บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สภานัดโหวต5สค. นายกฯปู คลอดครม.ต่อทันที


ข่าวสด


ยันไม่ลืมเหลิม ขอเห็นใจจัดโผ ดึงทูต"จุลพงษ์" นั่งรมว.บัวแก้ว ยุ่นเชิญแม้วจ้อราชโองการ - นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ นำนายเจริญ จรรย์ โกมล นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รับพระบรมราช โองการโปรดเกล้าฯ เป็น ประธานสภาผู้แทนฯ และ รองประธาน ที่อาคารรัฐสภา เมื่อ 3 ส.ค.
ปธ.สภา รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แล้วขุนค้อนนัดโหวตเลือกนายกฯ 5 ส.ค. กองพิธี การถกเพื่อไทย สรุปใช้ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ที่ทำการพรรค จัดพิธีรับสนองพระบรมราช โองการโปรดเกล้าฯ นายกฯ ปู วอนทุกฝ่ายเห็นใจจัดครม. ยันไม่ลืมสารวัตรเหลิม หึ่งดึงทูต นอร์เวย์อดีตหน้าห้องแม้วนั่งรมว.ต่างประเทศ มาร์คจัดลาเก้าอี้ออกทีวี 4 ส.ค. คนปชป.คึกคักหาเสียงชิงกก.บห. สาธิตขอแข่งอลงกรณ์ชิงหน.พรรคภาคกลาง คุณหญิงกัลยาขอเสียง "อิสสระ สมชัย"หนุนโควตาอีสาน ขณะมาร์คจีบวิฑูรย์รองหน.ภาคอีสาน วิรัชโวยโดนเทือกสกัด

นัดโหวตเลือกนายกฯ 5 ส.ค.

วัน ที่ 3 ส.ค. ที่รัฐสภา นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้รับทราบว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานสภาแล้ว ซึ่งสำนักงานเลขาธิการ สภา ได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ในเวลา 14.00 น. โดยได้แจ้งให้ ส.ส. ทุกคนทราบเพื่อให้เข้าร่วมในพิธีแล้ว ส่วนการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ได้รับแจ้งจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งให้ทำหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 ส.ค. เวลา 10.00 น. เนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีกำหนดนัดประชุมพรรคในวันที่ 4 ส.ค.

ผู้สื่อ ข่าวรายงานว่า คณะทำงานของนาย สมศักดิ์ ได้เดินทางมาใช้ห้องทำงานของประธานสภา ที่ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 เพื่อเตรียมรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ทำหน้าที่ประธานสภาอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะเปิดห้องรับรองพิเศษชั้น 2 ให้สมาชิกและข้าราชการเข้าร่วมแสดงความยินดี รวมถึงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการทำหน้าที่ประธานสภาต่อไป

ปธ.สภารับพระบรมราชโองการ

ผู้ สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อค่ำวันที่ 2 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2554 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ 1.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 2.นายเจริญ จรรย์โกมล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 3.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดัง กล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 124 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 ส.ค. 2554

เวลา 14.00 น. ที่ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเจริญ จรรย์โกมล ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภา คนที่ 1 และนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภา คนที่ 2 ทั้งนี้ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการมาที่บริเวณพิธี และได้ อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภา

จากนั้นนายสมศักดิ์ พร้อมด้วยนายเจริญ และนายวิสุทธิ์ รับสนองพระบรมราชโองการต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขุนค้อนลั่นเป็นกลาง

ภาย หลังรับสนองพระบรมราชโองการ นายสมศักดิ์ได้แสดงความขอบคุณข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภา และเพื่อนส.ส.จากพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นที่มาร่วมพิธี อาทิ นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย นายสันตศักย์ จรูญงามพิเชษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชล ที่นำแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี

นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่ประธานสภาว่า ตนและรองประธานสภาทั้ง 2 คน จะทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง ซึ่งได้หารือกับรองประธานสภาทั้ง 2 คนแล้วว่า จะบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมสภาอย่างเคร่งครัด สิ่งแรกที่ตั้งใจจะทำ คือ เรื่ององค์ประชุม ต้องทำ ให้ส.ส.ให้ความร่วมมือ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เพราะมีส.ส.หน้าใหม่เยอะ และคงมีจิตสำนึก แต่ถ้ามีปัญหาอาจขอความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนข้อบังคับการประชุม เดิมก็ดีอยู่แล้ว แต่วิธีนับองค์ประชุม อาจต้องแก้ไขโดยนับผู้ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเป็นองค์ประชุมทั้งหมดด้วย

เมื่อ ถามต้องใช้ค้อนควบคุมการประชุมหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คงไม่ต้องใช้ ที่จริงในอดีตไม่เคยใช้ ส่วนที่นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานสภาฝากรัฐบาลใหม่ให้สนใจการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัตินั้น ก็ต้องเป็นอย่างนั้น และจะขอความร่วมมือไปยังน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้มาตอบกระทู้ในสภา

เจริญเร่งถกหาคนนั่งปธ.กมธ.

เมื่อ ถามถึงการนัดประชุมสภาเพื่อเลือกนายกฯ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนนัดประชุมแล้วในวันที่ 5 ส.ค. เวลา 10.00 น. ซึ่งไม่ได้ถือฤกษ์ยาม ทั้งนี้ขั้นตอนการเลือก คือ ส.ส.จะเสนอชื่อบุคคลให้เป็นนายกฯ โดยใช้เสียงรับรอง 1 ใน 5 และใช้การโหวตโดยเปิดเผย ผู้ที่ได้รับเลือกต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสภา จากนั้นจะนำรายชื่อผู้ได้รับเลือกขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

นายเจริญ กล่าวว่า การใช้ข้อบังคับการประชุมสภาเพื่อควบคุมการประชุมอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องวางแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้การประชุมราบรื่น สมาชิกต้องรู้หน้าที่ ต้องขอความร่วมมือพรรคต่างๆ ให้ส.ส.รู้หน้าที่ในการเข้าร่วมประชุม ส่วนแนวทางแก้ปัญหาสภาล่ม ต้องมีมาตรการเปิดเผยหรือแสดงให้สาธารณะเห็นว่าใครไม่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่จำเป็นต้องทำเว็บไซต์เผยแพร่อย่างที่ส.ว.เสนอไว้

นายเจริญ กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 35 คณะว่า ขณะนี้ได้ให้สำนักงานเลขาธิการสภา ทำหนังสือเชิญตัวแทนทุกพรรคหารือเรื่องการแต่งตั้งกรรมาธิการ เป็นไปตามสัดส่วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด คาดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะทราบว่าใครจะได้กรรมาธิการใด แต่อาจมีปัญหาเรื่องตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งแต่ละพรรคมีความต้องการอยู่แล้วว่าอยากได้คณะใด

วิสุทธิ์ขอความเป็นธรรม

นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภา คนที่ 2 กล่าวถึงเสียงวิจารณ์ไม่เหมาะจะรับตำแหน่ง เพราะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดสมานเมตตา แมนชั่น ที่บางบัวทองว่า ยืนยันว่าตนไม่มีข้อหา ไม่มีคดี เพราะคดีที่เกิดขึ้น มีการสอบสวนทั้งหมดแล้ว ถือว่าจบแล้ว คงไม่เป็นธรรมกับตน หากจะมีใครยัดเยียดข้อหาหรือคดีให้ ดังนั้นขอความเป็นธรรมและขอโอกาสทำ งานเพื่อพิสูจน์ฝีมือต่อไป

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ยอมรับว่าการทำหน้าที่รองประธานสภายากและเป็นหน้าที่ใหม่ ซึ่งต้องเรียนรู้อีกมาก เพราะเป็นหน้าที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องวางตัวเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นกลางให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ยืนยันว่าจะไม่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องมัวหมองอย่างแน่นอน

งานสำคัญ - นาย ภราดร เณรบำรุง รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ ตรวจสอบที่ทำการพรรคเพื่อไทย สถานที่ที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร จะใช้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ


กองพิธีการถกจัดสถานที่

เวลา 09.15 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายภราดา เณรบำรุง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร (ข้าราชการประจำ) พร้อมด้วยผอ.กองพิธีการ และเจ้าหน้าที่กองพิธีการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าหารือกับนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ถึงขั้นตอนและการจัดสถานที่รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯนายกฯ โดยสรุปจะใช้ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารที่ทำการพรรคเพื่อไทย

นาย ภราดา กล่าวว่า มาหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมสถานที่ ส่วนเรื่องการแต่งกายของนายกฯหญิง ได้แจ้งให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งไม่มีอะไรเป็นพิเศษ จะใช้ชุดปกติขาว แต่ยังไม่ได้หารือเรื่องชุดครุยเสนาบดีว่าจะต้องมีหรือไม่ ขณะที่การลงนามในเอกสารต่างๆ จะเหมือนกับนายกฯชาย ไม่มีอะไรที่แตกต่าง

พท.คุมเข้มตลอดพิธี

ผู้ สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า ตลอดทั้งวันบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ในช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่กองพิธีการ ทำเนียบรัฐบาล มาดูสถานที่เตรียมรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นายกฯแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่จากสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที (ช่อง 11) มาดูสถานที่เตรียมถ่ายทอดสดเช่นกัน โดยทีมงานของน.ส. ยิ่งลักษณ์ ที่เตรียมใช้ห้องโถงชั้น 7 เป็นสถานที่รับสนองพระบรมราชโองการ และในช่วงพิธี จะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทั้งหมดไปถ่ายภาพ ทำข่าว เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้น แต่จะให้ช่อง 11 เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสด โดยให้แต่ละช่องเกี่ยวสัญญาณแทน ขณะที่ช่างภาพนิ่งจะใช้ระบบพูลเช่นกัน โดยอนุญาตเฉพาะช่างภาพนิ่งของพรรค และของทำเนียบรัฐบาลเท่านั้น โดยจะเปิดให้สื่อมวลชนทำข่าวตอนที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ แถลงเปิดใจหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเสร็จสิ้น ทั้งนี้จากการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯจะเป็นในช่วงค่ำของวันที่ 5 ส.ค.

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการประชุมส.ส.พรรค วันที่ 4 ส.ค. ที่ประชุมจะลงมติวาระการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกฯ เพื่อให้เป็นมติพรรค และจะแจ้งถึงขั้นตอนการโหวตเลือกนายกฯ ในวันที่ 5 ส.ค.นี้ จากนั้นจะแจ้งมติพรรคให้พรรคร่วมรัฐบาลทราบต่อไป

ปูวอนทุกฝ่ายเห็นใจจัดครม.

น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร ว่าที่นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวตนายกฯ ว่า ประธานสภาต้องแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่างเป็นทางการ หากโปรดเกล้าฯตำแหน่งนายกฯลงมาแล้ว จะใช้ที่ทำการพรรคเพื่อไทยเป็นสถานที่รับสนองพระบรมราชโองการ แต่ต้องรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน เมื่อถามว่าเป็นห่วงขั้นตอนการโหวตนายกฯที่เสียงสนับสนุนอาจจะแตกหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค จะพูดคุยกันในพรรคให้เกิดความเรียบร้อยก่อน

เมื่อถามถึงส.ส.อีสาน เริ่มแสดงความไม่พอใจและเกรงจะไม่ได้โควตารัฐมนตรี 8 ที่นั่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า อยากให้ส.ส.ทุกคนใจเย็นๆ เพราะพรรคไม่เคยลืมผู้ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพรรคมาและจะทำให้ดีที่สุด ขอความเห็นใจว่าขณะนี้ประชาชนที่เดือดร้อนและรอความหวังให้รัฐบาลเข้ามาแก้ ปัญหา ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพรรค ซึ่งตนและคณะกรรมการบริหารพรรคจะทำให้ดีที่สุด

ยันไม่ลืมชื่อ"เหลิม"

เมื่อ ถามว่ากดดันหรือไม่ที่หลายกลุ่มเข้ามาเสนอขอตำแหน่งรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นการให้ความคิดเห็น ซึ่งจะรับข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจ พรรคยังไม่ได้สรุปว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นรัฐมนตรี รอให้มีผลสรุปชัดเจนก่อน วันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเลือกนายกฯ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและต้องรอโหวตนายกฯให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะคุยเรื่องโผครม. ทุกอย่างต้องรีบให้เป็นไปตามขั้นตอน และดำเนินการทีละขั้น

เมื่อถามว่าชื่อของร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยังไม่หลุดโผใช่หรือไม่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า "ร.ต.อ.เฉลิม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และทำงานร่วมกับพรรคมานาน แน่นอนว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เราไม่ลืมอยู่แล้ว"

เมื่อถามว่าหากมี บางกลุ่มในพรรคฝ่ายค้านโหวตสนับสนุนให้เป็นนายกฯ ในอนาคตจะดึงมาร่วมรัฐบาลหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ยังพูดตอนนี้ไม่ได้ วันนี้ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตสนับสนุน ซึ่งถือเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

หึ่งดึงทูตจุลพงษ์คุมต่างประเทศ

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศต่างพูดคุยกันถึงรายชื่อบุคคลที่น่าจะเป็น รมว.ต่างประเทศคนใหม่ ตั้งแต่ในช่วงเช้าวันที่ 4 ส.ค. โดยมีรายชื่อของนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เข้ามาเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งราย นอกจากชื่อที่เคยเป็นแคนดิเดตก่อนหน้านี้ เช่น นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายวิกรม คุ้มโพโรจน์ อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับนายจุล พงษ์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ พี่ชายแท้ๆของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และเคยเป็นอดีตหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นรมว.ต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ.2537-2538 ที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี

นายจุลพงษ์เคยเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนัก งานการค้าและเศรษฐกิจ ที่ไทเป ระหว่างปี 2541-2545 จากนั้น เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ.2545-2547 ต่อมาเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พ.ศ.2547-2550 และเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน ซึ่งนายจุลพงษ์มีกำหนดจะเกษียณอายุเดือนก.ย. นี้

เรียกว่าที่รมต.กรอกประวัติก่อน

รายงาน ข่าวแจ้งว่า สำหรับผู้มีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีบางคน อาทิ น.อ.อนุดิษฐ์ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็นต้น ได้ทยอยเข้ามากรอกประวัติในเอกสาร เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะ รัฐมนตรี(สลค.)ตรวจสอบต่อไป ซึ่งบางคนยอมรับว่ายังไม่ทราบว่าจะได้นั่งในกระทรวงใด เนื่อง จากได้รับการประสานให้มากรอกเอกสารรอไว้ก่อน ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะพิจารณารายชื่อแคนดิเดต โดยดูคุณสมบัติ โดยเฉพาะในตำแหน่งที่ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์จะสอบถามความสมัครใจและความสามารถในการทำงาน โดยระบุว่าอาจจะอยู่ในตำแหน่งได้ ไม่นาน เพราะเข้ามาเพื่อช่วยทำงานผลักดันนโยบายตามที่หาเสียงให้ได้ จากนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้

รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย แจ้งว่า การจัดครม.ยิ่งลักษณ์ 1 ค่อนข้างจะชัดเจนในกระ ทรวงหลักที่สำคัญ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากแกนนำและผู้ใหญ่ของพรรค และมีบางตำแหน่งที่พ.ต.ท.ทักษิณขอพิจารณาบุคคล เพราะต้องมี สเป๊กไว้วางใจได้ และมีภาพที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเข้าใจแนวนโยบายที่จะขับเคลื่อน อาทิ กระ ทรวงการคลัง วางตัว นายวิชิต สุรพงษ์ชัย นั่งรมว.คลัง ขณะที่รมช.คลัง ยังมีชื่อของนายบัณฑูรย์ สุภัควณิช ส่วนพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิ ประภา ยังมีชื่อเป็นรมว.กลาโหม พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี เป็นรมว.คมนาคม โดยมีน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ และนายประภัสร์ จงสงวน ติดโผรมช.คมนาคม

เหลิมยังไม่หลุดโผครม."ปู1"

ส่วน รมว.ต่างประเทศ ชื่อของนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ยังอยู่ในโผ ขณะที่กระทรวงมหาด ไทย มีชื่อนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรมว. มหาดไทย และนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็นรมช.มหาดไทย ขณะเดียวกันมีชื่อนายฐานิสร์ ติดโผด้วย กระทรวงยุติธรรม มีชื่อพล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก ส่วน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่มีข่าวว่าจะรับตำแหน่งรมว.ยุติธรรม ล่าสุดมีข่าวว่าหลุดไปนั่งรมว.สาธารณสุข และดูงานด้านสังคม ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ยังคงเป็นชื่อนายอุดมเดช รัตนเสถียร และนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ มีชื่อเป็นรมว.แรงงาน อย่างไรก็ตาม คาดว่ารายชื่อรัฐ มนตรีจะชัดเจนหลังจากโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกฯ

หวั่นครหามัชฌิมาไม่โหวตปู

นาย ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการโหวตนายกฯ ในวันที่ 5 ส.ค. ว่า พรรคยังไม่มีมติในเรื่องนี้ เพราะยังไม่ได้หารือกัน แต่พรรคตนเป็นฝ่ายค้าน มติจะเป็นในรูปแบบของฝ่ายค้าน ซึ่งจะงดออกเสียง ยืนยันเสียงของพรรคไม่แตกแน่นอน

รายงานข่าวจากกลุ่มมัชฌิมา พรรคภูมิใจไทย แจ้งว่า ส.ส.ของกลุ่มจะลงมติในรูปแบบการงดออกเสียง เนื่องจากการโหวตสนับสนุน น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกฯ จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม ที่จะถูกมองว่าเป็นงูเห่า อยู่กับใครก็หักหลัง และทำให้ความเชื่อมั่นในกลุ่มลดน้อยลง ดังนั้น การลงมติของกลุ่มมัชฌิมาจะเป็นไปตามมติของพรรคภูมิใจไทย

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า แสดงความยินดีกับนายสมศักดิ์ นายเจริญ และนายวิสุทธิ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภา และองค์ประธานสภา เชื่อว่าบุคคลทั้ง 3 มีประสบการณ์ผ่านงานการเมืองมาพอสมควร น่าจะทำให้สภามีบรรยากาศที่ดีได้ ส่วนกรณีนายสมศักดิ์ ระบุจะประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกฯ ในวันที่ 5 ส.ค. นั้น พรรคเห็นด้วยจะได้ตั้งครม.ให้ทันก่อนวันที่ 12 ส.ค. ซึ่งจะมีงานเฉลิมพระชนม พรรษาฯ จะได้นำครม.เข้าเฝ้าฯ

มาร์คจ้อทีวี4ส.ค.-แถลงลาเก้าอี้

ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯจะจัดรายการพิเศษ "รายงานสถานะประเทศเพื่อส่งต่อประ เทศไทย" โดยรายงานสถานะเศรษฐกิจ การคลัง สังคม ความมั่นคงและความปรองดองภายในประเทศ และงานเร่งด่วนที่อยากฝากรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการ พร้อมถือโอกาสอำลาตำแหน่งนายกฯ ด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกเท่าที่เคยมีรัฐบาลมา ทั้งนี้ จะออกอากาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันที่ 4 ส.ค. เวลา 20.30 น. มีเนื้อหา 10 นาที และจะนำเนื้อหารายการทำเป็นเอกสารส่งให้รัฐบาลและเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน

รายงาน ข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า การโหวตเลือกนายกฯ พรรคจะไม่ส่งผู้แข่งขันและงดออกเสียง เพราะถือว่าพรรคเพื่อไทยได้รับฉันทานุมัติจากประชาชน ส่วนการปรับโครงสร้างและยุทธศาสตร์เสริมงานฝ่ายค้าน จะใช้ครม.เงาเป็นองค์กรหลัก ให้โฆษกครม.เงาตอบโต้ประเด็นต่างๆ โดยจะเปิดตัวสิ้นเดือน ส.ค.นี้ พร้อมตั้งคณะทำงานพิเศษด้านต่างประเทศ ส่วนงานด้านการเมืองจะมอบให้รองหัวหน้าพรรค ซึ่งคาดว่าจะเป็น นายชำนิ ศักดิเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ มาทำหน้าที่คล้ายสมัยเป็นประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์ทาง การเมือง นอกจากนั้นจะจัดตั้งสถาบันติดตามนโยบายและการทุจริตคอร์รัปชั่น ทำงานคู่ขนานกับครม.เงา ซึ่งจะมีทั้งคนในและคนนอกพรรคมาร่วมงานในสถาบันนี้ เบื้องต้นมี นาย กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ อดีตรองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ นายสรรเสริญ สมะลาภา ส.ส.กทม. ในฐานะทีมเศรษฐกิจของพรรค

คนปชป.หาเสียงคึกคักชิงกก.บห.

นาย สาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง รักษาการกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ แถลงประกาศตัวลงสมัครเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง โดยชูวิสัยทัศน์ยึด 4 ข้อหลัก คือ 1.มีอุดมการณ์เป็นสายเลือดของพรรค 2.มีผลงานประสบความสำเร็จจากการเลือกตั้งมาตลอด ผลักดันให้ จ.ระยองมีส.ส.พรรคถึง 4 คน ยกจังหวัดมาแล้ว 2 สมัย 3.มีความอาวุโสอยู่กับพรรคมา 14 ปี เป็นส.ส. 4 สมัยติดต่อกันและ 4.มีบทบาทและผลงานเป็นที่รู้จักของสาธารณะ หากเลือกตน ก็จะเอาโมเดลจ.ระยอง ที่ชนะเลือกตั้งมาใช้ในพื้นที่ภาคกลางและตั้งเป้าเพิ่มส.ส.ภาคกลาง 96 คนให้ได้ 45 คน ยืนยันว่าหากพลาดตำแหน่งก็พร้อมทำงานกับนายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ประกาศลงสมัครรองหัวหน้าพรรคภาคกลางเช่นกันได้ ไม่มีปัญหา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ขอเสนอตัวลงชิงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน แม้ที่ผ่านมาจะมีชื่อเป็นแคนดิเดตเลขาธิการพรรคก็ตาม ถือเป็นการให้เกียรติของเพื่อนสมาชิก เข้ามาอยู่กับพรรคก็ช่วยงานพรรคตลอดและเห็นว่าจุดอ่อนของพรรคอยู่ที่ภาค อีสาน และตนเป็นคนอีสาน เป็นลูกหลานย่าโม เชื่อว่าเป็นคนที่รู้จักคนอีสานดีพอสมควร และรู้ว่าคนอีสานเป็นคนน่ารักถ้าเราสร้างความเข้าใจกับเขาอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาเขาถูกปั่นหัวในช่วงหนึ่ง โดยเราจะไปสร้างมวลชนในพื้นที่ เชื่อว่าจะรวบรวมคนเหล่านี้ให้มาต่อสู้เพื่อประเทศชาติในทิศทางที่ถูกต้อง ได้ โดยใช้วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นให้เขากลับมาอยู่ในกรอบ เชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุน

"กัลยา"ขอแข่งกับ"อิสสระ"

"ดิฉัน จะใช้เวลาทุ่มเทให้กับภาคอีสาน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ การเสนอตัวครั้งนี้ดิฉันได้หาเสียงบ้างแล้ว ทุกคนที่ทราบก็พอใจและบอกว่าเขาจะลงไปช่วยในพื้นที่ และขอดูเป็นจังหวัดๆ ไปเลย ซึ่งเขามีแนวคิดตั้งมวลชนสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในวิธีการของ เขาอยู่แล้ว" คุณหญิงกัลยา กล่าว

ส่วนที่แกนนำภาคอีสานสนับสนุนนาย อิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่นั้น คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ได้บอกกับนายอิสสระและขอคะแนนแล้ว ซึ่งนายอิสสระ ไม่ได้ว่าอะไร กลับบอกว่านี่แหละพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนแกนนำคนอื่นๆ ก็ทราบแล้วเช่นกัน เราจะทำให้ดีที่สุด จากผลงานที่อยู่กับพรรคมา 10 ปี ไปช่วยภาคอีสานตลอด ถ้าตนได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกพรรค ก็พร้อมเป็นแม่ทัพอีสานเพราะตนเป็นลูกหลานย่าโม

มาร์คจีบวิฑูรย์รองหน.ภาคอีสาน

นาย วิฑูรย์ นามบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แกนนำภาคอีสาน กล่าวว่า จากที่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ เสนอตัวลงชิงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน ถือเป็นการแข่งขันตามปกติ และเป็นสีสัน แสดงให้เห็นว่าในพรรคไม่ใช่ใครคนใดจะมาชี้นำให้เลือกใครได้ ซึ่งคุณหญิงกัลยา ถือว่ามีความสูสีกับนายอิสสระ มีชื่อเป็นแคนดิเดตรองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน ส่วนตัวได้ประกาศเชียร์นายอิสสระไปแล้ว เพราะคิดว่าคุณหญิงกัลยาจะไม่ลงในตำแหน่งนี้ เนื่องจากมีชื่อเป็นแคนดิเดตเลขาธิการพรรค แต่ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งไป ทุกคนก็พร้อมทำงานให้พรรค

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า เมื่อเช้าวันที่ 3 ส.ค. ตนได้ส่งเอสเอ็มเอสไปอวยพรวันเกิดนายอภิสิทธิ์ ซึ่งที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์ไม่เคยโทร.หาเลย แต่วันนี้โทร.มาขอบคุณที่อวยพร พร้อมบอกว่าขอของขวัญสักอย่างให้มาเป็นรองหัวหน้าพรรคได้หรือไม่ ได้บอกไปว่าให้ใจเต็มร้อย ทุ่มเททำ งานให้พรรค ไม่ต้องกังวลว่าจะไปไหน แม้ไม่มีตำแหน่งก็ทำงานให้อย่างเต็มที่

วิรัชโวยโดน"ดอนรัก"สกัด

นาย วิรัช ร่มเย็น ส.ส.ระนอง พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้ท้าชิงรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ เปิดเผยว่า ตนเริ่มรู้สึกว่ามีขบวนการขัดขวางไม่ให้ตนชนะเลือกตั้ง เห็นได้จากข่าวล่าสุดที่นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะลงสมัครชิงตำแหน่งดังกล่าวด้วย ทั้งที่ในการเรียกส.ส.ไปพบที่บ้านดอนรักของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รักษาการเลขาธิการพรรค มีการพูดชื่อนายจุรินทร์ ว่าจะได้เป็นรองหัวหน้าพรรคโควตาวีไอพี แต่เมื่อตนหาเสียงมาถึงขนาดนี้แล้ว จะไม่ถอย เพราะหากถอนตัว ตนคงต้องเลิกเล่นการเมืองไปด้วย

"เหมือน เรือวิ่งมาถึงกลางคลองแล้ว จะให้ ยูเทิร์นกลับไปยังฝั่งที่มาอีกไม่ได้ หลังจากนี้ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือกำนันโทร.เรียกเข้าไปพบ เพื่อขอให้ถอนตัว ผมจะยืนยันเดินหน้าหาเสียงต่อไป ยอมรับว่ามีฐานเสียงเดียวกับนายจุรินทร์ และมีสิทธิ์ตัดคะแนนกันเอง จนอาจเป็นเหตุให้นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา ผู้สมัครอีกคนชนะเลือกตั้งในวันที่ 6 ส.ค.นี้" นายวิรัชกล่าว

กกต.เล็งทำเอกสารแจงทุกมติ

ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วม กล่าวหลังการประชุมกกต.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงมติกกต.ในบางประเด็นที่สาธารณชนยังไม่เข้าใจ และเกิดความสับสน โดยเฉพาะการรับรองผลการเลือกตั้งของนาย จตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โดยที่ประชุมกกต.เห็นควรให้สำนักประชา สัมพันธ์จัดทำเอกสารชี้แจง รวมถึงมติอื่นของกกต. ในอนาคตด้วย ทั้งประเด็นกฎหมาย และประเด็นที่กกต.พิจารณา เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ส่วนความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสมาชิกภาพของนายจตุพรนั้น กกต.ได้เร่งดำเนินการอย่างเร็วที่สุดและรอบคอบที่สุด

นายวิสุทธิ์ กล่าวถึงกรณีมีคนมาฟ้องกกต.ว่า ทำได้ แต่ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะกกต. ก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองเช่นกัน แต่ไม่ใช่ว่ากกต.อยากมีเรื่องกับใคร ส่วนการพิจารณาเรื่องร้องคัดค้านส.ส.ที่กกต.ประกาศรับรองไปแล้วนั้น ทุกคำร้องจะกลับไปที่อนุกรรมการเพื่อรวบรวมหลักฐานอีกครั้ง เพราะกกต.ยังมีเวลาอีก 1 ปี ซึ่งกกต.เร่งพิจารณาเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่ายื้อเวลา

อภิชาตชี้คุณสมบัติ"จตุพร"

นาย อภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง กล่าวถึงกกต.มีมติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อ ไทยของนายจตุพร ว่า ตนมีความเห็นไปแล้วว่ากรณีนายจตุพรไม่จำเป็นต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะเห็นว่าขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคในวันเลือกตั้ง 3 ก.ค.แล้ว ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ดังนั้นกกต.น่าจะมีอำนาจพิจารณาได้ แต่กกต.อีก 4 คนมองว่าไม่ใช่อำนาจกกต.ที่พิจารณาว่านายจตุพรขาดจากสมาชิกพรรค และเห็นควรให้ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย และกรณีนี้ไม่ต้องให้นายทะเบียนพรรคการเมืองวินิจฉัยเพราะเป็นเรื่องของกก ต.จะวินิจฉัย อีกทั้งกรณีแบบนี้เคยมีการวินิจฉัยว่าจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ตนมองว่าเป็นอำนาจกกต.ในพิจารณาได้ ส่วนวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งของนายจตุพร ยังไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ

นาย อภิชาต กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีนางพัชรินทร์ มั่นปาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นอาจไม่ทราบว่านายสุรทิน พิจารณ์ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) เป็นบุคคลล้มละลายเพราะนางพัชรินทร์ไม่ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค แต่ถ้านางพัชรินทร์ อยู่ในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคด้วย อาจกระทบต่อการเป็น ส.ส.ของนางพัชรินทร์ได้ ดังนั้นกรณีพรรคปธม. น่าจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของนายสุรทิน เพียงคนเดียว ไม่น่าจะกระทบต่อพรรค แต่เรื่องยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการ เพราะต้องดูว่าจะกระทบถึงยุบพรรคหรือไม่

เผยตั้งอนุฯสอบหลายคดี

นาย สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการกกต. กล่าวว่า ที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาเรื่องร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งในเขตต่างๆ รวมถึงการพบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีชมพู) ที่จ.ราชบุรี ที่ตอนนี้มีความคืบหน้าไปบางส่วน โดยคณะอนุกรรมการไต่สวนที่ กกต.ได้ตั้งขึ้น กำลังเร่งพิจารณาสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง ส่วนความคืบหน้ากรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีผู้บริหารระดับสูงของ กกต. ไปตีกอล์ฟกับนักการเมืองนั้นขณะนี้คณะกรรมการได้เริ่มสืบสวนสอบสวนแล้ว โดยได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานและเลขานุการชมรมกอล์ฟ สำนักงานกกต. รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกกต.และข่าวที่เผยแพร่ในสื่อ อาจต้องใช้เวลาเพื่อรวบรวมข้อมูล

นายสุทธิพล กล่าวถึงการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กกต.จว.) ทั้ง 63 จังหวัดที่จะหมดวาระลงว่า เนื่องจาก กกต.ได้ขยายเวลาทำงานให้กับกกต.จว.ชุดปัจจุบันถึงเดือนก.ย. ซึ่งเดิมจะครบวาระช่วงต้นเดือนก.ค. แต่ติดภารกิจจัดการเลือกตั้งส.ส. คาดว่าขั้นตอนสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติจะเสร็จภายในสิ้นเดือน ส.ค. จากนั้นจะส่งให้ที่ประชุมกกต. กลางพิจารณาคัดเลือกต่อไป ซึ่งการสรรหากกต.จว.ต้องรอบคอบเป็นพิเศษในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะกกต.จว.เป็นแขนขาของกกต.กลาง หากไม่มีความเป็นธรรมและขาดประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการทำงานของกกต.ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มคนเสื้อแดงใช้ชื่อว่า กลุ่มพลังประชาธิปไตยใหม่ ได้นำดอกไม้มามอบให้กกต.เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากมีข่าวว่าจะมีการฟ้องร้องกกต. ที่ชั้น 5 ของสำนักงานกกต.โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการกกต.เป็นผู้รับมอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง