บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เปิด "54" ชื่อผู้ต้องขัง ลุ้นนอน "คุกการเมือง"

(ที่มา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2554)
ตาม ที่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เสนอแนะเรื่องการปรองดองเกี่ยวกับการคุมขังนักโทษคดีการเมืองว่า "สมควร จัดหาสถานที่ในการควบคุมที่เหมาะสมที่มิใช่เรือนจำปกติ เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องหา/จำเลย ดังเช่นเคยใช้กับนักโทษทางการเมืองในอดีต" ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้ปรับปรุงโรงเรียนพลตำรวจบางเขน เป็นเรือนจำชั่วคราวหลักสี่หรือสถานคุมขังพิเศษ เพื่อรองรับนักโทษคดีการเมือง มีกำหนดโอนย้ายนักโทษการเมืองมาคุมขังในต้นปี 2555 นั้น

ทั้งนี้ สเปกหรือคุณสมบัติที่ คอป.ระบุถึงผู้ต้องขังคดีการเมืองข้อหนึ่งคือ เป็นผู้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี นั่นหมายถึงคดียังไม่ถึงที่สุด

ล่าสุด "มติชน" ตรวจสอบพบว่ากรมราชทัณฑ์จำแนกกลุ่มผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังที่เกี่ยวเนื่อง ทางการเมืองและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา เป็นคดีระหว่างอุทธรณ์ 45 คน และคดีระหว่างการพิจารณา (ศาลชั้นต้น) 9 คน

ในกลุ่มที่คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ จำแนกตามสถานที่คุมขังดังนี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นายเพชร หรือโชค แสงมณี คดีก่อการร้าย ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เสียทรัพย์ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โทษจำคุก 6 ปี 6 เดือน นายประสงค์ มณีอินทร์ ฝ่าฝืนประกาศข้อกำหนดห้ามชุมนุมฯ ร่วมกันมีระเบิด วิทยุคมนาคมฯ พาอาวุธไปในเมือง และร่วมกันลักทรัพย์ โทษจำคุก 11 ปี 8 เดือน นายโกวิทย์ แย้มประเสริฐ ฝ่าฝืนประกาศข้อกำหนด ห้ามมิให้ชุมนุมฯ และการใช้เส้นทางคมนาคม ร่วมกันมีวัตถุระเบิด ร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหรือหมู่บ้านจำคุก 11 ปี 8 เดือน

นายเอกชัย มูลเกษ คดีก่อให้เกิดระเบิด ทำให้เสียทรัพย์ พ.ร.บ.อาวุธปืน จำคุก 8 ปี นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล คดีหมิ่นเบื้องสูง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จำคุก 13 ปี นายเสถียร รัตนวงศ์ คดีประกอบกิจการจำหน่ายวีดิทัศน์โดยทำเป็นธุรกิจ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและหมิ่นเบื้องสูง จำคุก 3 ปีและกักขัง 250 วัน นายพันธุ์ชาย สวนเนตร คดีหมิ่นเบื้องสูงจำคุก 3 ปี 4 เดือน นายวราวุธ ฐานังกรณ์ คดีหมิ่นเบื้องสูงจำคุก 3 ปี นายณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์ คดีนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เผยแพร่ที่มีลักษณะลามก และหมิ่นเบื้องสูง จำคุก 3 ปี 11 เดือน 8 วัน นายวันชัย แซ่ตัน คดีหมิ่นเบื้องสูง 2 คดี รวม 13 ปี 9 เดือน

นายสุริยันต์ กกเปือย คดีหมิ่นเบื้องสูงและทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวฯ จำคุก 3 ปี 15 วัน นายอำพล ตั้งนพคุณ คดีหมิ่นเบื้องสูงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง หรือที่คนทั่วไปรู้จักในชื่อคดีอากง จำคุก 20 ปี นายคมสันติ์ สุดจันทร์ฮาม คดีความผิดต่อเจ้าพนักงาน ปล้นทรัพย์ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จำคุก 3 ปี 6 เดือน

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายภานุพงษ์ พณสน คดีก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ตระเตรียม จำคุก 5 ปี 4 เดือน นายคมกฤษ คำวิแสง คดีก่อให้เกิดเพลิงไหม้จำคุก 4 ปี 4 เดือน นายสมโภชน์ สีกากุล นายเดชอดุลย์ เดชบุรัมย์ นายสุชล จันปัญญา นายชรัณย์ เอกศิริ นายอุภัย คงหา นายไพรัช จอมหรรษา คดีก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เสียทรัพย์จำคุก 5 ปี 8 เดือน นายมนัส วรรณพงษ์ คดีก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เสียทรัพย์ 6 ปี 8 เดือน

เรือนจำกลางอุบลราชธานี น.ส.ปัทมา มูลมิล คดีความผิดต่อเจ้าพนักงาน ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ บุกรุก ทำให้เสียทรัพย์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จำคุก 34 ปี นายธีรวัฒน์ สัจสุวรรณ คดีความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน บุกรุก จำคุก 34 ปี นายสนอง เกตุสวรรณ์ นายสมศักดิ์ ประสานทรัพย์ คดีวางเพลิงเผาทรัพย์ ฯลฯ จำคุก 34 ปี

เรือนจำกลางอุดรธานี คดีผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ วางเพลิง บุกรุก นายอาทิตย์ ทองสาย จำคุก 22 ปี 6 เดือน นายบัวเรียน แพงสา จำคุก 20 ปี 6 เดือน นายกิตติพงษ์ ชัยกัง จำคุก 11 ปี 3 เดือน นายวันชัย รักสงวนศิลป์ จำคุก 20 ปี 6 เดือน นายเดชา คมขำ จำคุก 20 ปี 6 เดือน เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร นาย ควง คนยืน นายทวีศักดิ์ แข็งแรง นายณัฐวุฒิ พิกุลศรี นายไมตรี พันธ์คุณ นายนพชัย พิกุลศรี นายพรนม กันนอก นายวิชัย อุสุพันธ์ นายวินัย ปิ่นศิลปะชัย นายสมัคร ลุนริลา นายวิชิต อินตะ นายประครอง ทองน้อย นายแก่น หนองพุดสา นายทินวิวัฒน์ เมืองโคตร คดีวางเพลิงเผาทรัพย์ จำคุก 20 ปี และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา นางดารณี ชาญเชิงศิลปกุล คดีหมิ่นเบื้องสูง จำคุก 15 ปี

ส่วนผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี (ศาลชั้นต้น) จำแนกตามสถานที่ควบคุม ดังนี้ เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นายสายชล แพบัว ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ปล้นทรัพย์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายเอนก สิงขุนทด คดีร่วมกันทำวัตถุระเบิด ฯลฯ ส.ต.ต.บัณฑิต สิทธิทุม คดีร่วมกันก่อการร้าย ทำให้เกิดระเบิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและ พ.ร.บ.อาวุธปืน นายสุรัช แซ่ด่าน คดีหมิ่นเบื้องสูง 3 คดี นายเลอพงษ์ วิไชยคำมาตย์ หรือ โจ กอร์ดอน คดีหมิ่นเบื้องสูงและนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความมั่นคง นายพินิจน์ จันทร์ณรงค์ วางเพลิง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นายจรูญ บุญเรือง นายสมนึก แซ่เฮง คดี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามที่นายคณิต ณ นคร ประธาน คอป.เคยอรรถาธิบายไว้ว่า "นัก โทษการเมืองหมายถึงกลุ่มที่กระทำผิดด้วยแรงจูงใจทางการเมือง...ไม่ใช่พวกชุด ดำที่ใช้อาวุธเข่นฆ่ากัน และพวกวางเพลิงที่เตรียมการมา"
ฉะนั้น การคัดกรองแยกขังนักโทษการเมือง จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กรมราชทัณฑ์จะต้องตรวจสอบและตอบคำถามสังคมได้!!?

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง