บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เค้กพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 100 ล้านอยู่ในกำมือใคร?


เจาะลึกข้อมูล กกต.จ้างเอกชนพิมพ์บัตรเลือกตั้ง พบอยู่ในอุ้งมือ 2 บ.บิ๊ก “จันวาณิชย์-ที.เค.เอส.เทคโนโลยี”กว่า 200 ล้าน
เจาะลึกข้อมูล กกต.จ้างเอกชนพิมพ์บัตรเลือกตั้ง พบอยู่ในอุ้งมือ 2 บ.บิ๊ก “จันวาณิชย์-ที.เค.เอส.เทคโนโลยี”กว่า 200 ล้าน
ในการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ รับการว่าจ้างจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ) จำนวน 53.5 ล้านฉบับ และบัตรตัวอย่างบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 4.7 แสนฉบับ ทว่าบัตรเลือกตั้งระบบแบ่งเขตจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่ารายใดเป็นผู้จัดพิมพ์ ?
กระนั้นหากพลิกข้อมูลในอดีตอาจได้คำตอบ
ศูนย์ข้อมูล &ข่าวสืบสวน ฯ (TCIJ) ตรวจสอบพบว่า การพิมพ์บัตรเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมามักตกอยู่ในมือของเอกชน 2 ราย คือ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด และ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง กล่าวคือ
การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2548 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด ได้รับการว่าจ้างด้วยวงเงิน 47,036,400 บาท และ พิมพ์บัตรเลือกตั้งซ่อม อีก 1,428,450 บาท
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พิมพ์บัตรเลือกตั้งด้วยในวงเงิน 49,048,800 บาท
บริษัท ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด พิมพ์บัตรเลือกตั้งตัวอย่างส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 2,200,000 ใบแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2,200,000 ใบ วงเงิน 3,060,200 บาท บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับว่าจ้างจัดทำหีบบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 25,000 ใบ 21,000,000 บาท บริษัท เว็มม่าเฟอร์นิเทค จำกัด ได้รับจ้างทำหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 3,000ใบ เป็นเงิน 2,520,000 บาท
เดือนกันยายน 2548 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด พิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วงเงิน 1,160,224 บาท
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ต้นปี 2549 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด พิมพ์บัตร วงเงิน 65,035,000 บาท โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน พิมพ์ บัตรเลือกตั้งตัวอย่างสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2549 วงเงิน 2,376,000 บาท บริษัท ทีวีแอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหีบบัตรเลือกตั้ง 3,845,000 บาท บริษัท ทรงนิมิต ซัพพลาย จำกัด ทำตรายางรูปเครื่องหมายกากบาท พร้อมตลับหมึก 17,886,000 บาท
การเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปปี 2549 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด พิมพ์ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรทาบบัตรเลือก ตั้งสำหรับผู้พิการทางทางสายตาแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ วงเงิน 63,441,000 บาท และ พิมพ์บัตรเลือกตั้งซ่อม สส.(แบบแบ่งเขต)ลักษณะบัตรเลือกตั้งซ่อม สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วงเงิน 7,658,750 บาท บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) พิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ วงเงิน 61,875,000 บาท โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน พิมพ์บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง สส.แบบแบ่งเขต วงเงิน 4,800,000 บาท บริษัท ทีวีแอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหีบบัตรเลือกตั้ง (กระดาษ) , คูหาเลือกตั้ง(กระดาษ) วงเงิน 20,900,000 บาท บริษัท ทรงนิมิตร จำกัด ทำตรายางรูปเครื่องหมายกากบาท (x)พร้อมตลับหมึก สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. วงเงิน 3,300,000 บาท บริษัท บางกอกพลาสติก กรุ๊ปสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ส.ส.1,500,000 บาท
ในการทำประชามติรัฐธรรมนูญปี 2550 บริษัท จันวาณิชย์ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด ทำบัตรออกเสียงประมติ วงเงิน 25,210,350 บาท และ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ทำบัตรออกเสียงประมติด้วยเช่นกัน 23,794,650 บาท
การเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปปลายปี 2550 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริิ้นท์ติง จำกัด พิมพ์ บัตรเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วงเงิน 57,370,625 บาท, ทำแถบพลาสติกกันแนวเขตที่เลือกตั้งจำนวน 95,000 ม้วน พร้อมค่าจัดส่ง วงเงิน 3,035,250 บาท และพิมพ์บัตรเลือกตั้งเเบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มจำนวน 2,910,000 ฉบับ ในราคาฉบับละ 1.132 บาท วงเงิน 3,294,120 บาท บริษัท เค.ที.เอส.สยามเพรสแมเนจเม้นท์ (บริษัท ลูกของ บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด) พิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบสัดส่วน จำนวน 55,170,000 ฉบับ ในราคา ฉบับละ1.18 บาท และบัตรทาบบัตรเลือกตั้งแบบสัดส่วนสำหรับผู้พิการทางสายตา รวมวงเงิน 65,436,900 บาท บริษัท ฐาปนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด ทำหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 88,500ใบ และคูหาเลือกตั้งจำนวน 88,500 คูหา วงเงิน 15,814,065 บาท
ในการเลือกตั้ง ส.ว.ปี 2551 บริษัท ที.เค. เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด พิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ว.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 2551 ใช้สำหรับหน่วยเลือกตั้งปกติยกเว้นกรุงเทพ วงเงิน 49,053,750 บาท ส่วน บริษัท จันวาณิชย์ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ่ง จำกัด พิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ว.สำหรับใช้ในการเลือกตั้งปกติของกทม.วงเงิน 12,390,000 บาท
จากข้อมูลเห็นได้ว่าตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมา บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด ได้รับว่าจ้างให้พิมพ์บัตร เลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม อย่างน้อย 6 ครั้ง รวมวงเงิน 183,264,595 บาท ได้รับว่าจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ว. อย่างน้อย 3 ครั้ง วงเงิน 78,585,224 บาท และพิมพ์บัตรลงประชามติรัฐธรรมนูญปี 2550 อีก 1 ครั้ง รวม 287,060,169 บาท ขณะที่บริษัท บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. และบัตรลงประชามติรัฐธรรมนูญปี 2550 รวม 4 ครั้ง วงเงิน 200,160,300 บาท
การได้รับว่าจ้างจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออีกครั้งของสำนักงานสลากกินแบ่งจึงนับเป็นครั้งที่ 2
ส่วน บัตรเลือกตั้งระบบแบ่งเขต ต้องคอยดูว่าใครจะหยิบชิ้นปลามัน?
……………..
เอกชนที่ได้รับจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.
การเลือกตั้งทั่วไปปี 2548 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การเลือกตั้งทั่วไป ปี 2549 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
(แบบแบ่งเขต)
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
(แบบสัดส่วน)
การเลือกตั้งทั่วไปปี 2550 บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริิ้นท์ติง จำกัด
(แบบแบ่งเขต)
บริษัท เค.ที.เอส.สยามเพรสแมเนจเม้นท์
(แบบสัดส่วน)
การเลือกตั้งทั่วไป ปี 2554 
(3 ก.ค.2554)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(แบบบัญชีรายชื่อ)
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง