บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประชาธิปไตย ของ มหาศาสดา เอกบุรุษ ผู้หลุดพ้น ( โลก )

ใจ อึ๊งภากรณ์
 
ท่ามกลางการคลั่งชาติและคำโกหกจากอำมาตย์และโจรพันธมารฯ เรื่องเขมร หรือเรื่อง “การขายชาติ” ผมอยากจะเสนอว่าคนเสื้อแดงควรเลิกรักชาติ เลิกยืนเคารพธงชาติ และหันมารักเพื่อนๆ ร่วมชาติ และเพื่อนๆต่างชาติแทน เราควรจะประกาศรักสังคม รักเสรีภาพและประชาธิปไตย และเลิกรักอำมาตย์สักที ทำไม?
“ชาติ” เป็นหน่วยการบริหารสังคมที่เกิดขึ้นในยุคทุนนิยม ในไทยเกิดในยุครัชกาลที่ 5 ก่อนทุนนิยมและก่อนที่จะมีชาติที่ไหนในโลก คนเขาไม่คิดในกรอบชาติเลย คิดในกรอบชุมชนหรือเมืองบ้านเกิดมากกว่า และบ่อยครั้งเมืองบ้านเกิดจะมีลักษณะสากลในอดีต ไม่เชื่อก็ไปที่อยุธยา และไปดูพิพิธภัณฑ์ที่หมู่บ้านญี่ปุ่น หรืออ่านหนังสือประวัติศาสตร์อยุธยาของ อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ก็ได้ เพราะในอยุธยามีหลายเชื้อชาติอาศัยกันอยู่ มันเป็นเมืองท่าสำหรับค้าขาย มีการใช้หลายๆ ภาษาด้วย คนอยุธยาไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นคนไทยแต่อย่างใด การสร้างประวัติศาสตร์ไทยย้อนหลังปลอมๆ เป็นความพยายามของนักวิชาการอำมาตย์ เพื่อหลอกเราว่า “ชาติไทย” กษัตริย์ และชนชั้นปกครอง เป็นสิ่งเก่าแก่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ พวกนี้จะอ้างว่าวัฒนธรรมไทยคือวัฒนธรรมที่ประชาชนต้องอ่อนน้อมต่ออำมาตย์ และแถมยังโกหกอีกว่า “ไทย” แปลว่า “เสรีภาพ” แต่แท้จริงแล้ว “ไทย” ของพวกอำมาตย์นี้แปลว่าเราเป็นทาสเป็นไพร่มากกว่า
“ชาติ” เป็นสิ่งประดิษฐ์ของชนชั้นปกครอง มันมีความสำคัญต่อเขาในทางความคิด หรือในทางที่จะเป็นลัทธิการเมืองของอำมาตย์และอภิสิทธิ์ชน ดังนั้นเขาจะกล่อมเกลาเราให้เคารพธงชาติสามสี และให้เราท่องจำว่าสีแดงคือชาติ สีขาวคือศาสนา และสีน้ำเงินคือกษัตริย์ โดยที่ชาติของเขามีแค่นี้ ไม่มีประชาชนทั้งปวงที่เป็นผู้สร้างสังคมที่แท้จริง คนอย่างสนธิ ลิ้มทองกุล พูดที่สนามหลวงเมื่อไม่นานมานี้ว่าเรา “ต้องรักชาติ เพราะชาติคือกษัตริย์และศาสนา” เราต้องทวงถามว่า “ประชาชนอยู่ไหน?” เพราะสนธิกับแก๊งของเขามองว่าประชาชนเป็นผักเป็นปลา เป็นไพร่หรือทาส และเราต้องถามว่าเขาอีกว่าเวลาพูดถึงศาสนา หมายถึง“ศาสนาอะไร?” เพราะหลายคนไม่ได้เป็นพุทธ มีอิสลาม คริสต์ ฮินดู ผีสางนางไม้ และยังมีคนที่ไม่นับถือศาสนาอีกด้วย ทำไมต้องยัดเราเข้ากรอบแคบๆ ของพวกอำมาตย์ ที่สำคัญคือศาสนาของสนธิ ลิ้ม เป็นศาสนาแบบไหน? เพราะขาดศีลธรรมพื้นฐานในการเคารพประชาชน และประชาธิปไตย ได้แต่ปลุกระดมความเกลียดชัง นี่หรือศีลธรรม?
แนวคิดชาตินิยมของชนชั้นปกครองไทยที่ถูกสั่งสอนในโรงเรียน ในสื่อ และในสังคมโดยรวม เป็นแนวคิดที่สอนให้เราจำยอมต่อผู้ปกครองเผด็จการ แล้วแถมโกหกเราว่า “เราเป็นชาติเดียวกับเขา” อีกด้วย มีแต่พูดเรื่อง “ความสามัคคี” แต่มันเป็นการบังคับความสามัคคีภายใต้เงื่อนไขสังคมป่าเถื่อนที่เต็มไปด้วย ความเหลื่อมล้ำของอำมาตย์
ถ้าอำมาตย์รักชาติ ทำไมเขาไม่เคารพประชาชน ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ และไม่เคารพประชาธิปไตย? ถ้าอำมาตย์รักคนไทยทำไมมากราดยิงประชาชนท่ามกลางถนน? ทำไมอำมาตย์ไม่ยอมเสียสละทรัพย์สมบัติมหาศาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรัฐสวัสดิการให้คนไทยทุกคน? ทำไมพูดแค่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแช่แข็งความเหลื่อมล้ำ? และเวลาพวกนั้นปลุกระดมให้คนรักชาติและไปรบในสงคราม ทำไมเขาไม่ไปรบเอง? ทำไมส่งลูกหลานคนจนไปตายแทนพวกเขา?
ในความเป็นจริงบ้านเรามีสองชาติ ชาติหนึ่งคือชาติของอำมาตย์ ที่มีเพลงชาติ ธงไตรรงค์ และลัทธิ “ชาติ ศาสนา กษัตริย์” อีกชาติหนึ่งคือประชาชน เราไม่มีธง และไม่มีเพลงชาติ แต่เรามีอุดมการณ์ประชาธิปไตย
หยุดเถิด เลิกเถิด การยืนเคารพเพลงและธงชาติของพวกอำมาตย์
เพื่อนเสื้อแดงอาจไม่สบายใจกับสิ่งที่ผมเสนอ ผมไม่แปลกใจ เพราะฝ่ายอำมาตย์กล่อมเกลาเรา ตั้งแต่เกิดจนตาย ให้รักชาติ ดังนั้นการก้าวพ้นความคิดแบบนี้คงใช้เวลา
ถ้าจะต้องมีเพลงชาติ และผมมองว่าไม่ควรมี ... เนื้อร้องมันน่าจะเป็นแบบนี้ครับ .....
“ประเทศสยามรวมเลือดเนื้อหลายเชื้อชาติ เป็นประชาธิปไตยแท้ ชาวบ้านปกครองตนเอง อยู่ด้วยกันท่ามกลางความสงบ เคารพรักทุกเพศทุกภาษาทุกศาสนาหรือความเชื่อ เรานี้รักสงบ และเราจะไม่หาเรื่องรบเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเหมือนยุคมืดอดีต ทุกคนทำงานร่วมกันสร้างสังคมปรองดองและรัฐสวัสดิการ ในสยามนี้ไม่มีสูงไม่มีต่ำ ไม่มีหมอบคลาน และเพื่อนบ้านทุกฝ่ายเป็นมิตรของเรา ศัตรูแท้ของประชาชนคือพวกคัดค้านประชาธิปไตย และพวกอำมาตย์ดั้งเดิม เราปลดแอกตนเองแล้ว และร่วมกันร้อง ประชาชนจงเจริญ!” (ต้องขออภัยด้วยที่ผมแต่งกลอนหรือเนื้อเพลงไม่ไพเราะ แต่ท่านคงจับประเด็นสำคัญๆ ได้เมื่อเปรียบเทียบกับเพลงชาติปัจจุบันของอำมาตย์
คุณจักรภพ เพ็ญแข มีจุดยืนในหลายเรื่องที่น่าชื่นชม แต่ในเรื่อง “ชาติ” ผมขอมองต่างมุมบ้าง ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเวลาคุณจักรภพคัดค้านการ “คลั่งชาติ” แต่เขายังมองว่ามันมีวิธีรักชาติที่ดีอยู่บ้าง
แนวชาตินิยมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมีบ้างไหม? มีบ้างในกรณีที่สังคมถูกครอบงำหรือนำมาเป็นเมืองขึ้นโดยจักรวรรดินิยม เช่นในยุคล่าอาณานิคม ขบวนการชาตินิยมเป็นขบวนการที่ปลดแอกประชาชนระดับหนึ่ง แต่มันไม่เคยพอ เราจะเห็นได้จากการที่ ประเทศที่ได้รับเอกราชหลังยุคอาณานิคม เช่น พม่า ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรืออินโดนีเซีย ก็ยังมีปัญหา เพราะมีเผด็จการครองเมือง และถ้าเป็นประชาธิปไตยอย่างอินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ ในประเทศเหล่านี้ความคิดชาตินิยมกลายเป็นเครื่องมือบังคับความสามัคคีของชน ชั้นปกครองใหม่ สรุปแล้วแนวชาตินิยมไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยและปลดแอกพลเมืองอย่างเต็มที่
พวกอำมาตย์คงน้ำลายฟูมปากอีกรอบกับบทความนี้ (หลายรอบแล้ว) คงมีการเห่าหอนว่าผม “ขายชาติ” และ “ไม่ใช่คนไทย” ผมมีคำตอบง่ายๆคือ ผมขายชาติไม่ได้ เพราะไม่เคยเป็นเจ้าของ ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมีโอกาสเป็นเจ้าของอีกด้วย เพราะอำมาตย์ปล้นมาจากประชาชนนานแล้ว แล้วอ้างว่ามันเป็นแผ่นดินของเขา และในเรื่องที่ไม่ใช่คนไทย ผมก็ยอมรับ เพราะผมไม่อยากร่วมชาติไทยเลวทรามของอำมาตย์ ผมเป็นคนสยาม พ่อเป็นเชื้อสายจีน แม่เป็นอังกฤษ และผมต่างจากอำมาตย์และพันธมารฯ เพราะผมรักและเคารพประชาชนสยามและรักประชาธิปไตย
 ความคิดเห็นหลังจากบทความถูกเผยแพร่


หลุดโลกไปแล้วนายใจ
ยังเชื่อว่าสังคมอุดมคติของคุณยังต่างกับคนไทยส่วนใหญ่อยู่เยอะมาก
วิธีคิดของคุณก้าวล้ำนำหน้าทุกประเทศในโลก -ยังไม่มีที่ไหนทำได้ และคิดว่าไม่มีประเทศไหนในโลกทำสำเร็จ
โดยวิธีคิดของนักสังคมนิยมแบบคุณ ชาติไม่ใช่สิ่งจับต้องได้
แต่คนไทยอีกมาก เขาคิดว่าเขาจับต้องได้ แม้ว่าเสื้อแดงจำนวนมากคิดเห็นชอบเช่นคุณ แต่เสื้อแดงอีกมากก็กระอักกระอ่วนใจกับจินตนาการที่คุณมอบให้
รากเหง้าคนมันหยั่งลึกเหลือเกิน รากเหง้าเอกเถาเหล่ากอมันทะแยงลงแผ่นดินนี้
ชาติ(ที่คุณยัดเยียดนิยาม)ในมุมอำมาตย์ กับประชาชนอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน หรือสิ่งเดียวกันแต่ถูกใช้ไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่ที่ว่า คุณนำมันมาพูดแบบไหน
คิดแบบตื้นๆ คุณไม่เคยเกณฑ์ทหาร คุณไม่ใช่นักกีฬา คุณไม่เคยทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของชาติ คุณไม่ใช่ลูกเรือประมงในน่านน้ำห่างไกลบ้านเกิด คุณไม่ใช่คนพลัดถิ่น(แต่เลือกถิ่นได้เพราะถือสองสัญชาติ) คุณไม่ใช่คนที่จะพูดคำว่าบ้านเกิดได้อย่างกินใจ และคุณไม่ใช่คนอยุธยา
เก็บวิธีคิดแบบยัดเยียด วิธีแพร่ขยายแนวคิดสังคมนิยมอันน่าหดหู่นั้นในลิ้นชักซะ ทบทวนตำรา แล้วนั่งรอคอยจังหวะของตัวเองใหม่นะนายใจ อึ้งภากรณ์

ทุกคนมีอิสระ ทางความคิด จะคิดอย่างไร ก็สุดที่ใครจะไปห้ามได้
แต่ละคนมีครอบครัว
มีบ้าน
มีชาติ
และมีโลกที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน
ควรที่จะสร้างหรือทำลาย เก็บคำตอบไว้ตอบตัวเอง

เอาเลยครับใจ จะเป็นศาสดาลัทธิไม่มีชาติ มันต้องทำตัวเป็นตัวอย่างให้สาวกก่อน
บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารประจำตัว ใบขับขี่ เอกสารใดที่มีระบุสัญชาติเชื้อชาติไม่ว่าจะของชาติไหนที่มี เอาออกมาเผาทิ้งให้หมดต่อหน้าผู้สื่อข่าวเลยครับ แล้วให้สัญญาประชาคมว่าจะไม่ไปขอใหม่ เพราะนายใจไม่มีชาติอีกต่อไปแล้ว
แล้วเชืญดำรงชีวิตอยู่ต่อไปทั่ไหนก็ได้ในโลก มีอะไรก็สื่อสารกันทางอินเตอร์เนท โลกไร้พรมแดนแล้วกัน....

ผมแปลกใจกระทู้แสดงความคิดเห็นต่อบทความนี้ของอาจารย์ใจ อย่างมาก เป็นไปได้ไงที่แกใช้ภาษาออกจะง่าย สื่อสารสั้นๆ กระชับ กลับอ่านไม่เข้าใจกัน และคอมเม้นสาระสำคัญของแกไปคนละทิศ คนละทาง ส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าใช้ความรู้ อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์ใจ ตั้งข้อสังเกตไว้จริงๆ ว่า เพราะเราถูกหล่อหลอมจากพวกอำมาตย์มาตั้งแต่เกิด การคิดนอกกรอบ โดยเฉพาะสร้างสังคมใหม่ที่แตกต่างจากที่ถูกเสี้ยมสอน จึงเป็นไปได้ยาก ใช้ระยะเวลา
เรื่องรัฐสวัสดิการ เรื่องความเท่าเทียมทางสังคม (ไม่ใช่เรื่องไม่มีชนชั้นนะครับ เพราะไงแต่ละสังคมก็มีชนชั้น เช่น วัดจากรายได้ที่ต่างกัน) จริงๆ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการศึกษา เพศ หรืออาชีพ นะครับ เพราะผมคลุกคลีและใช้ชีวิตอยู่กับคนที่จบ ป สี่ ทำงานขายบริการทางเพศ เป็นกะเทย ที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานาน เป็นคนที่เห็นสังคมที่เขาเป็นรัฐสวัสดิการจริงๆๆ และเป็นสังคงที่เน้นความเท่าเทียมทางสังคม เช่น สวีเดน เนเธอร์แลนด์ คนพวกนี้เขาเข้าใจสิ่งที่อาจารย์ใจสื่อนะครับ เพราะเขาอยู่ในสังคมที่แตกต่างจากบ้านเราจริงๆ หน้ามือเป็นหลังมือ คนพวกนี้เรียนรู้และเข้าใจได้ว่า สังคมที่เท่าเทียม ประชาธิปไตยจริงๆ เป็นอย่างไร
ผมมาคิดดู สิ่งที่อาจารย์ใจตั้งข้อสังเกตน่าจะจริงอยู่มาก เรื่องที่ เราถูกหล่อหลอมและสร้างโดยพวกอำมาตย์มานาน จนคิด วาดฝัน ถึงสังคมแบบอื่นที่ดีกว่า ไม่ได้เลย หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเราถูกเลี้ยงให้เชี่ยงมานาน ไม่เคยได้ให้ออกจากกะลา

ความรักชาติที่อำมาตย์มอมเมาคนไทย ก็คืออารมณ์ร่วมแบบตอนไปดูกีฬา
ถ้าเขามอมเมาคนไทยได้ถึงคลั่ง อำมาตย์ชัวก็เหมือนพวกกรรมหารสมาคมกีฬาชั่ว ๆ คือเปรมพวกเขา คือสบายพวกเขา
ดูกีฬาวันนี้ ถ้าหัดสังเกตุกองกิเลสในใจตัวเอง(ความเลือกที่รักมักที่ชัง) กีฬาก็จะเป็นประโยชน์ดังเนื้อเพลงกราวกีฬาของครูเทพ
พวกคลั่งชาติก็เหมือนพวกคลั่งกีฬา เหมือนพวกฮูริแกน ตัวเองคลั่งก็คิดว่าตัวเองเท่ แต่วิญญูชนเห็นเป็นแค่อันธพาล

5555

You are judging from 4 comments,aren't you?
Don't you think it's too soon to say?

ถ้าอำมาตย์รักชาติ ทำไมเขาไม่เคารพประชาชน ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ และไม่เคารพประชาธิปไตย? ถ้าอำมาตย์รักคนไทยทำไมมากราดยิงประชาชนท่ามกลางถนน?

ไอ้เนรคุณ

ใครใคร่อ่านรีบอ่าน
ข้อความ ความจริงเช่นนี้
อยู่ไม่นาน
ภาษาไทยแท้ๆ ไม่ได้มาจาก Time online
ไอ้เทพมันต้องแปลว่า
ขายชาติ ทรยศ หมิ่น
เมื่อสมัย ร. 5 ถูกนักล่าอาณานิคมบีบบังคับ
สู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมทุกอย่าง
ขอให้กูอยู่ได้ก่อน
เสียนิ้วดีกว่าเสียมือ เสียมือดีกว่าเสียชีพ
สมัย 2552 มันถูกล้อมด้วยประเทศเพื่อนบ้าน
มันมาคิดบัญชีเก่ากันทุกประเทศ
เขมรประกาศตัวเป็นศตรูกับไทยคิดบัญชีเก่า
เราเรียกเขมรว่า ไอ้พญาละแวก ผู้ทรยศ (เขมรว่าผู้รักชาติ)
พม่านั้นศตรูถาวรอยู่แล้ว เพราะมันมากระชากเอาความเป็นเอกราชของไทยไป
ไทยไม่กล้าดูถูกพม่าเพราะรบแพ้มัน
น้องลาวนั้นก็ว่าพี่ไทยจอมเบียดเบียน เอาแต่ได้
แขกมาเลย์ก็จะแบ่งเอาสี่จังหวัดภาคใต้คืน
ไอ้แกวก็ขอล้างบัญชีเซ่นบรรพบุรุษ
ฐานยอมให้ไอ้กันตั้งฐานทัพฆ่าล้างเผ่าพันธ์แกว
วันที่ผมยืนที่ใต้โดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพลงหนักแผ่นดิน มันดังกึกก้อง
อาจารย์ป๋วยที่รักของผม
ต้องวิ่งขึ้นรถหนีไปสนามบิน
ฟมเห็นอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย
หนักแผ่นดิน หนักแผ่นดิน
คนเช่นนี้เรียกว่าคน หนักแผ่นดิน
ใครโว้ยหนักแผ่นดิน

ออกไปให้พ้นแผ่นดินไทย ไป๊ คนดีๆ แบบเอ็งอยู่ไปแผ่นดินก็ต่ำลง

Thank you Ajaan Jai. As a teacher, I admit that out of my foolishness I have added a great deal to the problem you're pointing out. Main stream education in Thailand has always protected the Status Quo, quite blindly, and it is hardly meant to serve the people. I hope this mission will soon end because more and more people, and teachers too, can see it more clearly now than ever that the majority of those in power really do not care and, to their advantage, even harm people. Corruption, exploitation, oppression, physically and mentally torture, and abuse have never been genuinely looked at or taken care of and are even progressing because it is them who are doing all these. Truth has been concealed and distorted, even Buddhism has been abused to serve those who rule. It is the best time we get together and bring about change. It won't be easy and it won't come overnight but it has begun. Thank to you and many others, including qq....

this is a fresh, eye opening article. after i finish reading this i was thinking to myself, this group of people are really intelligent. i hope other can see it too. i can see why many of the bad people would go against you.

ผมว่านะ ความคิดแบบนี้ ไม่มีประเทศไหนเขายอมรับหรอกครับ
แต่จะแปลกอะไรกับคนถือสองสัญชาติ มากกว่าผมซะอีกนี่
แล้วมาบอกไม่มีชาติ หรือไม่รู้จะเลือกชาติไหนดีล่ะครับ
สงสารพ่อคุณจัง ไม่รู้ว่าจะร้องไห้อยู่บนสวรรค์ หรือ ร้องไห้อยู่ในนรก เพราะการกระทำของลูกชาย

อกตัญญู ....
คนอย่างคนคุณหน่ะ สมแล้วที่ไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่
เคยถามตัวเอง ถามวิญญาณของพ่อคุณบ้างไหม ... ว่าท่านรู้สึกอย่างไร
ในขณะที่พ่อของคุณมีชีวิตอยู่ สร้างแต่ชื่อเสียง สร้างคุณงามความดีไว้
แต่มาในรุ่นของคุณ คุณกลับทำลายชื่อเสียงที่พ่อคุณสร้าง อกตัญญูต่อแผ่นดิน
ทำลายแผ่นดินที่พ่อของคุณพยายามที่จะช่วยพัฒนาให้ดีขึ้น
คุณจงไปอยู่ในประเทศอื่นเถอะ ....
ชั้นยินดีที่อยู่ในประเทศที่มีระบอบกษิัตริย์ ที่มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข
และยินดีที่จะอยู่ในระบบอมาตย์
ถ้าคุณไม่มีความสุขที่จะอยู่ในแผ่นดินนี้ ได้โปรดอย่ามาทำลายแผ่นดินของเรา
ถ้าคุณไม่มีความสุขที่จะอยู่ภายใต้การปกครองแบบนี้ ได้โปรดจงไปอยู่ในประเทศที่มีประชาะธิปไตยที่คุณอยากอยู่
แต่ได้โปรด หยุดบ่อนทำลาย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สักทีเถิด.....

คุณ คนอยุธยา กล่าวได้ชัดเจนมากเกี่ยวกับแนวคิดของ ใจ อึ้งภากรณ์ ผมปรบมือดังๆให้
ฝากบอกถึง ใจ อึ้งภากรณ์ ว่า อย่าเสียเวลาพร่ำเพ้อให้มากความเลย ใจเอ๋ย
ในเมื่อคุณก็รู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนไทย ไม่ใช่ทั้งหัวใจ ไม่ใช่ทั้งสายเลือด ถึงไม่บอก คนไทยที่อ่านบทความนี้ก็รู้ สัมผัสได้
ใจ อึ้งภากรณ์เอ๋ย ความรู้สึกของคุณ มันไม่มีวันเข้าถึงความเป็นไทยได้เลย...คุณอ่อนประวัติศาสตร์ คุณอ่อนจิตวิทยา
อ่อนแอและปวกเปียก...และจงอยู่ในห้วงมโนทัศน์ตัวเองไปจนตายเถิดนะใจนะ
จาก...คนไทยที่เกิดแค่ พ.ศ.2524 และรู้จุดอ่อนจุดแข็งของบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองมากพอ...นะใจนะ

ใจจะไปอยู่ที่ไหนกันนี่ บุคคลที่ไม่เอาอะไรเลย คุณไปหาที่ดินบนโลกนี้ที่เค้ายังไม่มีใครจับจอง แล้วพาพวกของคุณไปอยู่บนนั้น แล้วจัดการชีวิตกันบนนั้น เชื่อว่าคุณก็ต้องทำตัวเป็นเจ้าคนนายคนอยู่วันยังค่ำ คนมีอีโก้สูงอย่างคุณ มันพูดอะไรไม่ค่อยเข้าใจหรอก อ้ออย่าลืม คิดภาษาใหม่ด้วยนะ อย่ามาใช้เลยไอ้ภาษาไทยห่วย ๆ เนี่ย.......

แล้วถ้าเงิน76,000 ล้านของทักสินไม่โดยอายัดจะเอามาแจกให้ประชาชาไหมครับ คนละ1 ล้านยังเหลือเลยอีกบานเลยคนไทยจะได้หายจน ก้อเหมือนที่ ใจ อึ้งภากรณ์ บอกนะครับ ที่อมาตไม่ยอมแบ่งเงินหรือประโยชน์ให้ประชาชน ทักสินก้อไม่แบ่งเหมือนกัน ทุกคนก้อทำเพื่อประโยชน์ของตวเอง ฬจ ก้อทำประโยชน์เพื่อตัวเอง

แล้วที่ทักสิน บอกว่าถ้าเสืยงปืนดัง จะนั้งรถเข้ามาอยู๋ข้างประชาชน แล้วหายไปไหน จักรพภไป ไหน ทำไมไม่มาอยู่ข้างประชาชน นั้งดื่มวายดูข่าวอยู๋ที่ไหน

อ่านแล้ว...เหมือนกำลังดูหนัง เรื่อง ดาวินชี่ โค้ด , เทวาซาตาน
ที่มีคนรุ่นใหม่ พยายามขุดคุ้ยว่า นักบุญทั้งหลาย กำลังพยายามบิดเบือน ปกปิด ความผิดที่ตัวเองกระทำ
โดยเอาคำกล่าวเพียงแค่ว่า "จงศรัทธา และเชื่อในพระเจ้า" มาเป็นแรงผลักดันให้คนที่ศรัทธา หันไปกระทำความผิด
ที่เขียนมาข้างต้นไม่ได้จะชื่นชม คุณใจ อึ้งภากรณ์
แต่แค่มองในมุมๆหนึ่ง ว่า
การที่คน หรือ มนุษย์ มาอยู่รวมกัน ก่อเกิดเป็นสังคม มันก็มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์
การที่คน หรือ มนุษย์ จะรักและหวงแหน ถิ่นที่อยู่ของตน ก็มีตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์
และการที่คน หรือ มนุษย์ จะรักและเทิดทูนบูชา ใครสักคน ที่ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน ก็มีตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เช่นกัน
การที่คุณใจ อึ้งภากรณ์ ออกมาเขียนว่า ให้เลิกรักชาติ กัน คิดว่า คงมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ฉันเป้นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เพราะฉันเกิดมาที่ประเทศไทย
โตมาด้วยทรัพยากรของประเทศไทย
ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยตลอด
รวมทั้งรักและเทิดทูนในหลวง รวมทั้งเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์
ปล. ไม่อยากเขียนแสดงความคิดเห็นเยอะ เพราะมันจะนำมาซึ่งความขัดแย้ง เลยขอเป็นแสดงจุดยืนค่ะ ว่า ไม่เห็นด้วยกับ บทความนี้ เพราะยังไงก็รักชาติ ค่ะ

ความรักชาติ (Patriotism)
ชำนาญ จันทร์เรือง
"ความรักชาติ คือการสนับสนุนประเทศของเราตลอดเวลา และสนับสนุนรัฐบาลของท่านเมื่อรัฐบาลนั้นสมควรได้รับการสนับสนุน (Patriotism is supporting your country all the time and your government when it deserves.)"
มาร์ก ทเวน/นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกัน
ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเราอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดที่ใช้ทำลาย ฝ่ายตรงข้ามก็คือการโจมตีฝ่ายตรงข้ามว่าไม่รักชาติ ทั้งๆที่ความหมายหรือนิยามของคำว่า ความรักชาตินั้นยังไม่เคยมีการอรรถาธิบายให้ชัดเจนว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่า ความรักชาติ อย่างไรถึงจะเรียกว่าความไม่รักชาติ
ความรักชาติของไทยเรานั้นได้ถูกผูกขาดโดยรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมาโดยตลอด นับแต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มีการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมควบคู่ไปกับ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่ว่า "เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย" หรือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ว่า "ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว"ซึ่งในที่สุดก็พิสูจน์แล้วว่าไม่จริง
ความรักชาติถูกผูกขาดโดยคนบางกลุ่มบางเหล่ามาโดยตลอดว่าเป็นผู้ที่มี ความรักชาติมากกว่าคนกลุ่มอื่น ซึ่งน่าแปลกที่จำนวนคดีผู้ที่ถูกลงโทษในข้อหาคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นโทษทาง อาญาหรือโทษทางวินัยกลับเกิดในคนกลุ่มต่างๆเหล่านั้นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังปรากฏข่าวคราวมาโดยตลอด จึงควรที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าอย่างไรจึงจะเป็นความรักชาติที่แท้จริง
ความรักชาตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมือง(political culture) ซึ่งในแต่ละสังคมนั้นจะถูกกำหนดขึ้นหรือได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมหลาย ประการ เช่น ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ฯลฯ โดยผ่านกระบวนการ ขัดเกลาทางสังคม(political socialization) โดยสถาบันต่างๆ เพื่อจะถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งอย่างต่อ เนื่องและมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงให้ เข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆเสมอ
ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง
1) แบบจำกัดวงแคบ(parochial political culture) คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมที่บุคคลไม่รู้และไม่สนใจการเมือง และไม่คิดว่าจะได้รับผลกระทบ จากการเมือง คนที่มีความคิดทางการเมืองแบบนี้จึงไม่คิดว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ทำให้ประชาชนมีสำนึกทางการเมืองต่ำ ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง
2) แบบไพร่ฟ้า(subject political culture) คือ วัฒนธรรมทางการเมืองที่บุคคลสนใจและเข้าใจการเมืองบ้าง แต่อยู่ในในลักษณะที่เป็นการยอมรับอำนาจของผู้ปกครอง ดังนั้น จึงไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นกัน
3) แบบมีส่วนร่วม(participant political culture) คือ วัฒนธรรมทางการเมืองที่บุคคลสนใจการเมืองและตระหนักว่าการเมืองมีผลกระทบต่อ ชีวิตเขาทุกในด้าน พวกเขาจึงกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
ประเทศไทยเราอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนผ่านจากเดิมที่คนไทยเรามีวัฒนธรรมทาง การเมืองแบบดั้งเดิมที่จำกัดวงแคบในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่วัฒนธรรม ทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ซึ่งถูกครอบงำด้วยข้าราชการและทหารติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยหลังเปลี่ยนแปลง การปกครอง 2475 มาโดยตลอด แม้ว่าจะมีการวิวัฒนาการไปสู่วัฒนธรรม ทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่ก็ต้องสะดุดด้วยการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบทที่ถูกกระแสของวิวัฒนาการของ วัฒนธรรมทางการเมืองของเมืองใหญ่ด้วยการสื่อสาร และการกลับไปรับใช้สังคมบ้านเกิด ทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองในชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น วัฒนธรรมทางการเมือง แบบดั้งเดิมและแบบไพร่ฟ้าของไทยไม่สามารถอยู่รอดได้ และต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในที่สุด
ฉะนั้น ความรักชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองก็ต้องมี การวิวัฒนาการจากแบบดั้งเดิมที่จำกัดวงแคบและแบบไพร่ฟ้าไปสู่วัฒนธรรมทางการ เมืองแบบ มีส่วนร่วม ซึ่งย่อมมีความแตกต่างจากความรักชาติแบบเดิมๆที่ในบางครั้งแปรสภาพไปสู่ ความคลั่งชาติ(chauvinism) ทำให้เกิดการรบราฆ่าฟันกัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การปลุกระดมเข้ายึดดินแดนเพื่อนบ้านเพื่อจุดมุ่งหมาย ของการเป็นมหาอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งกรณีเขาพระวิหาร ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จนล่าสุดคือเหตุการณ์ฆ่ากันระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงอันเนื่องมาจากการ ปลุกระดมให้รักชาติ จนกลายเป็นการคลั่งชาติ
จะเห็นได้ว่าจากคำกล่าวของมาร์ก ทเวน ที่ผมยกขึ้นมาข้างต้นนั้นแม้ว่าจะกล่าวไว้เกือบร้อยปีมาแล้วยังคงเป็นความ สัตย์จริงอยู่เสมอ และเป็นความรักชาติในวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมหรือแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสนับสนุนรัฐบาลเมื่อรัฐบาลนั้นสมควรได้รับการสนับ สนุนและแน่นอนว่าไม่สนับสนุนรัฐบาลหากรัฐบาลนั้น ไม่สมควรได้รับการสนับสนุน
ความรักชาติในสังคมประชาธิปไตยไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นด้วยกับรัฐบาลหรือเจ้า หน้าที่ของรัฐในทุกเรื่อง ความรักชาติมิใช่อยู่ที่การร้องเพลงชาติได้เสียงดังหรือไพเราะกว่าคนอื่น ความรักชาติมิใช่อยู่ที่ว่าจะต้องยืนตรงเคารพธงชาติวันละ 2 ครั้งทุกวันโดยเคร่งครัด ความรักชาติมิใช่อยู่ที่การกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หรือเข้าทำงาน ความรักชาติมิได้หมายความว่าผู้ที่กล่าวคำปฏิญาณหรือคำสาบานตนจะรักชาติ มากกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในการฝึกอบรมมวลชนหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งทาง ราชการทั้งฝ่ายประจำหรือฝ่ายการเมือง
แต่ความรักชาติอยู่ที่การทำความเห็นให้ตรงและพร้อมจะท้วงติงหากรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำไม่ถูกต้องหรือกำลังจะพาเราไปลงเหว ความรักชาติอยู่ที่การไม่หนุนหลังให้คนฆ่ากันด้วยความต่างเพราะสีเสื้อหรือ ความคิดเห็น ความรักชาติอยู่ที่การเห็นคนในชาติไม่จะอยู่ส่วนไหนหรือส่วนใดของประเทศมี สิทธิ์มีเสียงเท่ากัน มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ความรักชาติอยู่ที่การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาเหล่านั้น จะอยู่ในชนชั้นใดของสังคมต่างหาก จึงจะเรียกว่าความรักชาติที่แท้จริง
-------------------------
หมายเหตุ เผยแพร่ครั้งแรกในกรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552

ผมเป็นมนุษย์ต่างดาวฮะ ใจมาอยู่กะผมมั้ยฮะ อย่าไปอยู่กะไอ้พวกมนุษย์ขี้เหม็นเลย ดาวของผมไม่มีชาติฮะ ของสมมุติแบบนั้นดาวผมไม่มี ใจสบายใจได้เลยฮะ ใจไม่ต้องยืนแหกปากร้องเพลงชาติแล้ว ดาวของผมเป็นเหมือนที่ใจคิดทุกอย่างเลยฮะ ประชาธิปไตย อิสสระ เสรี รัฐสวัสดิการมีหมดฮะ นี่ผมก็เชิญนายกทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้ดาวผมแล้วฮะ อยากมาดาวผมง่ายมากๆเลย ใจไปหยิบเชือกมาผูกคอตายได้เลยฮะ

อาจารย์ครับ ผมว่าคนที่เป็นชนชั้นนำ หรือชนชั้นปกครองไทย ไม่ว่าจะมาจากพวกอมาตย์ ทหาร เทคโนแคร็ด หรือนักธุรกิจ หรือต่อให้เป็นนักสังคมนิยม ฯลฯ ยังไงๆ มันก็ต้องเอาอุดมการณ์อย่างไรอย่างหนึ่งมาใช้เพื่อให้คนอยู่ภายใต้การครอบงำ อยู่ดี ไม่ว่า จะเป็น "ชาติไทย" "ประชาธิปไตย" "เสรีภาพ เสมอภาค " ฯลฯลฯลฯ สิ่งที่อาจารย์เสนอมันมีในโลกความเป็นจริงด้วยหรือครับ แล้วผมก็ไม่คิดว่า เมื่อฝ่ายเสื้อแดงชนะแล้ว ทักษิณมาเป็นนายก จตุพร พรหมพันธ์ มาเป็นรัฐมนตรี และส.ส. หลายสิบคนที่อยู่เพื่อไทย (ที่เคยร่วมงานกับทั้งคุณเนวิน พรรคประชาธิปัตย์ เคยทำงานร่วมกับอมาตย์มาก่อนในรับาลยุคก่อนๆ) จะทำในสิ่งที่อาจารย์คิด อาจารย์เสนอหรอกครับ..โปรดชี้แนะเพิ่มเติมด้วย

หยุดเถิด เลิกเถิด การยืนเคารพเพลงและธงชาติของพวกอำมาตย์
เพื่อนเสื้อแดงอาจไม่สบายใจกับสิ่งที่ผมเสนอ ผมไม่แปลกใจ เพราะฝ่ายอำมาตย์กล่อมเกลาเรา ตั้งแต่เกิดจนตาย ให้รักชาติ ดังนั้นการก้าวพ้นความคิดแบบนี้คงใช้เวลา
ถ้าในความหมายปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่เข้าใจและยึดถือ ผมคิดว่าตัวผมนั้นได้ข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไปนานแล้วครับ
-เพลงชาติผมยอมรับได้ ความหมายเนื้อหาโดยรวมผมว่าดีนะครับ
-ธงชาติผมก็ยอมรับได้ ในแง่ของสีสันความสวยงาม
แต่ในแง่ของความหมาย อันเป็นที่เข้าใจกันดีว่าสีอะไร หมายถึงอะไรนั้น ผมข้ามพ้นความหมายประถมนั้นไปนานแล้ว
อย่างไรก็ดี ผมคิดว่ายุคปัจจุบันของมนุษย์โลกจะยังให้ความสำคัญ และยังไม่สามารถก้าวข้ามการยืนตรงร้องเพลงและเคารพธงชาติของชาติตนเองไปได้
คิดว่าคงจะอีกนาน กว่ามนุษย์จะก้าวพ้นความคิดที่เห็นว่า
"ความสำคัญของมนุษย์ชาตินั้นยิ่งกว่าความสำคัญของมนุษย์โลก"
คงอีกนานกว่ามนุษย์จะวิวัฒนาการทางความคิดเข้าไปสู่ยุคเสื่อมของชาติต่างๆ เพื่อทะลายพรมแดนของคำว่าชาติที่มนุษย์เองเป็นผู้สร้างพรมแดนนี้ขึ้นเพื่อ แบ่งแยกมนุษย์ด้วยกันเอง ไปสู่ความเป็นมนุษย์โลก
ยืนเคารพธงหรือไม่ คงไม่เสียเวลาซักเท่าไร หากความหมายนั้นน่าเคารพ เพราะยังประโยชน์โดยรวมให้กับผู้ที่เคารพ
แต่หากถูกหลอกให้เคารพในความหมายเชิดชูเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองแล้วกดขี่ นี่ซิอยากจะลาหมาตายนัก เพราะมันเสียชาติเกิด ไปเกิดเป็นควายให้เขมรมันไล่ซะดีกว่า

หนักแผ่นดิน หนักแผ่นดิน
คนเช่นนี้เรียกว่าคน หนักแผ่นดิน
ใครโว้ยหนักแผ่นดิน
ตอบ : แม้วพ่อมีงไง
ไอ้ใจล์ มึงจะพล่ามยังไงก็ได้ แต่ถ้ามึงยังเห็นไอ้แม้ว ไอ้จักรภพ ดี
ในหัวมึงก็ไม่ต่างจากสิ่งที่มึงเกลียด สิ่งที่มึงว่าหรอก
หมายเหตุ ไอ้ใจล์ไม่คลั่งชาติ แต่คลั่งคนแดกชาติ

"ผมมาคิดดู สิ่งที่อาจารย์ใจตั้งข้อสังเกตน่าจะจริงอยู่มาก เรื่องที่ เราถูกหล่อหลอมและสร้างโดยพวกอำมาตย์มานาน จนคิด วาดฝัน ถึงสังคมแบบอื่นที่ดีกว่า ไม่ได้เลย หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเราถูกเลี้ยงให้เชี่ยงมานาน ไม่เคยได้ให้ออกจากกะลา"
มันไม่ใช่น่าจะจริงอยู่มากหรอกครับ แต่มันจริงแท้สามหมื่นห้าพันล้าน%...........ฟันธง

ไทยดำรำพันมั๊งเนี่ย

"เงิน76,000 ล้านของทักสินไม่โดยอายัดจะเอามาแจกให้ประชาชาไหมครับ คนละ1 ล้านยังเหลือเลยอีกบานเลยคนไทยจะได้หายจน"
***** เรียนอาจารย์ใจ ที่เคารพ *****
อาจารย์ อ่านข้อความ ข้างบน ที่คุณ "คนไทย" โพสต์ แล้วรู้สึกอย่างไร?
เขาบอกว่า เงิน 76,000 ล้าน ถ้าเอามาแจกคนไทย คนละ 1ล้าน ยังเหลืออีกบานเลย
คือผมต้องการบอกอาจารย์ว่า ไอคิว ของคนไทยส่วนใหญ่ ไม่สูงครับ
( เงิน76,000 ล้าน ถ้าเอามาแจกคนไทย คนละล้าน จะแจกได้แค่ 76,000 คน เงินก็หมดแล้ว )
นอกจากไอคิว ของคนไทยส่วนใหญ่ จะไม่สูงแล้ว
ยังถูกพวกอำมาตย์ อำนาจโบราณ มอมเมามาช้านาน
อาจารย์คงต้องใช้เวลานานมาก ในการเปลี่ยนความคิดของคนเหล่านี้
หวังว่าอาจารย์คงไม่ท้อก่อนนะครับ

ถ้าคิดว่าคำว่า "ชาติ" เป็นแค่เครื่องมือ ของอำมาตย์
คำว่า "ประชาธิปไตย" ก็เป็นแค่เครื่องมือของคนที่มักใหญ่ใฝ่อำนาจ
อ้างแต่คำว่าประชาธิปไตย แต่สุดท้ายก็คือต้องการเปลี่ยนอำนาจจากมือของฝ่ายตรงข้ามเป็นของพรรคพวกตนเท่านั้น
ที่สำคัญคือ พรรคพวกของนายใจล์ส่วนใหญ่ เลวแบบชัดเจน ไม่ได้เลวซ่อนรูปแต่ประการใด
เป็นตัวอย่างความเลวที่จะนำประชาชนกลายเป็นคนเลวตามไปด้วย
ผู้นำที่ดีนั้น อาจนิสัยไม่ดีบ้าง (ธรรมดาของทุกคนที่เป็นคน) แต่ต้องเป็นผู้นำที่สามารถนำประชาชนให้เป็นคนดี
ความรู้จักพอ คือความดี (พอดี = พอ แล้วจะดี)
ประชาธิปไตย ไม่จำเป็นเลย ถ้าคนเรามีความ "พอดี"
พื้นฐานคนเราโดยปรกติจะหลีกหนี ห่างไกลความพอดี
แต่หากมีผู้นำที่ดี ผู้นำที่สามารถเปลี่ยนใจประชาชนให้พอดีได้ สังคมก็เป็นสุข
แต่หากผู้นำ "ไม่มีความรู้จักพอ" ก็จะเป็นตัวอย่างสารเลวให้สังคม
คนในสังคมนั้น ก็จะเป็นคนที่ไม่รู้จักพอ เหมือนเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา

โดนใจจังกับคำว่า "เสียนิ้วดีกว่าเสียมือ เสียมือดีกว่าเสียชีพ"
ยังไงๆขอรักษาชีวิตเอาไว้เสพสุขดีฝ่า
เขาเรียกว่า "ฉลาดปราดเปรื่อง"
นี่ละผู้กล้าหาญชาตินักรบ เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีที่ควรภูมิใจ

คลั่งคนแดกชาติ ฮ่า ๆๆๆๆ ถูกใจอ่ะ ไม่รู้พวกแ-กหญ้า
เอ้อ.. พวกรากหญ้าจะ get มั๊ยเนี่ยะ

อิอิ..เรียนคุณ ทะแนะ,
คุณ"คนไทย"อาจจะหมายความว่า ยังเหลืออีกบาน..ที่ยังไม่ได้ :)

กฎระเบียบการปกครองแต่ละบ้านไม่เหมือนกันหรอกครับ
ผมว่ากฎระเบียบบ้านไทย ดูแล้วค่อนข้างจะอ่อนแอกว่า บ้านที่เค้าพัฒนาแล้วเยอะเลย
แล้วบ้านที่เค้าพัฒนาแล้วใช่ว่าจะเสรีอย่างแท้จริง เพราะยังมีองค์กรลับ คอยสอดส่องจัดการกับประชาชนอยู่ (เค้าเน้นความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่ความมั่นคงของพวกพ้องอย่างที่ คุณใจ ทำอยู่นี่งัยครับ)
ที่คุณใจทำ ก็เพื่อสร้างเนื้อหาเพื่อยกระดับสร้างฐานอำนาจเพื่อให้คนคนนั้น คนที่คุณใจอาจจะได้ผลประโยนช์มากมาย แต่ระวังจะถูกหักหลัง เหมือนกับคุณสมัครนะครับ ขอให้คุณใจ ทบทวนบทบาทของตัวเองให้ดีๆ นะครับ
พวกนักธรุกิจการเมืองเค้ามีคำพูดเชิงจิตวิทยา คุณก็เป็นแค่หมากตัวนึ่งของเค้าแค่นั้นเอง โดยที่คุณก็ให้ความสำคัญตัวเองไปว่าคุณสามารถเป็นเหมือนผู้นำร่วมคนนึ่ง พยายามส่งสัญญาณต่างๆ ให้กลุ่มคนทำตาม มันอาจจะเป็นความภาคภูมิใจของคุณเพราะคุณอาจจะนึกว่าคุณเองกำลังมีอำนาจ คุณยิ่งใหญ่ ในการบังคับฝูงชน ผมว่าคุณถลัมลึกจนยากจะถอดตัวเพราะเกมส์อำนาจที่คุณดำเนินอยู่ตอนนี้อาจจะ ยังไม่ถึงจุดจบ คุณกำลังสนุก กำลังภูมิใจ ในอำนาจ (ทางจิตใจของคุณ)
ผมว่า ถ้าใครชอบบ้านไหนก็ย้ายไปอยู่บ้านนั้นเถอะครับ อย่ามาสร้างความวุ่นวายให้บ้านไทยหลังนี้เลย

First I thought you were liberal but after I read this article I think you are nutcake.
Without the nations, do you think you can roam around from hills to hills like wild animals or tribe people in the past? Those people that shared this idea end up with almost the same result; they do not have their own nations, their cultures and almost do not speak their own languages. Those people are hill people that used to roam around the hills in Southeast Asia, the Mongol, and The Indian in North, Central and South America.
If you do not like the definition of NATION from others just change it, fight for it. Or you just roll over and die. Otherwise you may end up like those people I just mentioned. Sorry to say this you are not far from them now.

อจ.ใจพูดให้คิดดีมาก
เห็นด้วยนะ
สงสัยมานานแล้วว่าทำไมเขาฆ่าหมู่ประชาชนบ่อยจัง แล้วไม่เคยมีคนผิดด้วย
ให้เรารักเขา แต่เขาไม่รักเรา
แม้ว่าอยู่ในชาติเดียวกัน
เห็นด้วยกับ Universal love มันยิ่งใหญ่และสูงกว่ารักชาติ

ชาติคืออะไร?? ใครในนี้ตอบได้บ้าง?
ชาติมันมีตัวตนอยู่จริงน่ะหรอ??
ใครเคยเห็นวาทกรรม "ชาติ" ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆบ้าง??
หยุดตัวเองไม่ให้เค้าหลอกมากไปกว่านี้เถอะว่าชาติมีจริง
เลิกให้ชนชั้นปกครองไม่ว่าจะฝ่ายไหนมันยกเอามายาคติบ้าบอนี้ขึ้นมาหลอกเรา ว่าเราต้องทำเพื่อชาติ(จริงๆ คือทำเพื่อมัน ทั้งแม้ว สนธิ อำมาตย์ เจ้า)
ประวัติศาสตร์มันมีอยู่ ดูซะเถอะว่าที่ผ่านมาใครเป็นคนสร้างคำว่าชาติขึ้นมา แล้วมันให้อะไรกับเราบ้าง(หรือเราถูกแอบอ้างใช้คำนี้มาขูดรีดเราเท่าไหร่?)
ถ้าใครบอกว่าถ้าไม่อยากมีชาติก็คืนบัตรประชาชนเค้าไปซะ...อยากจะคืนใจจะ ขาดค่ะ บัตรประชาชนเป็นเรื่องที่ทุเรศมากที่เราต้องเอากระดาษนึงแผ่น พลาสติกหนึงใบมากำหนด มาบอกว่ากูเนี่ยแหละเป็นคน สมควรได้รับการปฏิบัติแบบคน ใครที่ยังให้ความสำคัญกับมันก็ลองคิดดูแล้วกันนะ

รักคุณพ่อ รักคุณแม่ที่ให้กำเนิด รักพี่รักน้องรักลูกรักหลานในสายเลือดเดียวกันและรักสถานที่ที่จุดหนึ่งใน โลกให้เราได้อยู่อาศัยใช้ทรัพยากร ขอบคุณบรรพบุรุษของคุณพ่อคุณแม่่และ ขอบคุณ คุณุุพ่อคุณแม่ที่สู้และเหนื่อยเพื่อเรา และขอบคุณจุด จุดหนึ่งของโลกใบนี้ที่ให้บรรพบุรุษของเรา ตัาเราและลูกๆหลานๆได้อยู่อาศัยและใช้ทรัพยากร

state security's never equal human security...which one would you choose?

แซวอย่างนี้อีกแล้วคนสิ้นคิด

สิ้นคิดอีกคนแล้ว

บทความ อ.ใจ
ไม่ใช่บทความที่อ่านแล้วเข้าใจได้เลย
ส่วนมากต้องค่อย ๆ อ่าน พิจารณาทีละนิดตามหลักของเหตุและผล
ขอช่วยใจเย็น ๆ พิจารณาอย่างช้า ๆ ถี่ถ้วน

สิ้นคิดอย่างนี้กลับไปสร้างเขื่อนเถิดไป

ดูเผินๆ ก็มีส่วนที่น่าที่ใช่อยู่นะครับ ที่ความปลอดภัยของมนุษย์ต้องมาก่อน
แต่ถ้าขาดความปลอดภัยของรัฐไป แล้วความปลอดภัยของประชากรจะทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ
มนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมชนิดสูง ต้องมีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ถ้ามีการยั่วยุให้แตกแยก นั่นก็เป็นเหมือนกันสร้างความไม่ปลอดภัยให้มนุษย์เช่นกันครับ ดูง่ายๆ อย่างที่เราเห็นกันในทุกๆวันนี้

มันเป็นลูกเล่นของนักธุรกิจการเมืองครับ อย่าไปใส่ใจมากเลย พูดอย่างทำอย่าง แล้วก็เอาเหตุผลที่ฉุกคิดที่หลังมาอ้าง แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆ
มันไม่แปลกหรอกครับ มีใครบ้างไม่สร้างภาพให้กับตัวเอง (แม้นว่าจะมีข้อเท็จจริงปรากฎ ก็ยังไหลได้ครับ)

...อืมมมม...เราคงต้องตีความคำว่า "ชาติ" กันใหม่นะ
...ว่าแต่ว่า...เราจะใช้พจนานุกรมฉบับไหนอ้างอิงดี
...ตีความให้ดีนะ...ระวังข้อหา..."ทรยศต่อชาติ"

แล้งเกี่ยวอะไรด้วยกับลูกจีนปนอังกฤษ

บทความของอาจารย์ใจ คนที่มีความรู้ความคิดแบบตะวันตกอ่านถึงจะเข้าใจและเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ชอบมากๆ เป็นแนวคืดแบบตะวันตกที่ถูกใช้ในการปฎิวัติการเมืองการปกครอง และสังคม คนไทยบางกลุ่มหาว่าอาจารย์ใจหลุดโลก เพราะเขาอยู่แต่ในกะลาแคบๆและไม่ยอมเปิดรับความคิด อุดมการณ์
ขอย้ำว่าความคิดของอาจารย์ใจไม่ได้หลุดโลก แต่เขากล้าพูดในสิ่งที่เป็นจริง โดนใจมากครับ ให้คะแนนเต็มร้อย
มันจำเป็นมากที่คนไทยต้องมีความคิดแบบนี้ เราถึงจะไปได้ไกลกว่านี้ ดีใจมากที่อาจารย์ออกมาเปิดโลกให้คนไทย
ขอบคุณครับ

หัวใจของประชาธิปไตย คือ ประชาชน

ที่มาฆ่าประชาชนนั่นมันนักการเมืองทั้งนั้นไม่ใช่เหรอ
เมือก่อนนักการเมืองที่เป็นทหารเป็นใหญ่ ใช้ความรุนแรงต่อประชาชน (ยังมีควันหลงความแค้นมาถึงปัจจุบันนี้ จึงเป็นจุดที่นักการเมืองใช้เป็นข้อโจมตี เพื่อเรียกร้องประชาชนที่ยังโกธรแค้น เข้าขั่วเพื่อสร้างฐานอำนาจใหม่ให้กับตัวเอง)
แต่ตอนนี้ นักการเมืองที่มีอำนาจเงินในการซื้อสูงก็เป็นใหญ่ ซื้อได้แม้นแต่ศักดิ์ศรีและความคิดของคน
และวิธีรูปแบบใหม่ๆ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่การใช้รถถังหรือทหารมาโจมตีกัน ใช้สงครามข่าว ในการสร้างความแตกแยกให้ประชาชน เพื่อปูทางไปสู่ความมีอำนาจ

เลิกรักชาติ เลิกรักมนุษย ทั้งมนุษย์ร่วมชาติ และมนุษย์ต่างชาติ ก็ไม่ต้องไปรัก หันมารักโลก ดีกว่า อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปกป้องโลกจากมนุษย์ อย่าให้ใครล้างผลาญธรรมชาติ ก้าวพ้นจากความเห็นแก่ตัว และความเป็นมนุษย์ อิ อิ อิ ผมก็พูดได้ ฟังแล้วเท่ห์ดีออก เหนือชั้นกว่าอีกครับผม อ่ะ มีใครจะเกทับ เอาให้เหนือกว่านี้อีกก็เชิญเลย เหนือชั้นกันไป เหนือชั้นกันมา เดี๋ยวก็จบลงตรงที่ แล้วมันจะเกิดมาให้ยุ่งยากทำไมวะเนี่ย ตายๆไปซะก็หมดเรื่อง อิ อิ อิ กร๊ากกกกกกกก กั่กกๆๆๆๆๆๆๆ

คุณลองไปใช้ชีวิตในตะวันออกกลาง ที่มีการสู้รบอย่างไร้รัฐไร้ชาติเถอะครับ
แล้วคุณจะเข้าใจความหมายของคำว่า "ชาติ ให้อะไรกับคุณได้บ้าง"
เชิญไปเลยนะครับ หากตายไปแล้วขอให้คุณไปเกิดประเทศที่ไม่มีชาติเถอะครับ สาธุเถอะ...
ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีชาติ ไม่มีความมั่นคงของชาติ แบบระบบการปกครองระบอบนักเลงที่แบ่งกลุ่มย่อยๆ ที่ต้องการแบ่งแยกตัวเองออกมาตามกลุ่มที่ชอบ
ลองคิดและจินตนาการดูล้วกัน

ผมก็เห็นใจไอ้ใจนะที่มันดันมีสัญชาติไทย หากมันมีแค่สัญชาติเดี่ยวที่ไม่ใช่ไทยก็คงดี จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับปัญหาของประเทศนี้ที่ถูกมีความเกี่ยวพันกํบสถาบันมา โดยตลอด การที่เรามีความสำนึกในบุญคุณของบรรพชนมันไม่ใช่ความผิด การที่เราเลือกที่จะรักใคร หรือเทิดทูนใครไม่ได้มาจากการที่โดนอำมาตย์บังคับ ไม่เคยมีองคมนตรีคนไหนมาบังคับให้คุณต้องรักชาติแต่มันเป็นจิตสำนักของการ ที่คนๆหนึ่งเป็นประชาชนของแผ่นดินๆหนึ่งแล้วมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน ไม่เห็นหนักหัวใคร แล้วสถาบันไปเบียดเบียนคุณตรงไหน ผมก็ไม่เห็น แต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ผม สิ่งที่ผมเชื่อคือประเทศไทย คนไทย ยังไม่พร้อมที่ยอมรับการพัฒนาแบบวัตถุนิยมทีี่มีนายทุนเฮี่ยๆปกครอง เพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้นำควมมยุติธรรมใดๆมาสู่สังคมหรือประชาชน
แต่ก็แปลกคุณกลับไม่ได้เห็นคุณค่าของ สองพันกว่าชีวิตที่เสียไปจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนั้น

คิดถูกเกินไป..
ไม่มีใครอยากเกิดมายุ่งยากหรอก มันยากเพราะมันทำตัวเหมือนยุง มันเลยยุ่ง
ไอ้ที่เกิดมาสบายม้นก็ไม่อยากไปไหน ไถไปเรื่อย แถไปเรื่อย ด่าจนเหนื่อยมันก็ไม่ไปชะที
มันไม่หมดเรื่อง เกได้มันก็เก โกงได้มันก็โกง
ใครจะไปเล่นกะมันนานๆไหว..

ใจ พูดให้คิดไกลดีมาก กล้าพูดในสิ่งที่เป็นจริง ขอบคุณครับ (ปรบมือดังๆ)
สิ่งสำคัญของอำมาตย์และอภิสิทธิ์ชน ทำกับประชาชนคือ
*เหลื่อมล้ำ
*หลอก โกหก
*เกลาไอคิว ท่องจำ
*ยัดเข้ากรอบแคบๆ
*ให้อ่อนน้อม จำยอม
*เครื่องมือ บังคับ
*ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่
*ไม่ยอมเสียสละ
*ไม่สามารถสร้าง
*เงื่อนไข ปลุกระดม ยิง
*ปล้น ประชาธิปไตย
*ปล้น__และปล้น__ประชาชน

*** ต้องย้อนกลับไปยุคไดโนเสา ครับผมเพราะว่ายุคนั้นไม่มีกฏหมาย ไม่มีชนชาติหรือเผ่าพันธ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ก็ยังไม่มี ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ น่าจะเหมาะนะครับ กับแนวความคิดนี้ ***

อมตะนิยาย......คนไทยยังไม่พร้อม..ใช้อ้างมากี่ร้อยกี่พันปีไม่ทราบ?
ใช้ตากะหูข้างไหน ดูและฟังมา
ถึงเวลาเปลี่ยนข้างเอาด้านที่เห็นชัดฟังชัดกว่ามาตัดสินได้แล้ว
คนมันจะเหี้ย มันจะอ้าง มันใช้ทุกสถานภาพ ทุกสถานการณ์มาชักนำ
คนทำงานมันย่อมมีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา ผิดก็ว่ากันไปตามผิด

ไม่ต้องย้อนกลับไปยุคไดโนเสาร์ หรอกครับ
เอายุคปัจจุบันนี้แหละ
ช้าง ม้า วัว ควาย
หมู หมา กา ไก่ ฯลฯ
มีสัตว์ชนิดไหนในโลกนี้ (นอกจาก คน)ที่แบ่งแยกเป็น ชาติ
ไม่มีหมาชาติโน้น หมาชาตินี้ แล้วก็ทำสงครามกัน ระหว่างชาติหมา
สรุปว่า ถ้าชาติ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีแต่โทษ(คลั่งชาติ)
ไม่ต้องมีชาติก็ได้ ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไร

** เมื่อมนุษอยู่รวมกลุ่มกันเป็นหมู่คณะ ย่อมมีกฏระเบียบเพื่อบังคับใช้กับมนุษย์ด้วยกัน และก็เป็นกฏระเบียบของแต่ละเผ่าพันธ์และรวมกันเป็นชาติพันธ์ ผมไม่ค่อยมีความรู้มากนัก แต่สรุปว่ามนุษเรานะประเสริฐกว่าสัตว์อื่นที่อุบัติขึ้นบนผืนภิภพนี้ เราก็เลยมีกฏระเบียบ ชาติเผ่าพันธ์ ภาษา แยกไปตามภูมิประเทศนั้นๆ ท่านใดมีความรู้เยอะกว่านี้ อธิบายต่อด้วย .. ขอรับ..**

ถ้าไม่มีผู้นำอย่าง พระเจ้าตากสินมหาราช พระนเรศวร เราจะอยู่ได้ด้วยคำว่า ไท หรือคับ ตายด้วยคมดาบมันเจ็บทรมานกว่าปืน บรรพบุรุษของเรายอมเอาร่างถมเป็นแผ่นดินให้พวกคุณเดินย่ำโดยหวังว่าพวกเราจะ ดูแลสืบไป คนไทยเราอยู่ด้วยความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และจะตอบแทนคุณทุกอย่างเท่าชีวิต ไม่มีประเทศไหน ชาติไหน ทำให้คนรวย สุขสบายเท่ากันได้หมด ถามหน่อยคุณอยากทำนาไหม อยากเป็นคนเก็บขยะไหม อยากเป็นสัปเหร่อไหม ก็ไม่มีใครอยากเป็นเพราะมันลำบาก แต่ถ้าไม่มีพวกเขาผมถามหน่อยพวกคุณจะอยู่ยังไง จะตายยังไง มันเป็นธรรมดาของโลกที่มีด้าน 2 ด้าน ขอให้อยู่กันแบบธรรมชาติกันเถิด

ท่าน ว.วชิรเมธี ก็ไม่เอาทักษิณ ...ลองอ่านดู
http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K8475177/K8475177.html
อีกอัน
http://webboard.news.sanook.com/forum/?topic=2982416

อธิบายต่อได้ว่า
มนูษย์เป็นสัตว์โลกผู้น่ารัก มีปัญญา ขี้สงสัย และมักจะใส่ใจค้นคว้าเรื่องการแหกกฏ เกมโกงฯลฯ
อิอิ

ผมก็เห็นใจคุณใจเหมือนกันที่ถือสัญชาติไทย ผมว่าน่าจะไปปรึกษากับคุณทักษิณแล้วก็ระดมทุนคนที่รักทักษิณหาเงินสักก้อน นึงไปหาซื้อที่ในโลกนี้ ซักแห่งหนึ่ง แล้วตั้งประเทศของตนเองแล้วคุณจะปกครองกันยังไงก็ได้ตามที่คุณ๒คนต้องการ คิดจะทำไง คุณจะตั้งตัวเองเป็นสมเด็จหรือประธานาธิบดีก็ตามใจได้ทั้งนั้น จะได้เป็นต้นแบบ และผลงานว่าแนวคิดของคุณไม่ผิด คุณจะได้บอกกับคนในประเทศไทยว่านี่ไงปกครองแบบนื้ซิถึงจะถูกต้อง เร้าใจ ประเทศไทยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาแต่บรรพบุรุษ ซึ่งคนไทยยกย่องเคารพนับถือเป็นจุดศูนย์รวมเพื่อไม่ให้คนไทยแตกแยกกัน โดยเฉพาะบรรพบุรุษคุณก็ยึดถือปฏิบัติตามกันมาโดยตลอด ประเทศไทยก็อยู่มาได้จนคุณมาเกิดและอาศัยพระบารมีจนทุกวันนี้นี่แหละ ยังไม่รู้จักเจียมตัวอีก แล้ววันนึงคุณมาพูดแบบนี้ หมายความว่าไง คุณก็ลองพิจารณาดู ว่าถ้าสังคมเปลี่ยนแนวคิดแบบคุณว่าแล้วจะเป็นอย่างไร พระองค์ท่านเหนื่อยมา๖๐กว่าปีเพื่อพสกนิกรของท่าน แล้วพวกคุณล่ะมีความดีอะไรบ้าง ยังไม่เท่าผงธุรีของพระองค์ท่านเลย ยังกลับตัวกลับใจทันน๊ะ คุณใจและคุณทักษิณพวกท่านจะอยู่อีกซักกี่ปี หมั่นทำความดีให้ลูกหลานยกย่องสรรเสริญดีกว่าน๊ะท่าน

เมื่อสมัย นายกมะเขือเผา เป็นนายก
มี สมช.ปตท. เป็นเหมือนเสื้อเหลือง
มีธีรยุทธ บุญมี เหมือนไอ้โกเต๊ก
มันก็ปลุกชาตินิยมไม่ซื้อของญีปุ่น
ได้ผล
เล่นเอาญีปุ่น ต้องทำการบ้านหนัก
แค่ 7 วัน ก็ลืมชาตินิยมแอนตี้ญีปุน
กลับซื้อมากขึ้น
เมื่อเทียกับไทยจะปิดพรมแดน
มันคิดแบบอำมาตย์ ค้าขายไม่เป็น
ลูกค้าคือพระเจ้า
อ๊อกฟอร์ดสอนว่าอย่างไร
ก็มันได้เปรียบดุลการค้าเขมรตั้ง 90 %
ค้าขายกับประเทศไหนได้กำไรอย่างนี้
แล้วมึงไม่รักษาลูกค้าดีๆอย่างนี้ไว้
โง่ชิบหายเลย
ประเทศอื่นเขาดีใจตายห่าเลย
เตะหมูเข้าปากหมา
อ.ใจส์ แก่ดูไกลไปอีกสิบปี
การค้าเสรีมันเป็นตัวทำลายเส้นพรมแดน
ไปดูชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่พรมแดนมันมีเส้นแบ่งไหม
ข้ามไปข้ามมา ใครไคร่ค้า ค้า
มันผสมไปผสมกันมา
อภิสิทธิกล้าดีไปปิดพรมแดน
คนขาขายซิบหายล้มละลาย
มันก็จะมาเล่นงานมึง
ดูตัวอย่างประเทศยูโกสลาเวีย
ไม่พอใจก็แยกกันเป็นสองประเทศ
พอใจก็รวมกันอยู่
ใครทำให้ท้องอิ่ม ฝันดี
กูอยู่ด้วยทั้งนั้นแหละ
ประเทศจีนออกจะใหญ่
มองโกลปกครองเสียเป็นร้อยปี
แมนจูปกครองเสียสี่ร้อยปี
ฮ่องเต้องค์ไหนไม่ว่า
ขอให้ท้องอิ่มฝันดีเป็นใช้ได้

เห็นด้วยกับคุณคนไทยจริงๆ ว่าพวกอำมาตย์น่ะมันทำเพื่อผลประโยชน์มันเอง ก็เหมือนกับทักษิณ
สุดท้ายแล้ว พวกมันก็ไม่น่านับถือเหมือนกันทั้งนั้นเลย
แล้วมานั่งดูทีวีหลอกตัวเองอยู่ได้...ตู

** ก็โอเคนะครับ เป็นการแสดงความคิดเห็น นานาทัศนะ ดีกว่าคนที่คอยด่าผม แบบใสอารมย์ด้วย **

แล้วถ้าในเคส(ซึ่งเป็นส่วนมาก)ที่ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ(ชาติ) มันขัดแย้งกับความปลอดภัยของรัฐละ??
ทำไมคนเราชอบมองอะไรจากใหญ่มาเล็ก ทั้งที่ควรมองจากหน่วยเล็กไปใหญ่มากกว่า

ครับผมว่าอ.ใจหลังๆมานี้ ออกแนวเลอะเทอะไปกันใหญ่ หลุดๆหลายเรื่อง? แม้กระแสคลั่งชาติจะต้องคอยปราม? แต่ไม่ใช่ขนาดให้หยุดรักชาติ หรือหยุดร้องเพลงชาติ มันเลอะเทอะแล้ว? คุณจะไปแยกส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแบบนี้ไม่ได้หรอก???
เพราะความรักชาติกับคลั่งชาติ มันมีบริบทที่ต่างกัน และประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเช่นจีน ญี่ปุ่นแม้แต่เวียตนาม เขาสร้างชาติได้เร็วก็มีเนื้อหาจากเรื่องแบบนี้? ดังนั้นความรักชาติ จึงมีมุมบวกสูงมากกว่าลบ?เพราะถ้าลบมันจะไปในโทนคลั่งชาติที่คนล่ะนิยามกัน?
แล้วสมัยนี้ความเป็นรัฐชาติอาณาเขตที่ชัดเจนขึ้นสเถียรขึ้น มันจะยกตัวอย่างสมัยอยุธยา หรือสมัยการรวมชาติแบบหลวมๆผ่านบรรณาการจากหัวเมืองชั้นนอก,ประเทศราช แบบตัวอย่างที่ไปเอาต้นความคิดคนอื่นมาสนับสนุนความคิดอ.นั้น
นั้นมันสมัยไหน เงื่อนไขตัวแปรรัฐาชาติประเทศสมัยนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งมิติต้องสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการต่อทัรพยากร ต่อความมั่นคงต่อ ประชาชนคนในชาตินั้นจนถึงมิติพัฒนาการของรัฐชาติมันไปถึงเรื่องสัญชาติ ที่ต้องชัดเจนขึ้นเพื่อการบริหารจัดการอย่างถุกต้องว่าเป็นของใครประเทศ ไหน?(ไม่งั้นสมัยนี้คงยกเลิกพาสปอร์ต หรือด่านผ่านแดน) ที่สมัยก่อนที่อ.ใจไปยกมาสมัยอยุธยาไปมาหาสู่กันสบาย ไม่มีสัญญาชาติเพราะเงื่อนไขรัฐชาติสมัยนี้กับสมัยนั้นต่างกัน
ดังนั้น กรอบอาณาเขตรัฐชาติสมัยนี้จึงคนล่ะเงื่อนไขอย่างสิ้นเชิงกับสมัยอยุธยาจะมา ใช่เป็นตัวอย่างเดียวกันไม่ได้? และเมื่อความชัดเจนของอาณาเขตคำว่ารัฐชาติสมัยนี้เปลี่ยนไปชัดเจนขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ อ้างสิทธิในการบริหารจัดการต่อ ทั้งทรัพยากร และประชากรตรงนั้น ของใคร ถ้าไม่ชัดบุคคลสองสัญญชาติอย่างชายแดนมาเลฯจึงสร้างปัญหามากมายที่คนละ เงื่อนไขกับอยุธยา
ที่สมัยนั้นไม่เห็นต้องมีสัญชาติ แค่นี้ก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิง นั้นคือที่มาของการที่เราจะไปแยกส่วนความรักชาติออกจากความเป็นชาติหรือ สัญชาติความรักต่อความเป็นชาติประเทศเดียวกันที่มีเนื้อหาของความเป็นหนึ่ง เดียว?ความมีพลวัฒน์ต่อการพัฒนาชาติร่วมกัน
เช่น ความมีพลวัฒน์จนสร้างชาติมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่น,จีนได้ก็ด้วยเงื่อนไขความีพล วัฒน์ความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติที่เป็นเรื่องเดียวจนถึงเนื้อเดียวกัน กับ"ความรักชาติ" แต่คนล่ะเนื้อหา หรือบริบทเดียวกับ "คลั่งชาติ" ผมว่าอ.ใจต้องนิยามให้ชัดและแยกคลั่งชาติออกจากการรักชาติ หรือถ้าอ.ใจชี้ไปที่ประเด็นคลั่งชาติผมจะไม่ค้านเลยต่อประเด็นนี้???

ผมก็ขอไม่เอา ว.วชิรเมธี

ถ้านักการเมืองฆ่าประชาชนอย่างที่คุณคิด นักการเมืองคนนั้นมันคงติดคุกหัวโตหรือไม่คงถูกประหารไปแล้วละ
ในบ้านเมืองนี้ใครบ้างล่ะที่สั่งฆ่าผู้คนได้โดยที่กฎหมายไม่สามารถเอาโทษ ก็คือมันนั่นแหละ ไม่เห็นต้องเดาส่งเดชเลย

ทุกวันนี้เราก็อยู่ภายใต้การปกครองที่เลวยิ่งกว่าระบอบนักเลงที่คุณว่าซะอีก
นั่นคือ ระบอบโคตรมาเฟีย
คุณไปหลับยาวที่ไหนมา ถึงไม่รู้อะไรเอาซะเลย ตื่นได้แล้วไอ้หนู!!!!!!!!!!!!!

ไม่เห็นด้วยก็ว่าเป็นทาสอำมาตย์ เฮ่อ ควายแท้หนอ คนรุ่นใหม่ๆ จะมีใครสามารถรักษาชาติให้พ้นความอัปรีย์จากคนเหล่านี้ได้ตลอดไป แต่ชาติไทย จะไม่สิ้นคนดี การเล่าเรียนสูงๆ ไม่ได้ทำให้จิตใจคนพัฒนาตามไปได้ กลับยิ่งทำให้ห่างกันมากขึ้น มีแต่ความเห็นแก่ตัว ไม่สิ้นสุด เนี่ยแหละคน ชาติจะย่อยยับ เพราะคนไทยด้วยกันเอง ไม่ใช่เพราะคนต่างชาติเลย อึ้งภากรณ์ จะเหลือดีสักกี่คน หรือว่า ใจ อาจจะเป็นเชื้อชั่ว ตัวสุดท้ายของตระกูลนี้ 555 ไอ้ตุ๊ด

นายใจ นายมันส้งตีงแล้ว อ้ายสาด หนักแผ่นดิน

I can't belive , Are you Thai people?
In my opinion, stay in England all of your life.
leave Thailand alone...
.....
please,

อะไรดลใจให้เขาเป็นได้ขนาดนี้
เลิกรักชาติกันได้แล้ว ???
หันไปขายชาติหรือไง ???

ไอเดียบรรเจิด 555555555

*ประเทศสยาม รวมเลือดเนื้อ หลายเชื้อชาติ
เอกราช ประชาธิปไตย ใฝ่สร้างสรรค์
ปกครองโดย ประชาชน เป็นสำคัญ
อยู่รวมกัน รักสงบ มิรบรา
*เคารพรัก ทุกเพศ ทุกภาษา
ทุกศาสนา ทุกความเชื่อ เอื้อคุณค่า
เราไม่รบ เพื่อชนชั้น ศักดินา
ร่วมทำมาหากิน ไม่สิ้นพลัง
*สร้างสังคม สร้างรัฐสวัสดิการ
ไม่หมอบคลาน กุมเป้า เหมือนเก่าหลัง
ทุกคนเท่าเทียมกัน มั่นมิชัง
เปี่ยมด้วยพลัง สามัคคีมีน้ำใจ
*สยามร่มเย็น เป็นมิตร กับเพื่อนบ้าน
ร่วมกันต้าน ศัตรูพาล รัฐประหารใหญ่
ต้านพวกค้าน ประชาธิปไตย
อำมาตย์ใหญ่ และภัย เผด็จการ
*วันนี้เรา ปลดแอก ของเราแล้ว
ประชาชน ผ่องแผ้ว เพราะกล้าหาญ
ประชาชน จงเจริญ ยิ่งยืนนาน
ร่วมขับขาน ประชาชน จงเจริญ
*ร่วมขับขาน ประชาชน จงเจริญ....ไชโย....ไชโย....ไชโย

*ประเทศสยาม รวมเลือดเนื้อ หลายเชื้อชาติ
เอกราช ประชาธิปไตย ใฝ่สร้างสรรค์
ปกครองโดย ประชาชน เป็นสำคัญ
อยู่รวมกัน รักสงบ มิรบรา
*เคารพรัก ทุกเพศ ทุกภาษา
ทุกศาสนา ทุกความเชื่อ เอื้อคุณค่า
เราไม่รบ เพื่อชนชั้น ศักดินา
ร่วมทำมาหากิน ไม่สิ้นพลัง
*สร้างสังคม สร้างรัฐสวัสดิการ
ไม่หมอบคลาน กุมเป้า เหมือนเก่าหลัง
ทุกคนเท่าเทียมกัน มั่นมิชัง
เปี่ยมด้วยพลัง สามัคคีมีน้ำใจ
*สยามร่มเย็น เป็นมิตร กับเพื่อนบ้าน
ร่วมกันต้าน ศัตรูพาล รัฐประหารใหญ่
ต้านพวกค้าน ประชาธิปไตย
อำมาตย์ใหญ่ และภัย เผด็จการ
*วันนี้เรา ปลดแอก ของเราแล้ว
ประชาชน ผ่องแผ้ว เพราะกล้าหาญ
ประชาชน จงเจริญ ยิ่งยืนนาน
ร่วมขับขาน ประชาชน จงเจริญ
*ร่วมขับขาน ประชาชน จงเจริญ....ไชโย....ไชโย....ไชโย

ชอบครับอจ.ใจ อยากอ่านที่มันแรงกว่านี้อีกคับ อาจารย์เขียนได้จี้จุดพวกมือถือสากปากถือศีลได้แรงจิงๆคับ

Jai and the gang ! เด็กน้อยด้อยปัญญาเรียกหาเพื่อนเล่นขายของ

ด้วยความเคารพในความคิดของอ.ใจ (แม้ว่าการใช้ภาษาในบทความนี้ดูอาจารย์จะเพี้ยนไปมากแล้ว)
ที่เสนอว่าให้คนเสื้อแดงควรเลิกรักชาติ เลิกยืนเคารพธงชาติ และหันมารักเพื่อนๆ ร่วมชาติ
ทำไมถึงไม่รวมอำมาตย์และโจรพันธมารฯ(ในจินตนาการของท่าน) เขาไม่ใช่เพื่อนร่วมชาติหรืออย่างไร

มาเห่าในประเทศซิจะโยนกระดูกให้ซักชิ้น2ชิ้น

***คุณมันไม่ใช่คน***
ประเทศนี้อยู่มาได้ เพราะกษัตริย์ เพราะบรรพบุรุษที่ปกป้องแผ่นดินนี้ไว้
ถ้าไม่มีคนเหล่านั้น คุณก็ไม่มีสิทธิ์พูดหรือพิมพ์ข้อความเป็นภาษาดั่งเช่นภาษาที่คุณใช้อยู่ทุก วันนี้หรอก แม้แผ่นดินจะเหยียบก็ยังไม่มี แต่คุณมันไม่ใช่คนไงมันเลยไม่มีจิตสำนึก
เราไม่ได้ยืนเคารพธงชาติให้พวกอำมาตย์แต่เราเคารพธงชาติให้ชาติไทยนี้ ขวานทองแห่งนี้ที่เราใช้มันอาศัย ใช้มาทำมาหากิน แล้วก็ใช้มันบำรุงบำเรอความสุขทุกอย่าง แม้กระทั่งกำลังจะใช้แผ่นดินนี้ไว้ขาย ไว้ต่อรองกับต่างชาติ ดั่งที่พวกของคุณกำลังทำอยู่....
ลมปากเน่าๆของคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะ แต่ขอร้องถ้าคุณไม่รักไม่ชอบแผ่นดินนี้ ไม่เคารพการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นมิ่งขวัญ อยู่เหนือหัว ถ้าคุณไม่ชอบ ไม่พอใจ คุณก็ออกไปซะ คุณเป็นคนมีปัญหาก็ออกไปซะ อย่าให้คนส่วนใหญ่มาเปลี่ยนแปลงไปเพราะคนเลวๆแบบคุณ
ไม่มีใครห้ามถ้าคุณจะไป ไม่มีใครห้ามถ้าคุณไม่รักแผ่นดินนี้ แต่ขอร้องอย่าหน้าด้านอยู่ในแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่คุณบอกว่าไม่ชอบ แต่คุณยังใช้เป็นที่ซุกหัวนอน
ไปตายซะเถอะ......

จะให้เลิกรักชาติเลิกรักแผ่นดินเพราะคุณสินแกจะเอาชาติไปแปลงเป็นทุนง่ายหน่อยเพราะไม่มีใครหวงแหน

ผมว่าคุณก็เดาส่งเดชไปนะครับ ที่นักการเมืองไม่ถูกลงโทษ เพราะ นิรโทษกรรม

คุณคนอยุธยา เขียนได้ตรงใจทุกประโยค
อ.ใจอยู่กับตัวเองมากไปจนเพ้อเจ้อ ว่าง ๆ มาสัมผัสกับชีวิตจริง ๆ ของคนจริง ๆ บ้าง
คิดแต่เรื่องล้มสถาบัน ๆ เหมือนกับว่าต้องล้มสถาบันประเทศถึงจะเจริญเก้าหน้า ขอโทษเถอะ โยนบาปให้สถาบันมากไปรึเปล่า
ดูประวัติศาสตร์ประเทศอื่นบ้างมั๊ย อิหร่านล้มกษัตริย์ แต่ได้รัฐอิสลามมาแทน เสรีภาพลดกว่าเดิมอีกหลายเท่า ลาว จีน เวียตนาม ล้มกษัตริย์ ได้เผด็จการคอมมิวนิสต์ พม่ามีเผด็จการทหารที่ไม่เกรงกลัวใครในแผ่นดิน พร้อมฆ่าประชาชนที่ไม่เห็นด้วย
แล้วอย่างนี้การล้มสถาบัน คือการแก้ปัญหาจริงหรือ??

เมืองสยาม เขาก็จะชาตินิยมกันอย่างนี้ อีกนาน
คุณคงไม่ได้กลับมาอีกแล้ว หรือถ้ามาก็เจื้อยแจ้วแบบเก่าไม่ได้อีก เชิญอยู่บ้านใหม่ของคุณให้สบาย
สยามขาดคุณไป ก็ไม่เดือดร้อนอะไรมากมาย
คนไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายล้านคน จริงๆเขาก็ไม่รู้จักคุณ
ส่วนคนที่รู้จัก หลายๆๆคนเขาเกลียดคุณแล้ว
อีกอย่าง สำนวนที่เขียนหลังๆนี้ เหมือนเด็กๆ ที่มีแต่อารมณ์ ห่วย

ไอหนู แกคิดได้ดีแล้ว เด็กจุ... หรือเปล่าเนี้ย ไอใจ มันโม้ในห้องกันว่างัยบ้าง คงมีเรื่องที่มันเล่านอกเหนือตำราเรียนเพียบเลยซิ เด็กนอกก็อย่างเนี้ย พ่อแม่มันมีตังค์ส่งให้ไปเรียน อยู่ไทยก็สบายๆ ตามฉบับลูกคนมีตังค์ มันน่าอิจฉาจริงๆ อยู่สบายๆ ไม่ค่อยเจอความลำบาก ความคิดมันคงโลดแล่นไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้
แต่ว่าเวลาที่ อ. เค้าเหล่าอะไรให้ฟัง ในฐานะนักเรียนที่มีสติปัญญาที่ดี ต้องใช้ความคิดไตรตรอง และลองหาข้อมูลดูก่อน
ไม่ใช่ว่าเค้าเป็น อ. แล้วทุกๆ อย่างที่สอนให้คือสิ่งที่ถูกต้อง
การเรียนมันก็คล้ายกับวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่ผู้สอนป้อนข้อมูลให้ จะใช้ได้จริงหรือไม่นั้น ต้องลองปฎิบัติ หรือทดลอง เพื่อหาข้อเท็จจริงดูก่อน

พูดได้ดีครับ เห็นด้วยทุกคำพูด

ไอ้ที่ฆ่าประชาชนตอนพฤษภาทมิฬ มันเป็นคณะปฏิวัติที่มีคนชื่อทักษิณเป็นสปอนเซอร์ช่วยเหลือการปฏิวัติไม่ใช่รึ??
ลืมกันไปหมดแล้วหรือไง แถมโยนบาปให้อมาตย์อีกต่างหาก
ทหารคนละกลุ่มกันเลย

ใจ อึ๊งภากรณ์...บุรุษแห่ง "โลกสี่เหลี่ยม"
ชายผู้ซึ่งพยายามนำ
"ลูกบอล" ของ "เหตุการณ์" ยัดลงใน "รูสี่เหลี่ยม" ของ "ความคิด" แห่งตน
เพื่ออธิบาย "ปรากฎการณ์" ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และบัดนี้ ชายผู้นี้ได้ "หลุดโลก" ไปแล้ว....

ช่างมันเหอะ
ตราบใดที่การนำเสนอ "ข้อมูลอีกด้าน" ยังทำไม่ได้
เถียงพวกนี้ไปก็ไร้ประโยชน์
(ให้ตายสิ แค่จะบอกว่า ทำไมถึงทำไม่ได้ ก็ยังบอกไม่ได้เลย แต่คิดว่าหลายๆคนในนี้คงรู้แล้วแหละ ว่าทำไม......)

เป็นบทความที่ดีที่สุด ,มีเหตุผล และควรค่าที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของประชาชน!!

ประเทศไทย มีคนอย่างพวกคุณเยอะๆนี่เอง จึงจามคนอื่นเค้าไม่ทัน และนับวันยิ่งเสื่อมไปทุกวัน
เพราะมัวแต่นั่งมาดูประชาธิปไตยซุึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเข้าใจมันมากแค่ไห
อย่ามาอ้างนะ ว่าประเทศอื่นที่เค้าไม่มีกษัตริย์เค้าเจิญกันหมดแล้ว
ยกตัวอย่าง ญี่ปุ่น เค้าเคารพของเค้าขนาดไหน ประเทษเค้าไปไกลกว่าเราขนาดไหน
บลูไน ล่ะเป็นไง
และอีกเยอะเยะ
อย่าเอาความคิดต่ำๆแบบพวกคุณมาให้เปื้อนแผ่นดินอีกเลย
ก็ใช่ คนเมื่อก่อน ประชาชนออกรบ เพื่อกษัตริย์ (เดียวนี้ก็ไม่ต่างกัน)
มีแต่พวกคุณเท่านั้น ที่วันๆนึง ก็มานั่งพิม นั่งด่า ผ่านโลกออนไลน์ และสื่อน้ำเน่า
ถ้ารู้ก่อนว่าคนอย่างพวกคุณจะเกิดมาบนแผ่นดินนี้ น่าจะเอาสายสะดือรัดคอให้ตาย ก่อนที่จะ
ได้หายใจเฮือกแรกบนแผ่นดินไทย
อะไรล่ะ ที่พวกคุณต้องการ
ดูหนังไม่ต้องยืนตรงหรือ?
ไม่อยากร้องเพลงชาติตอนเช้าเย็นหรือ?
ไม่อยากใช้เงินที่มีฉาญาลักษณ์หรือ?
อ้าปากก็เห็นตาตุ่มแล้ว ไม่ต้องมาอ้อมค้อม

คุณเลี้ยงเหี้ย.. อ๋อ.. ไม่ส่งสัย..ละ ฮ่า ฮ่า .. เหี้ย... ก็ต้องเลี้ยงเหี้ย..ซิ..

ผมยังไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ ไม่ยืนเค้ารพธงชาติ อ่ะมีซิ เสื้อแดงไง

ปราชาธิไตยที่พวกคุณว่า ไม่ยอรับเสียงข้างมาก
แบบนี้หรือปล่า แบบที่ผมคิดหรือปล่าว
วันนึงผมเกิดไม่ชอบหน้าไอ้คนหนึ่งที่เซเว่น ผมชักปืนขึ้นมายิงขมับ มันตายคาที่
มีคนสามคน ยืนยันว่าผมยิงจริง แต่มีอีกสิบคน ที่บอกว่าผมไม่ได้ยิง
ผลสุดท้าย ผมไม่ผิด เพราะมีคนโหวตว่าผมไม่ผิดถึง สิบคน
ผมเข้าใจแนวคิดเสื้อแดง และคุณทักษินแล้วใช่ไหม
อืม

อ่านความเห็นในนี้ ถัดจากที่ผมแสดงความเห็น หลายๆ ความเห็นทำให้ผมรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับคนที่เชื่อนายใจล์ (ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมี ลอ ลิง การันต์ เอาเถอะ...แกเป็นลูกครึ่ง ไม่ใช่ "ใจ" หรือ "กมล" ที่จะรู้ซึ้งอะไรกับเราๆ มากนัก)
ผมไม่พูดถึงแดง หรือ เหลือง เพราะมี "จินตนาการ" เกี่ยวกับ"ชาติ" ต่างกัน
แต่ผมสังเกตุว่า พวกเขา(คนที่เชื่อว่านายใจล์กำลังแสดงความเห็นที่ "โดน") ต่างพยายามแสดงออกว่า ตนเองมีความคิดความเชื่อที่ต่างจากคนพวกหนึ่ง (เขาพยายาม)แสดงอาการ "ขบถ" ให้เห็น เพราะเขาคิดว่าเขาอยู่ในประเทศที่ล้าหลังและไม่เป็นประชาธิปไตย
แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่นเรื่อง บัตรประชาชน ก็ยังเป็นประเด็น
(อาทิคุณ "ดาวในน้ำ" แสดงจริตจะก้าน อันน่าขบขันเกี่ยวบัตรประชาชนที่เธอบอกว่า แค่บัตรพลาสติกที่แสดงความเป็นคน .... เป็นความไร้เดียงสาอย่างยิ่ง ทุกประเทศในโลกล้วนแล้วแต่มีบัตรประชาชน นายใจก็มีบัตรประชาชน (อยู่ในอังกฤษ หน้าจีนๆ ฝรั่งๆ ถูกตำรวจเรียกตรวจเอาง่ายๆ นะครับ) ชาติคอมมิวนิสต์/สังคมนิยมก็มีบัตรประชาชน ใช่แค่ว่ามันบอกความเป็นคนของชาติไหน แต่ข้อมูลของมนุษย์ในโลกถูกจัดการขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง เช่น การรักษาพยาบาล การเดินทาง ประวัติเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือไม่ ฯลฯ
คุณ Gneisenau บอกว่า สิ่งที่ ใจล์อรรถาธิบาย ทำให้ "พวกมือถือสากปากถือศีลในนี้(ชุมชนประชาไท หรือเขาเหมารวมถึงคนส่วนใหญ่ในประเทศ) ทนไม่ได้"
เขาเรียกคนที่เห็นต่างต่างจากใจล์ว่า มือถือสากปากถือศีล - ปากว่าดีแต่ใจอีกอย่าง หรือพูดอย่างทำอย่าง ฯลฯ โดยรวมๆเขาหมายถึงพวกที่ไม่น่าคบหาสักเท่าไหร่นัก ค่อนข้างไปทางโหดร้าย
เขาเหมารวมว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
อีกหลายวาทะกรรม -พวกทาสอำมาตย์ ,พวกใจทาส, ฯลฯ คือ ถ้าไม่เห็นด้วย แสดงว่าเราสยบยอมต่ออำนาจที่พวกเขาเห็นว่าเลวร้าย
พวกนี้พยายามยัดเยียมภาพ "ความเป็นทาส" ให้กับคนไทยตลอดมา คิดแทนทุกสิ่ง และพูดแทนทุกอย่าง และอ้างว่า "คนไทยส่วนใหญ่" กำลังเป็นพวกล้าหลังคลั่งชาติ และคิดไม่ถึง อ่านไม่แตกกับสิ่งที่นายใจล์เสนอ(ราวกับว่านายใจล์เป็นตัวแทนของพวกเขา -ที่เรียกตัวเองอย่างภาคภูมิใจว่า "หัวก้าวหน้า" ส่วนคนไทย "ไอคิวต่ำเพราะทำตามสิ่งที่อำมาตย์มอมเมา"
น่าขัน ...สิ้นดี
ก่อนที่คุณจะพูดถึงจินตนาการถึงความเป็นชาติ กรุณาศึกษากันให้ชัดก่อนว่า คนไทย(จะกี่กลุ่มก็เถอะ) คิดอย่างที่คุณคิดหรือเปล่า เขาต้องการอย่างที่คุณเสนอหรือไม่ แค่ยกตัวอย่าง อยุธยา บ้านเกิดของผมก็ผิดไปจากความจ่ริงเสียมาก หรือหากมีคนบางคนคิดเช่นนั้นก็กล้าบอกตรงนี้ว่า ไม่ใช่คนส่วนใหญ่
ฝากถึงนักเลงกลอนเพื่อประชาธิปไตยจิ้มแป้น - ว.ณ.ปากนัง
วางมือจากแป้นพิมพ์แล้วหันไปมองรอบๆ บ้างนะครับ โลกแห่งความจริง รอคุณอยู่...
ด้วยความเคารพ

การแสดงความคิดเห็นของทุกท่านต่างทีมา
> ทาษที่หลงเหลืออยู่
> ผู้ทีแลวงหาประประชาธิปไตย ในการปกครองรัฐสภาทาษ นายทุน ฯลฯ
เห็นใจครับ อ..ใจ (ควาย) คนไทยไม่รู้เรื่องประชาธิปไตย
จากทาษที่จำยอม

ว.วชิรเมธี ครับ
เรียนเชฺิญมาเป็นนายก
แก้ไขความจนด้วย
ผมไม่ชอบใครทั้งนั้น
มันโกงฯลฯ
คนรักหัวโล้น

I agree with Mr. Giles.
Wake up Thai people!!Wake up.
Its time to move with the world.
Pls respect your self as a person.
We all are human being..no one is better and others.
no body can put you down ,, accept ur self

คุณพูดคนละเรื่องเลยนะ เซ็งเจงๆ

อ้าวววว นึกว่าโกตั๊บ ลิ้มพ่อเองซะอีกที่หนักแผ่นดิน ขอโทษนะที่เข้าใจผิดมานาน

อาจาน
ช่วยติดตามข่าวนาซ่าด้วยเด้อ
เมื่อไหร่เขาส่งยานอวกาศไปนอกโลก
อย่าลืมขอเกาะยานเขาไปด้วยนะ

ทักษิณไม่ใช่เจ้าของประชาชน ไม่ใช่เจ้าของประเทศ ไม่ใช่เหนือหัวของเรา ทักษิณก็คือคนสามัญธรรมดานักธุรกิจที่ฉลาดเท่านั้นเอง ใครบ้างที่ทำธุรกิจได้กำไรแล้วเอาเงินที่ได้มาแจกประชาชนคนจน เขาทำด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยสมองของเขา เขาคงไม่โง่หรอกนะที่จะมาแจกคน

And me too, agree with you Mr. Giles. We're the world!

มีซิพวกที่ไม่ร้องเพลงชาติ ไม่ต้องยืนเคารพธงชาติ ก็พวกเงาะป่าซาไก ผีตองเหลือง ไง อาจารย์บ้าหรือปล่า

การรักชาตินั้นไม่มีใครสู้พวกอำมาตย์ได้หรอก ดูสิขนาดรัฐบาลยังต้องจ้างประชาชนมาร้องเพลงชาติเลย พวกอำมาตย์และพรรคสะตอเขามีนโยบายที่ชัดเจน คือ ชอบเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ เย็-เมียเพื่อน......60กว่าปีที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้างที่ทำให้ ประชาชน....คิดๆๆๆๆๆ ใช่คิดไม่ออกเพราะไม่มี เป็นรัฐบาลทุกครั้งก็โกงกินทุกครั้ง บางครั้งโง่ขนาดเป็นนายกไม่เข้าใจความหมายคำว่าเกษตรกร จึงเอาที่ดินไปแจกคนรวยเสียงั้น.....จริงแม๊ะ..คอยดูพวกสิ้นคิดออกมาดิ้น.. โน่นมาตัวนึงแหละ....อิอิ

สนับสนุน และให้กำลังใจอาจารย์ใจ ครับ เนื้อหาสาระทันสมัย มนุษย์แต่ละคนสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและเรียนรู้พัฒนาการของสังคมได้ และต้องการสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเช่นกัน

นักการเมืองปลุกระดมให้คนรักชาติ แต่นักการเมืองทะเลาะกันทำลายล้างกันอยู่ทุกวัน การรักชาติไม่จำเป็นต้องแสดงออกโดยยืนเคารพธงชาติ การรักชาติที่แท้จริงต้องทำตนเป็นคนดีของพ่อแม่ คนดีของสังคม คนดีของประเทศชาติ ไม่ทำผิดกฎหมาย ซื่อสัตย์ไม่ฉ้อโกงหรือคอรัปชั่น ยอมสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติ อย่าพูดแต่ปากว่ารักชาติ พอถึงคราวเกณท์ทหารก็หลบหนีขี้ขลาดไม่ยอมมาคัดเลือกเป็นทหาร

ผมว่า นายใจนี่สมควรแล้วที่จะไม่มีประเทศอยู่ ไม่รู้ใครปล่อยให้มาสอนเด็กๆในเมืองไทยได้ไง ความคิดของเขาไม่ใช่ฉลาดล้ำหน้าหรอกครับ เป็นความคิดโง่ๆที่ประเทศไหนๆก็ไม่ยอมรับหรอกครับ ความคิดของแกคงเหมือนเด็กๆที่โกรธแทนพ่อที่ต้องหนีออกจากประเทศไทย ก็เลยโกรธแค้นคิดหาวิธีทำลายประเทศไทยตลอดมา คนแบบนี้ไม่มีประเทศไหนต้องการหรอกครับ คนที่คิดทำลายประเทศเกิดตัวเองได้ ก็คิดทำลายประเทศที่อาศัยอยู่ได้เช่นกันแหละ ที่เป็นคนแบบนี้คงเป็นเพราะมีปัญหาทางจิตมาตั้งแต่เด็กๆละมั้ง
จะพูดถึงประชาธิปไตยหน่อยว่า เวลาประเทศอื่นใช้อาจจะดีครับ แต่มาใช้กับประเทศไทยไม่ได้หรอกครับ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัดคิดแค่ว่าใครให้เงินมากกูก็เลือกคนนั้น ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าเงิน ทำให้เรามี สส เลวๆเต็มสภา เพราะใช้เงินซื้อเสียงเข้ามาได้ แล้วไอ้พวกเลวนี้เวลาทำผิดทำชั่วมันก็จะพูดว่า ถ้ากูชั่วเที่ยวหน้าก็อย่าเลือกกูสิ มันกล้าท้าแบบนั้นก็เพราะรู้ว่าเวลาเลือกตั้ง แค่เอาเงินไปแจกก็ได้เป็น สส แระ มันถึงพูดกันตลอดเวลาว่าระบบเลือกตั้งดีที่สุด ระบบประชาธิปไตยดีที่สุด เพราะไม่ว่ามันจะเลวยังไงก็ซื้อเสียงเข้ามาเป็น สส ได้อยู่ดี และเพราะเหตุนี้ก็เหมือนการบังคับให้ สส ต้องโกงต้องกินด้วย เพราะจะต้องหาเงินเตรียมไว้ว่า ถ้าจะต้องเลือกใหม่เมื่อใด จะต้องมีเงินแจกเพื่อจะได้กลับเข้ามาเป็น สส อีก วนเวียนเป็นวัฏฏะจักรแบบนี้ อย่างนี้หรือที่เรียกกันว่า ประชาธิปไตย ดีที่สุดแล้ว

จริงครับ ข้อนี้ไม่มีใครคิดกันเลยหรือครับ
ทักษิณมีเบื้องหลังตอนนั้น ก่อนที่ท่านจะรวยจนเปิดบริษัทมือถือได้ จะเป็นไปได้หรือเปล่า อยู่ดีๆคนที่มีกำพืชที่มันมาจากลูกชาวไรชาวสวน อยู่ดีๆ มันมีเงินเป็นพันล้านได้งัย (เงินเมียคงไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกในตอนนั้น)
จากเด็กหนุ่มลูกชาวสวนสัปรส สู่รั่วโรงเรียนตำรวจ ต่อมาได้พบรักกันคุณพจน์ ต่อมาก็เข้ามาสู่รั่วการเมือง ได้ร่ำรวยด้วยการคอร์. สร้างภาพด้วยความชื่นชมอันโง่เขลาของคนกลุ่มน้อย

เห็นด้วย
ถ้าไม่ชอบประเทศไทย มึงออกไปซะ
อย่ามาบังคับ ใจคนไทยเลย ไอพวกนอกรีด

ตรงนี้ที่คุณยกมานี้ คือ"วาทะกรรมรักชาติ" ซึ่งคนล่ะนิยามความรักชาติในเนื้อหาที่ถุกต้อง ครับ เพราะวาทะกรรมนั้นผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งหรือเป็นข้ออ้างเป็น เครื่องมือทางใดทงหนึ่งได้ครับ
จึงเอามานิยามในเนื้อหา"ความรักชาติ"ในเนื้อหาที่แท้จริงไม่ได้ เรื่องนี้ปัญหาคือการแยกแยะการแอบอ้าง เหมือนใช่ความจริงในตัวตนคำว่ารักษ์ชาติในแค่แบบการผลิตวาทะกรรมแบบโคลนนิ่ง ความจริงในตัวตนคำนี้มาเพื่อเป็นเครื่องมือเท่านั้น
จึงจะไปกล่าวโทษนิยาม"ความรักษ์ชาติ"ในตัวตนเนื้อหาที่แท้จริงด้วยการ อ้างเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับ? มันก็จะแยกแยะไม่ออกกับการรักชาติหรือคลั่งชาติเอาสองเรื่องที่คล้ายๆแต่คน ละเนื้อหาคนละเรื่องกันเลยเอามาจับแพะชนแกะ แบบนี้?ของอ.ใจ เพราะเนื้อหาของบทความที่ยกมาเขาสื่อไปในทางวาทะกรรมความรักชาติ ในการแอบอ้างครับไม่ใช่เนื้อหาตัวตนที่แท้จริงของคำๆนี้แบบอ.ใจครับ
ซึ่งคนล่ะตรรกะกับอ.ใจแม้เจตนาอ.ใจจะพยายามสื่อหรือแมสเซสมาทางนี้? แต่วิธีการรวมทั้งการใช่คำ หรือการชี้ลักษณะการประกอบการกระทำที่สื่อหลายอย่างมันไม่ใช่? เช่นเลิกรักชาติ(รวมความหมายรักชาติที่แท้จริงด้วยไม่ใช่แค่วาทะกรรม) และห้ามร้องเพลงชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติ?(คิดว่าคงเจตนาประชดแต่สื่อไปถึงให้กระทำจริงมันจึงไม่ ใช่และขัดแย้งกับเนื้อหาของบทความที่ยกมาครับ)
แม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ยืนยันการรักชาติ แต่เป็นสัญญาลักษณ์ที่แสดงออกทางตรงที่สุดที่เป็นที่ยอมรับกัน มีจุดร่วม เหมือนการกราบไหว้พระ นั้นเองการปฎิบัติแบบนั้นไม่ได้การันตีการรักชาติหรือศาสนา แต่คือรูปแบบวิธีการที่เป็นที่ยอมรับกัน เช่นถ้าคุณเข้าวัดแล้วไม่กราบหรือทำพิธีแล้วไม่กราบ? ทั้งที่มันก็มีกติการ่วมทั้งเชิงจารีต(กฎหมายอย่างอ่อนทางสังคม)
แบบนั้นก็ได้พิพากษาคุณไปแล้ว?(แม้เขาไม่เอาคนติดคุกแต่ติดคุกทางสังคม ครับ) เรื่องนี้เหมือนกัน กับการนำเสนอการยกเลิกพิธีกรรมพิธีการแสดงออกทางสัญญาลักษณ์ต่างๆที่ใช้แสดง จุดร่วม เช่นยืนตรงเคารพธงชาติ แบบนั้นแล้วคุณจะเอาหลักหรือเอาสัญญาลักษณ์ตรงไหนในการแสดงสัญญาลักษณ์ว่า รักชาติล่ะ?
เช่นนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยกราบพระเลย? แต่คุณบอกว่าคุณนับถือที่ใจ? ซึ่งคนรอบข้างได้พิพากษาแล้วว่าคุณนอกศาสนา?(เพราะไม่เข้าใจมันอยู่ในใจคุณ แต่การแสดงอกมันตรงข้าม) นั้นคือกติการ่วมทางสังคมมันยอมรับแบบนั้นไม่ได้?จนกว่าที่คุณจะแสดงสิ่งที่ ลึกซึ้งกว่านั้นทางสัญญาลักษณ์ที่สังคมยอมรับ เช่นการกระทำอื่นๆ ที่สรุปแล้วมันก็ต้องแสดงออกในแบบคุณซึ่งไม่ต่างจากการร้องเพลงชาติหรือกราบ พระ?
แม้การกราบพระด้วยใจก็คือการแสดงออกทางการยอมรับว่าเรามีศาสนาเรามีชาติ ?แต่ถ้าคุณดันไปดันทุรังกราบพระด้วยใจ? ในพิธีกรรมต่างที่เขาทำกันอยู่ โดยบอกว่าคุณเป็นคนพุทธมีศาสนา แต่ไม่ยอมกราบพระ ขอกราบพระที่ใจได้ไหม? เป็นคนไทยไม่ยืนตรงเคารพธงชาติที่หน้าเสาธงโรงเรียนได้ไหม? คุณบอกขอกราบพระด้วยใจรักซาติด้ายใจอย่างเดียวได้ไหม? ถ้าไม่แสดงออกหรือยกเลิกการแสดงออกตามกติการ่วมของสังคมแบบนั้น ด้วยอ้างว่าควรรักที่ใจอย่างเดียว?
แล้วถ้าแบบนั้นใครจะไปยืนพิสูจน์ใจคุณว่ารักแบบนั้นมีจริงหรือ ไม่?เพราะ99.99% เขาเรียกพฤติกรรมแบบนั้นว่าต่อต้าน เป็นปฎิปักษ์กับสิ่งนั้นครับ???

Anonymous ลองมาเป็น อ.ใจดูสิครับ มันปลุกระดมคลั่งชาติ คลั่งสถาบันขนาดนี้ เหมือนยุคล่าแม่มด
ใครจะอยู่ได้ ตอน 6 ตุลา ที่ นักศึกษาถุกล้อมฆ่าไม่ใช่เพราะเหตุแบบเดียวกันนี้เหรอ กลับไปอ่านบันทึกอาจารย์ป๋วย เรื่อง 6 ตุลา 2519 แล้วจะรู้ว่าใครทำ ในนามชาติ....

คนอยุธยากลับไปอยู่อยุธยาเลยไป...โลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว กลัวสังคมนิยมจนขี้หด

Sing a song of Paul, Beatles is better...
IMAGINE !!!

จะชื่อว.อะไรก็แล้วแต่ มันไม่ใช่องค์ศาสดา
ก็แค่ผู้ที่ยังชีพด้วยการขอมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยทำมาหากินบนโลกที่เป็นจริง การมองโลกย่อมไม่สมจริง
การมองโลกของนักบวชคือ โลกียะ เป็นโลกของคนที่ถูกอวิชาครอบงำ มีแต่คนบาป
ต้องพึ่งพาการชี้นำทัศนะคติและจิตวิญญาณจากนักบวชผู้ตื่น ผู้รู้มหาสัจจะแห่งชีวิต แลกกับอาหารยังชีพ
คนหัวโล้นไม่ใช่ผู้ที่เข้าใจถึงมหาสัจจะทุกคนไป
ทางที่ดีคนที่มุ่งสู่โลกุตตระ ควรยุ่งกับผู้คนในโลกียะให้น้อยที่สุดแหละดี
แทนที่จะสำนึกในอาหารที่ผู้คนหามาด้วยความเหนื่อยยาก แต่ยังอุตส่าห์เจียดให้ยังชีพ
แต่โล้นส่วนใหญ่กลับมาสอนและสนับสนุนให้คนยินดีกับความเป็นทาส
แม้แต่โล้นส่วนใหญ่เองยังทำตนเยี่ยงทาสทั้งความคิดและการกระทำ
ยินดีและหลงไหลได้ปลื้มทั้งลาภและยศ
มีมากมายที่มีพฤติกรรมอยากได้ไหลหลงออกนอกหน้าจนดูน่าเกลียจด้วยซ้ำ
สอนนักบวชด้วยกันให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกว่านี้ซะก่อนเถอะ
เห็นโล้นมากมายอุตส่าห์เดินทางไกล เพียงเพื่อไปลงชื่อประจบคฤหัส
มันถูกต้องตามคำสอนขององค์พระศาสดาแล้วหรือ
จงสำนึกไว้เถอะว่า ความจริงคือศาสนาพุทธในบ้านเมืองนี้ในปัจจุบันนั้นคือสถาบันหนึ่งที่รอสังคยนาใหญ่อยู่เช่นกัน
เพราะเป็นสถาบันหนึ่งที่ตั้งอยู่บนความเทิดทูล จึงไม่มีใครคิดจะแตะให้เปลืองตัว
ฉะนั้นโล้นนอกคอกอย่าซ่าสนับสนุนเรื่องที่ไม่ใช่กิจที่พึงปฏิบัติออกนอกหน้าจนเกินไป
ทำอะไรเนียนๆหน่อยเถอะอย่าลืมสถานะตน ว่าคือผู้มุ่งสู่โลกุตระอันประเสริฐ
แสดงความเห็นมาอย่างนี้ อาจจะถูกประนามว่าเป็นคนบาปหรือนอกศาสนาได้
ขอบอกว่าเป็นพุทธนี่แหละครับ ศาสดาองค์เดียวกัน บวชเรียนมาแล้วแม้ไม่นานนัก
และนับถือองค์ศาสดา+คำสอนเป็นที่สุด
ส่วนคนหัวโล้นที่ไม่ใช่องค์ศาสดา ก็คงต้องดูพฤติกรรมเป็นรายๆไป
ถ้าดีและปฏิบัติสอดคล้องกับคำสอนขององค์ศาสดา ย่อมนับถือเป็นที่สุดอยู่แล้วเช่นกัน
แต่ถ้าจุ้น ไม่เหมาะสม ก็วิจารณ์ได้ไม่ใช่หรือ แม้นผิดบาปไปก็ขอรับเอง

แกใช้ภาษาวัยรุ่น พวกสมองทึบถึงไม่เห็นแก่น คนพวกนี้อ่านเพียงแค่ผิวเผิน ไม่เข้าใจในสิ่งที่ อจ.เขาต้องการจะสื่อ ทั้งบทความไม่มีสักคำที่เอ่ยถึง สถาบันฯ มีแค่อำมาตย์เท่านั้น คนก็ยังกล่าวหากันเลยเถิด

อด ดีใจกับ จุฬา ด้วย ที่คนพรรค์นี้ไปซะพ้นได้ เสียสถาบันหมด คนอาไร๊ คิดอะไรได้แปลกๆวิปริตๆ แล้วดันขยันคิดซะด้วยนะ

ขอบคุณที่ชม ฮ่าๆๆ

คุณรู้จักนักการเมืองดีแค่ไหน??
คุณคิดว่าบ้านเมืองเราใครเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุด??

คนที่ควรไล่คุณก็ไม่ไล่นะคุณกระบือ

ผมมีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยกับคุณ
และไม่มีใครมีสิทธิ์ไล่ใครออกจากประเทศนี้
ทาสยุคโลกาภิวัฒน์อย่างคุณนั่นแหละที่ควรไปตายซะ......

เห็นด้วยกับอาจารย์ใจ ปกติก็รักประชาชนมากกว่าสถาบันหรือพิธีการที่ไร้สาระกรอกหู กรอกตาอยู่ทุกวันจนทำให้ประชาชนถูกครอบงำ คิดอะไรนอกเหนือจากถูกกล่อมถูกกรอกไม่เป็น น่าสมเพชจริงๆ

ประชาไทย มึงก็เหี้ย พวกเหี้ย ๆ ก็ต้องอยู่ด้วยกัน การพูดแบบนี้ มึงไม่น่าเอามาลงเลย มึงเป็นคนไทยหรือเปล่า ขอชื่นชมนะที่ให้พวกเหี้ย ๆ มาอยู่ด้วยกัน สมาคมตัวเหี้ย เลวบัดชบ ทำไมหากินกับพวกเหี้ย ๆ จังเลย เสียดายความเป็นคนไทย ไทยขายไทย ได้เงินมากหรือไง ถึงยอมก้มหัวให้พวกมันทั้งหมดรวมทั้งเหี้ยทักษิณด้วย
เหี้ยตัวที่ 1 คือทักษิณ
เหี้ยตัวที่ 2 คือใจ
เหี้ยตัวที่ 3 คือจิ๋ว
เหี้ยวตัวที่ 4 อีเพ็ญ
เหี้ยตัวที่ 5 ก็มึงไง ลงอยู่ได้ น่าจะสร้างสรรกว่านี้

Dear others that are not true Thai,
Do you really think people in countries without king are equal?
What about black and white in America?
What about the rich consuming and pumping up CO2 while the poor strugling to servive in the same country so called civilized country?
The point is any country is UNIQUE.
You do not know the Thai.
So don't force anything onto it.
Democrazy your way can't come if it still can be bought as in Thailand nowaday.
North Eastern people of Thailand have good heart and sole but not ready for critical thinking and jugement for themselves in a matter concerning the nation.
They can understand only simple thing as "if you give me money I will give somthing in retern." So I will vote for you in return of your money otherwise it will be a sin (not even knowing that they are saleling their own country). Could you believe that this is true?
Taksin knows that and take advantage of it. He has money and The red-shirt people's democrazy is perchasable so he bought it and force the rest of the nation to accept it(the democrazy in his hand).
Do you still think this democrazy ward anything?
If you still see its value, then take it home with you and leave Thailand alone.
With respec (and expect respect in return)

ครับ ผมเลิกชาตินิยมแล้วครับ แต่รักเพื่อนร่วมชาติแทนครับ ยกเว้นไอ้ สนธิ และคนที่อยู่เบื่องหลังทั้งหลาย..ผมจะจำจน...ถ้ามีโอกาส ผมจะถามมัน...

ผมก็เห็นด้วยนะครับ
และผมเชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย
มีแต่คนกลุ่มน้อยที่ยังเป็นปัญหาทำให้สังคมไทยแตกแยก
และระวังไว้ด้วยนะครับ เว็บนี้กำลังกลายเป็นเสมือนเว็บ "ฟ้าเดียวกัน 2" อีกล่ะ

อ่านบทความของคุณแล้วทำให้รู้สึกดีครับ ว่ายังมีคนที่คิดแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้อีกด้วย ดีมากครับขอนับถือจากใจครับคุณนี่เลวได้ใจจริงๆครับ แผ่นดินที่ให้บรรพบุรุษคุณมาอาศัยกินอยู่หลับนอน จนมีตระกูลคุณเกิดมารวมทั้งครอบครัวคุณด้วย คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามีใครบ้าง พวกคุณยังเนรคุณแผ่นดินเกิดได้เลย ผมว่าคุณไม่รู้จักความเป็นคนไทยด้วยซ้ำ เพราะเลือดในกายคุณมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอะไร เพราะถ้าคุณเป็นคนไทยโดยสายเลือดคุณจะไม่คิดแบบนี้ คนไทยทุกคนไม่ว่ามาจากเผ่าพันธุ์ไหนที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินสยามนี้ ในสายเลือดของเราทุกคนจะมีความรักชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์อยู่ในสายเลือด ไม่ต้องให้ใครมาบังคับหรอกครับเพราะมันเกิดจากความเป็นคนไทยที่หล่อหลอมมา ตั้งแต่อดีต ปู่ ย่า ตาทวดของเราครับโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คุณกำลังกล่าวถึง พวกเรารักและหวงแหนมากกว่าชีวิตพวกเราครับ เพราะพระองค์ท่านเป็นพ่อของพวกเราคนไทยทุกคน โดยจิตสำนึกและจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยที่คุณไม่เคยมีแน่นอน พวกเรามีพ่อหลวงที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดแต่คุณคงไม่เคยรับรู้เพราะคุณไม่มี จิตสำนึุกเหล่านี้ครับ ไปเถอะครับอย่ากลับมาที่นี่อีกเลย เพราะเราไม่ต้อนรับคุณอีกแล้ว ในเมื่อไม่ใช่คนไทยก็อย่ากลับมาแผ่นดินไทยเลยครับ

ปกติก็ดิฉันไม่ค่อยได้พูดคำหยาบถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็ต้องพูดกันล่ะ ค่ะ ไม่ทราบว่าคุณเอาสมองส่วนไหนคิดกันนะ แต่ดูจากแนวคิดคุณแล้วก็น่าจะไม่มีสมองดีๆเหลืออยู่แล้วล่ะ ปกติฉันก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวมากนัก แต่พอได้รับเมลล์จากเพื่อนๆ ก็อดไม่ได้ที่จะเข้ามาอ่านด้วยตัวเอง คุณนี่เลวได้ใจจริงๆ คุณเองก็ไม่ได้มีสายเลือดไทยไม่ใช่หรอคะ จีน อังกฤษนี่ แล้วคุณกล้าดียังงัยมาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทย? คุณก็แค่อาศัยแผ่นดินไทยอยู่ คุณจะรู้อะไร ดิฉันเป็นคนไทย สายเลือดไทย คุณตาทวดฉันเป็นทหารผ่านศึก ท่านได้สู้รบเพื่อชาติไทย คุณเป็นใคร โครตเง่าคุณเคยทำเพื่อประเทศไทยแบบนี้มั้ย พวกกูรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มึงเป็นพวกนอกสัญชาติ ถ้าออกจากแผ่นดินไทยได้บ้านเมืองคงจะเจริญกว่านี้ มึงก็เหมือนพวกหมารอบกันดีๆ นี่เอง วันหลังก็ไปเอาหมามาทำเมียนะมันไม่กัดหรอก พวกเดียวกัน
คิดจะเป็นนักเลงแต่ไม่แน่จริงก็อย่าเป็นดีกว่า อายเค้า เก่งจริงก็ออกมาแถลงข่าวเลิกสัญชาติสิ โยนบัตรประชาชนทิ้งซะ ชาติของกูจะได้ดูดีขึ้น

เหอะเข้าใจอะไรหรือเปล่า เปรียบเทียบให้มันดุมีเหตุผลหน่อย ไร้สาระจริงๆๆ

เลวได้ใจจริงๆ
ในฐานะที่เป็นชาชนคนไทย พูดให้ได้ยินชัดๆเลย
กูเลือกที่จะอยู่อย่างนี้ มืงไปไกลๆตีนล่ะดีแล้ว

ถ้ามึงยอมรับว่าไม่ใช่คนไทย
ก็ไปไกลๆตีน .... ไม่ต้องมาเสือก! ยุ่งเรื่องของคนไทย....

ผมว่านายใจ พูดมีเหตุผล และหวังดีกับคนไทย เนื่องจากคนไทยเราทุกวันนี้ยังงมงาย เชื่อเรื่องที่เหล่าอำมาตย์กุขึ้นมาหลอกเราผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ให้หลงเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นทูตศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนพิเศษ มีอำนาจเหนือพวกเราชาวประชาชน ทั้ง ๆ ที่คนเหล่านี้ก็กิน ขี้ ปี้ นอน เหมือนเราทุก ๆ คน
บ้านเมืองเราไม่ค่อยเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ซึ่งสาเหตุมาจากกลุ่มคนไม่กี่คนพยายามปิดกั้นแนวความคิดเรื่องสิทธิความเท่า เทียมกันของมนุษย์ และทำการล้างสมองประชาชนให้เชื่อในความมีอำนาจเหนือกว่าประชาชน ซึ่งเป็นระบบการปกครองที่สุดแสนจะล้าหลังของอารยธรรมของมนุษยชาติ หากประชาชนยังหลงยึดติดงมงายกับระบอบนี้อยู่ต่อไป สังคมไทยก็ยังเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำกันสูง ประชาชนก็ยังคงต้องทุกข์ยากเพราะต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงกลุ่มคนเหล่านั้น คนปกครองก็สบายแทบไม่ต้องออกแรงก็มีกินมีใช้

สำหรับคนที่ว่าคุณใจว่าเลวนั้น ผมอยากถามว่า เขาเลวตรงไหนหรือ? แล้วพวกคุณดีกว่าเขาตรงไหนหรือ? แค่ความคิดเขาต่างจากคุณ? แค่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดคือความถูกต้องดังนั้นคุณจึงดีกว่าเขาแล้ว? หรือว่าเพราะมันขัดกับประโยชน์ของพวกพ้องคุณ เลยต้องมากล่าวหาว่าเขาเลว?
เขามีความรักคนไทยจึงเขียนมาเพื่อเตือนสติคนไทยว่าอย่าตกอยู่ในอำนาจมืด ของอำมาตย์ที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน เขาไม่ต้องการให้คนไม่กี่คนเอาเปรียบประชาชาวไทย!

** เป็นอะไรหรือท่านถึงมีแอก
ดูแปลกแปลกแอกมีไว้ให้มหิงสา
สำหรับคนนั้นมีแต่ปัญญา
แล้วที่บ่าท่านมีแอกแปลกจริงใจ **
อิอิ.. ตามไปทุกที่

ขอสนับสนุน

ไอ้เลวมึงดูถูกขนาดนี้มึงออกจากเมืองไทยของพวกกูเลยไป๊.....................
ไอ้สาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด.
เลวไม่มีที่ติเลยนะมึงไอ้สาดดดดดดดดดดดใจ!ชั่ว....ไม่มีคัยเกินมึงจิงๆๆ
ใครเชื่อมึงก้อโง่เต็มที เสียทีที่เรียนมาสูงแต่สิ่งที่มึงทำต่ำซะยิ่งก่าคนไร้การศึกษา..***

มันจะต่างกันตรงไหน เสื้อแดงบอกว่า เรารักปราชาธิปไตย เราได้มาซึ่งเสียงข้างมาก
(โดยไม่เคยรับรู้ หรือไม่อยากรุ็ หรือไม่ยอมรู้เลยว่า คนที่พวกท่านโหวตมานั้น มันเป็นอย่างไร)

ความเท่าเทียมหรือ
นั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดเอง ว่ามันไม่เท่า
ทุกวันนี้ใครทำผิดกฏหมายต้องได้รับการลงโทษเหมือนกันหมดทุกคน
แต่มีบางคนที่ไม่รับกฏข้อนั้น พร้อมกับสร้างความปั่นป่วนให้บ้านเมือง
แล้วคิดดูว่า หากคนพวกนี้ได้มีอำนาจ ในการบริหารประเทศ ประเทศเราจะเกิดอะไรขึ้น

หมายถึงพวกที่เป็นผู้ก่อการร้ายสากลยึดสนามบินนั่นหรือ? คดีไม่มีความคืบหน้าใด ๆ แถมยังมีแกนนำได้มาเป็นรัฐมนตรีอีก ถ้าคุณว่ามันยุติธรรมจริง ๆ คุณคงเพี้ยนไปแล้วแน่ ๆ

ผมละงงจริง ๆ ว่า แผลเขาเต็มไปหมด อย่างเช่นกรณีไม่เกณฑ์ทหารแต่มีหน้ามาว่าคนอื่นขายชาติได้อย่างไม่สะทก สะท้าน เหมือนกับว่าตนเองเป็นคนรักชาติที่สุด ไม่รู้ทนได้อย่างไร

มวลชนเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ แต่คนที่เขียน(แต่งเติม)ประวัติศาสตร์คือชนชั้นปกครอง

ไอ้แก่เอ๊ย...ชาตินิยมตกขอบ

ที่สำคัญคือ พรรคพวกของนายใจล์ส่วนใหญ่ เลวแบบชัดเจน ไม่ได้เลวซ่อนรูปแต่ประการใด
ใครบ้าง.....? อยากรู้ครับ

ผมก็สงสารแม่ของคุณเหมือนกัน คุณอิดออด
มีประเทศทั้วโลกที่เขาปลดแอดตั้งแต่หลังสงครามโลก เขาเกลียดชังแนวชาตินิยม ปลุกระดมให้คลั่งชาติและสร้างสงครามทั้งนั้น

แล้วถ้าทักษิณ รักชาติไทย ทำไมเอาสมบัติชาติไปขาย ทำไมยอมยกสมบัติชาติให้เขมรง่ายๆ ทำไมถึงจะขายไฟฟ้า ประปา ปตท. แม้กระทั่งไทคม ของชาติ ทำไมเรียกชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนา อย่างดูถูกว่า "รากหญ้า" อย่าบอกนะว่าหญ้าที่บ้านพวกคุณเก็บไว้ทำอาหารกิน มันถึงมีประโยชน์ ดูยังไงมันก็หมายถึง คำว่า"ขยะสังคมดีๆนี้เอง'ทำไมถึงนำเงินที่ได้จากประเทศไทยไปพัฒนาเขมร ทำไมไม่นำสมบัติที่ตัวเองมีมากมายมาแจกจ่ายประชาชน เอาหนี้กองทุนหมู่บ้านมาให้ทำไม แล้วประชานิยมต่างๆ ที่มันทำมีอะไรดีมั้ง สามสิบบาทตายทุกโรค รู้กันทั่วไทย กองทุนหมู่บ้านเป็นหนี้กันเข้าไปอยู่สบายๆไม่ได้ต้องให้คนจนเป็นหนี้เพิ่ม เงินคลังหลวงทำไมถึงหมด ทำไมหลวงตามหาบัวต้องหาเงินเข้าคลัง แต่ทำไมเงินไอ้ทักษิณถึงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า นี้หรือ คือคนที่รักชาติของพวกคุณ

ผมให้ความเคารพอาจารย์ป๋วยอย่างสูง ท่านมีบุณคุณกับประเทศ แต่ท้ายสุดท่านได้รับกลับเป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่ผมมั่นใจว่าแม้ท่านยังอยู่วันนี้ ท่านก็ยังรักชาติ ไม่ทำร้ายชาติ
แต่สำสำหรับบทความของตุณใจ..........ทั้งที่พยายามเปิดใจพิจารณาแนวคิดเของคูณใจที่แสดงออกมา
มันเหมือนจับอะไรที่เกิดขึ้นมาก่อนในอดีต หลายๆอย่างมารวมกันเปรอะ เพื่อฟังมีเหตุผล
แต่ตอนสรุปไม่มีเหตุผลเลย โง่เขลาสิ้นดี แต่ไม่น่า แล้วทำเพื่ออะไร

ไปไกลเกินไปแล้วพี่ อ.ใจเค้าไม่ได้พูดพาดพิงถึงกษัตริย์เลย ผมว่าคุณเล่นแบ่งแยกแบบนี้มันน่าฉงนนะ อีกเรื่องคุณไม่เห็นแย้งความคิดของอ.ใจเลย เล่นมั่วแบบนี้

ผมเห็นด้วยนะว่าเราควรตั้งข้อสงสัยว่าชาตินี้เป็นชาติของใคร ประชาชน หรือ อมาตย์
ผมคิดว่าตามโครงสร้างสามสีที่เป็นอยู่ ไม่น่าจะเป็นชาติของเราแน่ๆ หรือ อีกอย่าง
ประชาชนมีส่วนร่วมในความเป็นชาติน้อยกว่าที่พวกเค้าเป็น
ชาติ ศาสนา กษัตริย์ เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาทั้งนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หรือเป็นสิ่งที่เป็นถาวรนิรันดร์กาล ไม่งั้นการโอนสัญชาติ การเปลี่ยนศาสนา
การสวามิภัคดิ์ต่อกษัตริย์มากว่าหนึ่งประเทศ คงไม่มีใครยอมรับได้
คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของอ.ใจหรอกครับ ผมเชื่อว่าอย่างงั้น สมัยผม
เป็นนร.ประถม ผมยังเชื่อเลยว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไต ตอนนั้นผมรักคนไทย
เกลียดคนจีน ไม่ชอบคนตาชั้นเดียว ทั้งๆที่ อากง อาม่า ผมมาจากเมืองจีน เพราะ
อะไรหรือก็เพราะผมอยากเป็นคนไทยไงครับ บ้าไหม
ผมยังดีนะที่เฉพาะตายายมาจากเมืองจีน บางคนทั้งโคตรเลยนั่งสำเภามาแล้วมาโอดครวญว่าเป็นคนไทยเกลียดพม่าที่มาตี กรุงศรี ถามหน่อยคุณเกี่ยวอะไรด้วย
คุณน่าจะเกลียดคนแมนจูคนญี่ปุ่น ที่มาบุกจีนมากกว่า เออแต่คุณเป็นจีนแถบไหนล่ะ ประวัติศาสตร์ต่างกันอีก

ใจ อึ๊งภากรณ์...บุรุษแห่ง "โลกสี่เหลี่ยม"
ชายผู้ซึ่งพยายามนำ
"ลูกบอล" ของ "เหตุการณ์" ยัดลงใน "รูสี่เหลี่ยม" ของ "ความคิด" แห่งตน
เพื่ออธิบาย "ปรากฎการณ์" ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และบัดนี้ ชายผู้นี้ได้ "หลุดโลก" ไปแล้ว....

มีชาติไหนบ้างไม่ร้องเพลงชาติ มีแต่พวกชนเผ่า เถื่อน ดิบ ไร้การศึกษา เท่านั้น
เสื้อแดงคนไหนเห็นด้วยกับใจรัล เชิญออกจากประเทศไทยของเราไป
ก็คุณใจรัล ไม่ใช้คนไทย จะไปตายที่ไนก็ไป

ปญอ พลามอะไรก็ไม่รู้

ไม่พูดถึงเหรอ สงสัยเป็นคนเขมรอ่านภาษาไทยไม่ออก

พวกที่บอกว่ามันไม่พูดถึงอะ อ่านภาษาไทยไม่ออกเหรอ เป็นคนเขมรหรือเปล่า

แล้วคุณคิดดีแล้วหรอครับ อ้ายสัสสส

ถ้าสมัยก่อนไม่มีอำมาตย์ ป่านนี้โคตรเหง้าคุณก็เป็นไพร่ ทาส พม่าแล้ว
ถึงตอนนี้คุณก็คงเป็นคนพม่าไปแล้ว

มึงนั้นล่ะอ้ายควายที่ไม่เข้าใจความหมาย

ถ้าเมื่อก่อนไม่มีอำมาตย์ เราคงต้องสิ้นชาติ ไปเป็นทาสพม่านานแล้ว
ถ้าคิดเหมือนใจ ก็อย่ามาเป็นคนชาติไทย และยินดีที่คุณจะออกไปจากประเทศของเรา

เฮ้อ เอาคนไปเปรียบกับสัตว์ เอาสันตรีนคิดเหรอ

บวชเรียนมาเยอะ ไม่ช่วยให้รู้ ผิด ชอบ ชั่ว ดี เลย
คนดีกับคนเลว ยังแยกกันไม่ออก

อยู่ประเทศไทย ไม่รักชาติไทย ไม่เคารพธงชาติไทย ก็ไปอยู่ไปตายชาติที่คุณต้องการเถะครับ

ผมอยู่ประเทศไทยสบายดีครับ มีอิสระ ไปไหนมาไหนได้ ไปเมืองนอกก็ได้ ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็น"ทาส"เลยแม้แต่น้อย
ผมเห็นใจนะครับ คนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็น"ทาส"คงอึดอัดหน้าดู

ยิดสนามบิน เขาก็ไม่ได้หนีไปไหน สู้ไปตากระบวนการ

ผมไม่เห็นว่าคุณใจเขาจะว่าไม่รักชาติตรงไหนเลยนะ ลองชี้ชัด ๆ ว่าตรงไหนกันแน่ที่เป็นการทำลายชาติ? เขาแสดงในมุมมองที่แตกต่างซึ่งประเด็นสำคัญผมเห็นว่ามีความเป็นสากล เป็นแนวคิดที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่อันตรายต่อระบอบการปกครองโบราณที่มีคนครองอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่กับคนไม่กี่ คน
ถ้าเป็นประชาชนจริง(เน้นว่าเป็นประชาชนไม่ใช่พวกเดียวกับอำมาตย์) คนที่ควรใส่ความควรเป็นพวกที่กำลังบ่อนทำลายประชาชนมิใช่หรือ ... ทำไมไม่ไปว่ากับพวกที่ทำการปฏิวัติรัฐประหาร พรรคที่บริหารประเทศมาตั้งนานแต่ไม่เคยทำประโยชน์อะไร หรือ พวกที่จ้องทำลายคู่ต่อสู้โดยแทบไม่ได้พัฒนาชาติแต่สร้างความแตกแยกทั้งในและ นอกประเทศ ฯลฯ ไปกล่าวหาคนเหล่านี้ว่าไม่รักชาติจะดีกว่าไหม?
ถามจริงเถิดพวกไหนที่มีนโยบายปญอ.ให้คนไทยแต่ละจังหวัดร้องเพลงชาติออก ทีวี? ถ้ามีวิจารณญาณจะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย! เป็นการสร้างภาพ ชาติ และประชาชนได้อะไรบ้าง? พลาญงบประมาณอย่างไร้ความหมายไปไม่รู้เท่าไหร่ พวกนี้หรือพวกรักชาติ ?
ถ้าคนที่กล่าวหาว่าคนที่เห็นไม่ตรงกับตนเอง ...เป็นพวก อำมาตย์ หรือ ลิ่วล้อผู้มีอำนาจในระบอบอันล้าหลัง มาปกป้องประโยชน์ของตนเองก็แล้วไป เป็นสิทธิของพวกท่านที่จะปกป้องตัวท่านเอง แต่ว่าพวกท่านไม่มีทางชนะประชาชนได้หรอก แม้ว่าในอดีตพวกท่านจะทำลายคนที่ขัดแข้งขา ให้ต้องมีอันเป็นไปจากการใส่ร้ายป้ายสีโดยอ้างชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จนสำเร็จมาแล้วก็ตาม
แต่ถ้าเป็นประชาชนที่มีใจเป็นธรรม ใช้วิจารณญาณว่าประชาชนทำมาหาเช้ากินค่ำกำลังถูกกดขี่จากระบบการปกครองตกยุค ที่กดขี่ประชาชน กอบโกยประโยชน์ให้พวกพ้อง ญาติโกโหติกาตนเอง หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เลิกสนับกลุ่มคนเหล่านี้เถิดครับ ประชาชนจะได้ลืมตาอ้าปาก ไม่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบจากคนส่วนน้อยที่ใช้อำนาจมืดครอบงำเพื่อสนอง ตัณหาพวกตนเองมานานแสนนาน

เฮ้อ โง่หรือแกล้งโง่กันแน่
ฝ่ายหนึ่งแกนนำได้เป็นถึงรัฐมนตรี เป็นใครก็กล้าแหละครับ ผลที่เห็นชัด ๆ ตอนนี้ คดีปิดสนามบินไม่มีความคืบหน้า ยังคงลอยหน้าลอยตาได้อย่างหน้าตาเฉย
อีกฝ่ายเป็นศัตรูกับคนที่กุมอำนาจ แล้วใครมันจะอยู่ให้เชือดล่ะ ถ้าอยู่ก็โง่เต็มทนแล้ว โดนตั้งธงว่าผิดตั้งแต่ต้น พรรคก็โดนตัดสินให้ยุบอย่างอัปยศที่สุดมีแต่ความอยุติธรรม ถ้าไม่โง่ก็รู้ว่าถ้ากลับมาเข้าคุกแน่นอน อย่างรวดเร็วด้วย ไม่ต้องรอตัดสินข้ามกันข้ามปี ข้ามชาติหรอก
ตอนนี้ยังมียุติธรรมเหลืออยู่หรือ? โง่หรือแกล้งโง่ ทำเป็นดูไม่ออก

เห็นว่า อ.ใจ ได้ค่อยๆ ข้ามกรอบของ 'สิ่งที่ถูกกำหนดขึ้น'(สมมุติสัจจะ)ที่สังคมไทย ยึดเอามาเป็นเป็นเวลานาน ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ดี ผมเชื่อว่า ปฎิกริยาที่ได้จากการอ่านบทความชิ้นนี้ จากคนไทยทั่วไป น่าจะเป็นลบ ...ไม่ใช่เพราะเนื้อหาไม่ดี ไม่ใช่เพราะเนื้อหากล่าวเท็จ
..แต่เพราะแม้จะเริ่มข้ามกรอบแห่งการกำหนดยึดถือมาได้
แต่ก็ยังไม่พ้น
..เพราะแม้ในสารของอาจารย์เอง ก็ยังมี อำมาตย์ ยังมีประชาธิปไตย ยังมีสี ฯลฯ
อาจารย์จะเขียนอักษรคำว่า'เขียว'ด้วยน้ำเลือด แล้วอธิบายว่าไม่เกี่ยวกับแดง ให้แก่ผู้มองดูได้อย่างไร
ขอเอาใจช่วย

"ในสยามนี้ไม่มีสูงไม่มีต่ำ ไม่มีหมอบคลาน"
ระวังเสื้อเหลืองเอาไปตีความ
เพราะการหมอบคลาน นั่นในประเทศไทยเราใช้กับการเข้าเฝ้าเป็นส่วนใหญ่

ทีคนไทยไปเสือกเรื่องคนอื่น ไม่ว่ากัน....
คำว่าคนไทยเนี่ยมันมีหลายมาตรฐานเหลือเกินแล้วแต่จะหยิบใช้
แต่ส่วนใหญ่ก็คับแคบ

เมืองสยาม เขาคงจะฟื้นจากชาตินิยมกันอย่างนี้อีกไม่นาน
คุณคงได้กลับมาอย่างมีเกียรติ ได้มาเจื้อยแจ้วแบบเก่าอีก เชิญอยู่บ้านใหม่ของคุณให้สบายไปก่อน
สยามขาดคุณไป เดือดร้อนจริงๆ เหมือนขาดใจ
คนไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายล้านคน ตอนนี้เขาเริ่มรู้จักคุณ
ส่วนคนที่รู้จักอยู่แล้ว หลายๆๆคนเขาก็รักคุณมากขึ้น
อีกอย่าง สำนวนที่เขียนหลังๆนี้ของ อ.ใจ ช่างเหมือนปราชญ์ ที่มีแต่หลักการอันน่าเชื่อถือ

เห็นด้วยกับบทความของ อ.ใจ
พวกรักประเทศไทยแบบผูกขาด จะไปไหนก็ไป
ประชาชนคนไทยอันไพศาลจะลงโทษไอพวกบ้ารักชาติเอง

นักการเมืองที่มีอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุด...เค้าอยู่มาหลายสิบปี
จะใครล่ะ ทุกยุคทุสมัย....ทุกการรัฐประหาร....

หากคุณคลั่งชาติให้น้อยกว่านี้ แผ่นดินคงจะสูงขึ้น....ฮา

เค้าให้รักประชาชนครับ
คุณอ่านไม่ออกรึไง....
กระบือจริงๆ

จงเจริญครับมิสเตอร์ ใจ แผ่นดินนี้ไม่ดีในสายตาคุณเลยหรือเอากันให้พังพินาศเลยบ้านนี้เมืองนี้ เอ้า! สาวกแดงมิสเตอร์ใจเร่งปฎิกริยาเร็วๆ สำนึกเสื่อมๆมันเหมาะกับคนเสื่อมๆอย่างคุณ มิสเตอร์ ใจ ฮ่วย!

คดียึดสนามบินก็ช้านะ พวก พธม.สนามบิน จากนั้น 5 เดือน นปช.เผาบ้านเผาเมือง
เวลาต่างกันแค่ 5 เดือน คดีพวกเสื้อแดงก็ไม่คืบเหมือนกันหนิ สรุปก็ช้าเหมือนกันทั้งคู่แหละ
อย่ามาแถเลย

เหรออย่างนั้นเลย พวกคุณใครเป็นแบ็คอัพก็รู้กันอยู่ เสื้อส่วนใหญ่เป็นประชาชนทำมาหากิน
คดีทุกอย่างของ พธม.
มักไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าหรอกครับ
ตรงกันข้าม ลองเป็นคดีของ นปช.บ้างซิ
ทั้งกดดัน ทั้งเร่งรัดให้ตำรวจตามคดีอย่างเร่งด่วน
กรณียึดสนามบินมันเห็นชัดเจนครับ
เป็นข่าวออกไปทั่วโลก ขายหน้าจนต้องเอาปี๊บคลุมหัว
แต่ยังมีนาย ตร.อย่าง "วุฒิ พัวเวส" ออกมาการันตี
ว่าพวกเขาเหล่านั้นคือ "ผู้ก่อการดี"...พูดแบบไม่อายปากเลย
ยังมีคนอย่างทั่น รมว.ตปท. "กษิต ภิรมย์"
ที่ยืนยันว่ายึดสนามบินนั้น "อาหารดี ดนตรีไพเราะ"
แถมยังปากพล่อยไปด่าผู้นำเพื่อนบ้าน สร้างศัตรูอีกต่างหาก
ทุกอย่างที่ นปช.ทำ
มันจะถือเป็นความเป็นความเลวร้าย
แต่มันจะตรงข้ามทันที หาก พธม.ทำบ้าง
-นปช.มาชุมนุม
นั่นคือการจ้างมาหัวละเป็นร้อยๆเลย
-พธม.มาชุมนุม
นั่นคือการมาด้วยหัวใจของประชาธิปไตย
-นปช.ก่อม๊อบ
เป็นการสร้างความแตกแยกในชาติ
-พธม.ก่อม๊อบ
เป็นการแสดงออกของ "การเมืองภาคประชาชน"
-รับมือม๊อบ นปช.
เอาเอ็ม.16 ออกมาอลังการณ์มาก
-รับมือม๊อบ พธม.
เอาส้วมเคลื่อนที่ไปบริการ
-นปช.ไปวัดสวนแก้ว
มันบอกว่าเอาพระเอาเจ้ามายุ่งกับการเมือง
-พธม.ไปวัดป่าบ้านตาด
มันบอกว่า แม้แต่พระยังสนับสนุน พธม.
-คนธรรมดาฉีกบีตรเลือกตั้ง
ดำเนินคดีอย่างไม่ละเว้น
-พธม.ฉีกบัตรเลือกตั้ง
ไม่เป็นไร เพราะนั่นคือ "อารยะขัดขืน"
-นปช.โฟนอิน กินก๋วยเตี๋ยวคุยกับแม้ว
มันบอกว่า นั่นคือการสร้างความแตกแยก
-พธม.จัดรายการออกอากาศด่าแม้วทุกวัน
มันบอกว่า เป็นการให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน
-นปช.ไปเลือกตั้งจนแม้วได้เสียงข้างมาก
มันบอกว่า...แม้วมันซื้อเสียง แม้วมันโกงเห็นๆ
-พธม.อยากเป็นรัฐบาลจนตัวซี้ ตัวสั่น
มันเล่นวิธีง่ายๆด้วยการก่อม๊อบยึดสนามบินจนได้เป็นรัฐมนตรี
-นปช.ชุมนุมเลี้ยงโต๊ะจีนหัวละพัน
มันบอกว่าแดงมีแต่รากหญ้า ไม่มีความรู้
-พธม.ชุมนุม แถมยัง "เล่นของ" รดน้ำมนต์โดยศาสดา
มันบอกว่าเพื่อความเป็นศิริมงคล
อย่าเบี่ยงประเด็นเลย ถกเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดของคุณใจดีกว่า

อำมาตย์สอนให้เรารักชาติ สอนให้เราเสียสละเพื่อชาติ แต่พวกคุณไม่มีสิทธิพิเศษเหมือนกับพวกอำมาตย์ จะไปไหนมาไหน ก็ต้องให้พวกอำมาตย์ไปก่อน ไปติดต่อราชการ ก็ถูกพวกสมุนอำมาตย์กดขี่ แม้สิทธิในการพูด การเขียน ก็ต้องอยู่ภายใต้ของกรอบของพวกอำมาตย์
ไทย มาเลย์ สิงคโปร์ ไม่มีอะไรแตกต่างกัน ทั้งในด้านทรัพยากร และสภาพภูมิอากาศ แต่คนไทยไม่อาจยืดหน้าชูคอ เทียบชั้นคนทั้งสองชาติได้ ก็เพราะการเอารัดเอาเปรียบของพวกอำมาตย์ เลิกได้แล้วครับ เลิกเป็นทาสความคิดของเหล่าอำมาตย์ได้แล้ว คนไทยที่รัก

ก็รักไง ถึงอยากให้เขาแก้ไข ปรับปรุงตัวเอง และยอมรับความผิดที่ก่อ

มีเพื่อนอยู่ญี่ปุ่น เขาบอกว่าเขาไม่เคยสนใจเรื่องสถาบันเลย และหัวเสียมากที่ต้องจ่ายภาษีให้สถาบัน (ญี่ปุ่นนะ ญี่ปุ่น ขอย้ำ)

ชาติ กับ ประเทศ ไม่เหมือนกันนะ ดูดีๆ

แล้วใครมีบุญคุณต่อเขาไม่ทราบ

มีคนที่รวยกว่านั้นนะ เขาเป็นคนดีนิ เอาเงินของเขามาแจกคนไทยทั้งหมดดิ เสพสุขอยู่คนเดียวอ่ัะ

ทำอย่างกะว่าอำมาตย์สร้างชาติคนเดียว ไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าไม่มีไพร่ ทาส โง่ๆ ให้มันใช้งาน มันจะไปได้สักกี่น้ำ

แล้วถ้าอำมาตย์ไม่มีทาส ไพร่ มันจะอยู่รอดมาจนทุกวันนี้เหรอ

มีอิสระที่จะวิจารณ์คดีหุ้นตกด้วยรึป่าวคะ

ถ้าคนยังคิดว่าโลกแบน ป่านนี้ก็คงกลัวตกขอบโลกจนไม่เป็นอันทำอะไรไปแล้วค่ะ มันก็ต้องมีคนคิดต่างบ้างสิ

ชาตินิยมในที่นี้คือคนคลั่งชาติ แบบไม่ลืมหูลืมตา ใครไม่ใช่ชาติกูกูจะฆ่ามัน(เช่น พม่า) มันถูกเหรอในเมื่อทุกคนในโลกก็เป็นคนเหมือนกัน จะมาสร้างศัตรูด้วยการอ้างว่าใครอยู่ชาติไหน ชาติไหน มันถูกเหรอ(อย่างงี้)
สัญชาติก็สิ่งสมมุติเพื่อให้ง่ายแก่การทำเอกสารต่างๆ และการเข้าถึงทรัพยากรภายในรัฐ แล้วจะไปคลั่งมันทำไม

ไม่ไหวที่จะเคลียร์ มันเป็นอะไรๆที่รู้กันดีในวงวิชาการค่ะ ไอ้ชาติแบบที่เขาหมายถึงเนี่ย
คุณอย่าเพิ่งด่าสุ่มสี่สุ่มห้าเด่ะ

พูดไปก็เสียป่าวคุณนน
คนไทยอ่ะชอบเป็นทาส ชอบให้มีฮีโร่ ชอบให้มีผู้นำ
อำมาตย์สั่งไรก็ได้อย่างนั้น
เขาไม่อยากคิดที่จะเปลี่ยนหรอก เขาคิดว่ามันดีอยู่แล้ว ประเทศไทยถึงไปไม่ถึงไหนสักทีไง

พฤติการณ์ของนายใจ เข้าลักษณะ "เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง"
ชีวิตของแกในชาตินี้ คงหาความเป็นปกติสุขเหมือนคนไทยทั่วไปไม่ได้อีกแล้ว
ขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิด นะ นายใจสถุล..

เข้ามาอ่านเกือบสองร้อยความเห็นแล้วก็ต้องทำใจ เรื่องที่คุณใจพูดมันอยู่เหนือกะลาครอบของคนไทยมากเกินไปเลยโดนถล่มเละ ทั้งนี้เพราะคนไทยเราไม่เข้าใจว่าชาติหน่ะหลักใหญ่ใจความมันหมายถึง คนในชาติ ไม่ใช่หมายถึงรัฐ ไม่ได้หมายถึงที่ดินขนาดแน่นอนเท่านั้นเท่านี้ ถ้าคนในชาติรักกันมันไม่มีแบ่งแยกมันก็จะกลายเป็นนามธรรมของคำว่าชาติเอง นั่นแหล่ะ แต่แน่นอนชาติในนามธรรมก็ต้องคงอยู่ต่อไปนั่นแหล่ะเพียงแต่ควรจะพยายามให้ เข้าใจกันหน่อยว่าสีแดงบนธงชาติไทยน่ะมันหมายถึงคนในชาติครับ
สำหรับคนที่พยายามจะเปรียบเทียบอ.ป๋วยกับอ.ใจน่ะเลิกเถอะครับ เชื่อผมเถอะครับว่าสองคนนี้มีศัตรูเดียวกันเพียงแต่แสดงออกต่างกันมันก็เท่า นั้น ถามหน่อยเถอะครับทำไมอ.ใจถึงได้เคียดแค้นมากขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะแกรู้ว่า ใครทำร้ายพ่อแก เรามันคนนอกไม่มีทางรู้ดีไปกว่าเจ้าตัวหรอกครับ ด่าไปก็เท่านั้น แช่งไปก็เข้าตัวเปล่าๆ

แน่นอน ว่าความคลั่งชาติ ทำให้อำมาตย์หลายคนที่นำมันมากล่าวอ้าง อิ่มหมีพีมันไปตามๆกัน มานานหลายสิบ-ร้อยปีมาแล้ว

พูดออกมาได้ ไอ้ เวล ใจ มึ....ง จะไม่ให้ กรู ร้องเพลงชาติ ไม่ให้รักชาติ มรึง เพราะมรึงมันไอ้ชาติหมา

เสียดาย กรู เคยเป็นลูกศิษย์มรึง ไอ้ อาจม หมา

อ้อครับคุณ"Uhm " เข้าใจคุณกำลังแมสเซส ถึงอะไร? หรืออ.ใจแมสเซส อะไร? แต่สิ่งที่อ.ใจและคุณพูดถึงนั้นแค่"วาทะกรรมความรักชาติ" ที่คนล่ะอย่างกับนิยามความรักชาติในเนื้อหาที่ถูกต้อง แม้แต่คลั่งชาติด้วยก็ไม่ใช่ และเหตุที่เขาด่า เขาด่าตรงที่อ.ใจ ใช้คำว่าหยุดรักชาติ หยุดยืนตรงเคารพธงชาติ
นั้นคืออ.ใจไม่ได้หมายความแค่การผลิตวาทะกรรมความรักชาติมาประกวดกัน? หรือแค่คลั่งชาติแต่อ.ใจหมายรวมไปถึง รักชาติในทุกๆความหมาย?หรือนิยามความรักชาติที่ถูกต้องด้วย แล้วที่คุณไปพยายามจะชี้ไปที่เรื่องพ่ออ.ใจโดนใครกระทำเป็นที่มาของทรรศนะ คติอ.ใจต่อสิ่งนั้น? หรือผู้ผลิตวาทะกรรมรักชาติในเนื้อหาที่อ.ใจพยายามโจมตี ที่อ.ใจควรชี้เฉพาะตรงนั้น? ไม่ใช่เหมาเข่งตีความรักชาติหรือความเป็นชาติแบบนี้
และเพราะชาติไม่ใช่เรื่องนามธรรมแน่นอน อย่างที่คุณตั้งประเด็นนี้มา เพราะถ้านามธรรมมันคงไม่มีมิติความมั่นคงให้ปกป้อง?ไม่มีมิติการบริหาร จัดการทั้งทรัพยากร และการบริหารความพอใจคนในชาติ มันคือรูปธรรมล้วนๆ สัมผัสได้ทุกมิติ?
ดังนั้นชาติไม่ใช่เรื่องนามธรรมแน่นอน ส่วนที่พูดถึงใครในกะลาหรือใครนอกกะลา ผมว่าตรวจสอบเนื้อหาในความคิดการนำเสนอ ของตัวเองให้ถูกต้องก่อนดีกว่าเพราะถ้าความคิดตัวเองแค่ในกะลายังนำเสนอไม่ ถูกต้อง ก็อย่าพึ่งไปดูถูกคนอื่นนอกหรือในกะลาเพราะมันปริมณฑลเดียวกับคุณ???

ผมหมายถึง คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีที่ดินรัชดาต่างหากทุกคนผิดก็ต้องถูกลงโทษ

ใครเข้าข้างไอ่ใจเม่งเลวชาติ

ผิดแล้ว คนที่หลั่งเลือด พลีชีพคือไพร่ต่างหากครับ ไม่ไช่อำมาตย์
ส่วนคนที่ทำให้เสียเมือง เป็นอำมาตย์ทั้งนั้น ไม่ไช่เพราะไพร่
ไพร่ ไม่ว่าจะเป็นไพร่ในสังกัดไทยหรือพม่า ก็เป็นไพร่ที่ถูกกดขี่ ขูดรีด ถูกทำนาบนหลังเหมือนกัน เป็นไพร่สังกัดไหนก็คงไม่แตกต่างสำหรับไพร่ แต่แตกต่างสำหรับอำมาตย์แน่นอน เพราะต้องถูกลดฐานะมาเป็นไพร่

เลวจริงๆๆๆ เมื่อไหร่จะ...ตามพ่อแกว่ะ 55++

ขอให้คุณใจได้ตายในเร็วๆวันนี้ จะได้ไปเกิดเป็นพวกชาวป่า ไร้อารยธรรม ไม่ต้องเคารพธงชาติ ไม่ต้องมีชาติ คุณใจคงชอบแบบนั้น

เลวชาติ น่ะ ชาติไหน???

อ๋อ พวกเด็กเส้นสอบตก มาขอมั่วเรียน ในหัวมีแต่ขี้เลื่อย
รับอะไรใหม่ๆไม่ได้เลย

มรึงซิเลวไอ้ฟาย

ปกติสุขเหมือนคนไทยทั่วไปนี่ คือซาบซึ้งกันทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมครับ?

ตนอย่งมึงก็ไม่เหลือความรู้ที่อาจารย์ใจให้ไว้แล้ว ไปตายซ่ะควาย

คนเลวมันก็ย่อมเลวอยู่วันยังค่ำแหละ

ชาติมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้นมา ว่ามีแผ่นดิน มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม มีภาษา จะหนึ่งภาษาหรือหลายภาษาก็สุดแท้แต่ ต่อมาก็มีการสร้างวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตร่วมกัน ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มใดจะดำเนินชีวติแบบใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดขึ้นมา รวมทั้งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นด้วยเช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูฒิศาสตร์เป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมการดำรงชีวิต และมีความเชื่อทางด้านจิตใจที่มีผู้ที่มีความรู้สามารถที่จะเปโน้มน้าวให้ สมิชิกของตนหันมาดำเนิกิจกกรมที่ตนกำหนดขึ้น และมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากการอยู่ในถ้ำ ก็มาต้องเป็นเป็นบ้าน ชุมชนเป็นเมืองเป็นแคว้น และเป็นอาณาจักร ในบ้านเมืองจะต้องมีผู้นำในการปกครองสมาชิก และมีการแบ่งหน้าที่กัน ในระหว่างการสร้างเมืองชุมชน ก็มีอุปสรรค เช่น ถูกมนุษย์กลุ่มอื่นรุกราน ก็จะรวมตัวกันต่อสู่เพื่อรักษา พื้นที่ทำมาหากิน ทรัพยากร ศักดิ์ศรีของตน รักษาชีวิตและลูกหลานของตน ต่อมาเมื่อสามารถพัมนาภาษาของตนก็ใช้ภาษาของตน
เพราะฉะนั้นการเป็นชาติจึงเป็นการหลอมรวมเอาสิ่งต่างๆที่สังคมของตนได้ ดำเนินกิจวัตรประจำวันมาเป็นข้ออ้าง ถ้าการอ้างความรักชาติ หนือชาตินิยมจนเกินไป เห็นมนูย์เผ่าพัรธ์อื่นด้อยกว่าหรือตำกว่า ก็จะนำมาซึ่งความคลั่งชาติและนำไปสู่การทำสงครามเพื่อรุกรราน ชนกลุ่มอื่น(ประเทศอื่น)
เพราะฉะนัน้ในโลกนี้ไม่มีความเป็นชาติ เพียงแต่มนุษย์สมมติขึ้นมาว่านี่เป็นคนไทย แผ่นดินไทย น่นกำพูชา พม่าเขมรฯลฯ ขอเพียงแต่ว่า มนุย์ในโลกนี้ไม่ทำลาย ทำร้ายกัน และรุกรานซึ่งกันและกันก็จะมีความสงบสุขอยูบนโลกใบนี้
แต่ความเป็นชาติอีกอย่างหนึ่งที่จะกล่าวถึง คือส่วนรวม เช่นทะเลของเรา ป่าของเรา น้ำมันของเรา ถนนของเรา สิ่งสารณะประโยชน์ของเรา เราทำเพื่อคนส่วนรวม เราอาศัยต้องอาศัยผู้คนด้วยกัน เราอยู่คนเดียวไม่ได้ เมื่อเราคิดถึงผู้คนที่อยุ่ด้วยกันว่าเป็นผู้ที่มีบุฯญคุณต่อเรา มีประโยชน์ต่อเรา เราต้องอาศัยเขา และเขาอาศัยเรา เพียงแต่ต่างคนต่างทำบทบาทหนาทีของตนเองเท่านั้น ถาทุกคนคิดได้ดังนี้ และก็ยึดหลักความถูกต้องตามคำสอนของศาสนา ถ้าทุกคนทำได้ดั่งนี้แล้วเชื่อว่า ความหมายของความรักชาติคงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แต่ถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัว ทุจริต ขี้โกง ทำลายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ละโมบ เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันเบียดเบียนธรรมชาติ หลีกเลี่ยงภาษี กดขี่ข่มเหง แล้วมาพูดว่ารักชาติ หรือรักชาติจนน้ำหลายไหล ก็คงเป็นเพียงลมปาก แต่เอาเถอะทุกคนเกิดมาก็ตายเหมือนกัน ใครจะมีความดี บุญกุศลติดตัวมากกว่ากันต่างหาก เป็นเครื่องตัดสิน

ชาติมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้นมา ว่ามีแผ่นดิน มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม มีภาษา จะหนึ่งภาษาหรือหลายภาษาก็สุดแท้แต่ ต่อมาก็มีการสร้างวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตร่วมกัน ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มใดจะดำเนินชีวติแบบใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดขึ้นมา รวมทั้งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นด้วยเช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูฒิศาสตร์เป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมการดำรงชีวิต และมีความเชื่อทางด้านจิตใจที่มีผู้ที่มีความรู้สามารถที่จะเปโน้มน้าวให้ สมิชิกของตนหันมาดำเนิกิจกกรมที่ตนกำหนดขึ้น และมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากการอยู่ในถ้ำ ก็มาต้องเป็นเป็นบ้าน ชุมชนเป็นเมืองเป็นแคว้น และเป็นอาณาจักร ในบ้านเมืองจะต้องมีผู้นำในการปกครองสมาชิก และมีการแบ่งหน้าที่กัน ในระหว่างการสร้างเมืองชุมชน ก็มีอุปสรรค เช่น ถูกมนุษย์กลุ่มอื่นรุกราน ก็จะรวมตัวกันต่อสู่เพื่อรักษา พื้นที่ทำมาหากิน ทรัพยากร ศักดิ์ศรีของตน รักษาชีวิตและลูกหลานของตน ต่อมาเมื่อสามารถพัมนาภาษาของตนก็ใช้ภาษาของตน
เพราะฉะนั้นการเป็นชาติจึงเป็นการหลอมรวมเอาสิ่งต่างๆที่สังคมของตนได้ ดำเนินกิจวัตรประจำวันมาเป็นข้ออ้าง ถ้าการอ้างความรักชาติ หนือชาตินิยมจนเกินไป เห็นมนูย์เผ่าพัรธ์อื่นด้อยกว่าหรือตำกว่า ก็จะนำมาซึ่งความคลั่งชาติและนำไปสู่การทำสงครามเพื่อรุกรราน ชนกลุ่มอื่น(ประเทศอื่น)
เพราะฉะนัน้ในโลกนี้ไม่มีความเป็นชาติ เพียงแต่มนุษย์สมมติขึ้นมาว่านี่เป็นคนไทย แผ่นดินไทย น่นกำพูชา พม่าเขมรฯลฯ ขอเพียงแต่ว่า มนุย์ในโลกนี้ไม่ทำลาย ทำร้ายกัน และรุกรานซึ่งกันและกันก็จะมีความสงบสุขอยูบนโลกใบนี้
แต่ความเป็นชาติอีกอย่างหนึ่งที่จะกล่าวถึง คือส่วนรวม เช่นทะเลของเรา ป่าของเรา น้ำมันของเรา ถนนของเรา สิ่งสารณะประโยชน์ของเรา เราทำเพื่อคนส่วนรวม เราอาศัยต้องอาศัยผู้คนด้วยกัน เราอยู่คนเดียวไม่ได้ เมื่อเราคิดถึงผู้คนที่อยุ่ด้วยกันว่าเป็นผู้ที่มีบุฯญคุณต่อเรา มีประโยชน์ต่อเรา เราต้องอาศัยเขา และเขาอาศัยเรา เพียงแต่ต่างคนต่างทำบทบาทหนาทีของตนเองเท่านั้น ถาทุกคนคิดได้ดังนี้ และก็ยึดหลักความถูกต้องตามคำสอนของศาสนา ถ้าทุกคนทำได้ดั่งนี้แล้วเชื่อว่า ความหมายของความรักชาติคงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แต่ถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัว ทุจริต ขี้โกง ทำลายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ละโมบ เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันเบียดเบียนธรรมชาติ หลีกเลี่ยงภาษี กดขี่ข่มเหง แล้วมาพูดว่ารักชาติ หรือรักชาติจนน้ำหลายไหล ก็คงเป็นเพียงลมปาก แต่เอาเถอะทุกคนเกิดมาก็ตายเหมือนกัน ใครจะมีความดี บุญกุศลติดตัวมากกว่ากันต่างหาก เป็นเครื่องตัดสิน

ตกหล่นเติมให้ด้วย

จะเถียงกันไปทำไม สรุปว่า ไม่มีประโยชน์ มีแต่แตกแยก คิดต่อคนอื่นด้วยจิตเมตตา บ้านเมืองก็สงบ

คนไทยบางคู่เป็นผัวเป็นเมียรักกันมานาน มาวันนึงเมียเอาธงชาติมาเช็ดน้ำที่พื้นที่ลูกทำหกเลอะเทอะเพราะกลัวลูกที่ กำลังหัดเดินลื่นล้มเป็นอันตราย ไอ้ผัวคลั่งชาติเห็นเท่านั้นแหละลากเมียขึ้นมาตบทะเลาะกันรุนแรงจนเลิกรากัน
มันหน้าเศร้าใจที่คนไทยบางคนรักในสัญลักษณ์ที่อำมาตย์สร้างกันขึ้นมา มากกว่ารักกันและกันเคารพในความคิดที่แตกต่างของกันและกันอย่างมีเหตุผล

ไอ้ควาย.. ชาติมาจากประชาชน ประชาชนก็คือชาติ ถ้าให้รักประชาชนก็เท่ากับให้รักชาติ แล้วมึงบอกไม่ให้รักชาติให้รักประชาชน อย่างนี้ไม่ใช่รักชาติหรือ...ส้นตีนจริง ๆ เพราะฉนั้นตามความคิดของมึง มึงควรไปรักไอ้ใจ อี๊งภากรณ์เถอะ เพราะมันเป็นประชาชนแบบมึง และประชาชนอย่างมันก็คือชาติของมึงเอง(ชาติสวะสังคม)

มาถึงก็เรียกไอ้หนูเลย...ไอ้ควายแก่เอ๊ย
มุสโสลินีมาเกิด

อารยธรรมไทยเนียะนะ....ซาบซึ้งจริงโว้ย
แหกปากร้องเพลงชาติ เคารพธงตอนเอาลง ตาหลกชิบ....เลยหวะ

ระหว่า่งชนชั้นปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครอง (ประชาชน)
ใครเลวกว่ากันครับ

นายใจ คนอกตัญญุต่อแผ่นดินเกิด คอยดูว่าเวรกรรมจะตามทัน แล้วอย่ามาเหยียบประเทศไทย รับรองโดนแน่ อย่ามาอ้างว่า สัญชาติไทย คนอย่างคุณนะไม่กล้าสู้ใครซึ่งหน้าหรอกมัวแต่แอบอยู่ข้างหลังความคิดเลวๆ

มืงอ่ะโครตพ่อเลวเลย

แย้งคุณ ออฟRV34
ตัวอย่างของคุณไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เพราะ ผมเชื่อว่า.-
- ครอบครัวใดที่มีธงชาติ ไว้ในบ้าน แสดงว่าเป็นคนรักชาติ จะไม่มีใคร นำธงชาติไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เด็ดขาด
- ถ้าจะมีคนนำธงชาติไปใช้ในลักษณะดังกล่าว ก็คงจะเป็นคนใช้ที่มีสัญชาติ พม่า เขมร แกว หรือพวกสองสัญชาติเท่านั้นแหละ ซึ่งกำพึดของนายใจ ก็ไม่แตกต่างจากคนใช้เหล่านี้
- คนใช้ยังมีส่วนให้อภัยได้ถ้ากระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แต่นายใจ นั้น จงใจ ใครเป็นนายจ้างเขาก็ไม่เอาไว้ครับ.

ไม่เชื่อ

.............ไม่เห็นด้วยกับ นาย ใจ .........เนื่องจาก ......กล่าวหาฝ่ายเดียว.........
ถือว่ามีปากกา.....มีสื่อที่เข้าข้าง...........มีทิฐิ มานะ...มีความฝังใจ..(ใอดีต)...
......................แล้วทำไม..ตอนที่...หลายๆปี ที่ผ่านมา...ไม่ออกมาเขียนบทความ..........
................มาเขียนเอาตอนนี้ งงงง มาก.......
................กระผมคิดว่า.....ทุกอย่าง...ความเป็นไป..จะตัดสินเอง....เพราะ ชาติและประชาชนต้องอยู่รอด
.....................และไม่ควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เอาผลประโยชน์ จากการหลอกลวง........

จริง เห็น ด้วยเป็นอย่างยิ่ง........
.............ทักษิณ มันรวยโตร.....อำนาจใหม่ ใครๆ ก็อยากเข้าหา

จะคลั่งชาติคลั่งสถาบันแล้วทำไม
ผิดตรงไหน
ทำให้ประเทศและประชาชนเดือดร้อนหรืออะไร
คลั่งชาติเกี่ยวอะไรกับภาษีคนที่ต้องจ่ายหรือก็เปล่า
แล้วพวกที่คลั่งไอ้แม้วเหลี่ยม ที่จะออกมาเย้วๆเผาบ้านเผาเมืองกันอีกแล้วเนี่ยล่ะ
ไปคลั่งไอ้คนที่เอาเงินภาษีของคนที่เค้าคลั่งชาติมากินเล่นกันทั้งก๊ก
ฉลาดเนอะ

ครับ ยอดเยี่ยมมากๆครับ มากันตรึมเลย ปรอททะลุครับ พอๆกับบทสัมภาษณ์ของท่านรัฐบุรุษฮุนเซน(พักหลักกษิตเลียว่าอย่างนั้น) วันนี้พวกคุณๆร้องเพลงชาติตามนโยบาลรัฐบาลเปรตนอมินีอำมาตยาธิปไตย โดย ไอ้ ฮิต-กะ-เล่อ เตี้ยหนองเตยหรือยังครับผม ครับบทความดีๆอย่างนี้ พวกเปรตเหลืองทาสเหลืองคงแค้นในหำ แม้แต่คนทั่วไปก็ทำใจลำบากครับ เพราะอย่าลืมครับว่า ทุกคนที่เกิดหลัง 2475 เป็นต้นมาคงถูกโปรแกรมสมองจากกระบวนการของพวกอำมาตยาธิปไตยไม่มากก็น้อยแหละ ครับผม

อันว่าคนไทยนั้น หยิ่งในความเป็นไทย เราไม่เคยเป็นขี้ข้าใคร เนื่องจากบรรพบุรุษของเราได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตเข้าแลกไว้ จนทำให้ลูกหลานไทยมีที่ซุกหัวนอนจนถึงทุกวันนี้ จึงไม่จำเป็นต้องมีใครมาบังคับให้เรารักชาติ เราภูมิใจในความเป็นชาติของเรา ไม่ยิ่งหย่อนกว่าคนของชาติมหาอำนาจใดๆในโลกนี้ จำไว้ด้วย
นับเป็นเรื่องน่าอดสูใจอย่างยิ่ง ที่ได้มีความยายามจะสลายความรู้สึกดีๆต่อชาติ โดยการยัดเยียดโปรแกรมศรัทธาบ้าคลั่งให้กับคนในชาติ ไปยกย่องบุคคลที่โกงชาติ ทรยศชาติและราชบัลลังก์ คงจำกันได้ ที่ครั้งหนึ่ง เหิมเกริมถึงขั้น จะเปลี่ยนทำนองเพลงชาติเป็นหลายเวอรชั่น ผลที่สุดคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วย หลอกใครไม่หลอก มาหลอกคนไทยด้วยกัน ไม่สำเร็จหรอกครับ.

ซาบซึ้งจริงๆค่า คุณตาสว่าง ขนลุกซู่เชียว
ตูเรงเตร็ง เตรง
ตูเรง เตร็งตรึม...เอ้าโหมโรง

พ่อ + แม่ ใจ เอากันตอนไหนถึงได้ลูก อัปรีย์ ขนาดนี้ คนไทยกำลังโดนหลอก แต่ก่อนมีแต่ความสุข พอไอ้เหลี่ยมมาก็ไม่เคยสงบสุข นักการเมืองชั่ว ยิ่งกว่าอำมาตย์อีก ลองคิดให้ดี ควายยย ใจ เยส แม่มึง

เมื่อไหร่พวกมึงจะตายโหงสะที แดงจัญไร แดงควาย แดงอัปรีย์ แดงหิวเงิน ใจหมาบ้า ไอ้วีระหน้าตัวเมีย ไอ้เต้นหัวล้าน ไอ้ตู่วรนุช ไอ้ชวลิตแก่เหี้ยชาติหมาคางหมูขายชาติ ไอ้เหี้ยสุรพงษ์เจ็กบ้า ไอ้ระยำฮุนเซน ไอ้จักรภพกระเทยขายตูด ไอ้สมชายกลัวเมียว่ะ ไอ้หูดับ ไอ้ประชาชาติชั่ว ขอให้พวกมึงเป็นมะเร็งกัน ไม่มีความเห็นว่ะขอด่าอย่างเดียว มีคนแบบกู ทั่วประเทศพวกมึงรู้มั้ย จะออกมาลุยกับพวกมึง ขอให้สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จงอยู่คู่คนไทย ตลอดกาลเทอญ สาธุ แกล้งพวกมันอย่าให้เป็นใหญ่ได้ ทหาร ประชาชน องกร มาช่วยกันสืบทอด ระบบอำมาตย์ ให้ยั่งยืนยงงงงงงงงงง

ถ้ายังไม่มองเห็นว่าความคลั่งเป็นความผิด ผิดแม้แต่ต่อชาติที่คุณนึกว่ารักนั่นแหละ ก็ป่วยการถกกันต่อ ย้ำได้แค่ว่า คลั่งชาติผิดเว้ย ทำให้ประเทศและประชาชนเดือดร้อนซิเว้ย จงอย่าคลั่งชาติ รักชาติด้แต่อย่าคลั่ง

อย่าดึงอาจารย์ป๋วยมาเกี่ยวข้องด้วยเลย ท่านเสียไปแล้ว
ตามมุมมองของคุณรักในหลวง มันมีความเป็นไปได้แค่สองทาง ถ้ารักในหลวงต้องปกป้องสถาบันหลักสามประการ แล้วก็ต้องคิดให้เหมือนกับที่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาอ้างว่ารักชาติศาสน์ฏาตริย์ คิดด้วย ห้ามคิดต่าง หากคิดต่างออกไปก็ต้องถือว่าไม่รักชาติศาสน์กษัตริย์ และจ้องบ่อนทำลาย มีแค่สีดำกับขาวแค่นี้
ความเป็นไปได้ทางที่สามมีไหมว่า กลุ่มคนที่อ้างว่ารักในหลวงหรือรักสถาบันเอง จะโดยจงใจหรือไม่ก็แล้วแต่ ได้มีส่วนทำลายสถาบันเสียเอง ถ้าสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในเหล็กแล้วจะโทษใคร จะไล่ล่าแม่มดเอามาเผาเป็นแพะรับบาปไปเรื่อยๆ ก็คงสะใจดี แต่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดข้างในเองหรือเปล่า การบ่อนทำลายหรือสนิมที่มันขึนเองจะหยุดกัดกร่อยตัวเองหรือเปล่า
คนไทยที่เขาไม่อยากอยู่ในระบบอมาตย์ และอยกได้ประชาธิปไตยก็ยังมีอีกหลายล้านคนในประเทศนี้ (สังเกตด้วยว่าคุณยอมรับว่ามีระบบอมาตย์จริงๆ และดูเหมือนจะนึกว่ามันเป็นระบบเดียวกับระบบรักชาติศาสน์กษัตริย์ ทั้งๆ ที่อำมาตย์ตัวจริงหลายคนเขาด่าเสื้อแดงว่า ข้อกลาวหาเรื่องอาตาธิปไตยนั้นไม่มีจริงหรอก เราเป็นประชาธิปไตยต่างหาก) ถ้าถือตามที่คุณกำหนดมาเป็นทางเลือกแค่นี้ คนไทยหลายล้านคนนั้นจะไปไหน ไล่เขาจากแผ่นดินเกิดของเขาเพียงเพราะเขาคิดต่างหรือ หรือควรจะจับมาเผาทั้งเป็นเสียให้หมด

รอเถิดครับพวกทำนาบนหลังคน ประวัติศาสตร์ทั่วโลกก็ชี้ชัดว่าพวกเอารัดเอาเปรียบประชาชนจุดจบจะเป็นอย่าง ไร ช้าหรือเร็วก็เท่านั้น ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วลงเอยเหมือนกันหมด คือ เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของประชาชน มิใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนกลุ่มเดียว
ส่วนพวกยังงมงายเพื้อฝันกับเทพเจ้าของคุณ ก็ไปศึกษาให้ถ่องแท้นะครับว่า ความจริงประเทศเราเป็นอย่างไร ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใครได้ใครเสีย พวกอำมาตย์ หรือประชาชนกันแน่

คนเขียนบทความเขาไม่ได้อยู่ประเทศนี้ตั้งนานแล้ว ตื่นๆ
ในทางโลกุตระ ยึดมั่นถือมั่นไปก็หนักเปล่าโยม ปล่อยวางซะบางเถอะ ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรได้จริงๆ ทั้งนั้นแหละ ทุกอย่างอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาโยม แผ่นดินโลกมันเป็นแผ่นดินเดียวกันทั้งโลกแหละโยม แมนเป็นของธรรมชาติโว้ย คนตัวเล็กๆ ขีดเส้นบนโลกแล้วก็แบ่งว่าตรวนี้ของฉันตรงนั้นของเธอ ถามว่าถ้าไม่มีบรรพบุรุษชาติไหนสักชาติปกป้องแผ่นดินนี้ไว้จะมีแผ่นดิน เหยียบไหม ตอบว่าแผ่นดินมันก็ยังอยู่ของมันเช่นนั้นยังงั้นแหละ แต่อาจจะมีคนอื่นกลุ่มอ่นมาอาศัยยึดครองอยู่ก็เท่านั้นเอง ยกเว้นธรรมชาติจะบันดาลให้แผ่นดินถล่มน้ำท่วมโลกทำลายไป แผ่นดินกระแบะนั้นก็คงจะไม้อยู้ต่อมาให้คนได้อาศัยเหยียบ ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าบรรพบุรุษมนุษย์พวกไหนจะปกป้องต่อกรกับธรรมชาติเพื่อป้องกัน แผ่นดินไว้ได้ เรื่องสมมติทั้งนั้นแหละโยม

ประเด็นบัตรประชาชน เรื่องเล็กขี้ปะติ๋ว
แล้วแน่ใจนะว่าทุกประเทศมีกันทั้งนั้น เอกสารแสดงตัวในรูปแบบใดแบบหนึ่งนะต้องมีล่ะ แต่บัตรประชาชนนี้ ไม่แน่เสมอไปจ้ะ หลายประเทศเขาไม่มีจ้ะ

ข้อแรก ป้าแกไม่รู้ว่าอาจารย์ใจแกออกไปจากเมืองไทยนานแล้ว ข้อสอง แกไม่เคยรู้จักคุณูปการของอาจารย์ป๋วยต่อชาติบ้านเมืองของแก นะป้านะ

รอเถิดครับพวกทำนาบนหลังคน ประวัติศาสตร์ทั่วโลกก็ชี้ชัดว่า พวกเอารัดเอาเปรียบประชาชนจุดจบจะเป็นอย่างไร ช้าหรือเร็วก็เท่านั้น ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วลงเอยเหมือนกันหมด คือ เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของประชาชน มิใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนกลุ่มเดียว
ส่วนพวกยังงมงายเพ้อฝันกับเจ้ามูลเมืองของคุณ ก็ไปศึกษาให้ถ่องแท้นะครับว่า ความจริงเป็นอย่างไร ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใครได้ใครเสีย เจ้ามูลเมือง หรือประชาชนกันแน่ งดใจรออีกนิดจะได้รู้ว่า 76,000 ล้านบาท เจ้ามูลเมืองใช้กลโกงกันมาอย่างไร.

เช็คตรวจหาดีเอ็นเอได้มั้ยจ๊ะ ไอ้สิ่งที่ท่านว่าอยู่ในสายเลือดไทยแท้แต่โบราณทุกคนทุกหยดน่ะ
เรียนประวัติศาสตร์มาบ้างมั้ยเอ่ย คนตั้งวงศ์ปราสาททองกับคนตั้งวงศ์บ้านพลูหลวงได้สำเร็จน่ะ เขามีดีเอ็นเอบกพร่องอะไรข้อนี้รึเปล่า แล้วตกลงเขาเป็นไทยรึเปล่า ไม่ยังงั้นเขาจะทำอย่างที่เขาทำได้สำเร็จได้ไง

ถุย! คิดเองไม่เป็น ลอกคนอื่นมาเปลี่ยนชื่อ สันดานปชป ชัด ๆ

ถุย ! คิดเองไม่เป็น หรือกลัวจนหัวหด ! แทนที่จะขับไล่รัฐบาล คมช.กลับมาขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
วิธีการต่างๆลอกคนเสื้อเหลืองมาทั้งดุ้น แต่ทำไม่สำเร็จ อายเขาไหม สันดาน นปช.ชัดๆ

คลั่งชาติไม่เห็นมี
มีแต่พวกรักชาติ(เสื้อเหลือง) กับพวกคลั่งทักษิณ(เสื้อแดง)
อ.ใจ เรียกร้องให้เสื้อแดงหยุดคลั่งทักษิณจะเวอร์คกว่าไหม

มึงออกจากประเทศนี้ไปซะ ถ้ามึงไม่อยากให้ใครครอบงำ

ครับคุณ"pativat " กับการยกประเด็นชาติเป็นสิ่งสมมุติ มาอธิบาย คล้ายกับการยกธรรมมาข่มท่าน แต่คนยกมาขาดความเข้าใจในการใช้ลักษณะธรรมนั้นๆต่อประเด็นไหน? มันเป็นการยกธรรมที่ถูกต้องหรือไม่?(การปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจนเป็นสิ่ง สมมุติ ทุกอย่างแม้แต่ตัวตนเราก็คือสิ่งสมมุติทั้งนั้น)
แต่อย่าลืมว่าตัวตนของสิ่งสมมุติแต่ล่ะอย่างมีรัสมีเส้นรอบกรรมแต่ล่ะรอบ การเกิดดับ กลับสู่สามัญ มันมีเงื่อนไขตัวแปรของแต่ล่ะรอบต่างกัน นั้นคืออายุขัย ของคุณผมหรือแต่ล่ะคนต่างกันรอบสมมุตินั้นมีวาระความรับผิดชอบต่อทั้งบทบาท และหน้าที่ต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ล่ะคนที่ต้องแสดงแต่ละรอบนั้น ยาวสั้นมากน้อยไม่เท่ากัน
เช่นกัน รอบของการเกิดดับของคำว่าสมมุติของหนึ่งประเทศ ก็มีเงื่อนไขต่างกัน เช่นการมองเรื่องสมมุติตรงนี้ที่มีคาบของรอบสมมุติที่ต่างออกไป เช่นประวัติศาสตร์ชาติจีนกับประวัติศาสตร์ชนชาติขอม ที่ขอมเกิดและดับไปตามรอบแล้ว แต่จีนยังอยู่ ยังต้องแสดงบทบาทไปตาม หน้าที่ของตัวตนความเป็นชนชาติจีน ในทุกมิติที่เป็นรูปธรรม
ดังนั้นชาติจึงเป็นรูปธรรมที่ยังคงอยู฿ยังต้องทำหน้าที่อยู่ ถ้าตัวอย่างจีน แต่อย่างขอมที่คุณอ้างเรื่องสมมุติ มาเปรียบเทียบประเด็นนี้ ต่อเรื่องความรักชาติไทย ที่ยังคงอยู่ แล้วอ้างอิงเรื่องชาติเป็นเรื่องสมมุติ แบบขอมที่เกิดและดับไปแล้ว แต่ไทยตัวตนความเป็นชาติไทยยังอยู่เป็นรุปธรรมตอนนี้ยังไม่ใช่สมมุติหรือ นามธรรม มีตัวตนความเป็นชนชาติไทยจริงสัมผัสได้ทุกๆมิติ
แล้วคาบการเกิดสิ่งสมมุติแบบประเทศไทย นั้นอาจจะยาวนาน หลายพันปี หรือสั้นแค่ร้อยปี ขึ้นอยู่กับตัวแปร การปกป้องบำรุงรักษา ความเป้นชาติไทยไว้ได้นานแค่ไหน วึ่งแน่นอนตัวแปรความรักชาติ หรือรักประเทศคือตัวแปรหลักที่เราจะรักษ์แบบใด แบบคลั่งชาติหรือแบบปกกป้องชาติ หรือระมะดระวังการสร้าง"วาทะกรรมรักชาติ"(คนละอย่างกับนิยามรักชาติที่ถูก ต้อง)
แต่เจตนาเอาวาทะกรรมรักษ์ชาติมาเป็นเครื่องมือที่คนละอย่างกับรักซติใน นิยามที่ถูกต้องซึ่งแน่นอนผลข้างเคียงในการแอบอ้างนี้ล่ะคือประเด็นที่หลาย คนดฟกัสแม้แต่อ.ใจ แต่อ.ใจใช้คำไม่ถูก หรือเจตนาแบบไหน? แต่มันไม่ได้ชี้ชัดเฉพาะให้ระวังวาทะกรรมรักชาติแค่นั้น คือมันเหมารวมมิติความรักชาติที่เป็นบวกหรือเป็นคุณ แบบที่คุณๆหรือผมพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองให้มันอายุยืน เพื่อทำหน้าที่ต่อบทบาทหน้าที่ทั้งคนรอบข้างและงานในหน้าที่ อย่าง มีพัฒนาการไปตามธรรมชาติของสังขาร
ไม่ใช่มีการใช้วาทะกรรมรักชาติมาปลุกเงื่อนไขคลั่งชาติ บ้ากำลัง หรือบ้าพรรคบ้าพวกแบบพวกนักเลงโต จนยกพวกตีกันกับเรื่องไม่เป้นเรื่องบางเรื่อง ที่สุดมีบางคนสิ้นสังขารเร็วเกินไปจากการคลั่งชาติ ที่คนละอย่างกับการรักชาติแบบรักษาสุขภาพ หรือรักษาประเทศชาติเราไว้ให้ยาวนาน ตามอายุขัยที่สมควรแก่รอบการเกิดขึ้นดับไป ตามสิ่งสมุติที่คุณว่า หรือสังขาร
ที่คาบหรือรอบกรรมสิ่งสมมุติแบบนี้อาจจะหลายๆพันปี ดังนั้นอย่ามาอ้างสิ่งสมมุติกับประเทศไทยเพราะมันเกี่ยวกับอายุขัยประเทศ เอามายกเป้นเงื่อนไขแบบนั้นกันวันต่อวันอย่างนี้ เพราะประเทศไทยไม่ใช่สมมุติได้กันวันต่อวันเพราะเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมา ร่วมพันปีครับ???

รู้ไหมว่าอำมายต์ที่พวกคุณด่าว่านั้นเขาก็ได้ตำแหน่งนี้ได้อย่างไง เขาทำความดีมากมายที่พวกคุณๆไม่รับรู้ เขาลำบากยากเข็นแสนสาหัส เขาเผชิญต่อสู้กับพวกคิดคดทรยศต่อประเทศชาติมามากเท่าไร เขาเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่ออุทิศเวลาทั้งหมดปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ จะมีซักกี่คนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติขนาดนี้ พวกเราที่เป็นคนรุ่นหลังควรให้ความเคารพยกย่องท่านไม่ใช่เนรคุณกันแบบนี้ ถ้าเราเสียประเทศไปตั้งแต่สมัยสงครามพวกคุณก็คงไม่ได้อยู่ดีกินดีจนมีเวลามา นั่งด่ากันเองแบบนี้ ทำดีไม่ได้เท่ากันเขาก็อย่างไกวปากหา.......ดีกว่า

คลั่งชาติมีสิ มามาพักหนึ่งแล้ว โดยคนที่อ้างว่าตัวรักชาตินั่นแหละ
อ. ใจจะว่ายังไงก้แล้วแต่ ผมขอเรียกร้องให้เสื้อเหลืองที่นึกว่าตัวเองรักชาติแต่ปิดสนามบินทำลาย เกียรติภูมิและเสณาฐกิจของชาติได้อย่างหน้าตาเฉย โปรดหยุดรักชาติในทางที่ผิด หยุดทำร้ายชาติเสียที หยุดทำร้ายสถาบันด้วย ถ้ารักชาติรักสถาบันจริงก็โปรดมีสำนึกด้วยเถอะ
ยังงี้ จะเวิร์กกว่าไหม

ก็แผ่นดินไทยไงที่มีบุญคุณต่อเขาและบรรพบุรุษของเขาที่ได้มาอาศัยร่ม โพธิ์ใต้พระบารมีของพระองค์ท่านและอาศัยอยู่มาจนชั่วลูกชั่วหลานที่กลาย พันธุ์เป็นคนชั่วจริงๆ เพราะถ้าพ่อแม่เขาไม่อพยพมาอยู่เมืองไทยเขาก็คงไม่ได้มาเกิดเป็นคนไทย สัญชาติไทย ที่เกิดมาเพื่อมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยของเรามากมายมหาศาลอย่าง ทุกวันนี้หรอก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง