บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิดชื่อคณะทำงานกรองฎีกาช่วยแม้ว

พล.ต.อ. ประชาเซ็นตั้งคณะทำงานพิจารณารายชื่อคนเสื้อแดงยื่นถวายฎีกาขอพระราช ทานอภัยโทษทักษิณด้านประธานคณะทำงานเผยประชุมนัดแรกพรุ่งนี้ ยันไม่ถือเป็นเรื่องด่วน
 
พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 350/2554 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2554 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริง รายชื่อของกลุ่มคณะบุคคล ที่ยื่นทูลเกล้าฯถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
เนื้อหา ในคำสั่งระบุว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้เสนอเรื่อง กรณีคณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาให้กับพ.ต.ท.ทักษิณ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ เป็นไปตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2552 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
1. ผศ.วุฒิศักด์ ลาภเจริญทรัพย์ คณบดี คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ประธานคณะทำงาน
2. นายจุมพล ณ สงขลา อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา
4. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อธิบดีอัยการคดีพิเศษ
5. ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ม.มหิดล

6.นายนัทธี จิตสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
7.ผู้บังคับการกองคดีอาญาสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8.อธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
9.ผอ.กองนิติการ กรมราชทัณฑ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
10.หัวหน้าฝ่ายอภัยโทษ กรมราชทัณฑ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
       
คณะทำงานดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่
1.รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนผู้ถวายฎีกาและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์หรือไม่ 
2.พิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีความเห็นกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าอย่างไร 
3.พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์หรือระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการขอพระราช ทานอภัยโทษ หรือข้อเสนออื่นที่มีประโยชน์ต่อไป
4.ให้คณะทำงานสามารถมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่ง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา และให้หน่วยงานหรือบุคคลให้ความร่วมมือต่อคณะทำงาน และรายงานผลให้ทราบเมื่อมีความคืบหน้าหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรให้ทราบ ทุกระยะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้ง นี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะทำงานชุดดังกล่าว พล.ต.อ.ประชา แต่งตั้งผศ.วุฒิศักดิ์ เป็นประธานคณะทำงาน นายจุมพลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหนึ่งในตุลาการที่ตัดสินคดีซุกหุ้นภาค1ให้กับพ.ต.ท.ทักษิณพ้นผิด ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง มีกระแสข่าวว่าอาจจะได้เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุด นี้.
ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะประธานคณะทำงาน กลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีคณะบุคคลทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ระบุ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการในวันพรุ่งนี้ โดยคำสั่งไม่ได้กำหนดกรอบเวลาทำงาน จะไม่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ยืนยันจะทำตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างรอบคอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง