บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

โผทหาร " ลงตัวเมื่อวันที่ 22 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการปรับย้ายทหารชั้นนายพล ได้หารือถึงปัญหากรณีที่รัฐบาลไม่อนุมัติเปิดอัตราจอมพลในตำแหน่งประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ต้องคงตำแหน่งนี้ไว้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อตำแหน่งอื่น จึงให้ พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ (ตท.13) ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมตามเดิม ส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เสนอชื่อ พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพไทย ตามเดิมเมื่อครั้งที่เคยเสนอในการประชุมคณะกรรมการปรับย้าย เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา

โดยพล.อ.ยุทธศักดิ์ ก็เห็นด้วยตามที่ พล.อ.กิตติพงษ์ เสนอ โดยในการประชุมครั้งก่อน พล.อ.ยุทธศักดิ์ ได้ขอใช้อำนาจ รมว.กลาโหม เสนอชื่อของพล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ (ตท.11) รองปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม แต่หลังจากที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ตีโผทหารกลับมา และเรียก พล.อ.ยุทธศักดิ์ เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับการจัดทำโผทหาร ทำให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ยอมให้ พล.อ.เสถียรขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพล.อ.เสถียร ได้รับการผลักดันจากพรรคเพื่อไทย และพล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผบ.สส. ให้มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องจาก พล.อ.ทรงกิตติ ไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อตำแหน่ง ผบ.สส. ที่ได้เลือกพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ตท.12) เสธ.ทหาร ขึ้นเป็น ผบ.สส.ไว้แล้ว จึงดัน พล.อ.เสถียร มาชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ในขณะที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุน พล.อ.เสถียร เนื่องจาก ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ ภรรยา ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นผู้สนับสนุนในพื้นที่เลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 7 ที่นั่ง

ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญยังคงเป็นไปตามเดิมคือ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ตท.12) เสธ.ทหาร ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ตท.13) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือขึ้นมาเป็นผบ.ทร. ในส่วนกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้เสนอให้ขยับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เสนาธิการทหารบก ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก และให้ พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล รองเสนาธิการทหารบก ขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก โดยมี พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน และ พล.อ.โปฎก บุนนาค ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก โดยโผทหารจะส่งให้กับนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ (ตท.11) ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ (ตท.11) รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชาตรี ทัตติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ไมตรี โอรสหงส์ รองเสธ.ทหาร เป็นรองปลัดกลาโหม พล.อ.ภุชงค์ รัตนวรรณ(ตท.10) ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) เป็นจเรทหารทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ตท.12) เสนาธิการทหาร (เสธ.ทหาร) เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ (ตท.12) เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองผบ.สส. พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม (ตท.12 ) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผบ.สส. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (ตท.11)ผช.ผบ.ทอ.เป็น รอง ผบ.สส. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร (ตท.12) รองเสธ.ทหาร เป็น เสธ.ทหาร พล.อ.อ.สุปรีชา กมลศาสน์ (ตท.10) หน.ฝสธ.ผบ.สส.เป็นประธานคณะที่ปรึกษา บก.ทท. กองทัพบก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (ตท.12) เสธ.ทบ.เป็น รอง ผบ.ทบ. พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน (ตท.11)ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. เป็น ผช.ผบ.ทบ พล.อ.โปฎก บุนนาค(ตท.12) ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล (ตท.13) รองเสธ.ทบ.เป็น เสธ.ทบ. พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม(ตท.11) ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษา ทบ. พล.ท.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ (ตท.12) ปลัดบัญชีทหารบก(ปช.ทบ.) เป็น หัวหน้าฝ่ายเสธ.ประจำ ผบช. พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร (ตท.12) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก (จก.ยศ.)เป็น ที่ปรึกษาพิเศษทบ. (อัตราพลเอก) เป็น พล.ท.ยุวณัฐ สุริยกุล ณ อยุธยา(ตท.12) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก) พล.ท.อรุณ สมตน (ตท.14 ) ผช.เสธ.ทบ. ฝขว. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ (ตท.12) ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.เป็น รองเสธ.ทบ. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ตท.12 ) ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. เป็นรองเสธ.ท บ. พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ (ตท.12 )รอง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (รองผบ.นสศ.)เป็น ผบ.นสศ. พล.ต.อุทิศ สุนทร (ตท.14) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผบ.พล.ร.2 รอ.เป็น ผบ.พล.1 รอ. พล.ต.ภาณุวัชร์ นาควงศ์ ผบ.มทบ.11เป็น ผบ.พล.ร.9 พ.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.2 รอ. เป็น ผบ.พล.ร.2 รอ. กองทัพเรือ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ตท.13 )ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. ขึ้นเป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ หน.คณะฝสธ.ประจำ ผบช. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทร.(อัตราจอมพล) พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ทรงวุฒิพิเศษ เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.ท.พลวัฒน์ สิโรดม รอง เสธ.ทร. เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผบ.กองทัพเรือภาค 1 เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง (ตท.12) ผช.ผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เสธ.ทอ. (ตท.13)เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา (ตท.12) ผบ.ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ(คปอ.) เป็น ผช.ผบ.ทอ. และ พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ (ตท.13) รองเสธ.ทอ. เป็น เสธ.ทอ.
ไทยรัฐ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง