บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิดข้อมูลจัดซื้อกล้อง CCTV พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ.กลุ่มทุนพรรคใหญ่กินรวบ


สาวลึกปมจัดซื้อกล้อง CCTV ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย พบบริษัทนายทุนพรรคการเมืองใหญ่รวบ 2 โครงการพร้อมบิ๊กลอตระบบสื่อสารกว่า 400 ล้าน
      กรณีการจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้บริหารจากพรรคประชาธิปัตย์กำลัง ถูกเรียกร้องให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆกับมีเสียงเรียกร้องให้เข้าไปตรวจสอบการจัดซื้อกล้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการจัดซื้อกล้องเปล่าหรือกล้องดัมมี่ในยุครัฐบาล  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   
      คำถามในเชิงสงสัยก็คือ CCTV  ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง 3 ปีย้อนหลังซื้อจากเอกชนรายใด?
      ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.comตรวจ สอบพบว่า การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (cctv)ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปี 2550-2550 ผ่านกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้ง
      ครั้งหนึ่ง วันที่ 29 มิ.ย. 2550  เป็นโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง  46 แห่งๆละ 8 กล้อง ผ่าน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด     วงเงิน 24,000,000 บาท 
      อีกครั้งหนึ่งวันที่ 13 พ.ย. 2552  เป็นโครงการจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งเพื่อรักษาความสงบเรียบ ร้อยของหน่วยงานราชการในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 28 แห่ง  ผ่าน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด  วงเงิน32,952,700 บาท
      รวม 2 ครั้ง 56.9 ล้านบาท
      ขณะที่การจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV เพิ่มเติมในเส้นทางภาคใต้เมื่อวันที่  29 ธ.ค. 2548  วงเงิน 4,153,400 บาท  และวันที่ 5 ม.ค.2552  วงเงิน 5,050,000 บาท   ผ่าน บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ชแอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ว่าจ้าง
      ทั้งนี้บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ชแอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด มี นายชาญ กุลถาวรากร  เป็นเจ้าของ ทุน 50 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่387/1 ซอยรัชดาภิเษก 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
      บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด ปัจจุบันแปลงสภาพเป็น  บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)  ทุน 738 ล้านบาท อยู่ในเครือบริษัท  สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ของคนตระกูลวิไลลักษณ์ เป็นเจ้าของ  นาย สมบัติ อุทัยสาง พล.อ.สัมพันธ์ บุญญานันต์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์  นายไพโรจน์ วโรภาษ  น.ส.รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์  นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์  นายศิริชัย รัศมีจันทร์นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  เป็นกรรมการ (ณ มิถุนายน 2554)
      จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทในเครือสามารถ เคยเป็น ผู้บริจาคเงินให้พรรคประชาธิปัตย์ในช่วงปลายปี 2543 จำนวน 1.5 ล้านบาท ทว่าหลังพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล คนตระกูลวิไลลักษณ์และกลุ่มสามารถได้กลายเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ให้พรรค ไทยรักไทยในยุค  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯสมัย 2  (ก่อนเลือกตั้งปี 2548) นับ 10 ล้านบาท กระทั่งเป็นผู้สนับสนุนในการก่อสร้างสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ในยุคที่นายเนวิน ชิดชอบ เรืองอำนาจ
      จากการตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาถึง 30 กันยายน 2553  บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด  เป็นผู้รับเหมาให้เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย atm-fr ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยถึง 20 ครั้ง วงเงินรวม 428,398,700 บาท(อ่านรายละเอียดในตาราง 1)
       น่าสังเกตว่า การจัดซื้อลอตใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2553
       ด้วยเหตุ บ.กลุ่มทุนสามารถใกล้ชิดยิ่งกับทักษิณและเนวิน กระมังที่พรรคการเมืองคู่แข่งขวักมือเรียกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้รีบเข้าไปตรวจสอบ?  
       ........
  การรับเหมาติดตั้งระบบสื่อสารและกล้อง CCTV ของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัดในกรมการปกครอง  (ตาราง 1 )  

รายละเอียด
วงเงิน   (บาท)
วันที่
1.เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย ATM-FR ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 20 อำเภอและศสส.ปค.เขต 12 จังหวัดยะลา
5,400,000
29 มิ.ย. 2550
2.ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของหน่วยงานราชการในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 28 แห่ง
24,000,000
29 มิ.ย. 2550
3.ซื้อตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมติดตั้ง สถานีควบคุมปลายทางเขาเขียว
2,860,000
25 ก.ย. 2550
4.เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย atm-fr ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 20 อำเภอและศสส.ปค.เขต 12 จังหวัดยะลา
21,600,000
22 พ.ย. 2550
5.เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและภาพ ผ่านโครงข่าย ATM-FR ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 อำเภอ22 พ.ย. 50
10,272,000
28 พ.ย. 2550
6.เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย ATM-FR ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 7 จุด
7,062,000
28 พ.ย. 2550
7.เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพผ่านโครงข่ายATM-FR ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 20 อำเภอและศสส.ปค.เขต 12 จังหวัดยะลา
21,600,000
19 พ.ย. 2551
8.เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพผ่านโครงการข่ายATM-FR ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 7 จุด
7,062,000
24 พ.ย. 2551
9.เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย ATM-FR ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 24 อำเภอ
25,000,000
24 พ.ย. 2551
10.เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพผ่านโครงข่ายATM-FR ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 10 อำเภอ
10,272,000
24 พ.ย. 2551
11.เช่าใช้บริการระบบสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 วงจร
6,240,000
24 พ.ย. 2551           

12.เช่าใช้บริการระบบสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียม ในภารกิจพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ
6,066,000
24 พ.ย. 2551
13.เช่าระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ในภารกิจพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทย-พม่า พื้นที่ จ.ตาก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี กาญจนบุรี จำนวน 9 แห่ง
6,066,000
24 พ.ย. 2551
14.รถยนต์ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อรองรับการขยายตัวสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คัน
4,280,000
29 ก.ย. 2552
15.ซื้ออุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (cctv)ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 46 แห่งๆละ 8 กล้อง
32,952,700
13 พ.ย. 2552
16.เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลและภาพ ผ่านโครงข่ายATM-FR
25,000,000
17 พ.ย. 2552
17.เช่าใช้บริการระบบสื่อสารสัญญาณผ่านดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 วงจร
6,240,000
23 พ.ย. 2552
18.เช่าใช้บริการระบบวงจรสัญญาณสื่อสาร
8,376,000
19 ส.ค. 2553
19.ซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ ประเภทแม่ข่ายจำนวน 36 รายการ
18,050,000
2 ก.ย. 2553
20.ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจสำหรับ จ.ชายแดนภาคใต้เป็นระบบDigital ระยะที่1
180,000,000
9 ก.ย. 2553
       ที่มา:ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com)รวบรวม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง