บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ครม. อนุมัติ พ.ร.บ.การพนัน เปิดทางตั้งกาสิโน

กระปุกดอทคอม

ครม.สุดอัปยศ ลักไก่ไฟเขียว ตั้งไข่กาสิโน (ไทยโพสต์)            ครม.ลัก ไก่อนุมัติ พ.ร.บ.การพนัน 2 ฉบับ เปิดทางตั้งกาสิโน ให้อำนาจเจ้าพนักงานครอบจักรวาล ออก-ริบใบอนุญาต  พิลึก! กำหนดโทษหนักให้คนผิดเกรงกลัว แต่ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดเป่าให้คดีจบในชั้นเจ้าหน้าที่

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร ซึ่งประชุมที่สนามบินดอนเมือง ได้สร้างความข้องใจครั้งใหญ่ด้วยการอนุมัติร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการพนัน  2 ฉบับ คือ ร่างพระราชกฤษฎีกาการพนัน พ.ศ.... และพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.... เนื่องจากเป็นการใช้ช่วงจังหวะที่ประชาชนกำลังทุกข์ทนกับมหาอุทกภัย แต่รัฐบาลกลับเดินหน้าให้มีกฎหมายส่งเสริมการเล่นการพนัน

            ซึ่งทั้ง 2 ฉบับเสนอโดยกระทรวงมหาดไทย และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

            ร่างพระราชกฤษฎีกาการพนันมีสาระสำคัญ เช่น การกำหนดบทนิยามคำว่า "การเล่น", "การพนัน", "ผู้จัดให้มีการเล่น" เป็นต้น เพื่อความชัดเจนและสะดวกต่อการทำความเข้าใจ อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ

            ให้มีการควบคุมการเล่นการพนัน โดยกำหนดให้การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. หรือการเปลี่ยนแปลงการเล่นจากบัญชี ก. เป็นบัญชี ข. หรือจากบัญชี ข. เป็นบัญชี ก. ให้ออกเป็นกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต กำหนดห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดย เด็ดขาด เว้นแต่การเล่นในบัญชี ข. หมายเลข 1

            กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การออกใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง การเข้าไปในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การยึดหรืออายัดอุปกรณ์การเล่น เป็นต้น

ส่วนสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค มีอยู่  4 ข้อคือ

            1.กำหนดบทนิยาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนอันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

            2.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการ เสี่ยงโชค

            3.กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาต

            4.กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

            5.กำหนดบทลงโทษ เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว และไม่กล้าฝ่าฝืนกระทำความผิด

            6.กำหนดให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและใน ส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม โดยให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับอัตราโทษที่ไม่ สูงมาก ทั้งนี้ เพื่อให้คดีสิ้นสุดในชั้นเจ้าหน้าที่
   
            นายไพจิต ศรีวรขาน รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ยังไม่เห็นร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว แต่ไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐบาล เพราะในบรรยากาศการเมืองแบบนี้จะมาออกกฎหมายลักษณะนี้คงไม่เหมาะสม

            ก่อนหน้านี้มีความพยายามจะเปิดบ่อนกาสิโนมาตั้งแต่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่ถูกสังคมต่อต้าน จึงเลิกล้มความคิด แต่กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้ง หลังรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าบริหารประเทศ เมื่อนายวันชัย สุระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยว่า สำนัก งานสลากฯ มีแนวคิดที่จะให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 เพื่อตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าไปใช้ บริการได้ เพราะจะรวมบริการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งกาสิโน ช็อปปิ้งมอลล์ โรงเรียนกวดวิชา สนามกอล์ฟ และธุรกิจบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ โดยสถานที่ที่เหมาะสมคือทุ่งกุลาร้องไห้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง