บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สมชาย : สหรัฐอย่าละเมิดความรู้สึกคนไทยสมชาย แสวงการ ประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบัน พระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ เรียกร้องเอกอัครราชทูตสหรัฐ อย่าละเมิดความรู้สึกคนไทย

สมชาย เล่าประสบการณ์ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา ว่า ผมคือคนที่สถานทูตสหรัฐเชิญให้ไปศึกษาดูงานสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญ ของสหรัฐหลายรอบ ทำให้ผมทราบว่า สหรัฐเองต่างหากที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้าง

ในฐานะ รองประธานกมธ.พิทักษ์สถาบันฯ วุฒิสภา สมชาย เล่าว่า วันนี้มีการประชุมกันในกรรมาธิการทุกคนเห็นตรงกันว่า จะทำหนังสือถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คริสตี้ เคนนี่ย์ เพราะเราเห็นว่าเป็นทูตคนใหม่ที่เพิ่งจะมาประจำประเทศไทย อาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่ ทำความเข้าใจการปกครองของไทยตั้งแต่ปี 2475 เราเรียกการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เรามีกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 'ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข' มาตรา 3 'อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม'

เรามีรัฐธรรมนูญคุ้มครองพระมหากษัตริย์ ก็เหมือนกับสหรัฐ ที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญไว้คุ้มครองผู้นำตัวเอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไทยเราใช้คุ้มครองผู้นำของไทย เหมือนเขาคุ้มครองประธานาธิบดี โอบามา

รองประธานกมธ.พิทักษ์สถาบันฯ วุฒิสภา กล่าวถึงการที่สหรัฐออกมาแสดงความเป็นห่วงเสรีภาพในประเทศไทย นั้น ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ยืนยันว่า ประเทศไทยมีเสรีภาพเหลือล้นมากกว่าสหรัฐ เพราะขนาดเหตุการณ์เสื้่อเหลือง เสื้อแดง ชุมนุมมีการถ่ายทอดสด ขณะที่สหรัฐ ถ่ายทอดสดการชุมนุมทางการเมืองไม่ได้ หรือการชุมนุมพักค้างอ้างแรม สหรัฐทำไม่ได้ สิ่งที่สหรัฐทำไม่ได้ คือชุมนุมแล้วปลุกระดมให้คนเผาบ้านเผาเมือง หรือวางระเบิด ยิงเอ็ม 79 กลางเมืองหลวง สหรัฐทำไม่ได้ แต่ประเทศไทยทำได้ และทำมาแล้ว

ผม เปรียบเทียบอย่างนี้ สหรัฐแค่เดินเข้าไปหน้าทำเนียบขาว ยังโดนหิ้วไปขัง หรือเหตุการณ์ 911 คนที่จะเข้าสหรัฐ ถูกจับแก้ผ้ามากต่อมาก สหรัฐจึงเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุด ในการตรวจค้นคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าสหรัฐ หรือในกรณีการทำสงครามอีรัก สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น ห้ามเสนอข่าวบางเรื่อง แต่ประเทศไทยกำลังสำลักเสรีภาพ เรามีวิทยุชุมชนกว่าหมื่รนสถานี มีมากว่าสหรัฐ

นายสมชาย กล่าวว่า การที่ไทยจะปกป้องมาตรา 112 ก็คือการปกป้องผู้นำ เหมื่อนคุณปกป้องผู้นำคุณเอง เอกอัครราชทูตสหรัฐต้องเข้าใจความหลากหลาย เรามีจารีต มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เรามีกฎหมายไว้ปกป้อง แต่ประเทศคุณ การเดินทางมาประเทศไทย ต้องส่งเครื่องบินมาล่วงหน้า ส่งรถลีมูซีน ส่งอาวุธหนักเข้ามา ยิ่งกว่าสงคราม เพื่ออะไร เพื่อคุ้มกันผู้นำของคุณ เวลานอนโรงแรม แขกคนอื่นยังถูกห้ามเข้าไปกินอาหารห้องเดียวกันกับผู้นำของคุณ เพราะคุณต้องการพิทักษ์ผู้นำประเทศคุณ ดังนั้น คุณต้องเคราพประเทศอื่นที่มีความหลากหลายทางขนบธรรมเนียม การอ้างการใช้สิทธิมนุษยชนตามหลักสหประชาชาติ แต่นั่นจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายภายในประเทศ นั้นๆ ด้วย

ผมยกตัวอย่าง ประเทศสหรัฐ ที่อ้างตนเองว่าเป็นประเทศที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีกรณี เด็กหนุ่มชาวอังกฤษ ลุค แองเจิล วัย 17 ปี ส่งอีเมล์ไปด่า ประธานาธิบดี บารัค โอบามา เขาด่า โอบามาว่า "พริก" คำเดียวเท่านั้น สหรัฐให้ตำรวจอังกฤษไปจับ ลุค แองเจิล แต่ตำรวจอังกฤษก็ไม่ได้ตั้งข้อหาใดกับเด็กหนุ่มคนนี้ สหรัฐต่างหากที่ติดแบล็คลิสต์ห้าม ลุค แองเจิล เข้าสหรัฐตลอดชีวิต อย่างนี้จะเรียกว่าเคารพการแสดงความคิดเห็นตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่

เอก อัครราชทูตสหรัฐ ได้โปรดศึกษาวัฒนธรรมประเทศอื่นด้วย เพราะเสรีภาพที่คุณอ้างถึงนั้น ประชาชนคนไทยเห็นแล้วไม่สบายใจกับการละเมิดความรู้สึกของคนไทย และเราในนามกมธ. วิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบัน พระมหากษัตริย์ วุฒิสภา จะทำหนังสือแจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงนี้ทั้งหมด0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน