บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

American is Dangerous, Nosy, Fussy, and Deceitfully Unreliable: Translated from the Thai Article by Dr.Pramote Nakornthap


 โดย Ronayos At Gmailcom

http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000162322
A video of a satellite television, 13 Siam Thai program, "Struggles for the Homeland" by  Dr.Pramote Nakornthap, WR Ritthakanee, and the Former Ambassador Surapong Chai-nam  http://www.youtube.com/watch?v=Z90wsB-qnbM&feature=plcp&context=C3545365UDOEgsToPDskIl6dkkz6uXdOJS1QmgJnwa

[Former Constitutional Court Judge, A Senior Eminent Scholar in Politics and Justice - description by ronayos]

December 21, 2011

I love American people and their communities which are of diverse ethnicity. I used to plan to immigrate to USA to make life easier if Thailand could not shed off her dictators. However, I have already returned my green card which I was holding for nearly 50 years.

Incidentally, I am an alumnus who learned malignity of American governments, the privileged, and some benefit groups. They are prepared to anilhilate any races, kill anybody, no matter Presidents or Kings of any countries for their own interests. Therefore, I do not trust any American and those people, including their representatives in our country.
Please do not get me wrong that I am anti-American. In fact, I am pro-American. I see that for foreign policy, Thai has to maintain sincere and serious friendship with US. But it does not mean that we have to follow American's ass so much that we are not free to tip toward China, our natural alliance of Thai, for example.

Thai has to understand that American's psychology as a recent super power after World War 2, has not yet finished with partisanship and cold war as well as her superiority complex. Therefore, Thai has to position not to be too "chicken" for American in all matters.

If necessary, we have to slap American face to teach them some lessons, not to interfere with our internal matters and not to take side with or babble along with the non-patriotic and dangerous people. While American has to respect our sovereignty and our long history of our nation, Thai has to take pride in our own nation first.
American style of foreign policies are always "biased, naive, and power crazy".

Why biased? For example, they always force us to take side. If not on American side, it means enemy, as simply concluded by an American idiotic President.

Why naive? Apart from its obvious meaning, it also implies submerged in ignorance, lack of prudence, unawaring of morality and forever unenlightened. Career path within the American foreign ministry is selective for obedient people of moderate intelligence, not sapient ones. Outsiders may become ambassadors in exchange for donation to the parties, and not because of the actual suitability.

The present American Ambassador is from the professional line. There are rumours that when she was an Ambassador in Manila, she was very nosy.

Why power crazy? needs no explanation. Anybody who wants to know in depth, please read a book called "The Arrogance of Power" written by a Fullbright Senator, former Committee on Foreign Relations, House of Senate during the Vietnam war.

Today, I would like to discuss a bit about American hypocrisy. Looking up in a dictionary, you would find synonyms of "hypocrisy" which are  insincerity, double standards, pretense, duplicity และ twofacedness.
Hypocrisy is also present in Thai culture. Examples of equivalent aphorisms are: overtly agree but covertly oppose; people who say one thing but do another; the mouth is askew with the mind, a fox and sour grapes,  pious platitude, polite but cold-blood, and  flattering which are milder when compared with American Hypocrisy which means all.

American Hypocrisy which is a talk of the town at present is what Ms.Clinton says that US government supports free and fair election and that a civil government is a Thai democratic development. ( http://iipdigital.usembassy. gov/st/english/texttrans/2011/11/20111 116154755su8.414203e-02.html #ixzz1h5T0bAzK ) or what Ms. or Right honourable, the Ambassador Kristie Kenney ( http://bangkok.usembassy.gov/081911_embassy_statement.html )
who criticizes about article 112 and the imprisonment of Joe Gordon and Ar Kong that they are severe penalties and, on the other hand, affect freedom of expression. This is synchronizing with Thailand-besieged-under-global strategy, and quite raises laudatory echoes from red scholars.

It is a pity that sense of wisdom of Thais are shallow. So much beguiled and chickened of American that we do not perceive the hypocrisy, nosy and dangers of American such as follows.

1. Americans claim that they have utmost freedom of expression according to The First Amendment or article 1 ( http://civilliberty.about.com/od/firstamendment/tp/First-Amendment.htm ) which prohibits the parliament to enact any law to limit rights and freedom in respect of religions and freedom of expression, for example, in speech, writing, and publishing and assembly. However, freedom of speech or writing is not protect for sedition, obscenity, defamation, slander, libel, fighting words, and threat etc. [Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.]

[Hospital staff plead against Red-shirts beseige of Chulalongkorn University Hospital May 2010. - description by ronayos]

With violent acts committed, several hard core red-shirts movement and leaders of Pua Thai would have been punished under the American constitution. What the American ambassador made an outcry about article 112 and Mr.Joe Gordon case of 2.5 years imprisonment for Lese Majesty, is an American's double standard and utmost hypocrisy. Logan Spencer has just been jailed for 33 months for writing a poem called "Sniper" which the court considered it as an indirect threat to the President Obama while there was no mention of the name Obama.

American has some laws protecting the President, Vice President and people who are in the chain of command  (18 USC Sec. 871  http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sec_18_00000871----000-.html และ Source: usgovinfo.about.com). They are laws to protect people who hold the positions which are different from article 112 which protects royal institutions and national security. In addition, American has many other laws to protect officers of other positions from being subjected to peasants abuse. During Obama's term, actually, there are many people in abundance jailed more than people jailed because of our Lese Majesty law.

[If the US Ambassador is so worried about Thai Lese Majesy Law, why not propose the US parliament to abolish US laws protecting US - description by ronayos] Presidents first.

2. There are evidences that American intruded in Thai election and favourably carried out measures to benefit red movements, for example, invite dmonstrators into the embassy, arrange a meeting with the party leader. public relation, financial support, training, website and red movements. (www.ndi.org/thailand)

3. US governments have involved in supporting of overturning governments despite of being democratic from elections while US governments have supported dictator governments and military dictators who are servile. Many times, US governments support illegal troops, or rebels with CIA or blantantly attacks with the army such as in Panama and Iraq. (http://en.wikipedia.org/wiki/CovertUnited_States_foreignregime_change_actions)

US government may claim that they do not involve (in the anti-royalists), but only support freedom of an individual or groups of people who instigate and insult His Majesty the King. Is it the time for Thai leaders and Thai people  stop being chicken? Do understand the nosy, fussy, hypocrisy American which may be dangerous to our beloved institutes and national security.

Original Article in Thai by Dr.Pramote Nakornthap.
Translated by ronayos, if with any discrepancies or erros, they all belong to ronayos.

[US Ambassador Kenney was present in Chevron's huge donation directly to Yingluck's government which is doubtful for transparency and corruption in flood relief and management, so corrupt that US government herself declares no direct aids go to Yingluck's government. - description by ronayos]

อเมริกันอันตราย จุ้นจ้าน วุ่นวาย และสับปลับ กลับกลอก
บทความโดย อจ.ปราโมทย์ นาครทรรพ ผู้เชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อดิตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
21 ธันวาคม 2554 http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000162322

       ผมรักอเมริกัน รักประชาคมและชุมชนอเมริกันอันหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เคยตั้งใจไว้ว่าหากเมืองไทยลอกคราบเผด็จการไม่สำเร็จ จะอพยพไปเป็นคนอเมริกันเสียให้สิ้นเรื่อง แต่บัดนี้ผมได้คืนใบเขียวที่ได้มาเกือบ 50 ปีไปเรียบร้อยแล้ว

       บังเอิญผมเป็นนักเรียนที่รู้พิษสงของรัฐบาลและอภิสิทธิชนกลุ่มผลประโยชน์ บางกลุ่มของอเมริกัน พวกนี้พร้อมจะทำลายล้มล้างเผ่าพันธุ์เข่นฆ่าใคร ไม่ว่าประธานาธิบดี กษัตริย์หรือประเทศใดก็ได้ เพื่อผลประโยชน์ของเขา ผมจึงไม่ไว้ใจรัฐบาลอเมริกันและคนพวกนั้น รวมทั้งตัวแทนของเขาในประเทศเราด้วย

       โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าผมแอนตี้อเมริกัน ผมโปรอเมริกันด้วยซ้ำ ผมเห็นว่านโยบายต่างประเทศ ไทยจะต้องยืนหยัดในความเป็นมิตรอย่างจริงใจและจริงจังกับสหรัฐอเมริกา แต่มิได้หมายความว่าจะตามก้นอเมริกันจนขาดความอิสระ ไม่สามารถวางจุดหนักให้กับจีนมิตรแท้ตามธรรมชาติของไทยได้ เป็นต้น

       ไทยต้องเข้าใจจิตวิทยาของอเมริกันในฐานะอภิมหาอำนาจใหม่หลังสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ที่จนบัดนี้ก็ยังไม่ทันสะเด็ดน้ำความคิดแบบแยกค่าย และสงครามเย็นกับปมเด่นของตน เพราะฉะนั้น ไทยจะต้องรู้จักวางตนไม่ “หงอ” อเมริกันไปเสียทุกเรื่อง

       หากจำเป็น เราต้องกล้า “ตบกะโหลก” อเมริกันเสียบ้างเพื่อให้เขารู้สึกตัว หยุดแทรกแซงเรื่องภายในของเรา ไม่ฝักใฝ่เข้าข้างหรือพูดภาษาเดียวกับคนที่เราเห็นว่าไม่รักชาติและเป็น อันตรายต่อประเทศ อเมริกันต้องรู้จักเคารพอธิปไตยและความเป็นชาติเก่าแก่ของไทย แต่ไทยจะต้องเคารพตัวเองเสียก่อน

       ลีลาการดำเนินนโยบายต่างประเทศของอเมริกันมักจะ “ลำเอียง ไร้เดียงสา และบ้าอำนาจ” อยู่เสมอๆ

       ลำเอียงอย่างไร เช่น ชอบบังคับให้เราเลือกข้าง ถ้าใครไม่เลือกข้างอเมริกันก็แปลว่าคนนั้นเลือกข้างศัตรู อย่างที่ประธานาธิบดีหน้าโง่คนหนึ่งของอเมริกาสรุปเอาง่ายๆ

       ส่วนไร้เดียงสานั้น นอกจากจะแปลว่า naïve แล้ว ยังแปลว่าจมอยู่ในปลักอวิชชา ขาด prudence หรือกุศโลบาย และไม่รู้ดีรู้ชั่ว enlightened เอาเสียเลย การคัดเลือกเพาะบ่มอาชีพกระทรวงต่างประเทศอเมริกันนั้น มักจะเลือกคนที่มีสติปัญญาระดับเฉลี่ยที่ว่านอนสอนง่าย ไม่เอาคนที่ฉลาดปราดเปรื่อง ส่วนคนนอกที่เอามาตั้งเป็นทูตก็เป็นการตอบแทนคนที่บริจาคเงินหาเสียงให้กับ พรรคโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมที่แท้จริง

       ทูตอเมริกันบ้านเราคนปัจจุบันนี้เป็นสายอาชีพ มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าสมัยเป็นทูตอยู่มนิลาเธอจุ้นจ้านมาก

       คำว่า บ้าอำนาจนั้นเห็นจะไม่ต้องอธิบาย ใครอยากรู้ลึกซึ้งอาจจะไปอ่านหนังสือชื่อ The Arrogance of Power แต่งโดยวุฒิสมาชิกฟุลไบร์ท อดีตประธานกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาอเมริกันสมัยสงครามเวียดนาม

       วันนี้ ผมอยากจะพูดเรื่องมารยาสาไถยของอเมริกันสักหน่อย มารยาสาไถยนี้ภาษาฝรั่งแปลว่า hypocrisy หากลองเปิดพจนานุกรมดู หมู่คำที่มีความหมายอย่างเดียวหรือใกล้เคียงกับ hypocrisy ก็คือ insincerity, double standards, pretense, duplicity และ twofacedness แปลเรียงลำดับว่า ขาดความจริงใจ สองมาตรฐาน หลอกลวง ยอกย้อนและตีสองหน้า เป็นต้น

       Hypocricy ในวัฒนธรรมไทยเราก็มี การพูดอย่างทำอย่าง ปากไม่ตรงกับใจ ปากว่าตาขยิบ ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง นายว่าขี้ข้าพลอย อะไรทำนองนี้ เป็น hypocrisy อ่อนๆ เมื่อเทียบกับ American Hypocrisy ที่รวบเอาของเราไปหมด

       American Hypocrisy ที่เกรียวกราวบ้านเราตอนนี้ ก็เช่นเรื่องที่นังคลินตันออกมาพูดว่ารัฐบาลอเมริกันสนับสนุนการเลือกตั้ง ที่เสรีและยุติธรรม (free and fair election) กับรัฐบาลพลเรือนเป็นความก้าวหน้าของประชาธิปไตยไทย (ดูhttp://iipdigital.usembassy. gov/st/english/texttrans/2011/11/20111 116154755su8.414203e-02.html #ixzz1h5T0bAzK) นัง หรือ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอเมริกันนัง Kristie Kenney (ดูhttp:// bangkok.usembassy.gov/081911_embassy_statement.html) ที่ออกมาวิจารณ์ ม. 112 และการจำคุกนายโจ กอร์ดอน และอากงว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงและกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นการประสานยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศเรียกเสียงเฮจากนักวิชาการฝ่ายแดงถ่อย ได้กึกก้อง

       น่าเสียดายที่ต่อมรับรู้ของคนไทยตื้น หลงและหงออเมริกันจนเกินเหตุ ไม่เข้าใจความสับปลับกลับกลอก จุดจ้านและอันตรายของอเมริกันดังตัวอย่าง

       1. อเมริกันอ้างว่าตนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเต็มที่ตาม The First Amendment หรือมาตรา 1 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ดูhttp://civilliberty.about.com/od/firstamendment/tp/First- Amendment.htm) ที่ห้ามมิให้รัฐสภาออกกฎหมายจำกัดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และการแสดงความเห็นอันได้แก่เสรีภาพในการพูดเขียนโฆษณาและชุมนุม เป็นต้น แต่เสรีภาพในการพูดหรือเขียนนี้มีข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง sedition หรือการทำลายความมั่นคงของรัฐ obscenity เรื่องลามกอนาจาร defamation ทำลายชื่อเสียง slander ใส่ร้ายป้ายสี libel พิมพ์ข้อความใส่ร้ายทำลายชื่อเสียง fighting words ดูหมิ่นซึ่งหน้า threat คุกคามความปลอดภัย ฯลฯ

[Thaksin's Burning of Bangkok May 2010 - description by ronayos]

       การกระทำของขบวนการเสื้อแดงฮาร์ดคอร์และผู้นำพรรคเพื่อไทยหลายคนล้วนเข้า ข่ายต้องโทษมิได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอเมริกันทั้งสิ้น ที่ทูตอเมริกันมาร้องแรกแหกกระเชอมาตรา 112 และคดีนายโจ กอร์ดอน ผู้ต้องโทษ 2 ปีครึ่งฐานหมิ่นพระบรมฯ นั้นเป็น 2 มาตรฐานและมารยาสาไถยสุดยอดของอเมริกัน ซึ่งเพิ่งตัดสินจำคุก Johny Logan Spencer ไป 33 เดือนฐานเขียนกลอนชื่อ Sniper ซึ่งศาลตีความว่ามีข้อความขู่ประธานาธิบดีโอบามาทางอ้อม มิได้ระบุชื่อโอบามาแต่อย่างใด (ดู http://whitereference.blogspot.com/2010/02/johnny-logan-spencer-latest-thought.html)

       อเมริกามีกฎหมายคุ้มครองประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และผู้ที่อยู่ในสายอำนาจตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกแม้ยังมิได้เข้ารับตำแหน่ง (18 USC Sec. 871 ดhttp://www.law.cornell. edu/uscode/usc_sec_18_00000871----000-.html และ Source: usgovinfo.about.com) ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครอง ตัวบุคคลในตำแหน่ง ต่างกับ ม. 112 ของเราซึ่งเป็นการคุ้มครองสถาบันและความมั่นคงของชาติ นอกจากนั้นอเมริกันยังมีกฎหมายคุ้มครองผู้มีตำแหน่งอื่นๆ อีกมากมายมิให้ตกเป็นเหยื่อไพร่ปากเปราะ ยุคโอบามามีคนถูกจำคุกระนาวมากกว่าคดีหมิ่นฯ ของเราเสียอีก

       2. มีเอกสารหลักฐานว่าอเมริกันแทรกแซงการเลือกตั้งของไทย และกระทำการอันเป็นคุณต่อขบวนการสีแดง เช่น รับผู้ชุมนุมประท้วงเข้าในสถานทูต นัดพบหัวหน้าพรรคและประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการเงินและการฝึกอบรมเว็บไซต์และการเคลื่อนไหวสีแดง เป็นต้น (ดู www.ndi.org/thailand)

       3. รัฐบาลอเมริกันเกี่ยวข้องและสนับสนุนการโค่นล้มรัฐบาล ทั้งๆ ที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลอเมริกันกลับไปสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการและเผด็จการทหารที่เป็นสมุน ตน และหลายครั้งก็สนับสนุนกองกำลังนอกกฎหมาย พวกกบฏ ใช้ซีไอเอ หรือแม้แต่ใช้กองทัพเข้ารุกรานอย่างโจ่งแจ้งเช่นกรณีปานามาและอิรัก เป็นต้น (http://en.wikipedia.org/wiki/CovertUnited_States_foreignregime_change_actions)

       รัฐบาลอเมริกันอาจอ้างว่าตนไม่มีส่วน แต่สนับสนุนและอ้างว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือหมู่คณะที่ปลุกปั่นจาบ จ้วงพระมหากษัตริย์ไทย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้นำและคนไทยจะเลิกหงอ และเข้าใจความจุ้นจ้านวุ่นวายสับปลับกลับกลอกของอเมริกัน อันอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและสถาบันที่เรารัก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง