บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

คมนาคมล้างบางขั้ว‘เนวิน’ จับตารื้อทอท.สุวรรณภูมิ


ก.คมนาคม/พรรคเพื่อไทย xz จับตาโยกย้ายในกระทรวงคมนาคมล้างบางกลุ่ม “ภูมิใจไทย” สัมพันธ์ลึก “เนวิน” เริ่มโยกแล้วผู้บริหารในหน่วยงานรัฐ วันที่ 20 ก.ย.นี้โยกอีก 2 กรมใหญ่ก่อนลุยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วงในเผยงานนี้กะถอนราก ถอนโคน เตรียมเช็กบิลตั้งแต่บอร์ด ยันผู้บริหารบางหน่วยงาน ด้านแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยระบุสุวรรณภูมิมีสิทธิ์ถูกรื้อสัญญาที่ไม่เป็น ธรรม เหตุผูกขาด
โดยคิงเพาเวอร์ เกรงกระทบต่อการบริการประชาชนและผลประโยชน์ทอท.

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผย “สยามธุรกิจ” ว่า ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลโยกย้ายตามธรรมเนียมเมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริ หารประเทศก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายคนของขั้วอำนาจเก่าออกไป เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้ ประกอบกับสิ้นเดือนกันยายนนี้ยังเป็นช่วงเดือนเกษียณอายุราชการ ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งตามมา ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแล ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า นายเนวิน ชิดชอบ เป็นผู้กำกับดูแลอยู่เบื้องหลัง ได้สร้างความสัมพันธ์แนบแน่นแทบทุกองค์กร จึงเป็นที่น่าจับตาว่างานนี้รมว.คมนาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายตำแหน่ง อย่างแน่นอน โดยเริ่มจากกรมกองในกระทรวงคมนาคมก่อน จากนั้นจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่อไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูงแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 โดยโอนย้าย นายวรเดช หาญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมการบินพลเรือน แทน นายสมชาย จันทร์ ที่ถูกโอนย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ย้าย นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมการขนส่งทางบก แทน นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ในการประชุม ครม.วันที่ 20 ก.ย.นี้ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอ ครม.แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม ในตำแหน่งอธิบดีที่จะเกษียณอายุราชการอีก 2 ตำแหน่ง คือ นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) และนายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ซึ่งตามขั้นตอนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ขึ้นเป็นระดับ 10 หรือระดับรองอธิบดีขึ้นตำแหน่งอธิบดี จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนจะสรุปเสนอรมว.คมนาคม เพื่อเสนอที่ประชุม ครม.ต่อไป

สำหรับผู้ที่คาดหมายว่าจะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเป็นกรมที่มีความสำคัญมาก กำงบประมาณกว่า 80% ของกระทรวงคมนาคมนั้น มีบุคคลที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณารวม 3 ตำแหน่ง คือ นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายวันชัย ภาคลักษณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และนายชัชวาล บุญเจริญกิจ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง

โดยนายวันชัย มีโอกาสมากที่สุด เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล อดีตรมว.คมนาคม และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะเดียวกัน อีกทั้งยังได้รับแรงสนับสนุนจาก นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กับ พล.อ.อ.สุกำพล ด้วย ส่วนนายชัชวาล ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ และยังถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทย

สำหรับผู้ที่เดิมคาดหมายว่าจะมาดำรงตำแหน่งอธิบดี ทช.คนต่อไป คือ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองอธิบดี ทช. ซึ่งถือว่ามีผลการทำงานที่โดดเด่นและได้รับการสนับสนุนจากคนใน ทช. แต่ล่าสุดปรากฏวชื่อ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ ลูกหม้อเก่าที่ได้เลื่อนระดับซี 9 เป็นซี 10 ขึ้นนั่งรองปลัดคมนาคมคุมงานขนส่งมาพักใหญ่ มีแนวโน้มจะกลับถิ่นเดิม

แหล่งข่าวกล่าวถึงการเปลี่ยนผู้บริหารในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ว่า ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เช่น ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้ในทันที เพราะมีการสรรหา มีวาระการทำงานชัดเจน หากต้องการจะโยกย้าย ต้องรอการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ว่าจะผ่านหรือไม่ แต่ส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือ บอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งต้องจับตาว่าหลังจากนี้ใคร เด็กใครจะมาเป็นบอร์ดในรัฐวิสาหกิจต่างๆ บ้าง

แต่ที่ต้องจับตาดูคือ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ยังสรรหาไม่ได้ แว่ว ๆ มาว่ารองฝ่ายก่อสร้าง นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์ ซึ่งจบวิศวะจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังมาแรงแซง นายรณชิตแย้มสะอาด รองฝ่ายกฎหมาย งานนี้ลือกันว่าได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย

ส่วนคนอื่นๆ เช่น นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งที่ผ่านมาติดตามนายโสภณ ซารัมย์อดีต รมว.คมนาคมจนออกนอกหน้านั้น หากไม่สามารถสนองนโยบายรัฐบาลชุดนี้ได้ก็มีโอกาสหลุดเช่นกัน

แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย กล่าวกับ “สยามธุรกิจ” ก่อนหน้านี้ว่า นอกจากการโยกย้ายผู้บริหารและบอร์ดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว อาจจะต้องลงไปดำเนินการแกปัญหาในหน่วยงานที่ประสบปัญหาด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาขั้วอำนาจเก่าได้เข้าไปมีผลประโยชน์ในกิจการขององค์กรรัฐ วิสาหกิจค่อนข้างมาก ทำให้หลายหน่วยงานขณะนี้ประสบปัญหาด้านการบริการ ปัญหาการขาดสภาพคล่อง มีมาเฟียคอยแสวงหาประโยชน์ รวมถึงสัญญาสัมปทานต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ล่าสุด กระทรวงคมนาคม กำลังดำเนินการแก้ปัญหาโครงการแอร์พอร์ตลิ้ง ที่กำลังขาดสภาพคล่องอย่างหนัก เพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการต่อไปได้

ส่วนหน่วยงานต่อไปคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ยังมีปัญหามากมาย ทั้งในเรื่องการบริการ ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ ปัญหามาเฟีย ไกด์ผี แท็กซี่ เถื่อนโรงแรมสุวรรณภูมิที่ขาดทุนอย่างหนัก ความแออัดของอาคารผู้โดยสาร การผูกขาดสัญญาสัมปทานในสนามบินโดยกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของประชาชน และทำให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เสียประโยชน์ได้  


Siamturakij

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง