๒๕๔๐, ๒๔๗๕ ที่นิติราษฎร์จะนำมาใช้ใช่หรือไม่
 
๑๕. คมช. เลว สสร.ที่มาจากคมช.ก็เลว  รธน.๒๕๕๐ ที่มาจาก สสร.ก็เลว   แต่รัฐบาลที่มาจาก รธน. เลวเป็นรัฐบาลดีใช่หรือไม่
สสร.ที่มาจากรัฐบาลชุดนี้และที่ อ.วรเจตน์จะเข้าร่วมก็เป็นสสร.ที่ดีใช่หรือไม่”

คนไทยกู้แผ่นดิน กล่าวว่า...

พนัส ทัศนียานนท์ ตอบคำถาม 15 ประเด็นที่ ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์


http://chorchangsinging.blogspot.com/2011/09/15.html

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง