บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

เอาจริงหรือ?

คอลัมน์ : ปริทัศน์ : เอาจริงหรือ?
ดีใจที่หอการค้าหยิบยกเอาปัญหาคอรัปชั่นมาพูด โชคไม่ดีที่ผู้นำมาสิ้นไปก่อน แต่เชื่อว่าน่าจะมีคนสานต่อเจตนาที่ดีต่อประเทศ!

รัฐบาล ไทยรวมทั้งคนไทยเฉยเมยต่อปัญหานี้จนกลายเป็นมะเร็งที่ฝังรากลึก แก้ไขยากขึ้นทุกที จนกลายเป็นที่ยอมรับของเยาวชนในมหาวิทยาลัย! (จากผลของการวิจัย) แต่ก็ไม่ทำให้สังคมไทยเกิดปฏิกิริยาต่อต้านมากนัก จนกระทั่งประธานหอการค้าได้ออกมาวิจารณ์

ทัศนคติของสังคมไทยเป็น ลักษณะวัตถุนิยม ทำให้ประเทศไทยถูกเปรียบเทียบโดยนักวิชาการว่าเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยลักษณะทุนนิยม (CAPITALISM)แต่ผมเห็นว่ามีลักษณะเป็นทุนนิยมผูกขาด (MONOPOLY CAPITALISM) เพราะมีคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชี้นำประเทศ

จะให้ประเทศไทยเดินไปทางไหนก็ได้?

สิ่ง สำคัญที่ทำให้การคอรัปชั่นของประเทศไทยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เป็นเพราะระบบอุปถัมภ์ ซึ่งฝังรากลึกในสังคมไทยมานาน เกิดการเอาเปรียบทางสังคมตั้งแต่ระดับคนจนไปถึงคนรวย! เป็นสังคมที่เรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา จึงนำไปสู่การคอรัปชั่น ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา?

ทำไม? จึงมีการคอรัปชั่นทั้งๆ ที่มีกฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้มากมาย ที่สำคัญก็คือผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวว่าจะได้รับโทษ พูดได้ว่าโกงดื้อๆ ใครจะทำไม!

วิเคราะห์ได้ว่าเป็นเพราะระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทย!

อดีต นายกรัฐมนตรีที่เป็นทหารถูกฟ้องยึดทรัพย์ แต่ในทางปฏิบัติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลูกหลานก็อยู่สบายดี คนไทยลืมอะไร? ง่ายๆ เป็นเพราะระบบอุปถัมภ์ใช่ไหม?

ในอดีตประเทศไทยมีการรัฐประหาร โดยทหารนับ 10 ครั้ง แต่ไม่มีใครได้รับโทษจริงจัง นอกจาก 2-3 ครั้งที่มีการเสียชีวิต ผู้ที่ทำการยึดอำนาจสำเร็จก็ไม่มีความผิด และยังมีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย?

ไม่เห็นมีใครสนใจว่าทหารที่ทำการยึดอำนาจสำเร็จจึงมีทรัพย์สมบัติมากขึ้น!

ที่ ตั้งหัวข้อบทความในลักษณะนี้เพราะอยากเห็นการเอาจริงในเรื่องคอรัปชั่นของ สังคมไทย ต้องร่วมมือกันต่อต้านจึงสำเร็จ คนกลุ่มเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกครับ?

เอาแค่ให้สมาชิกของหอการค้าเพียง ครึ่งหนึ่งลงมือปฏิบัติ ไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ต้องลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม!

การแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากสังคม ไทยหรือสังคมโลกนั้นเป็นไปได้ยาก แต่การบรรเทาอาการให้เบาบางลงนั้นเป็นไปได้! เพราะคอรัปชั่นเกิดจากกิเลส คือความอยากซึ่งเป็นธรรมชาติของคน โดยเฉพาะคนที่มีอำนาจซึ่งมีโอกาสดีกว่าคนอื่น?

การแก้ไขจึงต้องทำจาก บนมาล่าง คือรัฐบาลหรือนักการเมืองต้องเป็นผู้เริ่มปฏิบัติ แต่ถ้าแก้จากข้างล่างขึ้นไปนั้นเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ นอกจากการปฏิวัติโดยประชาชน ซึ่งโอกาสอย่างนั้นเลยมาแล้วตั้งแต่ 14 ต.ค.16?

ลักษณะดังกล่าวต้องกำจัดคนให้หมดไปนับพัน ซึ่งจะทำให้สังคมปราศจากความสุขไปนาน!

จำ เป็นที่จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมมาดำเนินการ ซึ่งจะต้องค้นหาด้วยการระดมสมอง มีทั้งนุ่มนวลและเด็ดขาดซึ่งขึ้นอยู่กับคนแต่ละกลุ่มในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอำนาจอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันจะเอาด้วยไหม?

หอการค้าก็เป็นกลุ่มที่มีอำนาจในสังคมไทยกลุ่มหนึ่ง! ต้องระดมสมองหาวิธีการในการสร้างพันธมิตรหรือแนวร่วมขึ้นมา?

สื่อ มวลชนสำคัญที่สุด ถ้าส่วนใหญ่ร่วมมือด้วยจะบรรเทาอาการของเรื่องนี้ได้ภายในหนึ่งปี! กล้าไหมที่จะหยุดเสนอข่าวนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ?

ทั่วโลกใช้วิธีนี้เรียกว่าการลงโทษทางสังคม (SOCIAL PUNISHMENT) ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดของผู้ยิ่งใหญ่ในพรรค หรืออดีตเจ้าหน้าที่ชั้นสูงทั้งทหาร และพลเรือน ไม่ต้องเสนอข่าว เพราะผู้สื่อข่าวทราบดีว่านักการเมืองผู้นั้นร่ำรวยมาได้อย่างไร?

เพียง แต่ว่าเพราะระบบอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเข้าไปไม่ถึงหลักฐานหรือกล้าที่จะเอาผิด เป็นตัวอย่างที่ทำให้คนรุ่นหลังกล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย?

นัก วิชาการของสังคมไทยเลิกอ้างถึงคำว่านิติธรรมเสียที มันไม่มีหรอกครับในประเทศไทย เพราะถ้ามีจริงเราสามารถเอาผิดกับนักการเมืองขี้โกงได้หลายร้อยคน เอาแค่เรื่องสนามบินสุวรรณภูมิเรื่องเดียวก็มีผู้กระทำผิดเกินร้อยคนแล้ว!

นโยบาย รัฐบาลในเรื่องนี้ยังห่างไกล และเชื่อว่าถึงมีนโยบายแต่ก็ไม่มีการปฏิบัติ รัฐบาลยิ่งลักษณ์กล้าประกาศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไหมว่า เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ถ้ามีเรื่องคอรัปชั่นในกระทรวงใด รัฐมนตรีกระทรวงนั้นต้องลาออก!

ต้องเริ่มในลักษณะนี้คือ เอาที่หัวก่อน จะอ้างว่าไม่รู้เรื่องเหมือน รมว.มหาดไทยคนก่อนไม่ได้?

เท่า ที่ผ่านมาการคอรัปชั่นเกิดจากนักการเมืองร่วมมือกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จึงทำได้แนบเนียนและสำเร็จ จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมด้วย เพราะเป็นผู้รู้ข้อเท็จจริงที่เกิดในองค์กรของตัวเอง เป็นข้าราชการแบบลิงปิดตาไม่ได้?

รัฐบาลต้องเป็นผู้วางเครือข่ายใน การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เพราะส่วนใหญ่เกือบ 100% เกิดจากนักการเมืองที่เป็นรัฐบาล องค์กรภาคประชาชนต้องร่วมกัน โดยมีสื่อมวลชนเป็นแนวร่วม ต้องร่วมมือกันศึกษาวิธีการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกองค์กรเพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานในการดำเนินการ

ปล่อยให้หอการค้าทำอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องแสวงหาแนวร่วม โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาซึ่งก็มีเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบไม่แพ้องค์กรอื่น!

เป็น เรื่องที่ค่อนข้างวิกฤติสำหรับสังคมไทย เพราะคนส่วนใหญ่ไม่กระตือรือร้น ปัญหาจึงเกิดขึ้นเกือบทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ ไม่เว้นแม้แต่เอกชน ทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องนี้ในสายตาชาวโลก รัฐบาลเองไม่ให้ความสนใจ เพราะนักการเมืองเป็นต้นเหตุ คะแนนความโปร่งใสของประเทศไทยอยู่ที่ 3.5 จากคะแนน 10 คะแนน!

แค่ เป็นข่าวในสื่อมวลชน 2-3 วันแล้วก็ลืมกันไป แต่ผมเองไม่เคยลืม ต่อสู้เรื่องนี้มากว่า 30 ปีแล้ว ทำได้เฉพาะเมื่อเรามีตำแหน่งและหน้าที่เท่านั้น ได้แค่นี้จริงๆ!

อยาก บอกรัฐบาลว่า นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่นร่วมมือกันโกงประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกรุกป่า ตัดไม้ทำลายป่า บริหารงบประมาณของประเทศในลักษณะที่มีการทุจริตมากมาย แต่ไม่มีปฏิกิริยาจากข้าราชการประจำในเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่มีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลท้องถิ่น?

รัฐบาลชุดที่แล้วหนักหนาสาหัสที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน บางเรื่องเรียกได้ว่าโกงดื้อๆ ใครจะทำไม?

จะ หวังให้รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็คงจะหวังไม่ได้ เพราะจากการศึกษาติดตามในเรื่องการเมืองไทย พบว่า นักการเมืองไทยมีทัศนคติคล้ายกันในเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ ขึ้นอยู่กับอำนาจ โอกาส และวิธีการซึ่งอาจไม่เหมือนกัน!

ไม่ได้กล่าวหา แต่เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ประชาชนควรเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของนักการเมืองได้

ขอ เอาใจช่วยในความพยายามของหอการค้าไทยในเรื่องนี้ เชื่อว่าบุคลากรคงจะร่วมกันคิดวางเครือข่ายต่อต้านปัญหาคอรัปชั่นอย่างเป็น ระบบ เพราะปัญหานี้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมมานาน เป็นเรื่องที่ผู้กระทำผิดกล้าที่จะเสี่ยง เพราะผลตอบแทนค่อนข้างสูงเหมือนกับการค้ายาเสพติด!

ต้องเริ่มด้วยการ ปฏิบัติจากตัวเราเอง และแนวร่วมโดยเฉพาะสื่อมวลชน ซึ่งเป็นฐานันดรที่ 4 และมีอิทธิพลต่อสังคมไทยค่อนข้างมาก ต้องร่วมมือกันคิดและหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นจริงแล้วนำมาเผยแพร่ ต้องกล้าปฏิบัติเป็นรูปธรรม เช่น ในภาคีหรือเครือข่ายต้องเริ่มที่ความเป็นธรรมหรือยุติธรรมภายในองค์กรก่อน!

เริ่ม ตั้งแต่การให้คุณและโทษในเรื่องบุคลากร และการโยกย้ายตำแหน่งในองค์กรก็ได้ เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย จะค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ ยื่นหนังสือต่อ ผบ.ตร.คนใหม่ ให้ดำเนินการโยกย้ายด้วยความโปร่งใส ทำทันทีให้เต็ม 100% คงไม่สำเร็จ

แต่ขอให้โอนย้ายตำรวจด้วยฝีมือความรู้ความสามารถสัก 60% ได้ไหม? โดยไม่ต้องเสียเงิน!

ทำให้สังคมเห็นเรื่องเดียวก็เกินพอแล้วสำหรับการเริ่มต้น!

เป็นเรื่องยากแต่ต้องพยายาม เป็นสิ่งที่สังคมอยากเห็น เราต้องทำให้ได้?

รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง