บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เหตุผลที่ต้อง โหวตโน ( รอบที่เท่าไหร่แล้ว )
      ที่เราต้องโหวตโนเพราะ ปัญหาการเมืองไทยเราอยู่ที่ระบบ ไม่ใช่อยู่ที่คน เราจึงต้องแก้ที่ระบบ เพราะระบบที่เราใช้ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันไร้ซึ่งคุณภาพ  ระบบไม่สามารถคุมคนในระบบให้ทำตามกรอบ กฎระเบียบ ได้ เพราะ ไร้ซึ่งการตรวจสอบ จึงทำให้นักการเมืองกล้าที่จะทุจริต คอรัปชั่น เราจึงต้องต่อต้านระบบเดิมเพราะเราไม่เอาระบบนี้ครับ ถ้าแบบที่ แม่ยก พ่อยก พรรคต่างๆ มายกเหตุผลให้เลือกพรรคตน นั้น คือการเปลี่ยนคน แต่ยังอยู่ใน ระบบเดิมซึ่ง ไม่มีทางที่จะหมดปัญหา ยิ่งทำให้พรรคการเมืองต่างๆ ใช้การยอมรับในตัวระบบเดิม เป็นข้ออ้างในการเข้าสู่ตำแหน่ง อย่างชอบธรรม โดยอ้างว่า ประชาชนเลือกเข้ามา ฉะนั้น การแสดงออกด้วยการโหวตโนจึงเป็นการเริ่มต้นของการต่อต้านระบบ คือ ให้รับรู้ว่า พวกเราไม่เอาระบบนี้ ไม่เอาการเมืองแบบเดิม ต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการที่จะปฎิรูปประเทศ โหวตโนจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นว่าประชาชนจำนวนนี้รับรู้ปัญหา แต่ยังไม่ใช่การแก้ปัญหา การแก้ปัญหาคือการวางระบบใหม่ด้วยระบบที่ดี ที่หลายๆชาตินำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ ซึ่ง ในประเทศเรามีผู้รู้จักระบบนี้ดี มากมาย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการแก้ปัญหา

ส่วนเหตุผลหลักๆที่พ่อยก แม่ยก นำมาใช้ที่สำคัญๆเลย คือ การไม่มีกฎหมายยอมรับ ของโหวตโนไว้ เลยคิดว่า โหวตโน ไม่ใช่ทางออกนั้น ก็อยากจะขอแย้งว่า ก็เพราะ ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ระบบ ระบบเป็นตัวควบคุมทำให้คนที่อยู่ใต้ระบบให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แล้วเราไม่เอาระบบ ทำไมต้องอาศัยกรอบของกฎหมายจากระบบเดิม ประเด็นไม่มีกฎหมายรองรับนี้ เป้นการหลงกลบรรดานักการเมืองที่ต้องการรักษาอำนาจอย่างเต็มที่ อยากให้สังเกตุกันอย่างนึง คือ บรรดานักการเมืองปัจจุบัน จะไม่มีการพูดถึงความถูกต้อง แต่จะใช้คำว่า ต้องทำให้เป็นไปตามระบบ ให้ระบบเดินหน้าไปได้ ก็อยากขอให้ประชชาชนอย่างพวกเรา คิดตรงนี้กันมากๆ ว่า ตกลงแล้ว เราควรยึดความถูกต้อง หรือ ควรจะเดินตามระบบที่ไม่ถูกต้อง ถ้าตามความจริงที่ว่า เราควรยึดความถูกต้องแล้ว เราก็จะเข้าใจคำว่า ความชอบธรรมในการเมือง ซึ่ง ความชอบธรรมทางการเมืองนี่แหละคือ คำตอบสำหรับคำถามที่ว่า โหวตโนไม่มีกฎหมายรองรับ จะแก้ปัญหาได้อย่างไร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง