บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เจาะ 14 ปี “มาร์ค” รวยขึ้น หรือ จนพิสดาร?


     ตรวจสอบทรัพย์สิน“มาร์ค”ตั้งแต่รั้งเก้าอี้เสนาบดีสมัยแรก เป็นผู้นำรัฐบาล  กระทั่งพ้นตำแหน่งนายกฯและต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ในเร็ววันนี้ 14ปีตั้งแต่เป็นรัฐมนตรี และ 2  ปีเศษบนเก้าอี้นายกฯ รวยขึ้นหรือจนพิสดาร?  
       เมื่อครั้งที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ทรัพย์สินของ พ.ต.ท.ทักษิณที่ยื่นแสดงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่ามี
มีทรัพย์สิน 557,363,123 บาท  ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุน 13,433,017 บาท  คุณหญิงพจมานมี 8,842,085,955 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุน 2,360,261,735 บาท
      รวม 2 คน 9,399,449,078 บาท  (บุตร 3 คน บรรลุนิติภาวะหมดแล้ว-ไม่รวมทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์ร่ำรวยผิดปกติ 4.6 หมื่นล้าน)
      ลดลงจากตอนเป็นรองนายกฯในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ วันที่ 7พฤศจิกายน 2540  แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 5,929,319,144บาท      คุณหญิงพจมานมีทรัพย์สินรวม 11,243,888,307บาทไม่มีหนี้สิน รวม 2 คน  17,173,207,451 บาท
       บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3คน(ขณะนั้น) นายพานทองแท้ (โอ๊ค) นางสาวพิณทองทา (เอม) และเด็กหญิงแพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) มีทรัพย์สินรวมกัน 3,896,083,935บาท
       เบ็ดเสร็จ 5คนมีทรัพย์สิน 21,069,291,386บาท
       หลังจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศยุบสภาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม และต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
        2 ปีเศษบนเก้านายกฯคนที่ 27 รวยขึ้นหรือจนลง เป็นคำถามที่คนจำนวนไม่น้อยอยากรู้?
       ก่อนถึงเวลานั้น ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนสอบสวนฯ  (TCIJ)นำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของ “มาร์ค”แต่ละช่วงมาเปิดเผยอย่างละเอียด
       ตอนรับตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2540  นายอภิสิทธิ์แจ้งว่ามีทรัพย์สิน  27,732,451  บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 2,306,968  บาท  หุ้นบริษัทโรงพยาบาลพร้อมมิตร จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่า 100,000 บาท  ที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 15-1-59 ไร่ อยู่คลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้)  พระโขนง กรุงเทพฯ เนื้อที่ 0-0-32  ไร่  ,ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 15-0-0ไร่  และที่ดินใน ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 0-1-27 ไร่  รวมมูลค่า 16,407,000บาท  สิ่งปลูกสร้าง  2 หลัง อาคารชุด อาคาร พิงผา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  6,000,000 บาท รถยนต์ 2 คัน  ยี่ห้อเมอร์ซิเดส เบนซ์  190 E  เลขที่ทะเบียน 6 ฮ -1183  และ ฮอนด้า  ODYSSEY ทะเบียน 9ฬ 2733 กรุงเทพฯ   2,693,483 บาท  ทรัพย์สินอื่น 225,732 บาท หนี้สิน 835,903 บาท
     รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 26.8 ล้านบาท
      ทญ.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ  ภริยามีทรัพย์สินเพียง  2,559,806 บาท  แบ่งเป็นเงินฝาก 1,049,806 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,510,000บาท ไม่มีหนี้สิน   
      บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน ได้แก่ ด.ญ.ปราง เวชชาชีวะ และ ด.ช.ปัณณสิทธ์ เวชชาชีวะ  มีทรัพย์สิน 399,290 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 249,290 บาท  ทรัพย์สินอื่น 150,000 บาท
      รวมทรัพย์สิน30,691,547 บาท  
       ตอนพ้นตำแหน่งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544  นาย อภิสิทธิ์แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 26,685,224 บาท  แบ่งเป็นเงินฝากบัญชี 1,259,741  บาท หุ้นบริษัทโรงพยาบาลพร้อมมิตร จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่า 100,000 บาท  ที่ดิน 3 แปลง 16,407,000บาท สิ่งปลูกสร้าง  (คอนโดมีเนียม 2 หลัง)  6,000,000 บาท  รถยนต์ 2 คัน  ยี่ห้อ เมอร์ซิเดสเบนซ์  6 ฮ.-1183 กทม. และ ฮอนด้า  ODYSSEY  9 ฬ -2733 กทม.   2,693,483 บาท ทรัพย์สินอื่น 225,000 บาท    ไม่มีหนี้สิน
      ทญ.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ  มีทรัพย์สิน 2,817,591 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 782,591 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,035,000 บาท ไม่มีหนี้สิน
     บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน มีเงินฝาก 342,334 บาท   ทรัพย์สินอื่น 150,000 บาท รวม 492,334 บาท
     รวมทรัพย์สิน  29,995,149 บาท
      ตอนพ้นครบ 1 ปี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545
      นายอภิสิทธิ์แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 46,099,313  บาท  แบ่งเป็นเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 5 บัญชี 407,654 บาท  หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 2 รายการ  ได้แก่ หุ้นโรงพยาบาลพร้อมมิตร 1,000 หุ้น มูลค่า 100,000บาท กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ 122,360 หุ้น  มูลค่า 1,766,176  บาท รวม  1,866,176 บาท  ,ที่ดิน 3 แปลง 16,407,000 บาท ได้แก่ ที่ดินใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  เนื้อที่ 15-0-0 ไร่ ที่ดินใน ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 0-1-27 ไร่ และที่ดิน ในคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้ พระโขนง กรุงเทพฯ เนื้อที่ 0-0-32  ไร่   ,สิ่งปลูกสร้างอื่น 4 หลัง 24,500,000 บาท  ได้แก่ อาคารชุดอาคาร พิงผา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   อาคารชุดบ้านแสนสราญ  2 ห้อง ใน ต.หนองแก อ.หัวหิน (ปราณบุรี) จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น  ซ.ประสานมิตร ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ ,รถยนต์ 2 คัน  ได้แก่ BENZ 190 E  เลขที่ทะเบียน 6 ฮ -1183  และ HONDA ODYSSEY ทะเบียน 9ฬ 2733 กรุงเทพฯ   ,ทรัพย์สินอื่น  225,000 บาท ไม่มีหนี้สิน
       ทญ.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ  มีทรัพย์สิน 4,295,959 บาท แบ่งเป็นเงินฝากในธนาคาร 3 บัญชี 344,783 บาท หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต  กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์  122,360 หุ้น มูลค่า 1,766,176 บาท  ทรัพย์สินอื่น เครื่องประดับ  2,185,000 บาท ไม่มีหนี้สิน
     บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน มีทรัพย์สิน 517,944 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 5 บัญชี 36,7944 บาท ทรัพย์สินอื่น 150,000 บาท
     รวมทรัพย์สิน 50,913,216 บาท
      ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีจากเงินเดือน 968,196 บาท เงินรายได้ประจำอื่นๆได้แก่ เงินเดือน 240,000 บาท ค่าเช่า 60,000 บาท ดอกเบี้ย 8,153 บาท เงินปันผล 2 ,000 บาท และค่านายหน้า 2.8 ล้านบาท  รวม 4,078,349 บาท คู่สมรสมีรายได้จากเงินเดือน 98,280 บาท  และดอกเบี้ย 6,895 บาท  รวม 105,175 บาท บุตรมีรายได้จากดอกเบี้ย 7,358 บาท
      เมื่อเปรียบเทียบทรัพย์สินกรณีพ้นตำแหน่งเดือนกุมภาพันธ์  2544  เท่ากับนายอภิสิทธิ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  20.7 ล้านบาท      
      ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 22 มกราคม 2551
     นายอภิสิทธิ์แจ้งว่ามีทรัพย์สิน  36,195,929  บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 1,659,929 บาท ที่ดิน  2 แปลง 15-1-27 ไร่  ราคา 19581000 บาท  อยู่ใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 15-0-0ไร่ และ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 0-1-27 ไร่
       คอนโดมีเนียม 2 แห่ง 3 ห้อง ได้แก่  เลขที่ 174/16 ชั้น 4 อาคารชุดพิงผา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ,เลขที่ 89/227 และเลขที่ 89/278 ชั้น 4 อาคารชุดบ้านแสนสราญ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  รวมราคา 13,800,000 บาท
       รถยนต์  2 คัน  ยี่ห้อ ฮอนด้า  ODYSSEY ทะเบียน 9ฬ 2733 กรุงเทพฯ  ราคา 500,000 บาท และ ฮอนด้า CR-V ทะเบียน ว ณ 4533 กรุงเทพฯ ราคา 400,000 บาท รวม 900,000 บาท
      ทรัพย์สินอื่น 255,000 บาท  ได้แก่ นาฬิกา Patek Philippe 1 เรือน 200,000 บาท สร้อยคอทองคำ 1 เส้น 25,000 บาท และนาฬิกา  Jaeger-LaCoultre รุ่น Reverso 1 เรือน ราคา 30,000 บาท  ไม่มีหนี้สิน
      ทญ.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ  มีทรัพย์สิน 14,644,438บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 4,186,797 บาท เงินลงทุน กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้พิเศษ  จำนวน 732,367.9 หุ้น  มูลค่า ณ วันแสดงบัญชี 7,388,640 บาท ทรัพย์สินอื่น เครื่องประดับ 17 รายการ มูลค่า 3,000,000 บาท ไม่มีหนี้สิน
     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีเงินฝาก 452,057 บาท
     รวมทรัพย์สิน  51,292,425  บาท
      ล่าสุดตอนรับตำแหน่งนายกฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2551นายอภิสิทธิ์แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 37,057,945 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 1,351,945 บาท  ที่ดิน 2 แปลง 19,581,000 บาท  อยู่ใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 15-0-0ไร่ และ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 0-1-27 ไร่
       คอนโดมีเนียม 2 แห่ง 3 ห้อง ได้แก่  เลขที่ 174/16 ชั้น 4 อาคารชุดพิงผา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ,เลขที่ 89/227 และเลขที่ 89/278 ชั้น 4 อาคารชุดบ้านแสนสราญ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  รวมราคา 13,800,000บาท
     รถยนต์ 2 คัน ยี่ห้อ HONDA CR-V เลขทะเบียน ว ณ 4533 กรุงเทพฯ ราคา 400,000 บาท และ MITSUBISHI SPACE WAGON  เลขทะเบียน ณ ง 5317 กรุงเทพฯ ราคา 1,670,000 บาท  รวม 2,070,000 บาท
     ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ นาฬิกา Patek Philippe 1 เรือน 200,000 บาท สร้อยคอทองคำ 1 เส้น 25,000 บาท และนาฬิกา  Jaeger-LaCoultre รุ่น Reverso 1 เรือน ราคา 30,000 บาท หนี้สินเงินกู้จากธนาคารธนชาติ 1,087,674 บาท
      ทญ.พิมพ์เพ็ญ มี15,356,024 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 4,431,977 บาท เงินลงทุน กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงิน  จำนวน 668,769 หุ้น  มูลค่า ณ วันแสดงบัญชี 7,605,047 บาท ทรัพย์สินอื่นเครื่องประดับ 18 รายการ มูลค่า   3,319,000 บาท ไม่มีหนี้สิน
     บุตรไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินฝาก 469,582 บาท
     รวม 52,883,552  บาท
     สรุปทรัพย์สินของ “มาร์ค” เทียบระหว่างปี 2540  กับ ปี 2551 เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท โดยช่วงที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงปี 2544-2545 ขณะนั้นเป็น ส.ส.ฝ่ายค้านซึ่งเจ้าตัวเคยชี้แจงว่ามาจากธุรกิจซื้อขายที่ดิน?   
   
                     
                                            ทรัพย์สินของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและครอบครัวที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.

14 พฤศจิกายน 2540  รมต.ประจำสำนักฯ
 (บาท)
18 กุมภาพันธ์ 2544 พ้นตำแหน่งรัฐมนตรี
(บาท)
18 กุมภาพันธ์ 2545 พ้นตำแหน่งครบ 1 ปี
(บาท)
22 มกราคม 2551
 ส.ส. สัดส่วน
 (บาท)
22ธันวาคม 2551
รับตำแหน่ง นายกฯ
(บาท)   
อภิสิทธิ์    27,732,451  อภิสิทธิ์     26,685,224  อภิสิทธิ์     46,099,313 อภิสิทธิ์    36,195,929 อภิสิทธิ์   37,057,945
พิมพ์เพ็ญ   2,559,806 พิมพ์เพ็ญ    2,817,591 พิมพ์เพ็ญ   4,295,959 พิมพ์เพ็ญ 14,644,438 พิมพ์เพ็ญ 15,356,024
บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน   399,290 บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ2 คน   492,334 บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ2 คน  517,944 บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ1 คน  452,057 บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน 469,582
รวม    30,691,547 รวม      29,995,149 รวม      50,913,216 รวม    51,292,425 รวม 52,883,552


http://www.tcijthai.com/investigative-story/507

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง