บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อเสนอนิติราษฎร์ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

Blog Icon
สืบเนื่องจาก คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้จัดอภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร - นิรโทษกรรม - ปรองดอง” ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งในงานดังกล่าว นอกจากการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอให้ลบล้างผลพวงรัฐประหาร และแจก "คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร" แล้ว
คณะนิติราษฏร์ยังได้จัดทำข้อเสนอในรายละเอียดเพื่อทำให้ "การลบล้างผลพวงรัฐประหาร" เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการเขียนไว้ใน "กรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์" พร้อมทั้งเสนอ "รูปแบบองค์กรผู้ยกร่างและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" ให้ประชาชนร่วมพิจารณาด้วย จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจดาวน์โหลดข้อเสนอทั้ง ๒ ฉบับ

และเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน รวมทั้งเพื่อให้การติชม หรือวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในกรอบของเนื้อหาและหลักวิชาการ ควรค่าแก่การน้อมรับฟังเพื่อการพิจารณาไตร่ตรอง จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจชมคลิปวิดีโอ ทั้งช่วงตอบคำถาม และช่วงอธิบายรายละเอียดของข้อเสนอจัดทำรัฐธรรมนูญ เพื่อประกอบการอ่านข้อเสนอฯ ดังกล่าวด้วย

คณะนิติราษฎร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร.


รูปแบบองค์กรผู้ยกร่าง การจัดทำรัฐธรรมนูญ
และกระบวนการยกร่างและจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่


กรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์

(คลิ๊กที่ชื่อหัวข้อเพื่อดาวน์โหลดข้อเสนอ)
คลิปวิดีโองานอภิปราย ทั้งช่วงตอบคำถาม และช่วงเสนอการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง