บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ถวายฎีกาฯร้องทุกข์ทุกกรณีต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง-ข้อกม.


การถวายฎีกาฯร้องทุกข์หรือการถวายทรัพย์สินทุกกรณีต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จ จริงและข้อกฎหมายก่อน : กระดานความคิด โดย พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์

            การถวายฎีกาของกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อกลางปี 2552 ซึ่งผ่านพ้นไปนานแล้ว แต่ปัญหาก็ยังไม่จบ เมื่อมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันอีกในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะในประเด็นที่อาจจะสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนว่า เมื่อสำนักพระราชวังรับฎีกาแล้ว ทำไมต้องส่งให้รัฐบาลตรวจสอบอีก ส่งไปให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบแล้ว ทำไมยังไม่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย อะไรทำนองนี้ ผมจึงขอสรุปเหตุผลสั้นๆ จากประสบการณ์ที่เคยทำการตรวจสอบเรื่องลักษณะนี้มามากกว่า 200 เรื่องขึ้นไป สรุปได้ว่า

             การถวายเรื่องใดๆ ทูลเกล้าฯ ถึงในหลวง ต้องมีการตรวจสอบก่อนทุกชนิด ไม่ว่าจะยื่นผ่านสำนักพระราชวัง ยื่นระหว่างที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ฯลฯ เพราะมีผู้ทูลเกล้าฯ เรื่องต่างๆ มากมายในแต่ละวัน จึงต้องมีการกลั่นกรองหา “ข้อเท็จจริง” ของแต่ละเรื่องเสียก่อน ดังนี้
             1ฎีการ้องทุกข์ต่างๆ ต้องส่งให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ศรภ., สันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อน เพื่อหาข้อเท็จจริงว่า จริง ไม่จริง ไม่เป็นการกลั่นแกล้งใคร เข้าหลักเกณฑ์หรือขัดแย้งกับหลักกฎหมายหรือวัฒนธรรมอะไรหรือเปล่า ธรรมเนียมปฏิบัติเป็นอย่างไร ฯลฯ
             2.ส่วนฎีกาขอพระราช ทานอภัยโทษ เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ แล้ว ก็จะส่งให้กระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นต้นสังกัดของกรมราชทัณฑ์นำไปตรวจสอบก่อน ในประเด็นสำคัญว่า “นักโทษรู้สำนึกถึงควมผิดหรือไม่” ซึ่งหมายความว่า “นักโทษที่จะขอพระราชทานอภัยโทษนั้น จะต้องได้รับโทษมาแล้วระยะหนึ่ง จึงจะพิจารณาได้ว่านักโทษมีความประพฤติอย่างไร รู้สำนึกว่าตัวเองทำผิดมาหรือเปล่า”
             3.หนังสือขอถวายที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นๆ กรณีนี้ก็ต้องตรวจ สอบว่ามีคดีฟ้องร้องติดมาด้วยหรือเปล่า หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถวายเต็มใจหรือไม่ ถ้าบริจาคแล้วจะมีฐานะยากจนลงหรือเปล่า ฯลฯ ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วยกับการถวายเพียงคนเดียว หรือบริจาคแล้วผู้บริจาคจะไม่มีความสะดวก สบายในการดำรงชีวิตก็จะทรงไม่รับบริจาค สำหรับที่ดินที่ได้รับเกือบทั้งหมดจะนำไปจัดทำเป็นที่ตั้งของหน่วยงานบริการ สาธารณะทั่วๆ ไป ถ้าที่ดินมาก ก็จะแบ่งให้ประชาชนไปทำมาหากิน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายจังหวัด (ผู้ตรวจสอบ คือ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ศรภ. และสันติบาล เช่นเดิม)
             ทั้ง หมดนี้จะเห็นได้ว่า การถวายฎีกาหรือการส่งจดหมายทุกกรณี ต้องมีการตรวจสอบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลเป็นผู้นำเข้าขอรับคำปรึกษา จึงมีการนำขึ้นกราบทูล แต่ก็ต้องผ่านการตรวจสอบขององคมนตรีก่อนเช่นกัน
             ส่วน การขอรับการพระราชทานอภัยโทษให้คุณทักษิณนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น ประกอบด้วย (1) ตัวนักโทษร้องขอเองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องขอมา หรือหน่วยงานราชการเป็นผู้ร้องขอมาด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ “ประโยชน์สาธารณะ” และ (2.) ผู้ที่ถูกร้องขอนั้นจะต้องรับโทษอยู่ในขณะที่ตัวเองร้องขอ (ยกเว้นโทษยาเสพติด หรือโทษที่มีลักษณะรุนแรงบางเรื่องที่มุ่งกระทำต่อความมั่นคงของชาติ) ดังนั้นกรณีการร้องทุกข์ของคุณทักษิณ โดยกลุ่มคนเสื้อแดงจึงไม่น่าจะเข้าหลักเกณฑ์ หรือแบบธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาทั้ง 2 ข้อ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทักษิณยอมรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ความสุขก็จะเกิดขึ้นกับคุณทักษิณ เอง และเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย คุณทักษิณก็จะได้รับการยกย่องจากประชาชนส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับนายเนลสัน แมนเดลา หรือนางออง ซาน ซูจี ซึ่งคุณทักษิณมักจะอ้างอิงยกเป็นตัวอย่างอยู่เป็นประจำ
             สถาบัน พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเรานั้น มีวิวัฒนาการในการปกป้องชาติและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฎรมาเป็นเวลาที่ยาวนาน จนกลายเป็น “สัญลักษณ์” และ “เกียรติภูมิ” ของชาติไทยและคนไทยไปแล้ว เพราะในหลวงทรงให้ความยุติธรรมต่อประชาชนของพระองค์อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ภายใต้กรอบของกฎหมายและจารีตประเพณี ประเทศไทยจึงมีเอกราช มีศักดิ์ศรีและทุนสำรองของชาติที่มั่นคง มาตราบเท่าทุกวันนี้


คม ชัด ลึก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง