บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

เจาะ“นลินี”เตรียมนั่ง รมต.ยุคสมัคร-โอนหุ้นให้“เกรียงศักดิ์-พวก"22 บ.91ลบ.

alt
เปิดข้อมูลลึก“นลินี ทวีสิน”เตรียมตัวเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ยุครัฐบาลสมัคร ผ่องถ่ายหุ้นรวดเดียว 22 บริษัทภายใน 3 วัน 1.5 ล้านหุ้นกว่า 91 ล้านให้“เกรียงศักดิ์”กับพวก ส่อหลบกฎเหล็กห้ามถือครองเกิน 5%? 

การแต่งตั้งนางนลินี ทวีสิน นักธุรกิจใหญ่เข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองในตำแหน่งรัฐมนตรีประสำสำนักนายก รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 อาจไม่ได้กระทำอย่างฉับพลันในการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ยิ่งลักษณ์2) ทว่าความพยายามในการผลักดันนางนลินให้เข้ามามีตำแหน่งในรัฐบาลอาจเกิดขึ้น ตั้งแต่พรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้งและมีนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เนื่องจากพบข้อมูลว่านางนลินีได้โอนหุ้นที่ถือครองอยู่จำนวนมากไปให้บุคคล อื่นในช่วงต้นปี 2551    
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 7-8 และ 11 กุมภาพันธ์ 2551 นางนลินี กรรมการบริษัทเครือซัคเซสกรุ๊ป ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในกลุ่มซัคเซสทุกบริษัทที่เปิดดำเนินการ โดยลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในแต่ละบริษัทเหลือเพียง 4 % ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ นางนลินีได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในแต่ละบริษัทจำนวน 22 บริษัทรวม 1,778,927 หุ้น เหลือเพียง 241,200 หุ้น ปรากฏว่าหุ้นที่ลดลง 22 บริษัทรวม 1,537,727 หุ้น ได้โอนไปให้บุคคล 2 คน คือ
1.นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ จำนวน18 บริษัท รวม 642,949 หุ้น
2.นายอนุรัช มิสรา จำนวน 4 บริษัท รวม 894,778 หุ้น

จากการตรวจสอบพบว่า หุ้นที่โอนให้นายเกรียงศักดิ์ ได้แก่
1. บริษัท อีบิสเนส จำกัด จำนวน 16,700 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
2. บริษัท ซัคเซส เลเทอร์ จำกัด 16,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
3. บริษัท ซัคเซส พับลิชชิ่ง จำกัด 16,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
4. บริษัท ซัคเซส เทคโนลยี จำกัด 16,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
5. บริษัท ซัคเซส บุ๊คส์ จำกัด 80,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
6. บริษัท แอโรพอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 16,700 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
7. บริษัท เอเชียเนท พลัส จำกัด 16,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
8. บริษัท ซัคเซส แคปปิตอล จำกัด 16,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
9. บริษัท เอเชีย บรอดแบนด์ จำกัด 16,700 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
10. บริษัท ดูนามิส เทรดดิ้ง จำกัด 16,700 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
11. บริษัท ซัคเซส โฮลดิ้ง จำกัด 16,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
12. บริษัท ซัคเซส ฟาร์ม จำกัด 16,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
13. บริษัท ซัคเซส ไบโอเทค จำกัด 16,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
14. บริษัท ซัคเซส บรอดคลาสติ้ง เนทเวิร์ค จำกัด 11,249 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
15. บริษัท ซัคเซส แทรเวล เน็ทเวิร์ค จำกัด 33,400 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
16. บริษัท ดูนามิส อินเตอร์เนชั่นแน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 50,100 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
17. บริษัท ซัคเซส เอวิเอชั่น จำกัด 33,400 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)  
18. บริษัท ซัคเซส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 240,000 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นที่โอนให้นายอนุรัช มิสรา 4 บริษัท ได้แก
1.บริษัท วิลล่า อะควาติส จำกัด 839,996 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
2.บริษัท รอยัล เอเชีย โปรดักส์ จำกัด 45,997 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
3.บริษัท โนวาสเตล จำกัด190 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
4.บริษัท สปา เมเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 8,595 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
รวมมูลค่าหุ้นที่ถูกโอนในครั้งนี้ประมาณ 91,767,560 บาท (มูลค่าตามทุนจดทะเบียน)

น่าสังเกตว่าหลังจากโอนหุ้นให้บุคคลทั้งสองแล้ว สัดส่วนการถือครองหุ้นในแต่ละบริษัท ของนางนลินีเหลือประมาณ 4 % ของทุนจดทะเบียน อาทิ
บริษัท ซัคเซส บุ๊คส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 22 ตุลาคม 2536 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายหนังสือและซีดีรอม นางนลินีถือครอง 100,000 หุ้นจากทั้งหมด 500,000 หุ้น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ลดสัดส่วนเหลือ 20,000 หุ้น (4.0%)
บริษัท ซัคเซส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 เมษายน 2539 ทุน 15 ล้านบาท ประกอบธุรกิจอินเตอร์เน็ต ขายคอมพิวเตอร์ นางนลินีถือ 300,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ลดเหลือ 60,000 หุ้น (4.0%)
บริษัท วิลล่า อะควาติส จำกัด จดทะเบียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 ทุน 150 ล้านบาท ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ นางนลินีถือ (22 พ.ย.50) จำนวน 899,996 หุ้น จากทั้งหมด 1,500,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท (ชำระแล้วหุ้นละ 50 บาท วันที่ 8 ก.พ. 2551 ลดสัดส่วนเหลือ 60,000 หุ้น (ดูตาราง)
ทั้งนี้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 ออกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (กฎหมาย ป.ป.ช.) ห้ามรัฐมนตรีและคู่สมรสถือครองหุ้นเกิน 5% ของทุนจดทะเบียน

1.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท อีบิสเนส จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

2.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ซัคเซส เลเทอร์ จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

3.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ซัคเซส พับลิชชิ่ง จำกัด  
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

4.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ซัคเซส เทคโนลยี จำกัด  
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

5.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ซัคเซส บุ๊คส์ จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

6.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท แอโรพอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

7.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียเนท พลัส จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

8.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซส แคปปิตอล จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

9.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย บรอดแบนด์ จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

10.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ดูนามิส เทรดดิ้ง จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

11.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซส โฮลดิ้ง จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

12.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ซัคเซส ฟาร์ม จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

13.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ซัคเซส ไบโอเทค จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

14.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ซัคเซส บรอดคลาสติ้ง เนทเวิร์ค จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

15.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซส แทรเวล เน็ทเวิร์ค จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

16.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ดูนามิส อินเตอร์เนชั่นแน คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

17.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซส เอวิเอชั่น จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม      

18.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

19.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท วิลล่า อะควาติส จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

20.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท รอยัล เอเชีย โปรดักส์ จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

21.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท โนวาสเตล จำกัด
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

22.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท สปา เมเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
alt
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)รวบรวม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง