บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เจาะ 39 ส.ว. รวยอื้อหลังพ้นตำแหน่ง ม.ร.ว.ปรียนันทนาพุ่ง 122 ล้าน


ที่มา ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง 5 มิถุนายน 2554

ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต


ตรวจสอบสมาชิกวุฒิสภาสรรหาที่พ้นตำแหน่ง พบ 39 คนรวยขึ้น ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต เพิ่มมากสุด 122 ล้าน เสี่ยเครือสหพัฒน์งอก 60 ล้าน ขณะที่ “โชติรัส ชวนิชย์”รวยลด 71 ล้าน

ศูนย์ ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ของสมาชิกวุฒิสภาสรรหาที่ยื่นต่อคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนพ้นตำแหน่งพบสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 39 คน มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากตอนเข้ารับตำแหน่ง ขณะเดียวกันมีสมาชิกวุฒิสภาที่มีทรัพย์สินลดลงจากคราวรับตำแหน่ง จำนวน 26 คน

ทั้งนี้ บุคคลที่มีทรัพย์สินเพิ่มมากสุดคือ ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต (ภาควิชาชีพ) เพิ่มขึ้น 122,111,499 บาท ,นายบุญชัย โชควัฒนา เจ้าของกลุ่มสหพัฒน์ (สรรหาภาคเอกชน) เพิ่มขึ้น 60,141,599.65 บาท ,นายพินิจ กุลละวณิชย์(สรรหาภาควิชาการ) 37,004,744.78 บาท ,นายสมัคร เชาวภานันท์(สรรหาภาควิชาชีพ) 31,309,480.94 บาท

นายบุญชัย โชควัฒนา

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย(สรรหาภาคอื่น) 26,361,119.00 บาท ,นายถาวร ลีนุตพงษ์(สรรหาภาคเอกชน) 24,282,757.41 บาท ,รศ.ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล(สรรหาภาควิชาการ) 18,443,603.21 บาท ,นายพรชัย สุนทรพันธุ์(สรรหาภาควิชาการ) 17,967,294.97 บาท ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บรูณสมภพ (สรรหาภาควิชาการ) 13,408,680.07 บาท ,ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์(ภาควิชาชีพ) 8,787,893.03บาท

พลโทสุจินดา สุทธิพงศ์(สรรหาภาครัฐ) 8,434,903.01 บาท ,นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์(สรรหาภาครัฐ) 6,530,862.97 บาท ,นายตวง อันทะไชย(สรรหาภาควิชาชีพ) 6,526,747.40 บาท ,นางนิลวรรณ เพชระบูณณิน(ภาคเอกชน) 5,692,537.04 บาท ,พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ(สรรหาภาครัฐ) 4,805,944.08 บาท

นางกีระณา สุมาวงศ์ 4,633,193.57 บาท ,นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ(สรรหาภาครัฐ) 4,514,963.86 บาท ,นายวรินทร์ เทียมจรัส(ภาครัฐ) 3,998,910.72 บาท ,นายธนู กุลชล(สรรหาภาควิชาการ) 3,777,184.58 บาท ,นายพิเซต สุนทรพิพิธ(สรรหาภาครัฐ) 3,650,120.85 บาท

ส่วน ส.ว.ที่มีทรัพย์สินลดลงจำนวน 26 คน ในจำนวนนี้คนที่ลดลงมาก คือ นายโชติรัส ชวนิชย์(ภาควิชาการ)ลดลง 71,977,370.61 บาท ,นางยุวดี นิ่มสมบุญ 67,044,140.56 บาท ,นางอุไร คุณานันทกุล(ภาคเอกชน) 63,157,212.02 บาท ,นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์(สรรหาภาควิชาชีพ) 57,684,664.46 บาท ,นายธวัช บวรวนิชยกูร(สรรหาภาคเอกชน) 27,441,925.84 บาท

นายวิทวัส บุญญสถิต(สรรหาภาควิชาการ) 27,103,810.69บาท ,พันโท กมล ประจวบเหมาะ 18,694,796.46 บาท ,นายอนุรักษ์ นิยมเวช (สรรหาภาควิชาชีพ) 15,151,444.04 บาท ,นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม(สรรหาภาคเอกชน) 12,525,552.20 บาท ,ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชพงษ์(สรรหาภาควิชาการ) 7,999,163บาท

นายไพบูลย์ นิติตะวัน(สรรหาภาครัฐ) 7,711,828.04 บาท,นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์(ภาคอื่น) 7,544,529.55 บาท ,พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ(สรรหาภาคอื่น) 5,330,883.28 บาท,นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล(สรรหารัฐ) 5,258,852.28 บาท ,นางรสสุคนธ์ ภูริเดช(สรรหาภาคเอกชน) 3,707,689.07 บาท

นายสงคราม ชื่นภิบาล(สรรหาภาครัฐ) 3,163,463.46 บาท ,นายมณเฑียร บุญตัน(สรรหาภาคอื่น) 3,007,443.45 บาท ,นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์(สรรหาภาคเอกชน) 2,894,405.16บาท ,พลตำรวจตรี เกริก กัลยาณมิตร(สรรหาภาควิชาชีพ) 2,220,657.52 บาท ,นายวรวุฒิ โรจนพานิช ลดลง 2,198,621.55 บาท

สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา) และคู่สมรสที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดหลังพ้นตำแหน่ง
ชื่อ
เพิ่มขึ้นจำนวน (บาท)
1.ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต (ภาควิชาชีพ)
122,111,499
2.นายบุญชัย โชควัฒนา(ภาคเอกชน)
60,141,599
3. นายพินิจ กุลละวณิชย์(ภาควิชาการ
37,004,744
4.นายสมัคร เชาวภานันท์(ภาควิชาชีพ)
31,309,480
5.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย(ภาคอื่น)
26,361,119
6.นายถาวร ลีนุตพงษ์(ภาคเอกชน)
24,282,757
7.รศ.ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล(ภาควิชาการ)
18,443,603
8.นายพรชัย สุนทรพันธุ์(ภาควิชาการ)
17,967,294
9.ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บรูณสมภพ (ภาควิชาการ)
13,408,680
10.ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์(ภาควิชาชีพ)
8,787,893
ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวน (TCIJ) รวบรวม

สมาชิกวุฒิสภาและคู่สมรสที่มีทรัพย์สินลดลงมากสุดหลังพ้นตำแหน่ง
ชื่อ
ลดลงจำนวน(บาท)
1.นายโชติรัส ชวนิชย์(ภาควิชาการ)
71,977,370
2.นางยุวดี นิ่มสมบุญ (ภาคเอกชน)
67,044,140
3.นางอุไร คุณานันทกุล(ภาคเอกชน)
63,157,212
4.นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์(ภาควิชาชีพ)
57,684,664
5.นายธวัช บวรวนิชยกูร(ภาคเอกชน)
27,441,925
6.นายวิทวัส บุญญสถิต(ภาควิชาการ)
27,103,810
7.พันโท กมล ประจวบเหมาะ (ภาคอื่นๆ)
18,694,796
8.นายอนุรักษ์ นิยมเวช (ภาควิชาชีพ)
15,151,444
9.นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม(ภาคเอกชน)
12,525,552
10.ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชพงษ์(ภาควิชาการ)
7,999,163
ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวน (TCIJ) รวบรวม

สำหรับ ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต ซึ่งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง 122 ล้านบาทนั้นมาจาก “เงินฝาก”โดย
ตอน เข้ารับตำแหน่งวุฒิสภา วันที่ 14 มีนาคม 2551 แจ้งบัญชีทรัพย์สินเงินฝาก 67,386,626.82 บาท ตอนพ้นตำแหน่ง วันที่ 8 มีนาคม 2554 แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 239,910,499.10 บาท

เปรียบเทียบรายการทรัพย์สินของ ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต

เข้ารับตำแหน่งวันที่ 14 มีนาคม 2551 (บาท)
พ้นตำแหน่งวันที่ 8 มีนาคม 2554
(บาท)
ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต
คู่สมรส
1,213,957,473.06
44,244,905.29
1,326,703,593.05
53,610,285.22
รวมทรัพย์สิน
1,258,202,378.35
1,380,313,878.27
หนี้สิน
ไม่มีหนี้สิน
ไม่มีหนี้สิน
ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวน (TCIJ) รวบรวม

ขณะที่นายบุญชัย โชควัฒนา ทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้น มาจากเงินฝากเดิม25,609,795.76 บาท เป็น 30,590,077.15 บาท ,เงินลงทุนเดิม 197,025,445.01 บาท เป็น 225,168,802.06 บาท,เงินให้กู้ยืม จากเดิม 58,973,171.83 บาท เป็น 68,600,000 บาท
เปรียบเทียบรายการทรัพย์สินของนายบุญชัย โชควัฒนา

เข้ารับตำแหน่งวันที่ 14 มีนาคม 2551
พ้นตำแหน่งวันที่ 8 มีนาคม 2554
นายบุญชัย โชควัฒนา
คู่สมรส
382,114,009.10
111,546,615.95
430,774,475.71
123,300,748.99
รวมทรัพย์สิน
493,660,625.05
554,075,224.70
หนี้สิน
ไม่มีหนี้สิน
ไม่มีหนี้สิน
ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวน (TCIJ) รวบรวม
ภาพจากศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง