บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

คอรัปชันไทยยังแรง เอกชนแฉเงินใต้โต๊ะสะพัดกว่า2แสนล้าน


ไทยรัฐ

ม.หอการค้าไทย เผยสถานการณ์คอรัปชันไทย เดือน ธ.ค.54 ดีขึ้นจาก เดือน มิ.ย.54 แต่ยังรุนแรง เอกชนแฉจ่ายใต้โต๊ะสูงถึง 25-30% หรือกว่า 2 แสนล้านบาท ของงบรายจ่าย เชื่อ หากยังไม่เลิกจ่าย วงเงินทะลุ 1 ล้านล้านบาท ใน 5-10 ปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอรัปชันไทย เดือน ธ.ค.54 ที่สำรวจจากประชาชน ผู้ประกอบการ และข้าราชการ/ภาครัฐ ทั่วประเทศ 2,400 ตัวอย่าง ระหว่างเดือน ธ.ค.54-ม.ค.55 โดยมีคะแนน 0-10 คะแนน (0 คะแนน คือ มีการคอรัปชันมากที่สุด และ 10 คะแนน คือ ไม่มีการคอรัปชัน) ว่า ดัชนีสถานการณ์คอรัปชันไทยโดยรวมอยู่ที่ 3.6 คะแนน จาก 3.3 คะแนน ในการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือน มิ.ย.54 ส่วนดัชนีสถานการณ์คอรัปชันในปัจจุบันอยู่ที่ 3.3 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 3.1 และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอรัปชัน อยู่ที่ 3.9 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 3.8

นอกจากนี้ เมื่อแยกการให้คะแนนดัชนีสถานการณ์คอรัปชันไทยออกเป็น 4 หมวด คือ ดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอรัปชัน ดัชนีการป้องกันการคอรัปชัน ดัชนีการปราบปรามการคอรัปชัน และดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสำนึกนั้น พบว่า ดัชนีปัญหาและความรุนแรงโดยรวมในเดือน ธ.ค.54 อยู่ที่ 3.4 เพิ่มขึ้นจาก 2.9 ในเดือน มิ.ย.54 ดัชนีการป้องกันโดยรวมอยู่ที่ 4.0 ลดลงจาก 4.1 ดัชนีการปราบปรามโดยรวมอยู่ที่ 3.8 เพิ่มขึ้นจาก 3.7 และสุดท้ายดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสำนึก โดยรวมอยู่ที่ 3.5 เพิ่มขึ้นจาก 3.1

“ดัชนีสถานการณ์การคอรัปชั่น แม้จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมยังอยู่ในระดับการคอรัปชันที่รุนแรงอยู่ ซึ่งส่วนที่ทำให้ดัชนีคอรัปชันไม่รุนแรงขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงปัญหาในหลายภาคส่วน ทำให้การคอรัปชันเป็นที่จับตามองมากขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์เบาบางลงบ้าง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ปัญหา และปลุกจิตสำนึกให้รู้ความรุนแรงของปัญหา และแนวทางการแก้ไข” นางเสาวณีย์ กล่าว

ส่วนเมื่อถามถึงการจ่ายเงินพิเศษให้หน่วยงานภาครัฐ และนักการเมืองที่ทุจริต เพื่อให้ได้สัญญาการทำงานนั้น ผู้ตอบ 82.1% ระบุ เคยจ่าย ส่วน 7.5% ระบุ ไม่ทราบ และอีก 5.5% ระบุไม่จ่าย โดยกลุ่มที่จ่ายเงินพิเศษนั้น ส่วนใหญ่จ่ายมากกว่า 25% ของรายรับ รองลงมา จ่ายที่ 16-25% ของรายรับ ทั้งนี้ ประเมินว่า เงินที่จ่ายพิเศษ 25-30% ของมูลค่างาน คิดเป็นวงเงิน 172,920-227,616 ล้านบาท ของวงเงินงบลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมกับค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบ 54 ที่ 758,720 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.35-11% ต่องบประมาณรายจ่ายปี 54 ที่ 2.07 ล้านล้านบาท และคิดเป็น 1.62-2.13% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของปี 54 ที่ 10.66 ล้านล้านบาท

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หากวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเป็นปีละ 3 ล้านล้านบาท และหากยังมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะอีกต่อไป 25-30% จะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเป็น 170,000-220,000 ล้าน หรือคิดเป็น 1.5-2.05 ต่อจีดีพี และหากยังมีการคอรัปชันต่อเนื่องในอีก 5-10 ปีข้างหน้า จะเกิดความเสียหายจากการคอรัปชัน สูงถึง 800,000-1 ล้านล้านบาทได้ ทั้งนี้ ในปี 54 ไทยอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศที่มีคอรัปชันน้อยที่สุดในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนในเอเชีย ไทยอยู่ในอันดับ 11 ของประเทศที่มีคอรัปชันมากที่สุดจาก 26 ประเทศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง