บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

'ชาวโนนเรือง'ขวางเปิดหมู่บ้าน'เสื้อแดง'

 

ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ขวางคน 'เสื้อแดง' หลังประกาศให้บ้านโนนเรืองเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง แกนนำเข้ากล่อมขอจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน 24 ธ.ค.54 นี้ ถูกโห่ไล่หนีไปจัดกิจกรรมที่อื่น หลังจากประชาคมชาวบ้าน ไม่ยอมให้เปิดหมู่บ้านเสื้อแดง

          23 ธ.ค.54 เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านโนนเรือง หมู่ 6 และ หมู่ 18 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลายร้อยคนได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทำกิจกรรมของคนเสื้อแดงขอนแก่น ที่จะใช้บ้านโนนเรืองทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นสถานที่ทำกิจกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดง พร้อมกับถือโอกาสประกาศให้หมู่บ้านโนนเรืองทั้ง 2 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเสื้อแดง 100% จึงทำให้ชาวบ้านไม่พอใจกับการจัดกิจกรรมของแกนนำคนเสื้อแดงในครั้งนี้ ต่างพากันขึ้นป้ายทั่วทุกมุมของหมู่บ้าน เพื่อต่อต้านคนเสื้อแดงจัดกิจกรรมทุกอย่าง

          หลังจากที่คนเสื้อแดงมีกำหนดการณ์ใช้สนาม ร.ร.บ้านโนนเรืองเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงในวันที่ 24 ธ.ค.54 นี้ จึงทำให้แกนนำคนเสื้อแดง นำโดย นายนพดล สีดาทัน ส.อบจ.ขอนแก่น ,นายอิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย ส.อบจ.ขอนแก่น  และนางซาบีน่า ซาร์ กลุ่มแกนนำคนเสื้อแดงขอนแก่น ขอ พบชาวบ้านโนนเรืองทั้งสองหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรม และขอทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านว่า ทำไมชาวบ้านไม่ให้แกนนำคนเสื้อแดงจัดกิจกรรม และนำหมู่บ้านโนนเรืองทั้ง 2 หมู่บ้าน เปิดเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง
          ซึ่งชาวบ้านก็ยินดีให้แกนนำคนเสื้อแดงอธิบายจุดประสงค์ต่างๆของการจัด กิจกรรมของคนเสื้อแดงภายในหมู่บ้านโนนเรือง ซึ่งชาวบ้านก็รับฟังเหตุผลของกลุ่มแกนนำเสื้อแดงที่ขอนัดพบชาวบ้านเพื่อ ปรึกษาหารือ แต่ไม่อนุญาติให้คนเสื้อแดงเข้ามาจัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นในบ้านโนนเรืองทั้ง 2 หมู่บ้าน และไม่ให้นำป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงเข้ามาติดในหมู่บ้านเด็ดขาด พร้อมทั้งไม่ให้คนเสื้อแดงประกาศบ้านโดนเรืองเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง
          นายสำราญ ศรีวิจารย์ ผู้ใหญ่บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6 กล่าวว่า ไม่ทราบจุดประสงค์ของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมของคนเสื้อแดงภาย ในหมบ้านโนนเรืองทั้งสองหมู่บ้าน พร้อมถือโอกาสประกาศให้บ้านโนนเรืองทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง อีก ทั้งคนเสื้อแดงที่จะมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่ชาวบ้านโนนเรือง หรือคนในหมู่บ้านโนนเรืองเลยไม่ทราบว่าคนเสื้อแดงมีเหตุผลอะไร เพราะเดิมนั้นชาวบ้านก็สามัคคีกันดีอยู่แล้ว มีชื่อบ้านโนนเรืองเป็นหมู่บ้านอยู่แล้ว อยู่ดีๆทำไมถึงจะมีเปลี่ยนชื้อเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง ซึ่ง ทุกอย่างอาจจะมีนัยแอบแฝง ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านหรือ เกือบ 100% ไม่เห็นด้วยและทำทุกอย่างที่จะคัดค้านไม่ให้คนกลุ่มนี้เข้ามาประกาศให้หมู่ บ้านโนนเรืองทั้ง 2 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเสื้อแดง เพราะ ชาวบ้านเขาอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วสามัคคีกันดี หากเข้ามาประกาศให้เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงกลุ่มคน หรือชาวบ้านในหมู่บ้านเกือบ 100% ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว จะทำให้เกิดความแตกแยกผลกระทบอีกมากมายจะตามมาทำให้เกิดความเสียหาย
          ขณะที่ชาวบ้านเห็นด้วยไม่มีแม้แต่คนเดียว แต่การที่แกนนำคนเสื้อแดง อย่างคุณ นพดล สีดาทัน ส.อบจ.ขอนแก่น ขอร้องชาวบ้านให้มารับฟังความคิดเห็นและขอหารือในครั้งนี้เราก็ยินดี เพราะเขาเข้ามาถูกต้องตามกฎของหมู่บ้าน ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเสื้อแดง หรือชาวบ้านโนนเรืองไม่ชอบเสื้อแดง แต่ ก็เป็นคนรักปรัชาธิปไตยด้วยกัน ชาวบ้านไม่ว่า เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาสอบถามและอธิบายเหตุผลในการจัดกิจกรรมของคนเสื้อแดงใน ครั้งนี้ ซึ่งชาวบ้านโนนเรืองก็รับฟัง แต่ไม่ยอมให้คนเสื้อแดงจัดกิจกรรมใดๆขึ้นในหมู่บ้าน และไม่ให้คนเสื้อแดงประกาศหมู่บ้านโนนเรืองทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง "นายสำราญ กล่าว"
          ขณะที่ นายวสันต์ เพียร์จันทร์ หนึ่งในแกนนำชาวบ้านโนนเรือง ที่ต่อต้านไม่ให้คนเสื้อแดงจัดกิจกรรมในหมู่บ้านโดนเรืองกล่าวว่า ในเรื่องของประชาธิปไตยชาวบ้านโนนเรืองยอมรับในประชาธิปไตย และให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลทุกรัฐบาล แม้กระทั่งรัฐบาลชุดนี้ เพราะเป็นที่ยอมรับของปีระชาชนในการเลือกเข้ามาบริหารประเทศ แต่การที่บุคคลกลุ่มหนึ่ง หรือคนเสื้อแดงที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านโนนเรือง จะเข้ามาจัดกิจกรรมของคนเสื้อแดงในหมู่บ้าน โดยการเกณฑ์คนเสื้อแดงมาจากที่อื้นมาจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
          อีกทั้งการกำหนดจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงในวันที่ 24 ธ.ค.54 นี้ คนเสื้อแดงก็ไม่ได้มาสอบถามชาวบ้านโนนเรืองเลยว่า จะยอมรับหรือให้จัดกิจกรรมเสื้อแดงหรือไม่ ซ้ำยังจะถือโอกาสประกาศให้หมู่บ้านโนนเรืองทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง ยิง เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะชาวบ้านไม่ชอบ อีกทั้งในเรื่องนี้หลังทราบว่าคนเสื้อแดงจะเข้ามาจัดกิจกรรมขึ้นในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชาวบ้าน ได้ประกาศผ่านหอกระจายข่าวทำประชาคมหมู่บ้าน ว่ามีใครเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยินยอมให้คนเสื้อแดงมาจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน และยอมให้ประกาศว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเสื้อแดง
          ซึ่งเบื้องต้นจากการประกาศไปหลายรอบทั่วทั้งหมู่บ้านโนนเรืองทั้ง 2 หมู่บ้าน ให้ชาวบ้านมาลงชื่อทำประชาคมหมู่บ้าน มีชาวบ้านเกือบ 200 หลังคาเรือน จากทั้งหมดเกือบ 300 กว่าหลังคาเรือนจาก 2 หมู่บ้าน ส่งตัวแทนมาลงชื่อในการทำประชาคม ซึ่งผลปรากฎว่า ชาวบ้านเกือบ 200 คน ที่มาลงรายชื่อไม่เห็นด้วยที่จะให้คนเสื้อแดงมาจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน และไม่ยอมให้ประกาศว่าหมู่บ้านโดนเรืองเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง และ ในวันที่ 24 ธ.ค.54 นี้ ที่คนเสื้อแดงมีกำหนดการณ์ที่จะใช้สนามโรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดกิจกรรมก็ให้ ย้ายไปที่อื่น เพราะชาวบ้านไม่ยอม
          ขณะที่ นางซาบีน่า ซาร์ แกนนำคนเสื้อแดงได้กล่าวกับชาวบ้านว่า การเข้ามาทำกิจกรรมของคนเสื้อแดงในหมู่บ้านโนนเรืองนั้น เป็นการทำกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย ไม่ใช่การทำกิจกรรมอย่างอื่น อีกทั้งก็มีคนบางส่วนอยากจะให้หมู่บ้านโนนเรืองนี้เป็นหมู่บ้านเสื้อแดง ผู้ใหญ่ ที่จะมาร่วมทำกิจกรรมที่บ้านโนนเรืองด้วยในวันที่ 24 ธ.ค.54 นี้ จะได้เห็นบรรยากาศของหมู่บ้านโนนเรืองที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงว่าจะ มีการพัฒนาจุดไหนบ้าง เพื่อให้หมู่บ้านโนนเรืองเจริญ เพราะที่ผ่านมาทั้งถนนหนทางก็ผุพังและไม่มีใครเข้ามาดูแล จึงอยากจะให้ชาวบ้านร่วมมือกันทำกิจกรรมหมู่บ้านเสื้อแดง และให้ประกาศแค่ในนามเฉยๆว่าหมู่บ้านโนนเรืองเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งก็มีชาวบ้านบางส่วนอยากให้ทำกิจกรรมในหมู่บ้านโนนเรือง ส่วนใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรให้อยู่เฉยๆ "นางซาบีน่า กล่าว"
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงอธิบายถึงเหตุผลต่างๆที่จะเข้ามาจัเดกิจกรรมของคนเสื้อแดง พร้อม ทั้งจะประกาศให้บ้านโนนเรืองทั้งสองหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงนั้น ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่มารับฟังจุดประสงค์จากแกนนำคนเสื้อแดง ที่ขออธิบายจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 24 ธ.ค.54 ชาวบ้านไม่ยอมและขับไล่ให้คนเสื้อแดงไปจัดกิจกรรมของคนเสื้อแดงที่อื่น นายอิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย ส.อบจ.ขอนแก่น จึง ได้ปรึกษากับแกนนำชาวบ้าน ก่อนที่จะสรุปว่า เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และไม่สร้างความแตกแยก จะไม่ขอจัดกิจกรรมของคนเสื้อแดงในวันที่ 24 ธ.ค.54 นี้ หากชาวบ้านไม่ยินยอม คนเสื้อแดงจะย้ายไปจัดกิจกรรมที่หมู่บ้านอื่นแทนในวันที่ 24 ธ.ค.54 นี้ แต่ถ้าหากว่าชาวบ้านโนนเรืองปรึกษาหารือกันได้วันไหนว่าคนเสื้อแดงจะเข้ามา พัฒนาหมู่บ้าน หรืออาจจะให้คนเสื้อแดงช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมที่เป็นประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติดก้พร้อมที่จะเข้ามาเมื่อชาวบ้านหร้อม จากนั้นชาวบ้านก็สลายตัวแยกย้ายกันกลับ
(ภาพ : จากแฟ้ม)

 คมชึดลึก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง