บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นักการเมืองเศรษฐีเงินฝาก 59 คน 1.2 พันล้าน-เด็ก ปชป.แชมป์

ตรวจสอบเงินฝากนักการเมือง ตะลึง!เกือบ 60  คนตุนอื้อกว่า 10 ล้าน กระจายทุกพรรค อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ ปชป. แชมป์ 313 ล้าน 
ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (Thailand Information Center For Civil Rights And Investigative Journalism-TCIJ) ตรวจสอบเงินฝากนักการเมืองตามที่ได้แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี 2550   พบนักการเมืองที่มีเงินฝากมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 59  คนมากที่สุด 10 ลำดับแรก
  1. นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส มีเงินฝาก 313,777,719 บาท
  2. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส มีเงินฝาก 160,470,017 บาท 
  3. นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคู่สมรส  101,605,593 บาท 
  4. นายมานิต นพอมรบดี  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย 78,486,752 บาท 
  5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ มีเงินฝาก 49,603,866 บาท     
  6. นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา ส.ส.สัดส่วน  และคู่สมรส 46,585,353 บาท 
  7. นางชนากานต์ ยืนยง  อดีต ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาราช เจ้าของมหาวิทยาลัยปทุมธานี 45,372,861 บาท
  8. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคู่สมรส 42,130,759 บาท 
  9. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 40,738,954 บาท
  10. นายอำนวย คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 39,237,827 บาท
รอง ลงมา นายสมเกียรติ ฉันทวานิช อดีตส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 37,993,091 บาท นายทศพร เทพบุตร อดีตส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 36,205,630 บาท นางสาวนริศรา อดิเทพวรพันธุ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  32,763,702 บาท  นางพรทิวา นาคาศัย  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคู่สมรส 31,085,487 บาท  นางปานหทัย เสรีรักษ์ อดีต ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 30,290,223 บาท นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคกิจสังคม และคู่สมรส 29,372,988 บาท
นายชนินทร์ รุ่งแสง อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ ประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 25,711,399 บาท  นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีตส.ส.พิจิตร พรรครวมใจชาติพัฒนา  25,461,960 บาท นายมณฑล ไกรวัฒนุสรณ์  อดีต ส.ส.สมุทรสาคร และคู่สมรส 24,775,253 บาท นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์  อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ ประชาธิปัตย์ 24,420,841 บาท    
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล อดีต ส.ส.ปทุมธานีพรรคชาติไทยพัฒนา  มีเงินฝาก 23,726,415 บาท  นางตรีนุช เทียนทอง อดีต ส.ส.สระแก้ว  และคู่สมรส  23,633,324 บาท ร.ต.อ.เฉลิมอยู่ บำรุง อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 22,620,729 บาท นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 22,519,840 บาท     
นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร อดีต ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย 23,726,415 บาท นางนันทนา ทิมสุวรรณ อดีต ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส  21,179,780 บาท  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์  อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ 18,740,693 บาท นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ อดีต ส.ส.สงขลา และคู่สมรส 18,092,058 บาท นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ อดีต ส.ส.สัดส่วน ประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 18,059,663 บาท นายชาดา ไทยเศรษฐ์  อดีต ส.ส.อุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา 17,272,162 บาท นางทัศนียา รัตนเศรษฐ อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรครวมใจชาติพัฒนา และบุตรฯ 17,243,235 บาท  นายพฤติชัย วิริยะโรจน์ อดีตส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย มีเงินฝาก 17,182,307 บาท   
นาง สาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา 16,0470,763 บาท นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 16,038,995 บาท นายสุนัย จุลพงศธรอดีต ส.ส.นครสวรรค์ พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 15,696,316 บาท นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ อดีต ส.ส.กาญจนบุรี พรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 15,12,296 บาท นายมานะ โลหะวณิชย์  อดีต ส.ส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 14,444,526 บาท  นายนิยม วรปัญญา อดีต  ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย 14,172,679 บาท  พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกฯ และคู่สมรส 13,952,633 บาท
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่ากาการกระทรวงอุตสาหกรรม และคู่สมรส 13,610,953 บาท นายบรรจบ รุ่งโรจน์  อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 12,964,532 บาท นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคู่สมรส 12,823,636 บาท นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรครวมใจชาติพัฒนา และคู่สมรส 12,297,563 บาท นางผุสดี ตามไท อดีต ส.ส.สัดส่วน ประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 11,359,681 บาท นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร ประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 11,262,556 บาท นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 11,183,477 บาท  พล.ต.ศรชัย มนตริวัต อดีต ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย 11,068,923 บาท นายอนุชา สะสมทรัพย์ อดีต ส.ส.นครปฐม พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส 10,820,611 บาท  นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีต ส.ส.สระแก้ว ประชาราช 10,636,177 บาท     
นางอรอนงค์ คล้ายนก อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ ประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 10,630,624 บาท นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีต ส.ส.สัดส่วน และคู่สมรส 10,595,818 บาท นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ อดีต ส.ส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย  และคู่สมรส 10,541,480 บาท  นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร อดีต ส.ส.นครสวรรค์ ประชาธิปัตย์ และคู่สมรส 10,440,434 บาท นายภูมิ สาระผล อดีต ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส  10,347,574 บาท นางอานิก อัมระนันทน์ อดีต ส.ส.สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส มี 10,243,869 บาท และว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี อดีต ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย  และคู่สมรส 10,164,626 บาท
 รวม 59 คน 1,216,090,275 บาท
นักการเมืองที่มีเงินฝากมากสุด 20 ลำดับแรก
ชื่อ
จำนวน(บาท)
1.นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และคู่สมรส
313,777,719
2.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และคู่สมรส
160,470,017
3.นายกรณ์ จาติกวณิช และคู่สมรส
101,605,593
4.นายมานิต นพอมรบดี
78,486,752
5.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคู่สมรส
49,603,866
6.นายชัย ชิดชอบ และคู่สมรส
46,585,353
7.นางชนากานต์ ยืนยง 
45,372,861
8.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ และคู่สมรส
42,130,759
9.นายวิชาญ มีนชัยนันท์ และคู่สมรส
40,738,954
10.นายอำนวย คลังผา และคู่สมรส
39,237,827
11.นายสมเกียรติ ฉันวานิช และคู่สมรส
37,993,091
12.นายทศพร เทพบุตร และคู่สมรส
36,205,630
13.นางสาวนริศรา อดิเทพวรพันธุ์
32,763,702
14.นางพรทิวา นาคาศัย และคู่สมรส
31,085,487
15.นางปานหทัย เสรีรักษ์ และคู่สมรส
30,290,223
16.นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ และคู่สมรส
29,372,988
17.นายชนินทร์ รุ่งแสง และคู่สมรส
25,711,399
18.นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ 
25,461,960
19.นายมณฑล ไกรวัฒนุสรณ์ และคู่สมรส
24,775,253
20.นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
24,420,841

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็เขามีเงิน จะทำไมเขาอ่ะ นักการเมืองต้องมีเงินก่อน งั้นจะเอาอะไรมาหาเสียงล่ะ งานเพื่อสังคมก็ต้องจ่าย เพราะใครๆก็มาขูด มารีด มาไถ นักการเมือง ไม่มีก็ไม่เชื่อ เอาเป็นว่า เขามีตังค์ แล้วไง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีใครไปทำไมหรอกครับว่า มีหรือไม่ แต่ได้เงินมาจากไหน ได้มาก่อนหรือหลังเป็นนักการเมืองครับ ที่คนอยากรู้

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง