บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ชำแหละ 12 อบจ.เบิกงบฯซื้อ“ถุงยังชีพ”120 ล้าน ฮือฮา!“สุพรรณบุรี”ถี่ยิบ-2 จว.ใหญ่ส่อพิรุธ


เปิดงบฯจัดซื้อ“ถุงยังชีพ”ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมชั่ว 2 เดือน 12 อบจ.เหมา 120 ล้าน ฮือฮา!สุพรรณบุรีมากสุด 6 ครั้ง ส่อพิรุธขอนแก่น ผู้ขายเพิ่งก่อตั้ง สองแควเหมารวดจากนครสวรรค์รายเดียว 60 ล้าน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)มิใช่หน่วยงานเดียวของกระทรวงมหาดไทยที่จัดซื้อถุงยังชีพช่วยผู้ประสบ อุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา หากแต่พบว่าหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดซื้อถุงยัง ชีพนับร้อยล้านบาทเช่นกัน
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่าในช่วงเดือนกันยายน-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 12 แห่ง อบต.ห้วยโป่ง เทศบาลนครนนทบุรี และ เทศบาลนครเชียงใหม่ รวม 15 แห่งได้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อถุงยังชีพเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 125,359,274 บาท ในจำนวนนี้พบว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุพรรณบุรีจัดซื้อมากสุด 6 ครั้ง 16,500,000 บาท ,อบจ.พิษณุโลก 4 ครั้ง 33,840,000 บาท , อบจ. ตาก 4 ครั้ง 6,679,000 บาท ,อบจ.นครนายก 3 ครั้ง 7,399,970 บาท ,อบจ.ขอนแก่น 2 ครั้ง 18,203,692 บาท ,อบจ.อุดรธานี 2 ครั้ง 10,045,920 บาท ,อบจ.ลพบุรี 2 ครั้ง 3,592,000 บาท ,อบจ.เชียงใหม่ 2 ครั้ง 3,689,850 บาท ,อบจ.กระบี่ 2 ครั้ง 2,999,970 บาท ส่วน อบจ.ชลบุรี , อบจ.สมุทรปราการ และ อบจ.กาฬสินธุ์ แห่งละ 1 ครั้ง รวมวงเงิน 120,344,424 บาท (ดูตาราง)
ในส่วนของ อบจ.สุพรรณบุรี เป็นการจัดซื้อจาก บริษัท ตังฮั้วค้าข้าว จำกัด (นายสุชาติ พิทักษ์เกชา ถือหุ้นใหญ่ นายโสภณกิตติ์ จีรภากร เป็นกรรมการ) 2 ครั้ง และจากวิสาหกิจชุมชนสุพรรณพัฒนา 4 ครั้ง
จากการตรวจสอบพบว่านับจากเดือนพ.ย. 2553- พ.ย. 2554 อบจ.สุพรรณบุรี จัดซื้อถุงยังชีพจาก วิสาหกิจชุมชนสุพรรณพัฒนา 6 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 18,500,000 บาท
ขณะที่ อบจ.พิษณุโลก น่าสังเกตว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นมาได้จัดซื้อจากผู้ประกอบการรายเดียว คือ หจก.นครสวรรค์เซอร์วิสกรุ๊ป ติดต่อกัน 8 ครั้ง รวม 50,983,380 บาท (ดูตาราง)
ทั้งนี้ หจก.นครสวรรค์เซอร์วิสกรุ๊ป จดทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2551 ทุน 3 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายอุปกรณ์สำนักงาน ที่ตั้งเลขที่ 43/24-25 หมู่ที่ 9 ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายพงษ์นรินทร์ สวนมณี นางพรนันท์ อินทร์เพ็ญ นางสาวไพรินทร์ ลิสุ นายสมพร อินทร์เพ็ญ ร่วมกันถือหุ้น
การจัดซื้อของ อบจ.ขอนแก่น จำนวน 2 ครั้ง (6 ต.ค. 54 กับ 26 ต.ค.54) เป็นการจัดซื้อจากผู้ขาย หจก.เมืองเก่ารุ่งเรืองซัพพลาย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า หจก.ดังกล่าวขายอุปกรณ์สำนักงาน และเพิ่งจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 (ก่อนทำสัญญาขายประมาณ 1 สัปดาห์) ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 229/62 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นางชตมล ผุยน้อย นายเดชา เมืองมูล ร่วมกันถือหุ้น ( นางชตมล ผุยน้อย เป็นกรรมการ บริษัท ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง จำกัด ขายสื่อการเรียนการสอน)

รายการจัดซื้อ “ถุงยังชีพ” เดือน ก.ย.2554 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

รายการจัดซื้อ “ถุงยังชีพ” เดือน ต.ค.- 5 พ.ย. 2554 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

รายการจัดซื้อถุงยังชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง